Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Сторінка1/6
Дата14.07.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за вересень 2007 р.


Представлено видань всього: 681 назва

Книг:

В т.ч. наукових – 85 назв

підручників – 337 назв

дисертацій – 4 назви

авторефератів – 200 назв

журналів – 52 назви

реферативних журналів – 3 назви1. Наука. Наукові дослідження


1.

001-053.81(477.54) М75

Молодые ученые Харьковщины-2007/ Редкол. В.И. Астахова и др.- Х.: НУА, 2007.- 90 с.- (День науки в НУА)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

2.

001(075.8) К84

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2006.- 206 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (КМРС - 1)


^ 2. Комп’ютерна наука і технологія


3.

004(075.8) Г47

Гиляревський Р.С. Основы информатики: Курс лекций.- М.: Экзамен, 2003.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4.

004(075.8) Е60

Емельянов С.Л. Информатика и информационные технологии: Учебник/ С.Л.Емельянов, В.Ф.Якутко.- Х.: Бурун Книга, 2007.- 358 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

5.

004(075.8) І-74

Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посіб./ За ред. М.Є. Рогози.- К.: Академія, 2006.- 368 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 220 (НОхт - 21, Прил - 13, КМСС - 5, НЛох - 3, НовС - 5, НБар - 5, НРом - 10, Шост - 15, Глух - 5, МогП - 3, ІКон - 15, Абон - 112, Мед. - 5, УчбЗ - 3)

6.

004(075.8) С79

Степанов А.Н. Информатика для студентов гуманитарных специальностей: Учебное пособие.- 3-е изд.- Санкт-Петербург: Питер, 2002.- 608 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.432(075.8) Г54

Глинський Я.М. С++ і С++ builder: Навчальний посібник/ Я.М.Глинський, В.Є.Анохін, В.А.Ряжська.- 3-тє вид.- Львів: СПД, 2006.- 192 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

8.

044.451(075.8) К29

Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації: Навчальний посібник.- Львів: Новий світ-2000, 2007.- 424 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

9.

004.92 Г79

Грездов Г.И. Метод параметрической интерполяции в машинной графике/ Г.И.Грездов, Т.К.Филиппенко.- К.: НАН Укр., 2007.- 56 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

10.

004.94:65.012.23(075.8)

Компьютерное моделирование бизнес-процессов: Учебное пособие.- Х.: Бурун Книга, 2007.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

11.

004:332.1 Ш37

Шевчук А.В. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону: Монографія.- Львів: НАН Укр. Ін-т регіональних досліджень, 2007.- 138 с.- (Проблеми регіонального розвитку)

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

12.

004:37(100)(076) В85

Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в задачах та рішеннях/ А.М. Гуржій, В.В. Бондаренко, О.В. Співаковський, Ш.І. Ягіяєв.- вид. 2-ге, доп. і перероб.- Херсон: Айлант, 2007.- 572 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

13.

004:651.5(075.8) А90

Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учебник.- К.: Кондор, 2007.- 500 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

14.

004:658.012.4(075.8) Г55

Глушко С.В. Управлінські інформаційні системи: Навч. посібник/ С.В.Глушко, А.В.Шайкан.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 3. Вивчення проблем організації


15.

005:33.001.63(075.8) Б74

Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2006.- 336 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)4. Хронологія


16.

006(075.8) С88

Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг: Опорний конспект/ І.П.Студеняк, Ю.М.Ажнюк, І.М.Чучка.- К.: Кондор, 2007.- 152 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

17.

006:502(075.8) Д64

Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля: Навч. посіб.- К.: Знання, 2007.- 119 с.+Гриф МОН.- (Вища освті ХХІ століття)

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)
5. Інформація


18.

007:004(075.4) Б75

Боднар І. Міжнародна інформація: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 216 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


6. Культурологія


19.

008(075.8) Б14

Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: Навчальний посібник/ В.В.Багацький, Л.І.Кормич.- К.: Кондор, 2007.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

20.

008(075.8) К90

Культурологія : Навч. посібник/ В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська.- 4-те вид., стереот.- Львів: Магнолія 2006, 2007.- 360 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

21.

008(091)(075.8) І-90

Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань та ін. ; За ред. С.М. Клапчука.- 6-те вид., випр. і доп.- К.: Знання-Прес, 2007.- 358 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

22.

008(100)(075.8) Ш39

Шейко В.М. Історія світової культури: Навчальний посібник/ В.М.Шейко, О.А.Гаврюшенко, О.В.Кравченко.- К.: Кондор, 2006.- 408 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

23.

008(477) У-45

Українська культура в європейському контексті/ Ю.П.Богуцький , В.П. Андрущенко, Ж.О.Безвершук, Л.М.Новохатько.- К.: Знання, 2007.- 679 с.

Кільк. прим.: 1 (КІст - 1)

24.

008(477)(09)(075.8) Ш39

Шейко В.М. Історія української культури: Навчальний посібник/ В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська.- К.: Кондор, 2006.- 264 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


7. Мистецтво


25.

009 Р93

Рыжов К.В. Сто великих изобретений.- М.: ВЕЧЕ, 2005.- 528 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)


^ 8. Галузеві бібліографії


26.

01/02 Х90

Хранительница мыслей мудрых/ Е.В. Королев.- Брянск: БГТУ, 2005.- 130с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)


^ 9. Бібліотечна справа


27.

021:908(075.8) К96

Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: Підручник.- К.: Знання, 2007.- 502 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

28.

027.08:378.147 П19

Пасмор Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів.- К.: Кондор, 2007.- 116 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)


^ 10. Преса. Журналістика


29.

070(075.8) А95

Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики: Учеб. Пос.- М.-Ростов н/д: ИКЦ МарТ, 2006.- 272 с.- (Филология и журналистика)

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

30.

070(075.8) В75

Ворошилов В.В. Журналистика. Базовый курс: Учебник.- 5-е изд.- Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006.- 640 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

31.

070(075.8) М48

Мельник Г.С. Методы журналистики: Учеб. Пос./ Г.С.Мельник, М.Н.Ким.- Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006.- 272 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

32.

070(075.8) Т43

Типология периодической печати: Учеб. Пос./ Под. Ред. Шкондина М.В., Реснянской Л.Л.- М.: Аспект Пресс, 2007.- 236 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

33.

070(09) М69

Михайлин І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812 – 1917.- Х.: Колорит, 2007.- 366 с.

Кільк. Прим.: 5 (Схов – 5)

34.

070(100)(091)(075.8) М69

Михайлов С.А. История зарубежных СМИ: Учеб. Пос.- Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006.- 256 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

35.

070.11(075.8) Л17

Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: Учеб. Пос.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Аспект Пресс, 2006.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

36.

070.485 Б20

Балабанов А.В. Занимательное медиапланирование.- М.: РИП-холдинг, 2007.- 104 с.- (Академия рекламы)

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

37.

070:502/504(075.8) К75

Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама: Учеб. Пос.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 383 с.- (Медиа-образование)

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи