Проректор з навчальної роботи icon

Проректор з навчальної роботи
НазваПроректор з навчальної роботи
Сторінка1/2
Дата14.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2


Міністерство охорони здоров’я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи


професор_____________М. Ю. Коломоєць

“_____” ___________________ 2007 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

(3 курс спеціальність «Фармація» ОКР «бакалавр»

факультет - фармацевтичний)

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФАРМАКОЛОГІЯ

(структура, цілі, зміст дисципліни,

принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі навчальної програми “Фармакологія” для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (МОЗ України; Київ, 1998) та програми з фармакології для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації (МОЗ України; Київ, 2004).


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації

19 ” червня 2007 р. (протокол № 15)

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

^ 20 ” червня 2007 р. (протокол № 6)

Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба


Чернівці 2007


Фармакологія є фундаментальною медико-біологічною наукою про ліки, що пов’язує фармацевтичні та медичні дисципліни, необхідні в майбутній професійній діяльності фармацевта-бакалавра.

На сучасному етапі зростає роль фармацевта-бакалавра в підвищенні ефективності і фармацевтичної безпеки фармакотерапії хворих, проведенні інформаційної роботи серед населення та фармацевтичної опіки, умінні надавати консультації лікарям і пацієнтам з різноманітних питань раціонального застосування готових і екстемпоральних лікарських засобів. Тому при підготовці кваліфікованого фармацевта-бакалавра потрібні чіткі знання про фармакологічні групи лікарських засобів, їх фармакодинамічні ефекти, фармакокінетику, фармакомаркетинг, фармакобезпеку ліків, форми випуску, особливості застосування, рецептурні та безрецептурні форми ліків, основні синоніми, порівняльну характеристику та взаємозамінність препаратів, які є на фармацевтичному ринку України.


^ ЦІЛІ викладання фармакоЛОгіЇ


Мета викладання дисципліни “Фармакологія” при підготовці фармацевтів-бакалаврів - засвоєння основних питань з фармакології, фармакомаркетингу, фармакодинаміки, фармакокінетики та фармакобезпеки ліків; систематизації лікарських засобів за фармакологічними групами та особливостей їх раціонального застосування; фармацевтичної опіки пацієнтів; виписування та проведення корекції і фармакотерапевтичного аналізу рецептів; вміння вибору найбільш доцільних лікарських препаратів при конкретній клінічній ситуації; рекомендації і обґрунтування найбільш раціональних замінників препаратів у разі їх відсутності в аптеці для подальшого їх використання в практичній діяльності; знання питань комбінування та взаємодії лікарських засобів з урахуванням фармакологічної сумісності; робота з міжнародною та торговельною номенклатурою лікарських засобів.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. ЛІКАРСЬКА РЕЦЕПТУРА

Правила виписування рецептів. Функції складових частин рецепту. Методика аналізу структури та змісту лікарського рецепту. Типові помилки, шо зустрічаються в лікарських рецептах. Корекція рецепту.

Правила виписування лікарських форм: тверді лікарські форми: порошки, таблетки, драже, гранули, капсули, збори, карамелі, пастилки; м'які лікарські форми: мазі, пасти, лініменти, суппозиторії, пластирі; рідкі лікарські форми: розчини, емульсії, настої та відвари, настойки, екстракти, новогаленові препарати, мікстури, розчини для ін'єкцій; різні лікарські форми: плівки очні, аерозолі та інші.

^ II. ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

Зміст фармакології, її завдання та місце серед інших фармацевтичних дисциплін. Основні етапи розвитку фармакології. Принципи класифікації лікарських засобів. Етапи створення нових лікарських засобів. Нові напрямки розвитку фармакології: педіатрична, геріатрична, радіаційна, імунофармакологія, психофармакологія, фармакогенетика, хронофармакологія. Види лікарської терапії. Поняття про гомеопатію. Джерела і шляхи отримання лікарських засобів. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат. Сучасні методи досліджень у фармакології. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів. Доклінічні та клінічні дослідження. Функції Державного фармакологічного центру МОЗ України.

Фармакодинаміка лікарських засобів. Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, потенціювання, антагонізм ліків. Види дії лікарських речовин на організм: місцева, резорбтивна, рефлекторна, основна, побічна, пряма, опосередкована, зворотна, незворотна, позитивна, негативна, вибіркова, стимулююча, етіотропна, патогенетична, симптоматична. Характер та суть взаємодії лікарських речовин з компонентами клітинних мембран.

Шляхи введення лікарських речовин в організм.

Види негативного впливу лікарських речовин на організм: лікарська алергія, ембріотоксичний, тератогенний, фетотоксичний, мутагенний, канцерогенний ефекти. Специфічна небажана (органотропна) дія лікарських засобів.

Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз. Види доз: разова, добова, курсова, порогова, ударна, підтримуюча, профілактична, лікувальна, середня і вища терапевтична, токсична і смертельна. Широта терапевтичної дії. Широта терапевтичної дії та терапевтичний індекс (ТІ). Закономірність "доза-ефект".

Фармакодинаміка. Фактори, що впливають на дію ліків. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, доза), факторів, пов’язаних з організмом людини (вік, стать, маса тіла, біоритми), кліматичними та антропогенними факторами (сезонність, температура, забруднення токсичними речовинами), патологічним станом (захворювання нирок, печінки тощо), фізіологічними особливостями (вагітність, пологи та інше).

Загальні поняття про фармакокінетику. Види всмоктування, основні механізми (активний транспорт, пасивна і полегшена дифузія, фільтрація, піноцитоз). Біодоступність та біоеквівалентність. Зв’язування лікарських засобів з білками плазми крові та іншими біолігандами. Розподіл препаратів в організмі. Проникнення через гістогематичні бар’єри: плацентарний, гематоенцефалічний та інші. Депонування ліків. Біотрансформація ліків, її види. Шляхи екскреції ліків з організму. Фактори, що впливають на фармакокінетику ліків.

Явища, що виникають при повторному застосуванні ліків. Поняття про матеріальну і функціональну кумуляцію, звикання (перехресне звикання, тахіфілаксія), залежність від дії ліків (психічна, фізична). Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Передозування абсолютне і відносне (токсичні ефекти). Непереносність. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність.

Комбінована дія ліків. Явища синергізму та антагонізму.

Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів. Характеристика фізико-хімічної (фармацевтичної), фармакокінетичної і фармакодинамічної взаємодії ліків.

Поняття про фармакогенетику. Фармакогенетичні підходи до прогнозування терапевтичної ефективності та токсичності лікарських препаратів.

Хронофармакологія. Залежність дії лікарських препаратів від фактора часу. Циркадні та сезонні особливості фармакодинаміки, фармакокінетики, токсичності та застосування ліків.

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ГРУП ПРЕПАРАТІВ

Засоби, що впливають на периферичну нервову систему

Класифікація засобів, що впливають на периферичну нервову систему.

Засоби, що впливають на закінчення аферентних нервів

Фармакологічна характеристика засобів пригнічувального типу дії:

Засоби для місцевої анестезії. Класифікація місцевих анестетиків за хімічною будовою та використанням для різних видів анестезії. Вимоги до препаратів з групи місцевих анестетиків. Механізм дії. Фармакологія новокаїну, ксикаїну (лідокаїну), тримекаїну, анестезину, дикаїну. Препарати на основі артикаїну (ультракаїн). Фармакомаркетинг та порівняльна характеристика сучасних місцевоанестезуючих засобів. Показання до застосування. Мета та можливості комбінації з адреноміметиками. Побічна дія місцевих анестетиків, заходи її запобігання та лікування. Фармакобезпека.

В’яжучі засоби. Органічні та неорганічні в’яжучі засоби. Механізм дії, показання до застосування. Фармакологічна характеристика таніну, вісмуту субнітрату, трави звіробою, листя шавлії, квітів ромашки.

Обволікаючі засоби. Загальна характеристика обволікаючих засобів. Механізм дії, показання до застосування (слиз крохмалю, насіння льону).

Адсорбуючі засоби. Класифікація. Механізм дії. Показання до застосування. Препарати вугілля (вугілля активоване, карболен та інші). Синтетичні сорбенти (ентреросгель). Принципи гемосорбції та ентеросорбції.

Фармакологічна характеристика засобів стимулюючого типу дії:

Подразнювальні засоби. Класифікація. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові оболонки. Показання до застосування. Фармакодинаміка розчину аміаку, ментолу, гірчиці, олії терпентинної очищеної. Гіркоти, блювотні, проносні, відхаркувальні, засоби рефлекторної дії. Препарати, що містять отрути бджіл та змій. Загальна характеристика.

Засоби, що впливають на вегетативну нервову систему

Анатомо-фізиологічні властивості вегетативної нервової системи. Сучасні уявлення про нервові синапси, медіатори та рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.

Засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів.

Поняття про холінергічні рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів.

Холіноміметичні засоби

М- та Н-холіноміметики. Фармакологія ацетилхоліну, карбахоліну.

М-холіноміметики. Фармакологічна характеристика пілокарпіну гідрохлориду, ацеклідину. Вплив на орган зору, гладкі м’язи внутрішніх органів, секрецію залоз, серцево-судинну та сечостатеву систему. Показання до застосування. Фармакобезпека. Гостре отруєння. Міри допомоги, антидотна терапія.

Н-холіноміметики. Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння, як медична та соціальна проблема. Засоби, що використовуються для боротьби з курінням тютюну (нікоретте).

Антихолінестеразні засоби та реактиватори холінестерази. Класифікація антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія. Фармакомаркетинг та порівняльна характеристика антихолінестеразних препаратів (прозерин, галантаміну гідробромід, пірідостигміну саліцилат). Взаємозамінність. Фармакобезпека. Особливості дії фосфорорганічних сполук. Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. Фармакологія реактиваторів ФОС (дипіроксим, ізонітразин).

Холіноблокуючі засоби

М- та Н- холіноблокатори. Фармакологія амізилу, спазмолітину, циклодолу. Показання до застосування. Побічні ефекти. Фармакобезпека.

М-холіноблокуючі засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до застосування. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що містять атропін. Заходи допомоги. Платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, екстракт беладонни, іпратропію бромід (атровент), пірензепін (гастроцепін), метацин. Фармакомаркетинг. Порівняльна характеристика препаратів, основні синоніми, взаємозамінність. Показання до застосування. Побічні ефекти. Фармакобезпека.

Н-холіноблокатори. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, взаємозамінність, побічна дія. Характеристика препаратів: бензогексоній, пірилен, гігроній, пентамін. Фармакобезпека.

Класифікація міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубакурарину хлориду. Показання до застосування, побічна дія. Порівняльна характеристика піпекуронію броміду, меліктину, ардуану. Допомога при передозуванні. Фармакологічна характеристика деполяризуючих кураре (дитилін). Показання до застосування. Фармакобезпека міорелаксантів. Допомога при передозуванні.

Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію

Сучасні уявлення про адренергічні рецептори, їх види та локалізація. Класифікація засобів, що впливають на адренорецептори.


Адреноміметичні засоби

Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка адреналіну гідрохлориду. Показання до застосування, взаємозамінність. Порівняльна характеристика адреноміметиків (норадреналіну гідротартрат, ефедрину гідрохлорид, мезатон, нафтизин, ксилометазолін, ізадрин, сальбутамол, фенотерол), основні синоніми. Фармакобезпека.

Адреноблокуючі засоби

Особливості застосування ?-адреноблокаторів (фенталаміну гідрохлорид, празозин, доксазозин), механізм дії та фармакологічні ефекти ?-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика анаприліну, талінололу, атенололу, метопрололу, бетаксололу, небівололу. Взаємозамінність препаратів. Побічні ефекти. Фармакобезпека.

Симпатолітики (резерлін, октадин, орнід). Механізм дії та показання до застосування, побічні ефекти. Фармакобезпека.

Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи

Класифікація засобів, що впливають на ЦНС (засоби, що збуджують та пригнічують центральну нервову систему).

Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи

Засоби для наркозу

Загальна характеристика стану наркозу. Класифікація засобів для наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу. Ефір для наркозу, фторотан, ізофлуран, азоту закис. Порівняльна характеристика, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами інших фармакологічних груп. Фармакобезпека. Засоби для неінгаляційного наркозу. Класифікація за тривалістю дії. Фармакологічна характеристика пропанідиду, кетаміну, тіопенталу-натрію, гексеналу, натрію оксибутирату. Порівняльна характеристика препаратів, їх синоніми. Фармакобезпека.

Спирт етиловий

Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці. Особливості відпуску з аптеки. Гостре та хронічне отруєння алкоголем, міри допомоги. Принцип лікування алкоголізму. Механізм дії тетураму.

Снодійні засоби (гіпнотики)

Класифікація за хімічною будовою. Загальна характеристика снодійних засобів. Можливі механізми дії. ^ Фенобарбітал, нітразепам, бромізовал, хлоралгідрат, зопіклон, золпідем.

Фармакомаркетинг. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. Показання до застосування, побічні ефекти (лікарська залежність). Гостре отруєння барбітуратами, міри допомоги.

Протисудомні засоби

Судоми, як симптоми прояву різних патологічних станів. Використання препаратів різних фармакологічних груп для усунення судом (транквілізатори, міорелаксанти, снодійні, наркотичні засоби, міотропні спазмолітики).

Протиепілептичні засоби

Класифікація протиепілептичних засобів за показанням до застосування. ^ Фенобарбітал, дифенін, карабамазепін, клоназепам, етосуксимід, натрію вальпроат, ламотриджин. Порівняльна характеристика, побічна дія протиепілептичних засобів. Фармакобезпека. Феномен "індукції ферментів" під впливом барбітуратів.

Протипаркінсонічні засоби

Класифікація протипаркінсонічних засобів. Основні механізми дії. ^ Леводопа, мідантан, циклодол, наком. Використання в клінічній практиці.

Анальгетичні засоби

Загальна характеристика анальгетиків. Класифікація. Поняття про опіатні рецептори.

Наркотичні анальгетики

Класифікація за хімічною будовою та походженням. Механізм дії. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Омнопон, кодеїну фосфат, промедол, фентаніл, пентазоцин, трамадол, бупренорфін. Порівняльна характеристика. Показання до застосування анальгетичних засобів, взаємозамінність. Побічні ефекти. Фармакобезпека. Гостре отруєння наркотичними анальгетичними засобами. Клінічні прояви та міри допомоги Характеристика налорфіну гідрохлориду, налоксону, налтрексону. лікарська залежність, що виникає до наркотичних анальгетиків, клінічні прояви, поняття про абстинентний синдром, методи лікування. Наркоманія як соціально-біологічна проблема.

Ненаркотичні анальгетики

Класифікація ненаркотичних анальгетиків за хімічною будовою (групи, препарати, синоніми). Загальна характеристика групи. Механізми анальгезуючої, жарознижувальної, протизапальної дії. Фармакомаркетинг та фармакологічна характеристика препаратів: кислота ацетилсаліцилова, анальгін, бутадіон, парацетамол, ібупрофен, кислота мефенамова, диклофенак натрій, індометацин, піроксикам, амізон, целекоксиб, мелоксикам (моваліс). Порівняльна характеристика, взаємозамінність, побічна дія та напрямки її зменшення. Фармакобезпека.
  1   2

Схожі:

Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconОрганізаційний комітет Митник М. М
Митник М. М. – голова організаційного комітету, перший проректор, проректор з навчальної роботи, к т н., доцент
Проректор з навчальної роботи iconПроректор з навчальної роботи
«Українська культурологічна думка». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни еволюція ландшафтів (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи