“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології icon

“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Назва“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Дата14.07.2012
Розмір85.5 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичному засіданні

кафедри акушерства та гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології


“____”___________200__ р.

Протокол №______

Зав. кафедри,

к.мед.н., доцент С.П.Польова


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


для організації самостійної позааудиторної роботи студентів

ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ”


Навчальний предмет:

“Репродуктивне здоров’я”

ІІ курс

Медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

Тривалість заняття – 2 години

Методичну вказівку склала

асистент Шипитко М.Д.


Чернівці

^ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ


 1. Науково-методичне обґрунтування теми

Проблема мимовільного переривання вагітності має не лише медичне, а й соціаль­не значення, оскільки вона пов'язана з питанням безпліддя, мертвонародження, появи хворих, недоношених і гіпотрофічних дітей, які дають високі показники дитячої смертності.


 1. Навчально-виховні цілі

Для формування вмінь студент повинен знати:

 1. етіологію і патогенез мимовільних абортів;

 2. стадії мимовільних абортів;

 3. клініку мимовільних абортів в різних стадіях,

 4. діагностику мимовільних абортів;

 5. тактику і особливості їх ведення.

У результаті проведеного заняття студент повинен вміти:

 1. діагностувати стадію мимовільного аборту;

 2. визначати строк вагітності;

 3. скласти план лікувальних заходів залежно від клінічної ситуації.
 1. Поради студенту

Етіологія. За даними різних авторів, мимовільні аборти складають 2—8 % загальної кількості вагітних.

Мимовільні аборти можуть бути зумовлені такими причинами, як захворювання матері, інфантилізм, інтоксикація організму, ізоантигенна несумісність крові матері і крові плода тощо. До етіологічних факторів належить порушення функцій залоз внутрішньої секреції та нервової системи, анатомічні і функціональні особливості, характер­ні для інфантилізму, гострі і хронічні інфекції, важкі гестози вагітності, захворювання серцево-судинної та інших систем. Серед етіологічних факторів окреме місце посідає істмікоцервікальна недостатність, запальні захворювання і ендокринні порушення штучних абортів.

Неабияке значення мають багатоплідна вагітність, аномалії розвитку і захворювання плода, передлежання плаценти, інші ускладнення вагітності, хромосомні порушення, генетичні ускладнення.

Клініка. Мимовільним абортом (abortus spontaneous) є мимовільне пере­ривання вагіт­ності внаслідок різних факторів протягом перших 28 тижнів. Розрізняють мимо­вільне переривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і пізні строки (до 27 тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (partus imminens), або "пологи незрілим недоношеним плодом", згідно з ВООЗ. Повторні мимовільні аборти називають звичним абортом (abortus habitualis). Найчастіше мимовільне переривання вагітності настає в ранні строки — до 9 тижнів, надалі частота його зни­жується, дося­гаючи мінімуму до 22—23 тижня, а потім знову зростає до 26—28 тижня вагітності.

Залежно від ступеня розвитку процесу:

 1. загрожуючий аборт (abortus imminens);

 2. аборт, що почався (abortus incipiens);

 3. прогресуючий аборт (abortus progrediens);

 4. неповний аборт (abortus incompletus);

 5. повний аборт (abortus completus).

Розрізняють також аборт, що не відбувся (missed abortus). Первинна заги­бель плода із затримкою плідного яйця в матці, інколи на тривалий строк.

Найчастіше вагітні із загрозою аборту відзначають біль у нижніх відділах живота, періодичні напруги матки. Кров'янисті виділення при загрожуючому аборті відсутні, тонус матки збільшений.

При аборті, що почався, біль більш виразний, з'являються кров'янисті виділення. Плідне яйце відшаровується на невеликому протязі, тому матка відповідає строку вагітності.

Прогресуючий аборт характеризується переймоподібними болями в низу живота, значною кровотечею. Канал шийки матки розкритий, плідне яйце пере­буває у каналі шийки матки. Ця стадія може перейти у наступну (неповний та повний аборт). У цих випадках клінічні прояви прогресують, канал шийки матки розкритий, матка м'якої консистенції, розмір її менший за строк вагітності.

При неповному аборті у матці залишаються плідні оболонки, плацента чи її частина. При повному аборті плідне яйце повністю виділяється з порожни­ни матки. Кровотеча припиняється.

Інфікований аборт, внаслідок його затяжного перебігу, може стати причиною генералізованих септичних захворювань аж до септичного шоку. Розділяють не-ускладнений інфікований, ускладнений інфікований і септичний аборт.

Діагностика. Для ефективного патогенетичного лікування надзвичайно важлива диференційна діагностика мимовільного аборту ендокринного генезу і переривання вагітності іншої етіології. Виявлення причин звичного мимовільного аборту складається з обстеження невагітної жінки (у випадках звичного невиношування) і обстеженнях при клінічних ознаках загрози пере­ривання вагітності.

При нагляді за перебігом вагітності у жінок із загрозою переривання вагітності, в тому числі із звичним невиношуванням, застосовуються діагностичні тести, які ще до клінічних проявів можуть свідчити про пору­шення перебігу вагітності:

 1. вимірювання базальної температури у перші 12 тижнів вагітності (тем­пература нижче 37 °С свідчить про загрозу переривання);

 2. цитологічне дослідження вагінальних виділень (1—2 рази на тиждень);

 3. динамічне дослідження ХГ;

 4. дослідження рівня плацентарного лактогену (ПЛ) у плазмі крові;

 5. дослідження екскреції сумарних естрогенів, кількість яких в нормі зро­стає зі строком вагітності;

 6. визначення екскреції прегнандіолу (зниження рівня його у І триместрі вагітності — прогностичне негативна ознака загрози переривання вагітності).

Велику інформативну цінність можуть дати результати УЗД: виявлення серцевих тонів плода, початок формування плаценти, вимірювання матки, плідного яйця, діагностика клінічних проявів загрози переривання вагітності (наприклад, збільшення скорочувальної активності матки).

Протягом ІІI і ІІІ триместрів вагітності характер скорочувальної діяльності матки можна визначити при застосуванні гістерографії і тонусметрії.

Для виключення істмікоцервікальної недостатності на 18—20 день циклу виконують гістеросальпінгографію. У здорових жінок в 2 фазі під впливом прогестерону відбувається звуження перешийку матки, при пошкодженні в області перешийку цього не відбувається, і він розширений більш ніж на 0,5 см. Через те що така ж картина може бути пов'язана з недостатністю функції жовтого тіла, гістеросальпінгографію виконують після 3-денного внутрішньом'язового введення 1 мл 1 % розчину прогестерону. При недостатності жовтого тіла без органічного пошкодження перешийок матки виявляється звуженим, при органічному ушкодженні — розширеним. При вагітності істміко-цервікальну недостатність встановлюють за допомогою методів спеціального акушер­ського дослідження (дані УЗД шийки матки під час вагітності, зміни шийки матки під час вагітності, обтяжений акушерський та гінекологічний анамнез).

Лікування. При вагітності строком 2—4 тижні мимовільні аборти частіше викликаються хромосомними аномаліями і лікуванню не підлягають.

Лікування повинно бути комплексним і забезпечувати лікувально-охоронний режим:

постільний режим;

психотерапія, седативні засоби — відвар пустирника, валеріани, тріоксазин 0,3 г 2—3 рази на добу, тазепам 0,01 г, седуксен 0,005 1—2 рази;

спазмолітична терапія — но-шпа 0,04 г 3 рази, баралгін 2,0 внутрішньом'язово 2 рази на добу;

патогенетичне обумовлена гормональна терапія залежно від причин загрози, гормональних показників, КПІ, строку вагітності. Зважаючи на нега­тивний вплив естрогенних препаратів на розвиток ембріону, можливість їх тератогенної дії, від призначення їх вагітним, особливо у ранніх строках, треба стримуватись. В схему комплексного лікування залучають прогестерон (1,0 1 % розчину внутрішньом'язово через день). Гормональне лікування проводять при клінічній картині загрози аборту і аборту, що почався. Доза пре­парату та в значній мірі його вибір залежать від гормональної недостатності.

В сучасній гормонотерапії застосовують такі препарати, як "Дуфастон" (ретро­пронестерон) — прогестаген, дія якого подібна до ендогенного прогес­терона (без естро­генного, андрогенного та анаболічного ефектів). При звич­ному викидні — 1 т. х 2 рази з 11-го по 23 день циклу до зачаття, потім безпе­рервно, після 20 тижня вагітності дозу поступово знижують. При загрожую­чому аборті — одномоментно 4 т., при зберіганні симптомів — кожні 8 год по 1 т. (протягом тижня) з поступовим зниженням дози. "Утрожестан" — нату­ральний прогестерон для перорального та інтравагінального застосування (відсутність затримки рідини в організмі, відсутність збільшення маси тіла, токолітичний ефект). Призначають 2—4 крап. до 12 тижнів вагітності інтравагінально в день за 2 прийоми. "Гініпрал" — 6-селективний токолітик для орального та в/в застосування. При гострому токолізі — в/в повільно в дозі 10 мкг (в 10 мл 0,9 % NаС1 протягом 5—10 хв), при масивному токолізі — в/в кап 0,3 мкг/хв при добовій дозі 430 мкг, при подовженому токолізі — введення в/в кап в дозі 0,075 мкг/хв, за відсутності скорочень призначають в таб. по 500 мг кожні 3 год, потім кожні 4—6 год;

препарати, що зменшують скорочувальну діяльність матки (токолітична терапія) — токолітики (переважно у II триместрі); 6-адреноміметики, курс лікування 7—14 днів (алупент, партусистен [за схе­мою: 0,5 мг на 250 мл 5 % розчину глюкози, внутрішньовенно, спочатку зі швидкістю 1—1,5 мкг/хв, збільшуючи швидкість до 2 мкг/хв, за 15—20 хв до припинення інфузії препарат призначають у вигляді таблеток по 5 мг.

У першу добу вводять 25—ЗО мг партусистену, потім добову дозу у випадку зменшення скорочувальної активності матки знижують до 5 мг протягом 3—7 днів, бриканіл, ритодрину гідрохлорид — в/в введення: 50—100 мкг/хв. збільшуючи дозу на 50 мкг/хв кожні 10—20 хв доти, доки частота скорочень кон­тролюється, (побічні ефекти при максимальній дозі 350 мкг/хв), інгібітори простогландинсинтетази (індометацин, похідні саліцилової кислоти), слід пам'ятати про можливі кардіотропні побічні явища при лікуванні цими препаратами;

Немедикаментозні засоби для зниження скорочувальної діяльності матки (електро­релаксація, голкорефлексотерапія, електроанальгезія, ендоназальна гальва­нізація).

Фізіотерапія (електрофорез магнію, СМТ).

Гормональну терапію поєднують з призначенням вітамінних препаратів (групи В, аскорбінової кислоти, токоферола ацетату). Рекомендується раціональне харчування з використанням продуктів, багатих білком, вітамінами та ін.

При поєднанні мимовільних абортів з екстрагенітальною патологією проводять лікування відповідних захворювань.


 1. Контрольні запитання та завдання

 1. Етіологія і патогенез мимовільних абортів.

 2. Стадії розвитку мимовільних абортів.

 3. Клініка загрожуючого мимовільного аборту.

 4. Клініка прогресуючого мимовільного аборту.

 5. Клініка неповного мимовільного аборту.

 6. Клініка повного мимовільного аборту.

 7. Клініка завмерлої вагітності.

 8. Методи діагностики загрози переривання вагітності.

 9. Методи лікування загрози переривання вагітності.

 10. Діагностика і лікування прогресуючого мимовільного аборту.

 11. Діагностика і лікування неповного мимовільного аборту.

 12. Діагностика і лікування повного мимовільного аборту.

 13. Діагностика істмікоцервікальної недостатності.

 14. Методи лікування істмікоцервікальної недостатності.

 15. Профілактика звичного викидня.
 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна література:

1. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Медсистринство в гінекології: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 400 с.

2. Хміль С.П. Підручник „Гінекологія”, Тернопіль, 1999.

3. Лысак Л.А. "Сестринское дело в акушерстве и гинекологии". Р/Д, "Феникс", 2003.

4. Запорожан В.М. "Акушерство та гінекологія", К. "Здоров'я", 1996.


Додаткова література:

 1. Михайленко Е.Т. "Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии", К. "Здоров'я", 1998.

 2. "Нетрадиционные методы лечения в акушерстве и гинекологии", под ред. А.Г.Коломойцевой. К. Здоровье, 1996 г.

 3. Практический справочник акушера-гинеколога. Под ред. проф. Ю.В.Цвелева. С-П., 1995 г.

 4. Акушерство і гінекологія: навчальний посібник/А.В.Жаркіх, Є.П.Гребенніков, В.О.Залізняк та інш.- К.: Здоров'я, 1994.

5. Сестринська справа/ ред. проф. М.Г.Шевчука.- К.: Здоров'я, 1994.
Методичну вказівку склала

асистент Шипитко М.Д.

Рецензія позитивна


Рецензент

Схожі:

“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології icon“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Аномалії розвитку жіночих статевих органів. Клінічна картина, діагностика І принципи лікування”
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології icon“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Тому заняття має виховувати у лікаря чуття високої відповідальності, витримки та вміння визначити тактику при тій, чи іншій гінекологічній...
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології icon“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Не менш важливим для лікарів загального профілю є знання причин, клініки пошкоджень зсо, оскільки така патологія вимагає, нерідко,...
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології iconГрафік відробіток практичних занять з акушерства та гінекології на кафедрі акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на весняний семестр 2008-2009 н р

“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології iconКалендарний план лекцій по кафедрі акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на осінній семестр 2010-2011 н р. для студентів ІV курсу медичного факультету
Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного...
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології iconГрафік відробіток практичних занять з акушерства та гінекології на кафедрі акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Примітка: з робочої суботи відробітки переносяться на наступний понеділок з 1630 до 1930
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології iconКафедра акушерства І department of obstetrics
План засідань студентського наукового гуртка кафедри акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на 2010-2011...
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології iconКафедра акушерства І department of obstetrics
План засідань студентського наукового гуртка кафедри акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на 2010-2011...
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології iconС. П. Польова Методичні вказівки практичного заняття на тему „Екстремальні ситуації в акушерстві, невідкладна медична допомога.”
Затверджено на методичній нараді кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
“затверджено” на методичному засіданні кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології iconПлан роботи студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології з дисципліни на 2013-2014 н р
Засідання на тему: “ Прееклампсія та hellp синдром у вагітних. Вечірній обхід в акушерському корпусі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи