№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  icon

№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol. 
Скачати 352.68 Kb.
Назва№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol. 
Сторінка1/3
Дата14.07.2012
Розмір352.68 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Журнал Нано- та Електронної Фізики Journal of Nano- and Electronic Physics

Том 4 № 3, 03001(12cc) (2012) Vol. 4 No 3, 03001(12pp) (2012)


Оформлення рукописів статей з використанням шаблону «J_Nano_Electron_Phys_UA.dot»


Т.В. Лютий1,1, О.Ю. Поляков1,2


1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

2 Сумський інформаційно-технологічний центр, пр. Шевченко, 28, 40001 Суми, Україна


(Одержано 15.02.2012, у відредагованій формі – 14.04.2012, опубліковано online – 15.07.2012)


У роботі описуються особливості оформлення текстів рукописів статей у текстовому процесорі MS Word MS Word пакету MS Office 2003 та 2010. Розглядається використання стандартних інструментів текстового редактора, використання редакторів математичних виразів Equation 3.0 та MathType 6.х. Велика увага приділяється роботі зі спеціальними стилями, розробленими саме для статей у Журнал нано- та електронної фізики. Робота переслідує мету навчити авторів відповідним методикам форматування тексту статті саме під час її написання для підтримання належних стандартів друкованої та електронної версій журналу.


Ключові слова: MS Word, Шаблон, Стиль, Шрифт, Меню, Формула, Рисунок, Посилання, Таблиця.


DOI:

PACS number(s): 00.00.Хх, 00.00.Хх
  1. ^ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ЖУРНАЛУ


Редакція Журналу нано- та електронної фізики постійно працює над покращенням умов для авторів, збільшенням швидкість опублікування поданих робіт, підтримкою належного технічного рівня функціонування журналу та популяризацією опублікованих статей. Для цього редакція перекладає україно- та російськомовні статті англійською, невпинно розвиває свій веб-ресурс http://jnep.sumdu.edu.ua/ як стосовно розміщення статей журналу у мережі Інтернет, так і стосовно можливості електронного подання рукописів. При цьому публікація та переклад статей англійською, розповсюдження їх електронних версій у мережі Інтернет здійснюється безкоштовно. З моменту подання рукопису редакція підтримує тісний контакт з авторами, а безпосередньо перед виходом статті у друк авторам надсилається електронна коректура.

У той самий час, по-перше, Журнал є рецензованим, і кожний поданий рукопис проходить процедуру закритого рецензування. У випадку негативного висновку рецензентів, стаття не може бути опублікована. По-друге, від авторів вимагаються рукописи, виконані у вигляді максимально близькому до друкованого, тобто усі вимоги щодо оформлення статей потрібно суворо виконувати. Разом з рецензуванням за змістом кожен рукопис проходить технічну експертизу, і за умови незадовільного її висновку автоматично повертається авторам на доопрацювання.


  1. ^ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНІВ


1.1Поняття шаблону


Шаблоном називають сукупність різноманітних правил, яким автоматично відповідатиме створений у ньому документ. Завдяки шаблону не потрібно кожного разу витрачати час на установку полів, інтервалів, орієнтації і формату паперу, вибір шрифтів, параметрів форматування, тощо. Шаблон зазвичай має вигляд порожньої форми з коментарями стосовно її заповнення. Інший варіант шаблона – заповнена (або частково заповнена) форма документу, де наявний текст поданий як приклад і замість нього потрібно друкувати свій власний текст. Саме до шаблонів другого типу і відноситься шаблон J_Nano_Electron_Phys_UA.dot. Під час відкриття файлу шаблону з розширенням «dot» текстовий редактор MS Word генерує файл документу, в який автоматично переносить весь вміст шаблону. При цьому подальше редагування буде здійснюватись саме у новому згенерованому файлі, а dot-файл залишатиметься без змін. Це дає зручні можливості тиражування.

Основна перевага такого засобу як шаблон – це уніфікація оформлення тексту незалежно від версії та поточних налаштувань текстового редактора MS Word, рівня досвідченості та особистих вподобань автора. Поданий для прикладу текст дає наочне і вичерпне поняття про форматування статті, що вигідно відрізняється від детального описання великої множини параметрів форматування та попереджує низку непорозумінь між авторами та редакцією. Якщо до того ж всі нижче наведені вимоги будуть виконані усіма авторами, то всі статті, що подаються до редакції, будуть готовими до компонування номеру журналу без значних додаткових правок.


^ 1.2Використання стилів


Структура шаблону J_Nano_Electron_Phys_UA.dot відповідає структурі статті, а форматування тексту практично повністю здійснюється завдяки використанню стилів, створених спеціально для написання статті у Журнал нано- та електронної фізики. Зупинимось на понятті стиля докладніше.

Стилі редактора MS Word значно полегшують роботу при форматуванні документа. Стиль – це імено-

ваний і збережений набір параметрів форматування. Наприклад, стиль може включати шрифт Century SchoolBook розміром 9 пунктів, відступ величиною 0,5 см, одинарний міжрядковий інтервал і вирівнювання по обох краях. Визначивши стиль, можна швидко застосувати його до будь-якого тексту документа. Форматувати текст за допомогою стилю набагато швидше, ніж змінювати уручну кожен елемент форматування, до того ж при цьому гарантується одноманітність зовнішнього вигляду усіх однакових елементів документа. Якщо пізніше внести зміни у визначення стилю, весь текст документа, до якого був застосований цей стиль, зміниться відповідно до нового визначення стилю. Тут і далі мається на увазі стиль абзацу.

Зазвичай, більшість користувачів не користується стилями, а надає перевагу роботі зі стилем за замовчуванням «Normal» або «Звичайний» та безпосередній зміні параметрів форматування. При цьому вигляд стилю «Normal» або «Звичайний» за замовчуванням для різних користувачів може суттєво відрізнятися. Під час редакційної обробки номера журналу усі параметри форматування приводяться у відповідність до норм зазначених стилів, заданих саме у тому редакторі, де компонується номер. Таким чином, виникає ситуація, коли спочатку автори приводять текст до належного вигляду, а потім редакція повторює їх роботу. Тому використання стандартних стилів таких як «Звичайний», «Основний текст абзацу» та ін. під час оформлення статті є вкрай небажаним. Створення спеціальних авторських стилів при цьому також є нераціональним шляхом, оскільки це обумовлює додаткові труднощі авторам, а у випадку невірного розуміння авторами вимог редакції, потім і самій редакції.

Простим та природним вирішенням зазначених проблем є створення спеціальних стилів саме редакцією журналу, якими автори просто будуть користуватися, але не будуть їх змінювати. І такі стилі розміщуються у шаблоні J_Nano_Electron_Phys_UA.dot та наявні у будь-якому документі, згенерованому за його допомогою. Всі такі стилі мають специфічну назву, яка починається з літеросполучення «Jnep_».

Використання спеціальних стилів також є необхідним для автоматичного аналізу тексту та безпомилкового збору метаданих про статтю з подальшим формуванням веб-версії журналу та передачі відомостей до реферативних баз даних, що індексують наш журнал.

Для того щоб відформатувати частину тексту у відповідності до необхідного стилю, у редакторі MS Word пакету MS Office 2003 потрібно виділити цю частину тексту, а потім вибрати один зі стилів у відповідному списку на панелі форматування (див. Рис. 1а). Необхідний стиль можна також вибрати через меню «Формат» – «Стилі та форматування» (див. Рис. 1б).

У редакторі MS Word пакету MS Office 2010 доступ до стилів відбувається за допомогою меню «Головна» – «Стилі» з активацією додаткового вікна з переліком стилів (натисканням на позначку у правому крайньому куті меню «Стилі»), див. Рис. 2, або через комбінацію клавіш «Alt» + «Ctrl» + «Shift»  + «S».


  1. ^ Структура СТАТТІ ТА СТИЛІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЇЇ ЕЛЕМЕНТАМ


Базовий стиль, що використовується, називається «Jnep_Normal», а решта стилів є його похідними (див. Таблицю 1). Абсолютно увесь текст статті має бути відформатованим за допомогою стилів, назва яких має префікс «Jnep_». Змінювати та редагувати зазначені спеціальні стилі КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРО-НЯЄТЬСЯ. Для коректного застосування стилів потрібно відобразити усі недруковані символи (кнопка зі знаком «¶» на панелі інструментів, або комбінація клавіш «Ctrl» + «*»), що відповідають за форматування: знак пробілу, абзацу, кінця рядка, розрив сторінки, тощо. Видаляти недруковані символи потрібно вкрай обережно, оскільки вони є важливими елементами форматування.

а

б


Рис. 1 – Застосування стилів для форматування тексту у редакторі MS Word пакету MS Office 2003: за допомогою панелі «Форматування» (а), через меню «Формат» (б)

Рис. 2 – Застосування стилів для форматування тексту у редакторі MS Word пакету MS Office 2010


Стиль Jnep_Normal використовує шрифт Century SchoolBook, який не належить до стандартних шрифтів операційної системи Windows і має бути встановлений додатково. Детально про процедуру встановлення шрифту описано у додатку А.

1.3Колонтитули


Колонтитулом називається однаковий для групи сторінок текст і графічні зображення, розташовані на полях поза основним текстом документа. У колонтитулах наводиться інформація допоміжного характеру: назва журналу, том, номер та ідентифікаційний номер статті (або номери сторінок), інформація про видавця, тощо. Колонтитули дозволяють читачеві краще і швидше орієнтуватися в структурі журналу. У тому числі, у верхньому колонтитулі зазначається назва (або скорочена назва) статті та перелік (або скорочений перелік) авторів. Дані частини колонтитулу допускають редагування авторами. При цьому автори повинні самі узгодити (за необхідністю) скорочену назву статті, оскільки назва у колонтитулі має вміщуватися у один рядок. Так само у один рядок має вміщатися й перелік авторів у колонтитулі. При цьому, якщо перелік є скороченим, у кінці друкується «та ін.».

Стиль, що застосовується для форматування – «Jnep_Header».


Таблиця 1 – Призначення спеціальних стилів абзацу
^ Назва стилю

Застосування

Примітка

1

Jnep_Normal

Основний стиль абзацу. За його допомогою форматуються:

а) порожні рядки, що відділяють назву, авторів, приналежність та дати;

б) основний текст статті.

Є базовим стилем, решта стилів – похідні від нього.

2

Jnep_Title

Використовується лише для назви статті.
3

Jnep_Authors

Використовується лише для списку авторів.
4

Jnep_Affiliations

Використовується для форматування назв та адрес організацій, де працюють автори.
5

Jnep_Abstract

Використовується для форматування:

а) анотації;

б) ключових слів.
6

Jnep_Empty_string

Використовується для форматування порожніх рядків, що розділяють:

а) рисунки та підписи до них;

б) таблиці та підписи до них;

в) назви розділів (підрозділів) та основний текст.
7

Jnep_Equation

Використовується для форматування математичних виразів, виписаних У ОКРЕМИХ РЯДКАХ.

Ставиться табуляція до формули та після неї.

8

Jnep_Equation_large

Використовується для форматування математичних виразів, що розміщуються у одну колонку.

Ставиться табуляція до формули та після неї.

9

Jnep_Header

Використовується для форматування колонтитулів.
10

Jnep_Caption

Використовується для форматування підписів до рисунків та таблиць.
11

Jnep_References

Використовується для форматування списку літератури.
12

Jnep_Section

Використовується для форматування назв розділів статті.

Стилі 12 та 13 зв’язані у багаторівневій нумерації.

13

Jnep_Subsection

Використовується для форматування назв підрозділів статті.
14

Jnep_Section_NonNum

Використовується для форматування назв додатків, подяки та списку літератури.^ 1.4Назва статті


Назва статті повинна лаконічно та вичерпно характеризувати зміст статті. При цьому у назві є небажаними:

  1. Слово «дослідження» та його синоніми.

  2. Математичні вирази.

  3. Абревіатури.

Назва має бути відділена порожнім рядком знизу стилю «Jnep_Normal» від переліку авторів.

Стиль, що застосовується для форматування назви – «JNEP_TITLE».

^ 1.5Перелік авторів


Перелік авторів форматується за допомогою стиля «Jnep_Authors», кожен автор зазначається у форматі «І.П. Прізвище». При цьому між ініціалами та прізвищем ставиться неперервний пробіл (гарячі клавіші «Shift» + «Ctrl» + «Пробіл»). Приналежність авторів до тієї чи іншої організації позначається за допомогою верхнього індексу з арабською цифрою у кінці прізвища. Якщо усі автори з однієї організації, цифри приналежності не використовуються. Після цифри, що вказує на приналежність, через кому вставляється зноска (footnote), яка вказує на адресу електронної пошти автора. Дана операція здійснюється у редакторі MS Word пакету MS Office 2003 за допомогою меню «Вставка» – «Посилання» – «Зноска» (див. Рис. 3а) або за допомогою гарячих клавіш «Alt» + «Ctrl» + «F». Формат зноски має відповідати зазначеному на рисунку 3б. У редакторі MS Word пакету MS Office 2010 вставка зноски здійснюється за допомогою меню «Посилання» – «Вставити зноску» (див. Рис. 3в), або гарячих клавіш «Alt» + «Ctrl»  + «F». Доступ до тексту зноски здійснюється за допомогою натискання лівої клавіші миші на символ після прізвища автора. Після цього курсор переводиться униз сторінки, і друкується відповідна адреса електронної скриньки. Більш детально про перелік електронних адрес див. підрозділ 3.6.

Перелік авторів має бути відділеним порожніми рядками стилю «Jnep_Normal» від назви та від даних про приналежність авторів.

а

б

в


Рис. 3 – Вставка зноски, що позначає електронну адресу автора: у редакторі MS Word пакету MS Office 2003 (а), формат зноски (б), у редакторі MS Word пакету MS Office 2010 (в)


^ 1.6Приналежність авторів


Розшифрування індексів у переліку авторів, що вказують на організації, від імені яких публікуються автори, має відбуватися за наступною схемою. Спочатку ставиться індекс у вигляді цифри, як після прізвища автора. Потім через табуляцію зазначаються Назва організації, «вул.» («пр.», «бул.», тощо), Назва вулиці (проспекту, бульвару, тощо), Номер (або шифр) будинку, Поштовий індекс, Місто, Країна. Потім з нового рядка аналогічно вноситься

інформація, що відповідає наступному індексу, позначеному цифрою. Дана частина тексту форматується за допомогою стиля «Jnep_Affiliations» і має бути відділена порожніми рядками стилю «Jnep_Normal» від переліку авторів та анотації.


^ 1.7Перелік дат


Дата оприлюднення кожної статті є дуже важливим елементом у видавництві журналу. Оскільки електронна версія Журналу нано- та електронної фізики передує друкованій, то такою датою є дата опублікування статті на сайті журналу, що й зазначається у переліку дат. Крім того, у статті відображаються принципові етапи процесу її подання, а саме, дата першого подання та дата надходження остаточної авторської версії. Уся наведена інформація вноситься безпосередньо редакцією журналу. Стиль, що використовується для форматування переліку дат – «Jnep_Abstract».


^ 1.8Перелік електронних адрес


Для редакції, як і для більшості читачів, актуальною є електронна адреса лише автора, відповідального за комунікації щодо написаної статті. Електронні ж адреси решти співавторів слід вказувати лише у випадку, коли автори дійсно вбачають у цьому доцільність. Як зазначалось раніше, для створення переліку електронних адрес потрібно користуватися зносками (footnotes). При цьому у зносці внизу сторінки слід після символу, що відповідає індексу у переліку авторів, друкувати електронну адресу. Стиль, що використовується у зносках для зазначення адрес електронних скриньок – «Jnep_Normal».


^ 1.9Анотація до статті


Анотація є однією з найважливіших частин метаданих щодо статті. Під час написання анотації слід завжди пам’ятати про те, що її головною метою є приваблення уваги цільового читача. Саме з ознайомлення з анотацією починається вивчення статті. Анотація завжди передається до реферативних баз даних, користувачі яких, зазвичай, застосовують автоматичний пошук. Тому основу анотації має складати стисле викладення основних результатів та методів дослідження. Структура даної частини тексту має бути максимально простою – один, інколи два абзаци загальним об’ємом 100-200 слів. У анотації слід уникати формул, символьних позначень, маловідомих абревіатур, оскільки вони лише ускладнюють як безпосереднє розуміння, так і автоматичний пошук. Для форматування анотації використовується стиль «Jnep_Abstract».

^ 1.10Ключові слова


Важливим засобом пошуку та структурування науково-технічної інформації є ключові слова, що вказуються у статті. За ключовими словами будується більшість пошукових запитів під час автоматичного пошуку на сайті журналу, у реферативних базах даних та електронних каталогах. Тому під час їх написання слід вибрати саме ті слова, або словосполучення, які достатньо часто зустрічаються у тексті та максимально відображають об’єкти та методи дослідження. При цьому слід уникати символьних позначень, маловідомих абревіатур, а математичні вирази є взагалі неприйнятними. Загальна кількість ключових слів повинна знаходитися в межах від п’яти до десяти. Стиль, яким друкується перелік ключових слів – «Jnep_Abstract».


^ 1.11Індекс за схемою РАСS


Physics and Astronomy Classification Scheme (РАСS) (див. http://www.aip.org/pacs/) – предметно-орієн-тована, ієрархічна схема класифікації, розроблена Американським Інститутом Фізики (AIP) в співпраці з Міжнародною Радою Наукової та Технічної Інформації (ICSTI). Як і УДК, вона використовується для систематизації та полегшення пошуку інформації, однак спеціалізація РАСS більш вузька, що надає їй преваги для використання саме у журналах фізичного профілю. Номери PACS зазначаються у правому стовпці таблиці з невидимими границями після ключових слів. Якщо номер лише один, то замість «number(s)» слід писати «number», якщо більше – то «numbers». Перелік номерів PACS можна завантажити з сайту журналу.

Стиль, що застосовується – «Jnep_Abstract».

  1   2   3

Схожі:

№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  icon4 № 3, 03001(12cc) (2012) Vol. 4
Оформлення рукописів статей з використанням шаблону «j nano Electron Phys ua dot»
№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  icon№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol. 
Оформление рукописей статей с использованием шаблона «j nano Electron Phys ru dot»
№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  iconComputational problems of electrical engineering vol., No., 2012

№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  iconComputational problems of electrical engineering vol., No., 2012

№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  icon4 №4, 04020(cc) (2012) Vol. 4 No 4, 04020(pp) (2012) Моделирование из первых принципов структуры соединения L 5L 5TiO3
Институт магнетизма нан украины и монмс украины, бул. Вернадского, 36-б, 03142 Киев, Украина
№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  iconComputational problems of electrical engineering vol., No., 2012
Адреса електронної пошти (шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1,1; стиль Місце праці)
№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  iconNo 3, 03001(10pp) (2012) Том 
«dot» is opened, the word processor ms word generates a new document file, and copies automatically the template content into it....
№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  iconNo 3, 03001(10pp) (2012) Том 
«dot» is opened, the word processor ms word generates a new document file, and copies automatically the template content into it....
№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  iconОстанні публікації кафедри Статті у зарубіжних виданнях, що входять до списку isi
А person // International Journal “World Psychotherapy”. –Vol. 14. – # – July 2010. – P. 37–43
№ 3, 03001(12cc) (2012) Vol.  iconУдк 811. 161. 2’373. 46 Експлікація валентностей ітеративних І неітеративних дієслів пересування
Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч. І. С. 41-47 Ser. Philologi. 2004. №. 34. Vol. I. P. 41-47
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи