Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/6
Дата14.07.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за квітень 2008 р.


Представлено видань всього: 522 назви

Книг: 336 назв

В т.ч. наукових – 74 назви

підручників – 262 назви

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 135 назв

журналів – 45 назв

реферативних журналів – 3 назви


1. Комп’ютерна наука і технологія


1.

004(075.8) І-74

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник.- 2-ге вид.- К.: Каравела, 2008.- 640 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

004(092) М19

Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Кн.1. Академик С. Лебедев.- К.: Наукова думка, 1992.- 126 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

3.

004(092) М19

Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах.- К.: Фирма "КАТ", ПТОО "А.С.К.", 1995.- 379 с.

Кільк. прим.: 8 (Схов - 8)

4.

004.055.56(075.8) У74

Усатенко Т.М. Криптологія: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 164 с.

Кільк. прим.: 108 (КІнф - 15, НБар - 1, НовС - 1,

НЛох - 1, НРом - 1, Глух - 1, НЛеб - 1, МогП - 1, Прил - 5,

НОхт - 5, Абон - 71, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

5.

004.2(075.8) К65

Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.8. Внутренний интерфейс персонального компьютера/ В.Г.Концевич, М.В.Концевич.- Сумы: СумГУ, 2008.- 150 с.

Кільк. прим.: 33 (Абон - 28, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

6.

004.31:621.382(075.8) Б12

Бабич Н.П. Компьютерная схемотехника: Методы построения и проектирования/ Н.П.Бабич, И.А.Жуков.- К.: МК-Прес, 2004.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.4 К65

Концевич В.Г. Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor.- М.-Сп-б.-К.: ДиаСофт, ДМК Пресс, 2008.- 672 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Стен - 1)

8.

004.42(075.8) П24

Пекарський Б.Г. Основи програмування: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 364 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

9.

004.422.6(075.8) Г14

Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 200 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

10.

004.732(075.8) Б24

Баравой В.Т. Конспект лекций по курсу "Локальные системы автоматики": для студентов специальности 7.091401 "Системы управления и автоматики" дневной формы обучения.- Сумы: СумГУ, 2008.- 139 с.

Кільк. прим.: 42 (Прил - 3, ККСУ - 3, Абон - 31, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

11.

004.94(075.8) Т56

Томашевський В.М. Моделювання систем.- К.: Видавнича група BHV, 2007.- 352 с.+Гриф МОН.- ("Інформатика")

Кільк. прим.: 10 (КІнф - 1, УчбЗ - 3, Абон - 6)

12.

004:334.012.64(075.8) С40

Сиротинська А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.П.Сиротинська, І.Д.Лазаришина.- К.: ЦУЛ, 2008.- 264 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13.

004:61(075.8) М76

Момоток Л.О. Основи медичної інформатики/ Л.О.Момоток, Л.В.Юшина, О.В.Рожнова.- К.: Медицина, 2008.-

232 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

^ 2. Управління. Менеджмент


14.

005(075.8) Б59

Бізнес-менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Ред.Л.І. Федулова.- К.: МАУП, 2007.- 632 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

005(075.8) П64

Конспект лекцій та методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінювання": для студ. денної та заочної форм навчання спец. 6.050107 "Економіка підприємства"/ Уклад.: Л.М. Таранюк, О.В. Макарюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 206 с.

Кільк. прим.: 432 (НОхт - 5, Шост - 10, ІКон - 10,

КЕко - 35, НЛох - 5, НРом - 5, НЛеб - 5, Абон - 352, ДБВі - 1, НауЗ - 3, Стен - 1)

16.

005(075.8)+339.138(075.8) О-75

Мамчук І.В. Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій: для студентів спеціальностей 7.091605 "Хімічна технологія високомолекулярних сполук", 6.091401 "Системи управління та автоматики" заочної та денної форм навчання/ І.В.Мамчук, І.О.Пригара; Уклад.: Мамчук І.В., Пригара І.О.- Суми: СумДУ, 2008.- 161 с.

Кільк. прим.: 32 (Шост - 27, НауЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

17.

005(075.8) Х76

Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник/ В.І.Хомяков, І.В.Бакум.- К.: Кондор, 2007.-

400 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

18.

005.51(075.8) Т19

Тарасюк Г.М. Планування діяльності піприємства: Навч.пос./ Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб.- 3-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 352 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

19.

005.52(075.8) П80

Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.Ф.Прокопенко, В.І.Ганін.- К.: ЦУЛ, 2008.- 430 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

20.

005.52:005.915(075.8)

Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 180 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

21.

005.8(075.8) М13

Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие/ И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге; Ред. И.И. Мазур.- М.: Омега-Л, 2004.- 664 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

22.

005.8(075.8) У-67

Управління проектами: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 168 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

23.

005.915(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент": для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання.- Суми: СумДУ, 2008.- 118 с.

Кільк. прим.: 279 (НБар - 20, НЛох - 15, НРом - 20,

Прил - 10, НОхт - 20, Глух - 15, Шост - 25, НЛеб - 20, ІКон - 20, МогП - 20, Абон - 89, НауЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

24.

005.915(075.8) П39

Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 298 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

25.

005.915(075.8) П87

Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 296 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

26.

005.915:336.71(075.8) С16

Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ І.В.Сало, О.А.Криклій.- Суми: Університетська книга, 2007.- 314 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

27.

005.915:658.152(075.8) С14

Сазонець І.Л. Інвестиційна діяльність корпорацій: Навчальний посібник/ І.Л.Сазонець, О.Д.Сучкова.- К.: МАУП, 2007.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

28.

005.92:004.451.54(075.8) М33

Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.В.Матвієнко, М.Н.Цивін.- К.: ЦУЛ, 2008.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

29.

005.932(075.8) Л69

Логістика: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання/ Уклад.: В.М. Кислий.- Суми: СумДУ, 2008.- 107 с.

Кільк. прим.: 85 (КУпр - 2, ІКон - 12, НРом - 6, НЛох - 6, Абон - 54, Стен - 1, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

30.

005.95(075.8) К65

Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу": Для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання/ Уклад.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко.- Суми: СумДУ, 2008.- 177 с.

Кільк. прим.: 129 (КМар - 5, НБар - 6, Прил - 10,

Абон - 103, ДБВі - 1, НауЗ - 3, Стен - 1)

31.

005.95/96(075.8) К61

Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент

(+ Доступ з локальної мережі СумДУ): Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/ В.М.Колпаков, Г.А.Дмитренко.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 2005.-

752 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

32.

005:06(075.8) В49

Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник/ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- 3-е вид., випр.- К.: Кондор, 2004.- 598 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 32 (НРом - 2, НЛох - 2, НОхт - 2, ІКон - 2, Шост - 2, НауЗ - 3, Абон - 19)

33.

005:06(075.8) О-75

Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч. посіб./ Г.В.Осовська, О.А.Осовський.- К.: Кондор, 2007.- 676 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 51 (НЛох - 3, ІКон - 2, Шост - 2, НОхт - 3, НРом - 3, Абон - 35, НауЗ - 3)

34.

005:06(075.8) С47

Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організацій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних заходів/ В.П.Сладкевич, А.Д.Чернявський.- К.: МАУП, 2007.- 480 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

35.

005:620.9(075.8) Э61

Энергетический менеджмент. Графические методы обработки информации: Учебное пособие.- К.: Кондор, 2007.-

104 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

36.

005:640.4(075.8) М50

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник/ Ред.: М.М. Поплавський, О.О. Гац.- К.: Кондор, 2008.-

460 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)3. Стандартизація


37.

006(075.8) С76

Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості/ Ред.: Чурсіна Л.А.- К.: Кондор, 2007.-

480 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4. Культурологія


38.

008(075.8) К90

Культурология: Учеб. пос. для студентов высших учебных заведений/ Ред. Г.В. Драч.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

5. Бібліографія


39.

01(075.8) П14

Палеха Ю.І. Загальне документознавство: Навчальний посібник/ Ю.І.Палеха, Н.О.Леміш.- К.: Ліра-К, 2008.-

395 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

40.

016:54(092) М15

Роман-Любомир Григорович Макітра: Бібліографічний покажчик.- Львів: Проман - Прес-Експрес Львів, 2006.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

016:58(092) Г86

Гродзинский Андрей Михайлович: Биоблиография.- К.: Академпериодика, 2006.- 76 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

42.

016:94(477)"1932/1933" Г61

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (До 70-річчя): Бібліографічний покажчик.- 2-ге вид., доп.- Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.- 176 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)6. Енциклопедії


43.

030 Б79

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.1. А - Анкетирование.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2005.-

766 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

44.

030 Б79

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.2. Анкилоз - Банка.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2005.- 766 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

^ 7. Преса. Журналістика


45.

070 П90

Путівник ретельного журналіста: В. Ар'єв, В. Кабак,

А.Куликов та ін.- К.: Київська типографія, 2007.- 176 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 77 (КЖФ - 3, Абон - 71, УчбЗ - 3)

46.

070(075.8) О-75

Основи журналістикознавчих досліджень: Конспект лекцій для студ. ІV курсу гуманітарного факультету спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання/ Уклад. О.Г. Ткаченко.- Суми: СумДУ, 2008.- 96 с.

Кільк. прим.: 85 (КЖФ - 30, Абон - 50, УчбЗ - 3,

Стен - 1, ДБВі - 1)

47.

070.42 Р33

Рендол Д. Універсальний журналіст.- К.: ТОВ "Київська типографія", 2007.- 152 с.- Дар

Кільк. прим.: 60 (КЖФ - 1, Абон - 56, УчбЗ - 3)

48.

070(035) С 48

Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті/ Ред.

Ю.М. Бідзілі.- Ужгород: Закарпаття, 2007.- 224 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 61 (КЖФ - 6, ДБВі - 1, Абон - 52, УчбЗ – 2)^ 8. Філософія. Психологія


49.

1(075.8) Ф56

Философия: Учебник для высших учебных заведений/ Ред. В.П. Кохановский.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

50.

101(075.8) В85

Вступ до філософії: Кредитно-модульний курс: навчально-методичний посібник/ За ред. Л.М. Нікітіна.- 3-тє вид., доп. та перероб.- К.: ЦУЛ, 2008.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

51.

130.33:524.8 Г66

Гопка В.В. Вселенная и человек.- Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2007.- 128 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

52.

159.9(075) М17

Максименко С.Д. Загальна психологiя: Навч. посiбник.-

3-е вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

53.

159.9(075.8) В43

Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2008.- 592 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

54.

159.9(075.8) П12

Пальчевський С.С. Акмеологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Кондор, 2008.-

398 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

55.

159.9(076) З-49

Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології: Навч. пос./ Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак.- 2-е вид.-

К.: Каравела, 2008.- 184 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

56.

159.9(091)(075.8) Р70

Роменець В.А. Історія психології: ХІХ - початок

ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Либідь, 2007.- 832 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (КПСт - 1, Абон - 6, УчбЗ - 3)

57.

159.9:34(075.8) О-63

Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія: Навчальний посібник/ Л.Е.Орбан-Лембрик, В.В.Кощинець.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.- 448 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

58.

159.9:378(076) П44

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. пос./ Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко.- К.: Каравела, 2008.-

336 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

59.

159.942(075.8) К43

Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2007.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (КПСт - 2, Абон - 7, УчбЗ - 3)

^ 9. Логіка. Етика


60.

16(075) Л69

Логика. Основные понятия и принципы (с логическими упражнениями и задачами).- Дрогобич: Коло, 2005.- 142 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

61.

162.6(075.8) Х76

Хоменко І.В. Еристика: Підручник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 280 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

62.

174(075.8) П14

Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посібник.-

К.: Кондор, 2008.- 356 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

63.

179.1 К38

Кібл Р. Журналістська етика.- К.: ТОВ "Київська типографія", 2007.- 152 с.- Дар

Кільк. прим.: 60 (КЖФ - 1, Абон - 56, УчбЗ - 3)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи