Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 319.43 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/4
Дата14.07.2012
Розмір319.43 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за грудень 2006р. - січень 2007 р.1. Наука та знання вцілому

1.

001:62:101(075.8) С30

Семенюк Е. Філософія сучасної науки і техніки/ Е.Семенюк, В.Мельник.- Львів: Світ, 2006.- 152 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (КФіл - 2, Абон - 6, УчбЗ - 2)

2.

001.89(075) С90

Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підручник для науковця.- К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006.- 302 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)


^ 2. Комп’ютерна наука і технологія

3.

004(075.8) Я75

Ярмуш О.В. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навчальний посібник/ О.В.Ярмуш, М.М.Редько.- К.: Вища освіта, 2006.- 359 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 92 (НБар - 2, НРом - 2, Трос - 2, НОхт - 2, КМСС - 1, Абон - 80, УчбЗ - 3)

4.

004(094) І-74

Інформаційні технології. Нормативна база/ Упорядкування Є.К. Пашутинський.- К.: КНТ, 2005.- 500 с.

Кільк. прим.: 2 (КПГМ - 1, УчбЗ - 1)

5.

004.43(076) Г55

Глушаков С.В. Практикум по C++/ С.В.Глушаков, С.В.Смирнов, А.В.Коваль.- Х.: ФОЛИО, 2006.- 525 с.- (Учебный курс)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6.

004.432(075.8) Г54

Глинський Я.М. C++ i C++ Builder: Навчальний посібник/ Я.М.Глинський, В.Є.Анохін, В.А.Ряжська.- Львів: Деол, 2003.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.432(075.4) К84

Крупник А.Б. Самоучитель С++.- СПб.: Питер, 2005.- 252 с.- (Самоучитель)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

8.

004.451 Д44

Дидок А.А. Один на один с FreeBSD.- К.: МК-Пресс, 2006.- 704 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

9.

004.738.5(075.8) Ю72

Юринець В. Комп'ютерні мережі. Інтернет: Навч. посібник/ В.Юринець, Р.Юринець.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006.- 524 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

10.

004.8.032.26(075.8) Р83

Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник/ О.Г.Руденко, Є.В.Бодянський.- Х.: Компанія СМІТ, 2006.- 404 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 13 (Абон - 10, УчбЗ - 3)

11.

004:911(075.8) С24

Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навч. посібник/ О.О.Світличний, С.В.Плотницький.- Суми: Університетська книга, 2006.- 295 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

12.

007:004(075.4) Б75

Боднар І. Міжнародна інформація: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу.- 2-ге вид., стереотипне.- Львів: Новий Світ - 2000, 2006.- 216 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


3. Культурологія

13.

008(075.8) К78

Кравець М.С. Культурологія: Підручник.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

14.

008(075.8) К90

Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посіб./ За ред. І.І. Тюрменко.- 2-ге вид., переробл. та доп.- К.: ЦНЛ, 2005.- 368 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


4. Журналістика

15.

070:654.197(075.8) Д53

Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика: Навч. Посібник.- Вид. 2-ге.- Львів: ПАІС, 2006.- 208 с.

Кільк. Прим.: 20 (КЖФ - 2, УчбЗ – 3, Абон – 15)

16.

070(477)(09):016 Ч-49

Черняков Б.І. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (ХІХ - початок ХХ ст.).- Львів, 2005.- 116 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)


^ 5.Філософія. Психологія. Релігія

17.

1 Г56

Гнатюк Л.В. Человек и его деятельность: Опыт философии органицизма: Монография. Ч.1.- Сумы: Университетская книга, 2006.- 399 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

18.

1(075.8) С21

Саух П.Ю. Філософія.- К.: ЦНЛ, 2003.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

19.

1(075.8) Ф56

Філософія : Навчальний посібник/ За заг. ред. І.Ф. Надольного.- 4-те вид., стереотип.- К.: Вікар, 2004.- 516 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

20.

1(075.8) Ф56

Філософія : Посібник/ Є.М. Причепій, А.М. Черній, В.Д. Гвоздецький, Л.А. Чекаль.- К.: Академія, 2001.- 576 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

21.

101(038) Ф56

Философский словарь.- К.: А.С.К., 2006.- 1056 с.- (Новые словари)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

22.

111 К38

Кизима В.В. Тоталлогия (философия обновления): Монография.- К.: Парапан, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

23.

159.9(075.8) Ф95

Фурман А. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник/ А.Фурман, О.Гуменюк.- Львів: Новий Світ - 2000, 2006.- 360 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

24.

159.922.6(075.8) К89

Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 384 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

25.

16(075.8) Б23

Бандурка О.М. Курс логіки: Підручник/ О.М.Бандурка, О.В.Тягло.- К.: Літера, 2002.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

26.

171.021.1(075.8) К88

Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник.- 3-тє вид., стер.- Суми; Київ: Університетська книга; Княгиня Ольга, 2005.- 222 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

27.

2(075.8) А16

Абрамович С. Релігієзнавство: Підручник/ С.Абрамович, М.Тілло, М.Чікарькова.- К.: Дакор, 2006.- 512 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 6. Демографія. Соціологія. Статистика

28.

311(075) Б42

Бек В.Л. Практикум з теорії статистики: Навч. посіб./ В.Л.Бек, Г.В.Капленко.- Львів: Новий Світ - 2000, 2006.- 288 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

29.

316(075.8) Ю71

Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник.- К.: Дакор, 2005.- 552 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

30.

316.3 Г31

Гелбрейт Д.К. Суспільство блага: Пора гуманності.- К.: Скарби, 2003.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

31.

316.334.2(075.8) М33

Матвєєв С.О. Економічна соціологія: Підручник/ С.О.Матвєєв, Л.І.Лясота.- Суми: Університетська книга, 2006.- 184 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

32.

316.6(075.8) К85

Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2007.- 432 с.- (Учебник для вузов)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

33.

316.6(075.8) П50

Поліщук В.М. Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення): Навч. посібник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 217 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


7. Політика

34.

32(075.8) Ю71

Юрій М.Ф. Політологія: Підручник.- К.: КНТ, 2006.- 416 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

35.

327(075.8) Ц61

Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навчальний посібник.- 3-тє вид., стереотипне.- Львів: Новий Світ- 2000, 2006.- 324 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 8. Економіка. Економічна наука

36.

33(477)+321(477) С16

Сало І.В., Д'яконова І.І. Формування і розвиток державності, економіки та науки України/ І.В.Сало, І.І.Д’яконова, Т.І.Соколенко.- Суми: ВАТ "СОД", Видавництво Козацький вал, 2003.- 544 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

37.

330(075.8) Е45

Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. проф. В.Д. Базилевича.- К.: Знання, 2006.- 631 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 200 (НОхт - 10, Крас - 7, Шост - 5, КЕТе - 3, НБіл - 8, Трос - 7, ІКон - 5, НЛеб - 8, НРом - 10, Абон - 124, НауЗ - 3, Мед. - 10)

38.

330(091)(075.8) М86

Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): Навч. посіб./ С.В.Мочерний, М.В.Довбенко.- 3-тє вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 488 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

39.

330.1(075.8) М86

Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Навч. посіб./ С.В.Мочерний, В.Г.Скотний.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 600 с.- Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

40.

330.1(075.8) О-75

Основи економічної теорії: Навч. посіб./ Під заг. ред. Л.Ю. Мельника.- К.: ЦНЛ, 2005.- 528 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

41.

330.101(075.8) П50

Політична економія: Навч. посіб./ Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А.П. Румянцев та ін.; За ред. Г.А. Оганяна.- К.: МАУП, 2003.- 520 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

42.

330.101(075.8) П50

Політична економія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова.- К.: Академія, 2007.- 672 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 10 (НОхт - 6, Абон - 4)

43.

330.101.541(075.8) М16

Макроекономічна теорія: Навч. посібник/ За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина, к.е.н., доц. Л.С. Томашик.- 2-ге вид., стереотипне.- Львів: Новий Світ - 2000, 2006.- 552 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

44.

330.322(075.8) Д81

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2007.- 424 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 100 (НБар - 5, НЛох - 7, Свес - 3, НБіл - 5, Трос - 5, НЛеб - 5, НРом - 17, НОхт - 20, МогП - 10, НовС - 20, НауЗ - 3)

45.

330.341.1(477)(075.8)

Інноваційний розвиток промисловості України: Навчальний посібник/ Під ред. О.І. Волкова.- К.: КНТ, 2006.- 648 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

46.

330.341.1(075) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Управління інноваційним розвитком": для студентів факультету економіки та менеджменту спец. 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання/ Уклад. С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська.- Суми: СумДУ, 2006.- 129 с.

Кільк. прим.: 137 (КМар - 10, НБар - 5, Прил - 5, Абон - 111, ДБВі - 1, НауЗ - 3, Схов - 2)

47.

330.341.1:658.8.012.32 М27

Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія/ За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка.- Суми: Університетська книга, 2006.- 728 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 80 (Прил - 3, Шост - 3, ІКон - 3, НБар - 3, Абон - 64, НауЗ - 3, ДБВі - 1)

48.

330.4(075.8) Г83

Григорук П.М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання: Навч. посібник.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 148 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 9. Праця. Економіка та організація праці

49.

331 З-89

Зразки положень про структурні підрозділи.- 2-е вид.- К.: КНТ, 2006.- 236 с.- (Кадри підприємства)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

50.

331(094) П22

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби.- 2-ге вид.- К.: КНТ, 2006.- 272 с.- (Кадри підприємства)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

51.

331.108.38 П22

Пашутинський Є.К. Зразки посадових інструкцій.- 2-ге вид.- К.: КНТ, 2006.- 256 с.- (Кадри підприємства)

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

52.

331.108.38:023 П61

Посадові інструкції: Освіта, культура, мистецтво/ Упорядн. Є.К.Пашутинський.- К.: КНТ, 2006.- 240 с.- (Кадри підприємства)

Кільк. прим.: 2 (ТМКБ - 1, Схов - 1)

53.

331.45(075.8) Г58

Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці: Навч. посібник/ Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін.- 3-тє вид., стереотипне.- Львів: Новий світ - 2000, 2006.- 232 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

54.

331.522.4(075.8) К30

Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник/ Є.П.Качан, Д.Г.Шушпанов.- К.: Юридична книга, 2005.- 358 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 60 (НОхт - 5, ІКон - 1, Шост - 1, Крас - 3, НЛох - 5, НРом - 4, Абон - 38, НауЗ - 3)

55.

332.13(075.8) К15

Каїра З.С. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика: Навч. посібник/ З.С.Каїра, А.І.Омельянчук, О.С.Поважний.- Донецьк: Альфа-прес, 2006.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 148 (НовС - 15, Крол - 1, НЛеб - 1, НБіл - 2, Глух - 1, Свес - 2, Крас - 2, МогП - 5, НРом - 3, НЛох - 2, Трос - 2, НОхт - 2, ІКон - 3, Шост - 3, НБар - 10, Абон - 91, НауЗ - 3)


^ 10. Приватне підприємництво

56.

334.722 Б89

Брягин О.В. Безопасность Вашего бизнеса. Советы постороннего. Ситсемный подход, аналитические материалы, практические рекомендации.- К.: КНТ, 2006.- 228 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

57.

334.722(042.4) Н63

Ніколаюк С.І. Безпека суб'єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій/ С.І.Ніколаюк, Д.Й.Никифорчук.- К.: КНТ, 2005.- 320 с.- (Бібліотека оперативного працівника)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
11. Фінанси.


58.

336(075.8) Д30

Демківський А. Гроші та кредит: Навчальний посібник.- К.: Дакор, 2005.- 528 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

59.

336(075.8) К56

Ковальчук С.В. Фінанси: Навч. посіб./ С.В.Ковальчук, І.В.Форкун.- Львів: Новий світ-2000, 2006.- 586 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

60.

336.14(075.8) Ф79

Форкун І.В. Основи казначейської справи: Навч. посібник/ І.В.Форкун, В.М.Шацька, Н.Л.Фролова.- Львів: Новий Світ - 2000, 2006.- 516 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

61.

336.7(075.8) М69

Михайловська І.М. Гроші та кредит: Навч. посіб./ І.М.Михайловська, К.Л.Ларіонова.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 432 с.- Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

62.

336.74(470+571) Б91

Бурлачков В.К. Денежная теория и динамичная экономика: выводы для России.- М.: УРСС, 2003.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

63.

336.76(075.8) К68

Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник/ Царенко О.М., Бей Н.О., Мартиненко О.Д., Сало І.С.- Суми: Університетська книга, 2005.- 334 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

64.

336:004(075.8) О-54

Олійник А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник/ А.В.Олійник, В.М.Шацька.- Львів: Новий Світ - 2000, 2006.- 436 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
  1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи