Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата14.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

вересень-жовтень 2009 року


Представлено видань (назв) всього: 459

Книг: 278 (наукових – 111, підручників – 167), дисертацій – 3,

звітів – 5, РЖ – 3, авторефератів – 80, журналів – 90


1. Наука в цілому
001.32(477)"1918/2008" Н35

Національна академія наук України 1918-2008 : До 90-річчя від дня заснування. – К. : КММ, 2008. – 624 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.32(477)(09)"1941/1945" І-90

Історія Національної академії наук України 1941-1945. Ч. 1. Документи і матеріали. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І.Вернадського, 2007. – 808 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.32(477)(09)"1941/1945" І-90

Історія Національної академії наук України 1941-1945. Ч. 2. Додатки. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2007. – 576 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.32(477)(09)"1946/1950" І-90

Історія Національної академії наук України 1946-1950. Ч. 1. Документи і матеріали. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І.Вернадського, 2008. – 604 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.32(477)(09)"1946/1950" І-90

Історія Національної академії наук України 1946-1950. Ч. 2. Додатки. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 716 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.817(072) С84

Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций: метод. пособие / А.Г.Стрельникова. – СПб. : СпецЛит, 2009. – 64 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)001.891(075.8) Р78

Ростовський, В.С. Основи наукових досліджень і технічної творчості : підруч. / В.С.Ростовський, Н.В.Дібрівська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 96 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004(075.8) Б19

Бакушевич, Я.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: навч. пос. / Я.М.Бакушевич, Ю.Б.Капаціла. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 312 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004(075.8) И74

Информатика для юристов и экономистов / Под ред. С.В.Симоновича. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 688 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004(075.8) И74

Информатика. Базовый курс / Под ред. С. В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2007. – 640 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.4(075.8) Б72

Бобало, С.І. Лабораторний практикум з основ програмування: навч. посіб. Ч.1 / С.І.Бобало, У.Б.Марікуца, О.Е.Маркелов. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 144 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.422(075.8) О-64

Організація баз даних та знань: конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 - Інформаційні технології проектування денної форми навчання / Укл. А.В.Неня. – Суми: СумДУ, 2009. – 198 с.

Кільк. прим.: 30 (СІТП. – 3, Абон. – 22, УчбЗ. – 3,

Стен. – 1, ДБВі. – 1)004.6(075.8) Б48

Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань: підручник. Кн.1. Організація баз даних та знань / А.Ю.Берко, О.М.Верес, В.В.Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 456 с.

+ Гриф МОН. – (Комп'ютинг).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.7(075.8) Б90

Буров, Є.В. Комп'ютерні мережі : Підручник / Є.В.Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 262 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.774(075.8) П84

Проценко, О.Б. Web-програмування та web-дизайн. Технологія XML : навч. пос. / О.Б.Проценко. – Суми: СумДУ, 2009. – 127 с.

Кільк. прим.: 28 (Абон. – 23, Стен. – 1, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 3)

^ 3. Управління. Менеджмент
005(075.8) К53

Кнышова, Н.Е. Менеджмент : уч. пос. / Н.Е.Кнышова. – М.: Форум-Инфра-М, 2003. – 304 с. – (Профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21(075.8) Д58

Довгань, Л.Є. Стратегічне управління : навч. пос. /Л.Є.Довгань, Ю.В.Каракай, Л.П.Артеменко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 440 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21:658.8(075.8) М27

Маркетингова товарна політика : навч.пос. / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 276 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.31:330.131.7(075.8) К89

Кузьмін, О.Є. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків / О.Є.Кузьмін, Г.Л.Вербицька, О.Г.Мельник. – Львів : Нац. ун-т "Лівівська політехніка", 2008. – 212 с.

Кільк. прим.: 5 (НауЗ. – 3, Абон. – 2)005.336(075.8) Б32

Бачевський, Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. пос. / Б.Є.Бачевський, І.В.Заблодська, О.О.Решетняк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.342(075.8) Д81

Дудар, Т.Г. Інноваційний менеджмент : навч. пос. /Т.Г.Дудар, В.В.Мельниченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.51:005.21:330.341.1(477) И99

Інформаційно-аналітичні матеріали МОН до парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" / М.В.Стріха, В.С.Шовкалюк, Т.В.Боровіч, Ж.І.Дутчак, А.О.Сєдов. – К. : Український ін-т промислової власності, 2009. – 40 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.52(075.8) Г70

Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. / Т.А.Городня, І.П.Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 282 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52:330.133.1(075.8) П60

Портна, О.В. Контролінг: навчальний посібник /О.В.Портна. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.584(075.8) М17

Максімова, В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві : навч. пос. / В.Ф.Максімова. – Суми: Університетська книга, 2008. – 190 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 4 (НауЗ. – 3, Абон. – 1)005.591(075.8) Ш67

Школьник, І.О. Фінансовий менеджмент : навч. пос. /І.О.Школьник, І.М.Боярко, Б.І.Сюркало. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.72:334.75/.78(075.8) Є30

Єгорова, І.Г. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: навч. посіб. / І.Г.Єгорова, Г.І.Матукова, Н.С.Приймак. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 331 с.

+ Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) С34

Сизоненко, В.О. Фінансовий менеджмент : навч. пос. /В.О.Сизоненко. – К. : Ін-т післядипломної освіти Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, 2000. – 182 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932(075.8) К82

Крикавський, Є.В. Логістичні системи : навч. пос. /Є.В.Крикавський, Н.В.Чорнописька. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 264 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932:338.47(075.8) С59

Сокур, І.М. Транспортна логістика : навч. пос. / І.М.Сокур, Л.М.Сокур, В.В.Герасимчук. – К. : ЦУЛ, 2009. – 222 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)005.932:339.138:339.188(075.8) К82

Крикавський, Є.В. Маркетингова політика розподілу : навч. пос. / Є.В.Крикавський, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 232 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.95(075.8) У67

Управление персоналом фирмы / Под ред. В.И. Крамаренко, Б.И. Холода. – Симферополь: Крымская академия природоохранного и курортного строительства, 2002. – 261 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005:378.4(063) М34

Материалы координационной встречи представителей университетов в Кобленце 6-10 июля 2009 г. / Под ред. С.В.Чернышенко, В.А. Любчака, К.И. Кириченко. – Сумы : СумГУ, 2009. – 271 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4. Культура
008(075.8) К90

Культурологія: навч. пос. / Ред. В.М. Піча. – 4-е вид., стереотип. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 360 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 5. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
016(477)НБУВ:054 Г13

Газети України 1941-1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : каталог. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 502 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)016(477)НБУВ:09(092) Д33

Дениско, Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / Л.М.Дениско. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 476 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:8У2 К63

Теофіль Комаринець : бібліографічний покажчик. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 168 с. – (Українська біобібліографія ; Чис. 26). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)
6. Журналістика
070(477.83/.87)(091)"187/189" У45

Українська преса : хрестоматія. Т.3. Преса Галичини 70-поч. 90-х років ХІХ ст. Кн.1. Публіцистика Івана Франка: "Школа політичного думання" (1875-1893) / Ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-е вид., випр., перер. і доп. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. –

610 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)070:342.726-053.2(075) М42

Медіа та права дитини. – К. : МГО "Інтерньюз-Україна", 2009. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 2)

7. Філософія
1(031) Ф56

Філософія: ідеї, ідеології, персоналії : ілюстрований енциклопедичний довідник / Уклад. Ю.В. Омельченко. – К. : Ракша М.О., 2009. – 296 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)1(035) Б90

Булатов, М.А. Філософський словник / М.А.Булатов. – К. : Стилос, 2009. – 575 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)1(075.8) П31

Петрушенко, В.Л. Філософія: навч. посіб. /В.Л.Петрушенко; 4-те вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 506 с.

+ Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)1(075.8) Ф56

Философия: учеб. / Под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)1(075.8) Ф56

Філософія: навч. посібник / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 534 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)1(076.3) Ф54

Философия в вопросах и ответах : учеб. пос. / Под ред. Е.Е.Несмеянова. – М. : Гардарики, 2002. – 351 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)101(075.8) В17

Вандишев, В.М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: навч. пос. / В.М.Вандишев. – К. : Кондор, 2006. – 474 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)130.2 К66

Корабльова, В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій: монографія / В.М.Корабльова. – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2009. – 180 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)130.2 Х89

Храмова, В.Л. Целостность духовной культуры /В.Л.Храмова. – 2-е изд. – К. : Феникс, 2009. – 468 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.319.8 С89

Суковатая, В. Лицо другого: телесные образы другого в культурной антропологии / В.Суковатая. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2009. – 520 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 8. Психологія. Логіка
159.9(075.8) К43

Кириленко, Т.С. Основи психології : навч. пос. /Т.С.Кириленко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 88 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8) К68

Корольчук, М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: навч. пос. / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 320 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8) К78

Краснов, А.Н. Общая психология : уч. пос. / А.Н.Краснов, Е.В.Мензул, Н.М.Рязанцева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 384 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8) П86

Психологія: підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – 6-е вид., стереот. – К. : Либідь, 2008. – 560 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, УчбЗ. – 1)159.9:34(075.8) Ю70

Юридична психологія: підручник / Ред.: Л.І.Казміренко, Є.М.Моісеєва. – К. : КНТ, 2007. – 360 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)159.9:612(075.8) К59

Кокун, О.М. Психофізіологія : навч. пос. / О.М.Кокун. – К. : ЦУЛ, 2006. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.922:316.356.2(075.8) П86

Психологія сім'ї : навч. пос. / Ред. В.М. Поліщука. – 2-е вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 282 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)16(075.8) Р99

Ряшко, В.І. Логіка : навч. пос. / В.І.Ряшко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

9. Релігія
2(075.8) Р36

Релігієзнавство : навч. пос. – 2-е вид., випр. та доп. – К.: ЦУЛ, 2009. – 264 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)2(075.8) С51

Смольков, О.А. Релігієзнавство: навч. посіб. /О.А.Смольков, Ю.Л.Дещинський ; 2-ге вид., стереотип. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 232 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)2(091)(075.8) Л82

Лубський, В.І. Історія релігій (+Доступ з локальної мережі СумДУ) / В.І.Лубський, М.В.Лубська. – 2-ге видання, доповнене. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи