European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/36
Дата14.07.2012
Розмір3 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36Міністерство освіти і науки України


Вінницький національний технічний університет


Інститут Автоматики, Електроніки та Комп’ютерних Систем Управління

Факультет Автоматики Комп’ютерних Систем Управління


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Галузь знань 0502 - Автоматика та управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Напрям підготовки 6.050201 - Системна інженерія


Вінниця 2007 р.

ІІІ – Інститут АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОНИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

^ А. Загальний опис факультету


 1. Коордінатор ECTS.

Богач Ілона Вітальевна

Вінницький Національний технічний університет

Хмельниціке шоссе 95

21021 Вінниця

Тел.: +380 432 440006

Факс: +380 432 465772

E-mail: dovgalets@vstu.vinnica.ua

Години для контактів: 14.00 – 17.00.


 1. Стислий опис структури й організації інституту.


Директор інституту - кандидат технiчних наук, професор Васюра Анатолій Степанович. каб. 5306, тел. 59-85-15

Заступник директора з наукової роботи, зав. каф. МПА, д.т.н., проф. – Кучерук Владимир Юрийович - каб. 5410, тел. 59-86-72

Методист Інституту - Качайло Тетяна Вікторівна, диспечер - Атаманчук Тетяна Віталіївна - каб. 5308, тел. 8 (043) 59-84-58

Адреса:
21021, м.Вінниця,
Хмельницьке ш. 95 корпус 5, ІнАЕКСУ


^ Факультет функціональної електроніки та лазерної техніки:

Декан ФФЕЛТ, доц. каф. ЛОТ - Заболотна Наталія Іванівна - каб. 2159, тел. 59-80-23

Заступник декана з навчально-організаційної роботи, ст. викладач каф. МПА - Ігнатенко Олександр Григорович - каб. 5308, тел. 59-86-59.

Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки:

Завідувач кафедри, проф., д.т.н. - Кожем'яко Володимир Прокопович - каб. 2156. тел. 59-80-19

Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА).

Зав. кафедри – д.т.н., професор Кучерук Владимир Юрийович .

Ауд.5410, тел. 59-86-72

Кафедра загальної фізики та фотоніки:

Завідувач кафедри, проф., д.т.н. Павлов Сергій Володимирович - каб. 2327, тел 59-82-73


^ Факультет автоматитки та комп’ютерних систем управління:


Декан факультету - кандидат технiчних наук, доцент Довгалець Сергій Михайлович.

Заступник декана з навчально-організаційної роботи, к.т.н., доцент ^ Ковтун В'ячеслав Васильович.

Кафедри факульету:

Кафедра автоматики та інформаційно вимірювальної техніки (АІВТ).

Зав. кафедри – д.т.н., професор Квєтний Роман Наумович.

Ауд.5210, тел. 59-80-06

Кафедра комп’ютерних систем управління (КСУ).

Зав. кафедри – д.т.н., професор Дубовой Володимир Михайлович.

Ауд.5217, тел. 59-82-22

Кафедра інтеграції навчання з виробництвом.

Зав. кафедри – к.т.н., професор Мізерний Віктор Миколайович..

Ауд. 209 ГУК, тел. 51-31-37


На факульеті ведеться підготовка студентів за напрямом Системна інженерія та спеціальністью Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (450 студентів).


На кафедрі АІВТ наукові дослідження виконуються за такими основними напрямками:

 • Математичне моделювання інформаційно - вимірювальних систем.

 • Системи збору та переробки інформації.

 • Дослідження та проектування мікропроцесорних систем, цифрових телекомунікаційних систем та систем цифрової телефонії.

 • Засоби вимірювання та обробки інформації на базі волоконно - оптичних перетворювачів.

 • Адаптивні системи передавання інформації та її захист.

 • Дослідження в області мовних та графічних інтерфейсів комп'ютерних інформаційних систем.

 • Методи та засоби проектування комп'ютеризованих систем управління з використанням ресурсів Інтернет.

 • Нові програмно - алгоритмічні та математичні методи побудови систем управління технологічними процесами.

За роки існування кафедри АІВТ її співробітниками зроблено більш ніж 660 наукових публікацій та винаходів, з яких 26 монографій та навчальних посібників, 120 авторських свідоцтв та патентів.

На кафедрі КСУ наукові дослідження виконуються за такими основними напрямками:

 • Моделювання розподілених систем в умовах невизначеності.

 • Розробка моделей, методів та алгоритмів оброки інформації в інтелектуальних системах.


3. Опис умов для навчання

Бібліотеку університету укомплектовано достатньою кількістю сучасних підручників, навчальних посібників та періодичних й нормативних видань з профілю підготовки фахівців. 12 комп’ютерних класів інституту ІТКІ обладнано 115 сучасними комп’ютерами. В інституті створено спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторного практикуму з фахових дисциплін. На кафедрах інституту функціонують зали курсового та дипломного проектування.


4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів

Факультет готує бакалаврів з напряму:

6.050201 – Системна інженерія.

та магістрів за спеціальністью :

8.05020101 - комп’ютеризовані системи управління та автоматика

із спеціалізаціямі:

8.091401-01 - Комп’ютеризовані системи управління та автоматика.

8.091401-02 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика в Internet-трейдингу.

8.091401-03 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика на базі інтелектуальних технологій.

8.091401-04 - Комп’ютеризовані системи управління та автоматика в менеджменті та бізнесі.

На факультеті є денна та заочна форми навчання. Навчальний процес здійснюється як за держзамовленням, так і за контрактом. Ліцензована кількість місць для вступу до факультету складає:

всього: в т.ч за держзамовленням

0502 - 90 осіб 60 осіб


Термін навчання для бакалавра складає 4 роки, і для магістра - 1,5 років. На кафедрах на кожну ступінь розроблено освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) фахівця, освітньо-професійні програми (ОПП) спеціальності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, які погоджено з департаментом вищої освіти міністерства освіти і науки України, директором науково-методичного центру вищої освіти України, головами навчально-методичних комісій з окремих напрямів.

Підготовка фахівців здійснюється згідно з розробленими та узгодженими в установленому порядку навчальними планами; навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін; індивідуальними планами викладачів.

Комп’ютеризовані системи управління і автоматики з використанням досягнень сучасної електроніки та мікроелектроніки, лазерної техніки, волоконної оптики та інформаційно-вимірювальної техніки є сьогодні основою для ефективного управління організаційною діяльністю, економікою, наукою і технікою, промисловістю і сільським господарством, бізнесом тощо.

Сьогодні, коли провідні світові фірми активно переходять від виробництва суто комп’ютерної техніки до створення систем управління і автоматики на її основі, такі напрямки стають дедалі актуальнішими.

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління (ІнАЕКСУ) створено в січні 2002 року на базі факультету автоматики та комп’ютерних систем управління, який був започаткований як факультет автоматики і обчислювальної техніки в 1974 р. Сьогодні Інститут об’єднує факультет автоматики та комп’ютерних систем управління (ФАКСУ), факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (ФФЕЛТ) та комп’ютерний центр Інституту, який обладнано локальною мережею, що об’єднує 4 комп’ютерних зали та 5 комп’ютерних лабораторій кафедр Інституту. Всі комп’ютери Інституту під’єднані до всесвітньої глобальної мережі Internet, що надає можливість і студентам, і викладачам мати безкоштовний доступ до бажаної інформації в різних куточках світу, користуватися послугами електронної пошти, опановувати сучасні престижні форми дистанційного навчання, досконало засвоювати новітні світові інформаційні технології. Широке впровадження Internet–технологій в навчальний процес забезпечує якісно новий рівень підготовки фахівців.

Практичне засвоєння спеціальностей відбувається в сучасних лабораторіях, комп’ютерних класах, філіях кафедр на підприємствах та фірмах міста. Активно працюють філії Інституту на таких відомих українських фірмах як “ІННОВІН” (спеціалізується на розробках та впровадженні комп’ютерних систем управління технологічними процесами та систем цифрової телефонії) та компанії “Комп’ютерні мультимедіа системи” (спеціалізується на розробках мультимедійних систем світового класу), яка забезпечує умови для підготовки фахівців з сучасних передових комп’ютерних технологій. Створена також лабораторія мікропроцесорної техніки з французькою фірмою “Шнайдерелектрик”.

Студенти, магістри і аспіранти Інституту неодноразово ставали призерами багатьох вітчизняних та міжнародних олімпіад, персональними стипендіатами Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, Міжнародного фонду Сороса, нагороджувались дипломами Національної Академії Наук України, вигравали гранти Міжнародного фонду “Відродження” на підтримку наукових досліджень та стажування за кордоном, а провідні викладачі інституту отримали звання професорів Міжнародної Кадрової Академії та міжнародних фондів, звання академіків галузевих академій України.

Щороку в Інституті проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади з „Програмування” та з спеціальності „Системи управління і автоматики”, куди запрошуються студенти всіх вузів України. Студенти ІнАЕКСУ щороку посідають призові місця.

Наукова робота за участю студентів ІнАЕКСУ проводиться в умовах активного співробітництва з провідними науковими центрами та науково-дослідними установами і фірмами України та зарубіжжя. Підтримуються міцні зв’язки з науковцями та підприємцями в галузі комп’ютерних систем управління та автоматики, електроніки, інтегральних та волоконно-оптичних систем, біомедичних приладів та апаратів.

Встановлені тісні ділові зв’язки з університетами та науковими установами Росії, Білорусії, Грузії, Молдови, США, Канади, Великобританії, Німеччини, Данії, Голландії, Швеції, Ізраїлю, Чехії, Польщі, Румунії, Фінляндії.

Студенти Інституту мають можливість підвищувати свою кваліфікацію шляхом стажування, навчання в магістратурі за кордоном.

Найважливішим показником ефективності роботи вищого навчального закладу є досягнення та визнання його випускників.

Випускники ІнАЕКСУ мають абсолютно реальні перспективи працевлаштування в сучасних умовах. Вони ефективно працюють всюди, де використовуються і обслуговуються системи та засоби автоматичного управління, сучасна комп’ютерна та офісна техніка, новітні лазерні та оптико-електронні пристрої та системи, а саме: в науково-дослідних та проектних організаціях, на промислових підприємствах і в державних установах, в фінансових і комерційних, медично-діагностичних і юридичних, побутово-обслуговуючих закладах, на підприємствах зовнішньої економічної діяльності, тобто в різних установах, де є інформаційні центри, відділи та лабораторії автоматизації, сертифікації, діагностики, зв’язку тощо. Випускники Інституту працюють з успіхом не тільки в Україні, багато з них працюють на підприємствах і фірмах, в наукових і освітніх установах Росії, США, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Канади, Австралії та інших країн.

Навчання на будь-якій спеціальності за державним планом прийому Інституту здійснюється безкоштовно, але можливе також навчання на договірній основі. Для навчання без відриву від виробництва діє заочне відділення.


5. Опис основних методів викладання і навчання

З 1992 року ВНТУ працює за модульно-рейтингової системою (МРС) організації навчального процесу, метою якої є забезпечення технологічності навчального процесу і підвищення його ефективності. Використання МРС навчання забезпечує:

– методично обґрунтоване узгодження усіх видів навчального процесу;

– організації самостійної роботи студентів (СРС);

– індивідуалізацію навчання;

– систематичний контроль знань, умінь та навичок студентів;

– заохочення результативної творчої роботи студентів;

– змагальність навчання з відповідною диференціацією студентів за рівнем знань;

– об’єктивність критеріїв і умов конкурсного відбору студентів для навчання за більш високими ступенями (спеціаліста, магістра, навчання в аспірантурі).

Враховуючи досвід роботи за такою системою, були внесені зміни в навчальні плани, де збільшилась кількість годин на СРС; більше уваги приділяється плануванню, організації, контролю та методичному забезпеченню самостійної роботи студентів,

Викладачами кафедр факультету розроблені та видані методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування.

Для аналізу якості підготовки фахівців розроблені, прорецензовані та затверджені в установленому порядку пакети завдань комплексних контрольних робіт (ККР).

Підготовка магістрів здійснюється із числа осіб, що отримали диплом бакалавра і прагнуть здобути поглиблені спеціальні знання інноваційного характеру та уміння застосовувати їх для вирішення проблемних професійних завдань в певній галузі народного господарства за тими ж самими умовами, що і підготовка спеціаліста.

По закінченню 2 курсу на кафедрах факультету студенти здають кваліфікаційний іспит та отримують диплом про присвоєння кваліфікаційної проби (робоча професія).


6. Шкала виставлення оцінок

Якість виконання навчального процесу оцінюється за розробленими та затвердженими критеріями оцінок знань за стобальною системою і 12-ти бальною шкалою оцінок.

Кожним викладачем кафедр факультету розроблені критерії оцінювання рівня знань студента, що забезпечує належну градацію, яка застосовується як для підсумкової оцінки, так і для будь-якої її складової. Відповідно до критеріїв оцінювання знань розроблені контрольні завдання з усіх дисциплін. Кожний модуль завершується підсумковим колоквіумом, який проводиться для отримання студентом позитивної оцінки за результатами МРС. По завершенню триместрового контролю з конкретної навчальної дисципліни проводиться триместровий екзамен чи залік за матеріалом, що визначений навчальною програмою.

Співвідношення між оцінками за 12-бальною системою та оцінками за шкалою ECTS наведено в табл.1.


Таблиця 1. Співвідношення між оцінками за 12-бальною шкалою та шкалою ECTS% балів від трудомісткості дисципліни

За 5-ти бальною шкалою

^ За шкалою ECTS

97 – 100

5+

A

Відмінно

94 – 96

590 – 93

5-85 – 89

4+

B

Дуже добре

80 – 84

4

C

Добре

75 – 79

4-72 – 74

3+

D

Задовільно

68 – 71

365 – 67

3-

E

Достатньо (мінімальний критерій)

40 – 64
FX

Незадовільно (з можливістю перескладання)

20 – 39

2

F

Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

0 – 19

1


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи