Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки icon

Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки
Скачати 78.01 Kb.
НазваФорма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки
Дата14.07.2012
Розмір78.01 Kb.
ТипДокументи

Форма подачі матеріалів з НДР студентів для персональної веб-сторінки


Потрібно заповнити цю форму (коментарі та символи підкреслення (з коментарями) можна прибрати), перейменувати файл (вказавши прізвище і групу) та надіслати до 30.11.11 на адресу sumdu-finance@i.ua для створення персональної сторінки на сайті кафедри.


1. Прізвище ім’я по батькові (повністю, укр. мовою):

__________(Наприклад: Петренко Петро Петрович)_______________


2. e-mail:

______________


3. Пропонований для затвердження варіант теми наукового дослідження

Коментар:

1) тему наукового дослідження потрібно узгодити з керівником;

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


^ 4. Ключові слова за темою дослідження (5-10 слів та словосполучень):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


^ 5. Загальний (розширений) перелік літературних джерел за обраною темою НДР:

Коментар:

1) цей перелік може містити усі літературні джерела, включаючи ті, які, судячи з назви або посилань авторів наукових публікацій, стосуються обраної теми НДР, але текст яких ще не був переглянутий або не доступний;

2) орієнтовна кількість літературних джерел, наведених у цьому переліку: 25-45;

3) перелік потрібно оформити у відповідності до ДСТУ 7.1:2006 (див. сторінку Бібліографічний стандарт на сайті кафедри http://fin.fem.sumdu.edu.ua/)

4) для прискорення обробки і розміщення на сайті, потрібно надсилати перелік літературних джерел виділяючи кожну публікацію з обох боків символами
 • та
 • :

 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________ • Наприклад:

 • Гриценко, В. Факторинг як інструмент підтримки бізнесу / В. Гриценко // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 60-75.


 • Розвиток ринків небанківських фінансових послуг [Електронний ресурс] / Цінні папери України. – 2010. – № 42 (636). – Режим доступу : http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php?id=636&pub=4817


 • Теплова, Т.В. Отраслевые особенности выбора показателей для оценки эффективности деятельности в целом и вклада финансовых решений / Т.В. Теплова // Аудит и финансовый анализ. – 006. –Т3. –С.99-104 – Режим доступа: http://new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/facul/facul_econ/keiff/DocLib3/Teplova/AIF_2006_3_Teplova.pdf • 6. Перелік особисто переглянутих літературних джерел за результатами наукової розвідки:

  Коментар:

  1) на відміну від попереднього цей перелік повинен включати лише ті літературні джерела, повний текст яких студентові вдалося знайти і переглянути, тематика яких відповідає обраній темі, ті, що містять інформацію, яку передбачається використати в дослідженні (роботі);

  2) кількість знайдених і переглянутих наукових праць, наведених у даному переліку буде характеризувати інтенсивність науково-дослідної роботи студента на першому етапі, самостійність проведення дослідження (у співпраці з науковим керівником) і обгрунтованість вибору теми;

  3) базу електронних варіантів цих літературних джерел (самостійно відсканованих чи вже знайдених в електронній формі) потрібно зберігати для її представлення на послідуючих етапах виконання НДР. Відскановані матеріали (бажано з розпізнаним текстом у форматі *.pdf або *.djvu, зі збереженою, як у оригіналі, структурою і виглядом сторінок) та електронні матеріали з джерел з обмеженим доступом (напр., є необхідність реєстрації на сайті, записані на CD тощо) потрібно буде надати на кафедру в електронній формі;

  4) якщо електронний варіант наукової публікації (статті, монографії тощо) розміщений в Інтернеті в доступній для перегляду і завантаження формі (у форматах *.pdf чи *.djvu), наприкінці посилання потрібно вказати електронну адресу розміщення цього файлу („.......- Режим доступу: www._____________________.pdf ” – див. Бібліографічний стандарт, ДСТУ 7.1:2006);

  5) якщо наукова публікація переглядалась у бібліотеці, наприкінці (в дужках) потрібно вказати назву бібліотеки;

  6) якщо наукова публікація з домашньої бібліотеки або була надана керівником, наприкінці (в дужках) потрібно зазначити „(Домашня бібліотека)” або „(Надано наук.керівником)”;

  7) перелік потрібно оформити у відповідності до ДСТУ 7.1:2006 (див. сторінку Бібліографічний стандарт на офіц.сайті кафедри http://fin.fem.sumdu.edu.ua/);

  8) для прискорення обробки і розміщення на сайті, потрібно надсилати перелік літературних джерел виділяючи кожну публікацію з обох боків символами
 • та
 • :

 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________ • Наприклад:

 • Боронос, В. М. Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства" [Текст] : для студ.спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / В. М. Боронос, П. М. Рубанов, М. А. Деркач. – Суми : СумДУ, 2008. – 65 с. – Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1565.doc


 • Потійко, Ю.А. Формування оптимального розміщення оборотних активів суб'єктів господарювання / Ю.А. Потійко // Фінанси України. – 2001. –№7. – С.80-88. (Бібліотека СумДУ)


 • Чопко, Н. Діагностика стану фінансового забезпечення розвитку підприємства / Н. Чопко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 503-506. (Надано наук.керівником)


 • Яремко, І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: монографія / І.Й.Яремко. – Львів: Каменяр, 2006. – 176 с. (Домашня бібліотека) • 7. Перелік попередніх публікацій студента:

  Коментар:

  1) потрібно навести перелік раніше опублікованих тез доповідей конференцій чи статей (з вказівкою сторінок);

  2) перелік потрібно оформити у відповідності до ДСТУ 7.1:2006 (див. сторінку Бібліографічний стандарт на сайті кафедри http://fin.fem.sumdu.edu.ua/);

  3) для формування переліку праць, опублікованих у виданнях СумДУ доцільно скористатися пошуковою системою бібліотеки СумДУ: http://lib.sumdu.edu.ua:8008/library/DocSearchForm

  4) для прискорення обробки і розміщення на сайті, бажано надсилати перелік публікацій (вперше сформований або оновлений чи доповнений) виділяючи кожну публікацію з обох боків символами
 • та
 • :


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , назву публікації)_________ • Наприклад:

 • Зайцев, О. В. Пропозиції щодо розвитку міжнародного лізингу в Україні / О. В. Зайцев, Х. Ю. Паращенко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 118-119. • 8. Перелік актуальних питань, які потребують дослідження в рамках обраної теми:

  Коментар:

  1) цей перелік формується за результатами проведеного огляду літературних джерел;

  2) потрібно лише коротко сформулювати окремими пунктами (реченнями) перелік тих актуальних питань (достатньо конкретних і тематично вузьких), які потребують дослідження і потенційно МОЖУТЬ бути досліджені в рамках підготовки наукової публікації (статті, тез) та при виконанні наукової роботи (мінімум 2-3 питання);

  2) для прискорення обробки і розміщення на сайті, потрібно надсилати перелік актуальних питань, виділяючи кожне питання з обох боків символами
 • та
 • :

 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________


 • _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
 • , акт. питання)_________ • 9. Попередній варіант змісту наукової роботи (складний план, 3-5 підрозділів у кожному розділі):

  1) для прискорення обробки і розміщення на сайті, потрібно надсилати зміст роботи, виділяючи назву кожного розділу та підрозділу з обох боків символами

  та

  :


  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  _____(вставте замість підкреслення, не відступаючи від
  , заголовок)_________  Наприклад (фрагмент змісту):


  ВСТУП  1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРИ  1.1 Економічна сутність поняття «капітал» та «структура капіталу» підприємства  1.2 Концепції управління капіталом підприємства та його структурою  Далі буде...

  Схожі:

  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconНавчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки»
  Метою курсу є отримання фундаментального розуміння процесу розробки веб-проектів та набуття практичного досвіду створення веб-сайтів...
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconІнформаційний лист Шановні колеги! Термін подачі матеріалів до «Наукових записок Науоа (серія історичні науки)»
  Термін подачі матеріалів до «Наукових записок Науоа (серія історичні науки)» до 1 січня кожного року
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconПорядок оформлення матеріалів у збірник тез конференції
  Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє...
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconПорядок оформлення матеріалів у збірник тез конференції
  Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє...
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconПорядок оформлення матеріалів у збірник тез конференції
  Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє...
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconПорядок оформлення матеріалів у збірник тез конференції
  Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє...
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconПорядок оформлення матеріалів у збірник тез конференції
  Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє...
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconПорядок оформлення матеріалів у збірник тез конференції
  Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє...
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconСклад експертної комісії для проведення експертизи матеріалів, підготовлених для відкритого опублікування (підстава: наказ ректора №174-1 від 25. 04. 2005 року із змінами та доповненнями)
  Експертиза матеріалів, які базуються на результатах ндр, та можуть підпадати під окремі обмеження
  Форма подачі матеріалів з ндр студентів для персональної веб-сторінки iconГрафік подачі матеріалів до рейтингу

  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи