Головна проблема держави icon

Головна проблема держави
НазваГоловна проблема держави
Сторінка1/4
Дата14.07.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

РЕФОРМУВАННЯ

ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА –

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВИ


(1993 – 2008)


Бібліографічний покажчик


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2009


УДК 016:64.011.8

ББК 91.9:65.9(2)441

Р 45


Рекомендовано Вченою Радою

Харківської національної академії міського господарства

(Протокол № 1 від 30.10.2008 р.)


Укладачі:

Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М. Науменко


Відповідальний за випуск: П. М. Кузнецов


Р 45 Реформування житлово-комунального господарства – головна проблема держави (1993 – 2008 рр.) [Текст]: бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міськ. господ.; уклад.: Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М. Науменко; відп. ред. П. М. Кузнецов. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 77 с.


Бібліографічний покажчик присвячений сучасному етапу реформування житлово-комунального господарства. В ньому подано інформацію про журнальний, газетний та книжковий матеріал за період з 1993 по 2008 рр.

Покажчик адресований викладачам, аспірантам, студентам, науковцям та іншим фахівцям житлово-комунального господарства в Україні та за ії межами.

© ХНАМГ, 2009

ЗМІСТ


Передмова....................................................................................................................4

Законодавчі документи…...........................................................................................5

Історія розвитку ЖКГ...............................................................................................................................8

Житлово-комунальне господарство: ситуація з реформуванням...........................9

Енергозбереження як діючий важіль реформування житлово-комунального господарства...............................................................................................................37

Головні напрямки реформування водопровідно-каналізаційного господарства...............................................................................................................41

Реформування міського електротранспорту...........................................................43

Житлові проблеми і їх вирішення ...........................................................................44

Досвід реформування житлово-комунального господарства

Харкова та Харківської області................................................................................49

Реформування ЖКГ у зарубіжних країнах.............................................................57

Іменний покажчик.....................................................................................................71

ПЕРЕДМОВА


Житлово-комунальне господарство – одна з найбільш соціально значимих галузей міського господарства, що забезпечує життєдіяльність міста і впливає не тільки на соціальну сферу, але й і на стан справ у всій економіці країни. І саме уся галузь міського господарства на сьогоднішній день є найбільш проблемною.

У 2004 році був затверджений закон України „Про загальнодержавну програму реформуванню і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки”.

Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

У науково-допоміжному покажчику „Реформування житлово-комунального господарства – головна проблема держави” матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006) за період з 1993 по 2008 роки. Всього 556 видань. Пошук закінчено у вересні 2008 року.

Покажчик призначений для викладачів академії з метою вивчення питань з організації реформування житлово-комунального господарства в Україні й за кордоном.

^ ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ


1. Деякі питання Міністерства з питань житлово-комунального господарства [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2007 р. № 651 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 30. – С. 43.

2. Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовий договір про надання цих послуг [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 21. 07. 2005 року № 630 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 16 жовтня. (№ 186). – С. 5.

3. Про віднесення до сфери управління Міністерства з питань житлово-комунального господарства підприємств, установ та організацій [Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 273-р // Збірник урядових нормативних актів України. – 2007. – № 29.

4. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (тарифи ЖКГ) [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого № 297 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 16. – С. 10.

5. Про внесення змін до комплексу першочергових заходів щодо реформування житлово-комунального господарства [Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12. 2006 р. 3648-р // Збірник урядових нормативних актів України. – 2007. – № 9.

6. Про внесення змін до Положення про міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 16. 12. 2004 р. № 1688 // Інформаційний бюлетень. – 2004. – № 12.

7. Про житлово-комунальні послуги [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 144. – С. 11 – 13.

8. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 46. – С. 11 – 18.

9. Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 798 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 17 вересня. – С. 22.

10. Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 232 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 12. – С. 93.

11. Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 16. 06. 2005 р. № 481 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 2 липня (№ 120). – С. 14.

12. Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2006. – № 34. – С. 62 – 84.

13. Про затвердження Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005 – 2009 рр. і період до 2015 р. [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 23. 12. 2004 р. № 1731 // Будівництво і архітектура. Житлова політика. – 2005. – № 3. – С. 43.

14. Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги [Текст]: указ Президента України від 6 лютого 2007 р. № 77/2007 // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 24. – С. 4.

15. Про методичні рекомендації щодо розроблення та реалізації регіональних, районних, міських та селищних програм реформування розвитку житлово-комунального господарства територіальних громад [Текст]: наказ Президента України від 15. 12. 2004 р. № 222 // Інформаційний бюлетень. – 2004. – № 12. – С. 6.

16. Про міський електричний транспорт [Текст]: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51.

17. Про першочергові заходи щодо реформування житлово-комунального господарства [Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06. 2006 р. № 363-р // Збірник урядових нормативних актів України. – 2006. – № 33.

18. Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію [Текст]: закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 50. – 18 березня. – С. 10.

19. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року „Про стан житлово-комунального господарства України та основні напрями його реформування” [Текст]: указ Президента України від 16 грудня 2006 р. № 1093/2006 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 22 грудня. – С. 13.

20. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2006 р. № 1703 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 13 грудня. – С. 1.

21. Про теплопостачання [Текст]: закон України // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 124. – 8 липня. – С. 5.

22. Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 323 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 13 березня. – С. 14.


^ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЖКГ


23. З історії водогонів і каналізації [Текст] // Ринок інсталяцій. – 2005. – № 2. – С. 59.

24. З історії водогонів і каналізації [Текст] // Ринок інсталяцій. – 2005. – № 4. – С. 77.

25. Інститут, що народжує і лікує... будинки [Текст] // Міське господарство України. – 2000. – № 3. – С.54 – 55.

26. Кобзар, В. В. Відродити водопровідні ... з’їзди: (110 років тому галузеві проблеми вирішували ефективніше, ніж сьогодні) [Текст] / В. В. Кобзар // Міське господарство України. – 2003. – № 4. – С. 16 – 18.

27. Кобзар, В. В. З історії Київської каналізації [Текст] / В. В. Кобзар // Міське господарство України. – 1994. – № 1. – С. 28 – 29.

28. Кобзар, В. В. Не треба „винаходити велосипед”. Давайте краще заглянемо в минуле сторіччя [Текст] / В. В. Кобзар // Міське господарство України. – 2001. – № 1. – С. 44 – 45.

29. Конструкторському бюро (СПКК АСУВ) – чверть століття [Текст] // Міське господарство України. – 2004. – № 2. – С. 33 – 37.

30. Крат, В. І. Відродження: (Міський транспорт: трамвай) [Текст] / В. І. Крат // Міське господарство України. – 2003. – № 2. – С. 40 – 46; № 3. – С. 37 – 39.

31.Свиридова, Р. В. Конкурс «Лучший инженер года» обрел крылья в Харькове [Текст] / Р. В. Свиридова // Міське господарство України. – 2004. – № 12. – С. 38 – 41.

32. Шафран, І. К. Маршрут довжиною в чверть віку...: (міський транспорт) [Текст] / І. К. Шафран // Міське господарство України. – 2000. – № 2. – С. 39 – 40.

33. Щербина, Г. П. На службе жилищно-комунального хозяйства [Текст] / Г. П. Щербина // Міське господарство України. – 1993. – № 3 – 4. – С. 1 – 3.

34. Это наша с тобой биография…[Текст] // Міське господарство України. – 2004. – № 1. – С. 41 – 45.


^ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО:

СИТУАЦІЯ З РЕФОРМУВАННЯМ


35. Аббасов, Ф. Частный бизнес ЖКХ – это неизбежно [Текст] / Ф. Аббасов // Слобода. – 2006. – № 74. – 15 сентября. – С. 5.

36. Агитаев, Е. В. Реформа ЖКХ: обновление курса [Текст] / Е. В. Агитаев // ЖКХ. – 2008. – № 1. – Ч.1. – С. 20 - 28.

37. Алексєєв, А. Складові економічного реформування в Україні [Текст] / А. Алексєєв, Ю. Архангельський // Економіка України. – 2002. – № 4. – С. 59.

38. Алферов, В. Н. Создание и модернизация объектов ЖКХ [Текст] / В. Н. Алферов // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 11. – С. 11.

39. Альохін, В. Держбюджет підтримує житлово-комунальну галузь [Текст]: [Розповідь першого заступника голови Держкома з питань житлово-комунального господарства В. Альохіна] / В. Альохін // Урядовий кур’єр. – 2003. – 6 листопада (№ 209). – С. 5.

40. Амброзевич, П. С. Проблемні питання щодо регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства України [Текст] / П. С. Амброзевич, Л. Г. Кузьменко // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства. – 2005: матеріали міжнародного конгресу 17 – 18 листопада 2005 року. – К., 2005. – С. 16 – 21.

41. Амосов, О. Ю. Обґрунтування загальної мети стратегічного управління житлово-комунального господарства [Текст] / О. Ю. Амосов // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 59. – С. 63 – 68. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2506/

42. Бабак, А. В. Вплив регулювання тарифів на розвиток та реформування житлово-комунального господарства [Текст] / А. В. Бабак // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства. – 2005: матеріали міжнародного конгресу 17 – 18 листопада 2005 року. – К., 2005. – С. 26 – 33; Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 73. – С. 158 – 165. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1826/

43. Бабенко, В. Як на мене, споживача...Деякі міркування щодо реформування житлово-комунального сектору [Текст] / В. Бабенко // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 239. – 20 грудня. – С. 8.

44. Бардаков, В. А. Маркетингова концепція управління житлово-комунальним господарством міста [Текст] / В. А. Бардаков // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Алушта. АР Крим, 2005. – С. 196.

45. Башмаков, И. Разработка комплексных программ развития и модернизации коммунального хозяйства города [Текст] / И. Башмаков, В. Папушкин // Коммунальщик. – 2006. – № 11. – С. 7.

46. Белянский, А. М. Система индикаторов как инструмент комплексного мониторинга состояния и реформирования ЖКХ [Текст] / А. М. Белянский // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 19 – 22 травня 2005 року. – Алушта, АР Крим, 2005. – С 3 – 11.

47. Бервецький, В. Ф. Проектний підхід до управління програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства [Текст] / В. Ф. Бервецкий, В. П. Ніколаєв // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства: материалы Всеукраинской научно-практической конференции, 27 – 28 ноября 2003 г. – Х., 2003. – С. 15 – 16.

48. Бервецький, В. Ф. Структура команд управління оновленням житлово-комунального господарства [Текст] / В. Ф. Бервецкий // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 50 – 52. – (Серия « Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2317/

49. Берташ, В. М. Житлово-комунальне господарство без боргів – реальність після реформи [Текст]: [Про програми реалізації «Програми реформування і розвиток житлово-комунального господарства на Рівненській області на 2003 – 2005 рр. та на перспективу до 2010 р.»: Бесіда з першим заступником голови Облдержадміністрації В. М. Берташем] / В. М. Берташ // Вільне слово. – 2003. – 23 квітня (№ 32). – С. 3.

50. Білоусова, Н. Нові „житлово-комунальні” перспективи [Текст]: [сфера ЖКГ потребує негайного реформування] / Н. Білоусова // День. – 2006. – № 204. – 23 листопада. – С. 5.

51. Біляєва, Г. В. Особливості розробки житловими організаціями стратегічних карт розвитку господарської діяльності [Текст] / Г. В. Біляєва // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып.78. – С. 177 – 186.– (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://eprints.ksame.kharkov.ua/572/

52. Білянський, О. Комунальні послуги і ринок [Текст] / О. Білянський // Міське господарство України. – 2005. – № 1. – С. 5.

53. Білянський, О. М. Концепція державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства [Текст] / О. М. Білянський, О. І Асадчев // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства – 2005: матеріали міжнародного конгресу (Програма та тези) 17 – 18 листопада 2005 року. – К., 2005. – С. 11 – 16; Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 73. – С. 373 – 378. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1853/

54. Білянський, О. М. Концепція та основні складові загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2005 роки [Текст] / О. М. Білянський // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства: материалы Всеукраинской научно-практической конференции. 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 3 – 7.

55. Білянський, О. М. Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: автореф. дис…канд. екон. наук: 08.10.01/ Білянський Олександр Максимович; Харків. нац. акад. міського господарства. – Х., 2006. – 20 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/275/

56. Блохнин, А. Технические новинки в сфере ЖКХ [Текст]: [высоко квалифицированному талантливому инженеру, опытному производственнику Иванову С.А. – 50 лет] / А. Блохнин // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 4. – С. 15 – 23.

57. Блохнин, А. ТСЖ – опорная точка реального реформирования ЖКХ [Текст] / А. Блохнин // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 11. – С. 2 – 10.

58. Бобровська, О. Б. Методика оцінки якості корпоративного самоврядування у житлово-комунальному господарстві міст [Текст] / О. Б. Бобровська // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн.сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 29 – 36. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5807/

59. Бойко, Л. ЖКГ: діагноз встановлений. Час лікувати: до проблем реформування житлово-комунального господарства України [Текст] / Л. Бойко // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 224. – 28 листопада. – С. 5.

60. Бойко, Л. Реформування ЖКГ стосується кожного: перспектива [Текст] / Л. Бойко // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 168. – 14 вересня. – С.5.

61. Бохан, А. В. Екологізація підприємництва в сфере житлово-комунального господарства [Текст] / А. В. Бохан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 11. – С. 73.

62. Буркун, И. Г. Жилищно-коммунальное хозяйство в условиях рынка [Текст] / И. Г. Буркун // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Алушта, АР Крим, 2005. – С. 195.

63. Васильева, И. Н. Пути выхода из кризиса в управлении жилищной сферой [Текст] / И. Н. Васильева, Т. К. Шарипова // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2003. – Вып.52. – С.16 – 20. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2751/

64. Висоцька, Г. В. Особливості та напрямки удосконалення організаційних структур управління житлово-комунального господарства регіону [Текст] / Г. В. Висоцька // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.70. – С. 176 – 179. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1333/

65. Висоцька, Г. В. Проблеми та перспективи залучення бізнесу до житлово-комунального господарства [Текст] / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Алушта, АР Крим, 2005. – С. 203 – 207.

66. Высоцкая, Г. В. Развитие системы индикаторов комплексного мониторинга состояния и реформирования жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / Г. В. Высоцкая, Т. В. Ищенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 3 – 6. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1271/

67. Воротнюх, Г. Житлово-комунальна теорема: Як її прагнуть розв’язати в Одесі та що з цього виходить [Текст] / Г. Воротнюх // Голос України. – 2003. – 25 квітня. – С. 5.

68. Всеукраїнські муніципальні слухання про житлово-комунальну реформу [Текст]: [23 вересня 2003 в Києві відкрилися ІХ Всеукраїнські муніципальні слухання] // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 178. – 24 вересня. – С. 1.

69. Гавриличенко, Є. В. Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства [Текст] / Є. В. Гавриличенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 192 – 198. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/574/

70. Гаєвська, В. О. Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків [Текст]: автореф. дис…канд. техн. наук: 05.13.22 / Гаєвська Вікторія Олексіївна; ХДТУБА. – Х., 2006. – 23 с.

71. Гаєвський, М. Тарифом по закону економіці й соціальній безпеці [Текст]: (За матеріалами всеукраїнського семінару – наради з питань популяризації реформи житлово-комунального господарства, Харків) / М. Гаєвський // Голос України. – 2004. – 30 квітня (№ 81). – С. 7.

72. Галушко, А. В. Сучасний стан житлово-комунального господарства та проблеми розвитку [Текст] / А. В. Галушко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 18 – 22. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/310/

73. Гапонова, Т. В. Как привлечь капитал [Текст]: (Новые формы финансирования городского хозяйства) / Т. В. Гапонова // Міське господарство України. – 2000. – № 3. – С. 28 – 33.

74. Гелеверя, Є. М. Джерально-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери [Текст] / Є. М. Гелеверя // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.70. – С. 220 – 224. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1351/

75. Гиндин, М. Б. Новые технологии управления ЖКХ [Текст] / М. Б. Гиндин // ЖКХ. – 2007. – № 11. – Ч.1. – С. 23.

76. Гнатенко, Л. Реформа ЖКХ – путь к качественным услугам [Текст] / Л. Гнатенко // Время регионов. – 2007. – № 11. – 17 марта. – С. 3.

77. Гончарова, З. В. Методи регіонального менеджменту в управлінні житлово-комунальним господарством [Текст] / З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 84 – 89. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4183/

78. Гончарова, З. В. Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин [Текст] / З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 187 – 192. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/573/

79. Гура, Н. Особенности учета затрат на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / Н. Гура // Бухгалтерский учет и аудит. – 2006. – № 6. – С. 28.

80. Гура, Н. О. Особливості обліку капіталу на підприємствах житлово-комунального господарства [Текст] / Н. О. Гура // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 4. – С. 86.

81. Данилишин, Б. Ілюзії та реалії комунальної сфери [Текст]: (Статистичні дані) / Б. Данилишин // Урядовий кур’єр. – 2003. – 28 листопада. – № 225. – С. 7.

82. Данильченко, Є. П. Інституціональні аспекти реформування житлово-комунального господарства [Текст] / Є. П. Данильченко, І. А. Островський, О. А. Шекшуєв // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 161 – 163.

83. Данькевич, І. Умови для учасників „комунального ринку: тарифи” [Текст] / І. Данькевич // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 211. – 5 листопада. – С.6.

84. Дворкин, Л. С. Реформа в ЖКХ начинается с внедрением системы менеджмента качества [Текст] / Л. С. Дворкин, В. А. Никифорова, А. Ткаченко // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 5. – С. 14.

85. Джулай, Т. М. Особливості становлення міського господарства як регіональної системи [Текст] / Т. М. Джулай // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 г. – Х., 2003. – С. 25 – 27.

86. Доспєхова, О. Анатолій Понамарьов „Робота ЖКГ повинна бути якіснішою, а тому - непомітною” [Текст] / О. Доспєхова // Слобідський край. – 2008. – 19 лютого. – С. 6.

87. Древаль, І. В. Шляхи реформування галузі зеленого господарства та благоустрою міст в рамках концепції сталого розвитку міста [Текст] / І. В. Древаль // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 42 – 44.

88. Дымченко, В. В. Концептуальные аспекты внедрения конкурентной среды в жилищно-комунальном хозяйстве Украины [Текст] / В. В. Дымченко // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 61. – С. 3 – 10. – (Серия « Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2238/

89. Дячок, Н. Как реформировать ЖКХ в Украине? Тариф на электроэнергию в Германии зависит от сезона, погоды, времени суток [Текст] / Н. Дячок // Украина и мир сегодня. – 2006. – № 28-29. – С. 5.

90. Дячук, С. А. Реформирование ЖКХ [Текст]: [по пути социальной ответственности] / С. А. Дячук // Коммунальщик. – 2006. – № 10. – С. 11.

91. Егоренко, Ю. Славутич – місто успішних реформ [Текст]: [комунальне господарство] / Ю. Егоренко // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 2. – С. 62.

92. Єремєєв, І. С. Концепція сприяння застосування новітніх технологій у процесі реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ) України [Текст] / І. С. Єремєєв, С. С. Огородник // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 153 – 155.

93. Жилищно-коммунальная реформа [Текст]: [какие опасности нас подстерегают?] // Коммунальщик. – 2006. – № 5. – С. 18.

94. Житлово-комунальне господарство України [Текст]: [інформаційно-аналітичний огляд]. – К.: Держбуд України, 2001. – 63 с.

95. Житлово-комунальне господарство в Україні [Текст]: [інформаційно-аналітичний огляд]. – К.: Держбуд України, 2002. – 61 с.

96. Журба, Н. М. Інвестиційне формування стратегії підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / Н. М. Журба // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 61. – С. 24 – 27. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2241/

97. Забаштанський, М. М. Джерела формування фінансових підприємств комунального господарства [Текст] / М. М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 25.

98. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 46. – С. 512.

99. Замотаев, А. Модернизация основных фондов – суть реформы [Текст] / А. Замотаев // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – № 2. – С. 2.

100. Запорожец, А. В. Планирование деятельности предприятий коммунальной собственности в условиях рынка [Текст] / А. В. Запорожец // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 56. – С.35 – 42. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2405/

101. Іванілов, О. С. Реформування джерел інвестиційних ресурсів житлово-комунального господарства [Текст] / О. С. Іванілов, В. В. Ярова // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 41. – С. 109. – 112. – (Серия «Экономические науки»).

102. Иващенко, Т. А. К вопросу об экономическом содержании и категории «инновация» в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст] / Т. А. Иващенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 33 – 38. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/316/

103. Инговатова, В. А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-коммунального комплекса Украины: менеджмент [Текст] / В. А. Инговатова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 118.

104. „Інженер року у сфері житлово-комунального господарства України” [Текст] // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 14.

105. Информатизация – важный шаг в реформе ЖКХ [Текст] // Коммунальщик. – 2007. – № 12. – С. 24 – 25.

106. Исупова, С. Реформа муниципальной собственности в контексте реформы местного самоуправления [Текст] / С. Исупова, Э. Маркварт // ЖКХ. – 2006. – № 10. – С. 12.

107. Карлова, О. А. Аспекти забезпечення реформування житлово-комунального господарства [Текст] / О. А. Карлова // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х, 2003. – С. 158 – 159.

108. Карлова, О. А. Реформування житлово-комунального господарства в контексті розвитку регіону [Текст] / О. А. Карлова // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техника, 2003. – Вып.52. – С. 11 – 15. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2749/

109. Касьянов, Г. В. О реализации программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / Г. В. Касьянов // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Алушта, АР Крим. – 2005. – С. 57 – 61.

110. Качала, Т. М. Прогноз розвитку житлово-комунального господарства України [Текст] / Т. М. Качала // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету.– Вип. 2. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 13 – 23.

111. Київ: Теплоенергетика [Текст]: [інвестиційний клімат плюс ощадливість] // Міське господарство України. – 2003. – № 4. – С. 7 – 16.

112. Кирей, В. Камені спотикання комунальників [Текст]: [Проблеми розвитку житлово-комунального господарства] / В. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2004. – 5 лютого (№ 22). – С. 15.

113. Кирей, В. Комунальна сфера: і тут треба вчитися рахувати. Житлово-комунальне господарство [Текст] / В. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 178. – 23 вересня. – С. 5.

114. Киселев, В. В. Реалии жилищно-коммунальной реформы [Текст] / В. В. Киселев // Коммунальщик. – 2006. – № 8. – С. 17.

115. Киселев, В. В. Современная система управления ЖКХ городского района на основе рыночных управленческих технологий [Текст] / В. В. Киселев // Реформа ЖКХ. – 2005. – № 1. – С. 10.

116. Козовая, Л. Реформу ЖКХ следует проводить гласно [Текст]: [в Одессе состоялось совещание с участием Премьер-министра Украины Виктора Януковича по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны] / Л. Козовая // Пенсионный курьер. – 2004. – № 14. – 2 апреля. – С. 1.

117. Книрик, Ф. Реформування житлового господарства [Текст]: [Щодо загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2003 – 2010 роки] / Ф. Книрик // Запорізька правда. – 2003. – 30 вересня (№ 154). – С. 5.

118. Книрик, Ф. Хто наведе порядок у моєму домі? [Текст]: [Про реформу житлово-комунальної галузі: бесіда з начальником управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ф. Книриком] / Ф. Книрик // Запорізька правда. – 2002. – 12 жовтня (№ 155). – С. 4.

119. Княжеченко, В. В. Стратегическое планирование как фактор успешного реформирования жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / В. В. Княжеченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 73. – С. 103 – 107. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1815/

120. Ковалевский, Г. В. Новая программа развития жилищно-коммунальных комплексов и эффективность экономики стран, регионов и городов [Текст] / Г. В. Ковалевский, Т. В. Козак // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 54. – С. 132 – 140. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2649/

121. Ковалевский, Г. В. Новая система управления жилищно-коммунальным комплексом страны, региона, города [Текст] / Г. В. Ковалевский // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып.77. – С. 11 – 18. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/234/

122. Коваль, В. Ціни підвищують для того, щоб приватизувати комунальну сферу [Текст]: [Бесіда із заступником Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства] / В. Коваль // Час. – 2003. – 21 – 27 березня (№10). – С. 2.

123. Ковальчук, Н. В. Організаційно-економічне обґрунтування підходів до формування плану розвитку регіонального ринку житлово-комунальних послуг [Текст] / Н. В. Ковальчук // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 224 – 229. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1353/

124. Козак, В. І. Проблеми реалізації державної політики у житлово-комунальному господарстві та будівництві [Текст] / В. І. Козак, О. Д. Панков // Отопление. Водоснабжение. Вентиляция и кондиционеры. – 2006. – № 3. – С. 70.

125. Комунальна „експлуатація” повинна „працювати на людину” [Текст] // Міське господарство України. – 2003. – № 4. – С. 2 – 4.

126. Коммунальная реформа – мина замедленного движения? [Текст] // Городское управление. – 2006. – № 11. – С. 20.

127. Кондратенко, Н. О. Моделирование производственных проектных рисков в сфере жилищно-коммунального комплекса при использовании экспертных оценок [Текст] / Н. О. Кондратенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 163 – 169. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/570/

128. Корецький, М. Х. Науковці пропонують напрями реформування і розвитку житлово-комунального господарства [Текст] / М. Х. Корецький, О. І. Дацій // Економіка та держава. – 2007. – № 7. – С. 4.

129. Корженко, Е. С. Керування теплового балансу опалювальних водогрійних котлів в умовах зниження температурних графіків систем теплопостачання [Текст] / Е. С. Корженко, Ю. С. Ренгач // Всеукраинский научно-технический журнал. – 2005. – № 5. – С. 8.

130. Корзун, С. Житлово-комунальне господарство [Херсонської] області потребує невідкладного реформування... [Текст]: [із спіл. засід. Колегії Держжитлокомунгоспу України та облдержадміністрації] / С. Корзун // Наддніпрянська правда. – 2004. – 28 липня.

131. Коринько, И. В. Инвестиционная деятельность предприятия как путь к повышению эффективности работы в условиях реформирования [Текст] / И. В. Коринько, С. С. Пиллиграмм // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 148. – 153.

132. Короткий, Г. І. Галузь комфорту. Як їй живеться [Текст]: [Проблеми житлово-комунальної сфери: Бесіда з ректором Державної академії житлово-комунального господарства Г. І. Коротким] / Г. І. Короткий // Урядовий кур’єр. – 2004. – 20 лютого (№ 33). – С. 9.

133. Косматенко, Н. Л. Проблемы дальнейшего функционирования предприятий ЖКХ в условиях становления рыночных отношений в Украине [Текст] / Н. Л. Косматенко // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 року. – Х., 2003. – С. 53 – 59.

134. Косматенко, Н. Л. Пути реформирования предприятий ЖКХ в сельских регионах [Текст] / Н. Л. Косматенко // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 54. – С. 231 – 237. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2671/

135. Костенко, А. ЖКХ [Текст]: [достижения и перспективы] / А. Костенко // Харьковские известия. – 2008. – 2 февраля. – С. 2.

136. Костусев, О. Житлово-комунальне господарство: недолив, недогрів... [Текст] / О. Костусев // Голос України. – 2005. – № 61. – 5 квітня. – С. 10.

137. Косянчук, І. Житлу потрібен господар [Текст]: [За матеріальними підсумками колегії Держжитлокомунгоспу на тему подальшого реформування галузі, Київ] / І. Косянчук // Урядовий кур’єр. – 2004. – 26 лютого (№37). – С. 7.

138. Крамар, Т. Концесія [Текст]: [крок уперед чи в нікуди?: ЖКГ] / Т. Крамар // Урядовий кур’єр. – 2007. – 11 липня. – С. 13.

139. Куракса, В. М. Фінансова складова процесів перетворення в сфері житлово-комунального господарства [Текст] / В. М. Куракса, С. В. Куракса // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Алушта, АР Крим. – 2005. – 19 – 22 травня . – С. 227 – 230.

140. Кучеренко, О. Причина розвалу ЖКГ – відсутність державної житлової політики. Житлокомунгосп – питання національної безпеки [Текст] / О. Кучеренко // Голос України. – 2006. – 20 грудня. – С. 7.

141. Кучеренко, О. Час підсумків ретельного аналізу, дій [Текст]: [реформа не заради форми] / О. Кучеренко // Міське господарство України. – 2005. – № 2. – С. 2 – 3.

142. Лелюк, Н. Е. Аудит качества коммунального обслуживания населения [Текст] / Н. Е. Лелюк, О. В. Шкурко // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 52. – С. 201 – 204. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2783/

143. Лепейко, Т. И. О реформировании жилищно-коммунального хозяйства Украины [Текст] / Т. И. Лепейко, А. Н. Тищенко, Т. П. Юрьева // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 73. – С. 3 – 9. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1803/

144. Ліпіліна, С. В. Застосування механізму внутрішніх запозичень для реформування житлово-комунального господарства [Текст] / С. В. Ліпіліна // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-22 травня 2005 року. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2005. – С. 224 – 227.

145. Лотоцький, О. Б. Нові часи нового вимагають [Текст]: [Про положення проекту Житлового кодексу України: Бесіда із заступником голови Держ. ком. України з питань житлово комунального господарства О. Б. Лотоцький] / О. Б. Лотоцький // Демократична Україна. – 2003. – 10 жовтня (№ 78). – С. 9.

146. Лысенко, П. Е. Отведение дождевых вод в мегаполисе [Текст] / П. Е. Лысенко // ЖКХ. – 2007. – № 11. – Ч.1. – С. 57.

147. Магдич, М. Реформа ЖКГ [Текст]: [потрібний захист інформації про споживачів послуг] / М. Магдич // Голос України. – 2007. – 27 грудня. – С. 3.

148. Марцинишин, Д. Появится концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / Д. Марцинишин // Пенсионный курьер. – 2005. – № 31. – С. 10.

149. Матвєєва, Н. М. Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст [Текст]: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.05 / Матвєєва Наталя Миколаївна; Харків. нац. акад. міського господарства. – Х., 2007. – 20 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5543/

150. Мельник, С. Заборгованість населення як перешкода розвитку конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг України [Текст] / С. Мельник // Економіст. – 2005. – № 3. – С. 41.

151. Метелева, О. В. Холдинговая компания как вариант реформирования унитарного предприятия [Текст] / О. В. Метелева // ЖКХ. – 2008. – № 1. – Ч. 2. – С. 19 – 24.

152. Міста для людей [Текст]: [сучасні аспекти реформи житлово-комунального господарства] // Голос України. – 2007. – 26 жовтня. – С. 9.

153. Молодченко-Серебрякова, Т. Г. Проектний підхід до демонополізації ринку житлово-комунальних послуг як елемента реформування системи житлово-комунального господарства [Текст] / Т. Г. Молодченко-Серебрякова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып.82. – С. 148 – 152. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5828/

154. Нагребецька, І. Проекти, які змінять життя громад [Текст]: [Про житлово-комунальне господарство: За матеріалами Всеукраїнських муніципальних слухань] / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2003. – 5 серпня (№ 143). – С.5.

155. Нагребецька, І. Скажемо комунальній реформі: „Так!” [Текст] / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 88. – 16 травня. – С. 5.

156. Нагребецька, І. Скільки не говори „Реформа”, а реформувати треба [Текст] / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 102. – С. 4.

157. Нагребецька, І. Якість життя: які стандарти оберемо? [Текст]: [Про Загальнодержавні програмні реформи Всеукраїнських муніципальних слухань, Київ] / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2003. – 24 жовтня (№200). – С.6.

158. Назаренко, М. Экономико-правовые проблемы реформирования ЖКХ [Текст] / М. Назаренко, А. Блохнин // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2007. – № 6. – С. 30 – 37.

159. Начисленная среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника ЖКХ [Текст]: [статистика] // Цены и тарифы. – 2006. – № 1. – С. 10.

160. Нечипоренко, М. Як зробити будинок своїм [Текст]: [Проблеми реформування житлово-комунальної сфери: За матеріалами бесіди із заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Л. А. Турчини] / М. Нечипоренко // Голос України. – 2002. – 22 листопада (№ 219). – С.5.

161. Новосвитняя, Е. В столице с 2005 года введут на коммунальные услуги новые тарифы, которые покроют 100-процентные затраты по содержанию 10 домов и придомовых территорий: Первым реформу в Киевском Коммунальном хозяйстве уже в нынешнем году начнет Оболонский район [Текст] / Е. Новосвитняя // Факты. – 2003. – 25 июня. – С. 7.

162. Носарева, Л. Комунальна „революція” у Трускавці [Текст]: [статистичні дані] / Л. Носарева // Дзеркало тижня. – 2004. – 10 – 16 травня (№ 14). – С. 11.

163. О возможных путях преобразования жилищно-коммунального хозяйства [Текст] // Коммунальщик. – 2006. – № 6. – С. 21 – 22.

164. Олейник, Н. Н. Оценка эффективности инвестиционных программ организации коммунального комплекса [Текст] / Н. Н.Олейник // ЖКХ. – 2007. – № 11. – Ч.1. – С. 41.

165. Олешко, М. Погляд на проведення житлово-комунальної реформи [Текст] / М. Олешко // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 45. – 12 березня. – С. 9.

166. Омелянчук, І. Скільки коштує комунальна реформа? [Текст]: [Про експеримент на Рівненщині] / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2003. – 21 січня (№ 11). – С. 8.

167. Онищук, Г. И. Концессия как механизм инвестирования ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов Украины [Текст] / Г. И. Онищук, И. Н. Потапова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 3 – 11. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/235/

168. Оспищев, В. И. Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики [Текст] / В. И. Оспищев, В. И. Пруненко // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 56. – С. 355 – 363. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2487/

169. Островська, О. А. Реформування житлово-комунального господарства у подолонні кризи [Текст] / О. А. Островська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 3. – С. 72.

170. Пан, М. П. Удосконалення управління проектами реформування житлово-комунального господарства міст [Текст]: автореф. дис…канд. техн. наук: 05.13.22 / Пан Микола Павлович; ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2004. – 20 с.

171. Пантюхин, В. А. И снова о проблемах жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / В. А. Пантюхин // Міське господарство України. – 1993. – № 3-4. – С. 9 – 10.

172. Парасочка, В. Т. Анализ, оценка и перспективы развития реформы ЖКХ [Текст] / В. Т. Парасочка, Г. А. Устинов // ЖКХ. – 2007. – № 4. – С. 24 – 32.

173. Партнерство заради споживачів [Текст]: [Проблеми реформування житлово-комунального господарства: За матеріалами бесіди з народним депутатом Г. Дашутіним і головою Держ. ком. України з питань житлово-комунального господарства З. Семчуком]: [статистичні дані] // Голос України. – 2003. – 16 грудня (№ 239). – С. 32.

174. Перерва, Г. Впровадження ефективної системи утримання внутрішьобудинкових мереж як одне із завдань реформування житлово-комунального господарства міста Києва [Текст] / Г. Перерва // Управління сучасним містом. – 2003. – № 4 – 6. – С. 137 – 144.

175. Перстньова, Н. Політжитлокомунгосп [Текст]: [не стукайте ... Чому житлово-комунальна реформа в Одесі тупцюється на місці?] / Н. Перстньова // Дзеркало тижня. – 2004. – 31 липня. – 6 серпня. – С. 9.

176. Петрова, Н. «Хрущевки» в законе [Текст]: [Парламент реанимировал идею о сносе пятиэтажек] / Н. Петрова // Время. – 2007. – № 1. – 5 января. – С. 1.

177. Петрович, Й. М. Концептуальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення [Текст] / Й. М. Петрович, К. В. Процак // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 554:Проблеми економіки та управління. – С. 3 – 8.

178. Петрусенко, М. За доступне і комфортне житло [Текст]: [Про брифінг, присвячений проведенню ІХ Всеукраїнських муніципальних слухань” Житлово-комунальна реформа – першочергове завдання місцевого та регіонального розвитку”, Київ] / М. Петрусенко // Урядовий кур’єр. – 2003. – 20 вересня (№ 176). – С. 3.

179. Пивавар, И. В. Льготы и субсидии как инструмент бюджетного регулирования в жилищно-коммунальной сфере [Текст] / И. В. Пивавар // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 61. – С. 19 – 24. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2240/

180. Пивавар, И. В. Структура жилищно-коммунального хозяйства в социально-экономической системе [Текст] / И. В. Пивавар // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 56. – С. 22 – 27. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2402/

181. Пивоваров, В. Инвентаризация в ЖКХ как составная часть реформы [Текст] / В. Пивоваров, В. Громов // Коммунальщик. – 2007. – № 12. – С. 26 – 28.

182. Пітухіна, О. В. Соціально-психологічні аспекти програми реформування житлово-комунального господарства [Текст] / О. В. Пітухіна // Проблемы реализации отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27-28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 52 – 53.

183. Плахотник, О. Н. Коммунальная реформа [Текст]: [Днепродзержинский вариант: [Беседа с начальником Днепропетровского производства управления водоканализационного хозяйства О. Н. Плахотник] / О. Н. Плахотник // Днепропетровская правда. – 2002. – 6 декабря (348). – С. 6.

184. Полуянов, В. Склад і структура комунальної власності в сучасній Україні [Текст] / В. Полуянов, О. Полуянова // Схід. – 2006. – № 6. – С. 39.

185. Прасол, В. М. Проблемы реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / В. М. Прасол // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 – 22 травня 2005 року. – Алушта, АР Крим, 2005. – С. 163 – 165.

186. Прижак, Л. В. Лизинг – как ключевой фактор успеха привлечения инвестиций в ЖКХ и строительстве [Текст] / Л. В. Прижак // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 4. – С. 26.

187. Проблемы с ЖКХ только начинаются (о неотложных вопросах реформы ЖКХ) [Текст] // Коммунальщик. – 2006. – № 4. – С. 15.

188. Пронін, В. Житлово-комунальна реформа чекає реформатора [Текст]: (Бесіда з депутатом Київради) / В. Пронін // Хрещатик. – 2003. – 25 грудня. – С. 13.

189. Реформа ЖКХ – вопрос политический [Текст] // Коммунальщик. – 2006.– № 6.– С. 12 – 15.

190. Реформа ЖКХ нуждается в существенной доработке (эксперты считают, что современная концепция реформы ЖКХ может создать немало проблем не только населению, но и для ресурсосберегающих компаний) [Текст] // Коммунальщик. – 2007. – № 4. – С. 8.

191. Рибчак, В. Ринкові відносини в житлово-комунальному господарстві [Текст] / В. Рибчак // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 2. – С. 59.

192. Рисухін, Л. Неувага до проблем житлово-комунального господарства – загроза національній безпеці України [Текст] / Л. Рисухін // Голос України. – 2006. – № 38. – 28 лютого. – С. 11.

193. Рисухин, Л. От реформы ЖКХ не уйти [Текст]: [Беседа с зам. пред. Луганской област. гос. администрации] / Л. Рисухин // Наша газета. – 2003. – 8 ноября (м 128). – С. 1–- 4.

194. Романюк, О. І. Людина нашої галузі повинна почуватися захищеною [Текст]: [Це – запорука успіху реформи] / О. І. Романюк // Міське господарство України. – 2004. – № 2. – С. 2 – 10.

195. Рубцов, В. Реформирование ЖКХ : день за днем, год за годом. Был такой проект [Текст] / В. Рубцов // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 6. – С. 23 – 24.

196. Ручкин, П. М. Как реформировать коммунальное хозяйство [Текст]: [предлагается возможная схема реформирования коммунального хозяйства поселка или небольшого города] / П. М. Ручкин // Коммунальщик. – 2006. – № 3. – С. 23.

197. Рыбалка, А. Т. Особенности развития конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере и проблемы повышения её эффективности [Текст] / А. Т. Рыбалка // Актуальные проблемы экономики. – 2003. – № 9. – С. – 141 – 148.

198. Савенко, А. Ю. Аналіз законодавчих основ регулювання діяльності підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / А. Ю. Савенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.70. – С. 153 – 161. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1330/

199. Савичев, Б. Реформа ЖКХ: проблемы и пути развития [Текст] / Б. Савичев // Время регионов. – 2008. – 9 февраля. – С. 4.

200. Салієв, Є. І. Управління інфраструктурними проектами у сфері комунальних послуг Автономної Республіки Крим [Текст] / Є. І. Салієв // Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 55.

201. Самборська, О. Я. Проблеми правового забезпечення діяльності у сфері житлово-комунального господарства у контексті розвитку державного регулювання у цій сфері [Текст] / О. Я. Самборська // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства 2005: матеріали міжнародного конгресу. 17 – 18 листопада 2005 року. – К., 2005. – С. 21 – 24.

202. Сандалова, Н. В. Холдинги в ЖКХ [Текст] / Н. В. Сандалова // ЖКХ. – 2007. – № 8. – Ч. 1. – С. 49.

203. Санин, А. В. Эффективные решения жилищно-коммунальных проблем [Текст] / А. В. Санин, Ю. А. Савельев // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 2. – С. 52.

204. Сахаєв, В. Г. ЖКГ „працює” на людину [Текст] / В. Г. Сахаєв // Міське господарство України. – 2001. – № 2. – С. 16 – 21.

205. Светличная, В. Ю. Жилищно-коммунальное хозяйство [Текст]: [необходимость разработки антикризисной стратегии] / В. Ю. Светличная // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 46. – С. 35 – 39. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3457/

206. Світлична, В. Ю. Економічна стратегія розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: [формування, специфіка, перспективи] / В. Ю. Світлична // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 59. – С. 78 – 85. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2509/

207. Світлична, Т. І. Оцінка стратегічного потенціалу підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / Т. І. Світлична // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 61. – С. 28 – 32. – (Серия « Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3119/

208. Святонька, В. Г. Деякі правові аспекти концепції регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у комунальній сфері України [Текст] / В. Г. Святонька // Інстутиційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства 2005: матеріали міжнародного конгресу 17 – 18 листопада 2005 року. – К., 2005. – С. 33 – 36.

209. Семенов, В. Т. Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства [Текст] / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 14 – 23. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5805/

210. Семенов, В. Т. О необходимости научного сопровождения реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / В.Т. Семенов // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 – 22 травня 2005. – Алушта, 2005. – С. 31 – 36.

211. Семенов, В. Т. Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / В. Т. Семенов, В. М. Прасол // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 167 – 176. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5833/

212. Семенов, В. Т. Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства территориальной общины [Текст] / В. Т. Семенов // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2003. – Вып.52. – С. 26 – 31.– (Серия « Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2753/

213. Семчук, Г. М. Жилищно-коммунальное хозяйство: движение к рынку [Текст] / Г. М. Семчук // Конкуренция. – 2004. – № 5. – С. 2 – 6.

214. Семчук, Г. Житлово-комунальне господарство: реформування неминуче [Текст]: [Бесіда з головою Держжитлокомунгоспу України Г. Семчуком] / Г. Семчук // Робітнича газета. – 2003. – 25 лютого.

215. Семчук, Г. Не буде реформи, через декілька років не буде і комунального господарства [Текст]: [аспекти самоврядування] / Г. Семчук // Часопис українсько-американської програми „Партнерство громадян”. – К., 2002. – С. 16 – 19.

216. Семчук, Г. М. Рік наполегливої праці, час підсумків, аналізу дій [Текст] / Г. М. Семчук // Міське господарство України. – 2004. – № 1. – С. 2 – 16.

217. Семчук Г. Три „кити” реформування житлово-комунальної галузі [Текст] / Г. Семчук // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 27. – 12 лютого. – С. 15.

218. Семчук, Г. М. «Три кити» стратегії комунальної сфери [Текст]: [реформа не заради форми] / Г. М. Семчук // Міське господарство України. – 2006. – № 3. – С. 24.

219. Середняк, Л. М. Нові тарифи і комунальні „рифи”. Одеса [Текст] / Л. М. Середняк // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 8 – 10.

220. Систему менять надо! [Текст]: [реформа ЖКХ] // Вечерний Харьков. – 2006. – 11 ноября. – С. 3.

221. Смирнова, О. О. О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / О. О. Смирнова // ЖКХ. – 2007. – № 11. – Ч. 1. – С. 19.

222. Смолина, Л. Ф. Производственные и инвестиционные программы для организаций коммунального комплекса [Текст] / Л. Ф. Смолина // ЖКХ. – 2007. – № 12. – С. 44 – 48.

223. Совершенствование системы управления инфраструктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента [Текст] // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 29 – 32.

224. Соловьева, Л. Д. Рынок в ЖКХ [Текст]: [проблемы и ожидания] / Л. Д. Соловьева // ЖКХ. – 2006. – № 10. – С. 32.

225. Соломенцев, М. М. Комплексна оцінка діяльності підприємств житлово-комунального господарства за допомогою системи індикаторів [Текст] / М. М. Соломенцев, Т. І. Чайка, Г. М. Несторова // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 – 22 травня 2005 року. – Алушта, 2005. – С. 161 – 163.

226. Сопрыженков, А. А. Процесс формирования маркетинговой системы управления на основе диагностики социально-экономического потенциала в организациях коммунального комплекса [Текст] / А. А. Сопрыженков // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 207 – 214. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/576/

227. Стасюк, Г. А. Шляхи і варіанти застосування інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства [Текст] / Г. А. Стасюк, Т. В. Чижова // Наукові записки: економічні науки. – 2007. – № 68. – С. 85.

228. Степанишин, С. Коммунальная революция пока отменяется [Текст] / С. Степанишин // День. – 2003. – 16 сентября. – С. 7.

229. Таукешева, Т. Д. Реформування житлово-комунального господарства – шлях до забезпечення сталого функціонування міст [Текст] / Т. Д. Таукешева // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 214 – 223. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1357/

230. Теоретические основы взаимодействия организационных структур управления процессом модернизации и обновления систем жилищно-коммунального хозяйства [Текст] // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства: материалы Всеукраинской научно-практической конференции, 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 11 – 15.

231. Теплова, Е. ЖКХ еще тряхнет стариной. Лишь бы не рассыпалось. Завершена работа над проектом программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны [Текст] / Е. Теплова // Власть и политика. – 2003. – 13 – 19 июня. – С. 11.

232. Титяев, В. И. К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства [Текст] / В. И. Титяев, А. В. Беляева, О. В. Шкурко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 180 – 184. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1334/

233. Тищенко, О. М. Про гальмування впровадження реформи житлово-комунального господарства в Україні [Текст] / О. М. Тищенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 55 – 58. – (Серия „Экономические науки”). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/322/

234. Топоркова, Н. Реконструкция «хрущевок» откладывается пока [Текст] / Н. Топоркова // Время. – 2007. – 19 июня. – С. 1.

235. Устьянцев, Е. .А. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / Е. А. Устьянцев // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 2.

236. Федорченко, Л. Всеобуч комфортного життя: реформування житлово-комунального господарства [Текст] / Л. Федорченко // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 116. – 24 червня. – С. 5.

237. Федотова, Ю. В. Окремі аспекти державної регуляторної політики у житлово-комунальній сфері [Текст] / Ю. В. Федотова, О. І. Угоднікова // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 180 – 183. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5835/

238. Федотова, Ю. В. Трансформація відносин власності у житлово-комунальній сфері [Текст] / Ю. В. Федотова // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 51 – 54. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/320/

239. Формирование имитационной модели управления производственными процессами на уровне жилищно-коммунального предприятия [Текст] // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 21 – 24.

240. Фролов, А. С. Связь реформы ЖКХ с жилищным строительством [Текст] / А. С. Фролов // Жилищное строительство – 2006. – № 6. – С. 6.

241. Хідекелі, А. Катастрофи техногенні прогнозуванню, але ... [Текст] / А. Хідекелі // Міське господарство України. – 2001. – № 2. – С. 36 – 37.

242. Ходирева, А. Аналіз сучасного стану житлово-комунального господарства Черкаської області [Текст] / А. Ходирева, В. Коломієць // Економіст. – 2006. – № 7. – С. 36.

243. Чернышов, Л. Н. Основы формирования эффективной тарифной политики в жилищно-коммунальном комплексе [Текст] / Л. Н. Чернышов // ЖКХ. – 2007. – № 12. – С. 41 – 44.

244. Чи реформується житлово-комунальне господарство Донеччини? [Текст]: [За матеріалами засідання донецького прес-клубу: статистичні дані] // Донеччина. – 2004. – 11 березня.

245. Чунаєв, О. Житлово-комунальне господарство [Текст]: [ситуація з реформуванням] / О. Чунаєв // Профспілки України. – 2003. – № 5. – С. 27 – 33.

246. Шарипова, Т. К. Экономико-правовые проблемы реформирования жилищной среды [Текст] / Т. К. Шарипова // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 41. – С. 124 – 130. – (Серия «Экономические науки»).

247. Шаров, І. Комунальна реформа крізь призму політики [Текст]: [Статистичні дані] / І. Шаров // Голос України. – 2003. – 28 жовтня (м 203). – С. 8 – 9.

248. Шевчук, А. О. Житловому господарству потрібні кваліфіковані експлуатаційники [Текст] / А. О. Шевчук, М. О. Шульга // Міське господарство України. – 1994. – № 1. – С. 10 – 11.

249. Шемякин, Ф. Д. Лизинг – экономический механизм реформирования ЖКХ [Текст] / Ф. Д. Шемякин // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 4. – С. 30.

250. Шерешовец, С. В. Система адаптации руководителей и специалистов ЖКХ в условиях реформирования отрасли [Текст] / С. В. Шерешовец // ЖКХ. – 2007. – № 9. – С. 45.

251. Шкурко, О. В. Учётная политика как инструмент оценки эффективности работы жилищно-коммунальной сферы [Текст] / О. В. Шкурко // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 – 22 травня 2005 року. – Алушта, 2005. – С. 191 – 195.

252. Штомпель, Н. Э. Современные проблемы нормативно-правового обеспечения градостроительства и жилищно-комунального хозяйства [Текст] / Н. Э. Штомпель // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно-практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 36 – 38.

253. Штрикман, Б. Системный подход к автоматизации ЖКХ [Текст] / Б. Штрикман // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 6. – С. 40 – 42.

254. Шубин, Д. В. Информационно-расчетные центры – основа эффективного управления ЖКХ [Текст] / Д. В. Щубин // ЖКХ. – 2007. – № 11. – Ч. 1. – С. 16.

255. Шумяцкий, М. Г. Информатизация сетей инженерных коммуникаций в городах Украины [Текст] / М. Г. Шумяцкий // ЖКХ. – 2007. – № 11. – Ч.1. – С. 53.

256. Шутенко, Л. Н. Житлово-комунальній комплекс – перспективи розвитку [Текст] / Л. Н. Шутенко // Официальные ведомости. – 2004. – № 15 – 16. – 15 апреля. – С. 27.

257. Шутенко, Л. Н. Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / Л. Н. Шутенко, В. Т. Семенов, В. Н. Бабаєв // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техника, 2003. – Вып. 53. – С. 3 – 8. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2689/

258. Юр’єва, Т. Проблеми житлово-комунального господарства та напрямки їх вирішення [Текст] / Т. Юр’єва // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 96 – 101.

259. Юр’єва, Т. П. Удосконалення ціноутворення в житловому господарстві [Текст] / Т. П. Юр’єва, С. Ю. Юр’єва, Н. М. Матвєєва // Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ: материалы Всеукраинской научно – практической конференции 27 – 28 ноября 2003 года. – Х., 2003. – С. 170 – 174.

260. Яковлев, В. Реформа жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / В. Яковлев // Городское управление. – 2006. – № 11. – С. 80.

261. Ясин, Е. Реформа ЖКХ [Текст]: [движение без результата] / Е. Ясин // Коммунальщик. – 2006. – № 10. – С. 8.


  1   2   3   4

Схожі:

Головна проблема держави iconГоловна проблема держави
Р 45 Реформування житлово-комунального господарства – головна проблема держави (1993 – 2008 рр.) [Текст]: бібліогр покажчик / Харк...
Головна проблема держави iconПроблема неусвідомлюваного у ставленні особистості до держави роксолана Онищук
Якщо вони й змінюються, то дуже повільно. Ймовірно, вони роблять істотний внесок у формування свідомого ставлення особистості до...
Головна проблема держави iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Головна проблема держави iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Головна проблема держави iconТема 23. Механізм І апарат держави
Поняття апарату держави, органу держави. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація
Головна проблема держави iconТема магістерської роботи
Формування держави косоварів як модель і проблема розвитку регіоналізму в Європі
Головна проблема держави iconТема глава держави у зарубіжних країнах
Держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її...
Головна проблема держави iconТема 20. Загальне поняття та ознаки держави
Поняття держави. Характерні ознаки держави та їхній зміст. Відмінність держави від інших організацій суспільства
Головна проблема держави iconОпубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі
Д’яконова І. І. Бюджет України [Текст] : монографія у 2 кн. / А. О. Єпіфанов, І.І. Д’яконова, І. В. Сало. – Книга перша : Бюджет...
Головна проблема держави iconОпубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі
Д’яконова І. І. Бюджет України [Текст] : монографія у 2 кн. / А. О. Єпіфанов, І.І. Д’яконова, І. В. Сало. – Книга перша : Бюджет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи