Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/9
Дата14.07.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

травень-серпень 2010 року


Представлено видань (назв) всього: 685

Книг: 448 (наукових – 265, підручників – 183), дисертацій – 5,

авторефератів – 162, журналів – 70


1. Наука в цілому
001(09)(072) В52

Виргинский, В.С. Очерки истории науки и техники XVI - XIX веков (до 70-х гг. ХІХ в.): пособие для учителя /В.С.Виргинский. – М.: Просвещение, 1984. – 287 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)001(477)(09)(075.8) Д50

Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності: навч. пос. / За заг. ред. А.П.Коцура, В.П.Коцура, Н.В.Терес. – Київ- Чернівці: Книги - ХХІ, 2010. – 688 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)001.891(075.8) О-75

Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів. курсантів, аспірантів і ад'ютантів / За ред. А.Є.Конверського. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)001.894.2(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві: матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19-23 квітня 2010 року). Ч.І / Редкол.: О.Г.Гусак, В.Г.Євтухов. – Суми: СумДУ, 2010. – 161 с. – Конференція присвячена Дню науки в Україні.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)001.894.2(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві: матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19-23 квітня 2010 року). Ч.ІІ / Редкол.: О.Г.Гусак, В.Г.Євтухов. – Суми: СумДУ, 2010. – 214 с. – Конференція присвячена Дню науки в Україні.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)001.894.2(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19 - 23 квітня 2010 року). Ч.ІІІ / Редкол.: О.Г.Гусак, В.Г.Євтухов. – Суми : СумДУ, 2010. – 185 с. – Конференція присвячена Дню науки в Україні.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004(063)+51(063)+531/534(063) І-74

Інформатика, математика, механіка: матеріали та програма IV Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / Відп. за вип. С.І.Проценко. – Суми: СумДУ, 2010. – 191 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)004(075.8) Е60

Емельянов, С.Л. Информатика и информационные технологии: учебник / С.Л.Емельянов, В.Ф.Якутко. – Х.: Бурун Книга, 2007. – 358 с.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)004(075) Ф33

Фёдоров, М.А. Основы современных компьютерных технологий: учеб. пос. / М.А.Фёдоров. – К.: МАУП, 2008. – 595 с. – Дар.

Кільк. прим.: 101 (Шост. – 10, КІнф. – 3, Абон. – 84, Навч. – 3, Схов. – 1)004.021:624.15 М79

Моргун, А.С. Комп'ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів: монографія / А.С.Моргун, І.М.Меть, А.В.Ніцевич. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 162 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.056.55 Б36

Бевз, О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню: монографія /О.М.Бевз, Р.Н.Квєтний. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 96 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.332.33.85 Ц71

Цирульник, С.М. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам'ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях: монографія / С.М.Цирульник, В.П.Кожем'яко, Г.Л.Лисенко. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 187 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.4(075.8) Н51

Неня, А.В. Організація баз даних та знань: конспект лекцій для студ. спец. 080402 - Інформаційні технології проектування заочної форми навчання / А.В.Неня. – Суми: СумДУ, 2010. – 110 с.

Кільк. прим.: 35 (СІТП. – 3, Абон. – 27, Навч. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.42 К56

Ковентри, П. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 /П.Ковентри. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2008. – 544 с. – (Шаг за шагом).

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.43 А27

Агуров, П. C#. Сборник рецептов / П.Агуров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.43 А92

Атли, К. Visual Basic .NET для программистов / К.Атли. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 304 с. – (Для программистов).

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.43 В12

Вагнер, Б. Эффективное использование С#. 50 рекомендаций, как можно усовершенствовать свой С# / Б.Вагнер; Пер.М. Горелик. – М.: Издательство "Лори", 2007. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.43 И97

Ишкова, Э.А. С#. Начала программирования /Э.А.Ишкова. – М.: ООО "Бином-Пресс", 2007. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.43 С11

С# / К.Ватсон, М.Беллиназо, О.Корнс и др.; Пер.И.Штерев. – М.: Лори, 2005. – 861 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.43(076) К90

Культин, Н.Б. Microsoft Visual C# в задачах и примерах /Н.Б.Культин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.43:62(079) К65

Концевич, В.Г. Современный самоучитель работы в Autodesk Inventor / В.Г.Концевич. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 672 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)004.45

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Servises. OLAP и многомерный анализ данных / Под ред. А.Б.Бергера и И.В.Горбач. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 928 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45

Microsoft Visual C# 2008: базовый курс / К.Уотсон, К.Нейгел, П.Кристиан, Я.Х.Педерсен и др. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2009. – 1216 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45

Solid, Q.L. Microsoft SQL Server 2005. Реализация и обслуживание. Учебный курс Microsoft: официальное пособие для самоподготовки / Q.L.Solid. – М.-СПб.: Русская Редакция, Питер2007, 2007. – 768 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45 Д79

Дубовцев, А.В. Microsoft .NET в подлиннике /А.В.Дубовцев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 704 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45 М15

Макленнен, Дж. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining - интеллектуальный анализ данных / Дж.Макленнен, Ч.Танг, Б.Криват. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 720 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45 П29

Петкович, Д. Microsoft SQL Server 2008. Руководство для начинающих / Д.Петкович. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 752 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45 Р17

Разработка распределенных приложений на платформе Microsoft. Net Framework: учебный курс Microsoft / С.Морган, Б.Райан, Ш.Хорн, М.Бломсма. – М. - СПб.: Русская Редакция, Питер, 2008. – 608 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45 С

С# 2005 и платформа .NET 3.0 для профессионалов /К.Нейгел, Б.Ивьен, Дж.Глинн и др. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. – 1789 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45 Т78

Трусов, А.Ф. Microsoft Office SharePoint Server 2007. Организация общего доступа и совместной работы / А.Ф.Трусов. – СПб. : Питер, 2008. – 315 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45 Ч-16

Чакраборти, А. Microsoft .NET Framework: разработка профессиональных проектов / А.Чакраборти, Ю.Кранти, Р.Дж.Сандху. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 896 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45(035) С76

Станек, У.Р. Microsoft SQL Server 2005. Справочник администратора /У.Р.Станек. – М.: Русская редакция, 2008. – 544 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.45(075.8) К29

Катренко, А.В. Системний аналіз: підручник /А.В.Катренко. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 396 с. + Гриф МОН. – (Комп'ютинг).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.45(075.9) Д42

Джонсон, Г. Разработка клиентских веб-приложений на платформе Microsoft .Net Framework. Учебный курс Microsoft /Г.Джонсон, Т.Нортроп. – М.-СПб: Русская Редакция, Питер, 2007. – 768 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.738 Л39

Ледфорд, Д. Google Analytics 2.0: анализ веб-сайтов /Д.Ледфорд, М.Э.Тайлер. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.738.1 Г86

Гробов, И.Д. ASP .NET 2.0: теория и практика /И.Д.Гробов. – М.: Диалог-МИФИ, 2007. – 608 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.738.1 Г96

Гусев, В.С. Аналитика веб-сайтов. Использование аналитических инструментов для продвижения в Интернет /В.С.Гусев. – М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2008. – 176 с.

Кільк. прим.: 1 (КІнф. – 1)004.89(075.8) Л64

Литвин, В.В. Інтелектуальні системи: підручник /В.В.Литвин, В.В.Пасічник, Ю.В.Яцишин. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 406 с. + Гриф МОН. – (Комп'ютинг).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.896:624.97.014 П58

Попов, В.О. Безфундаментні башти - атракціони з високоточним стовбуром: монографія / В.О.Попов, І.П.Кондратенко, А.П.Ращепкін. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 250 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.934 Б60

Биков, М.М. Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд: монографія / М.М.Биков, Т.В.Грищук. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.942(075.8) К63

Компьютерное моделирование бизнес-процессов: учеб. пос. /А.В.Сериков, Н.В.Титов, А.В.Белоцерковский, А.В.Лобанов, В.И.Успаленко. – Х.: Бурун Книга, 2007. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

^ 3. Управління. Менеджмент
005 К35

Кендалл, Дж.И. Действенное видение: Как обратить текущий объем продаж в чистую прибыль / Дж.И.Кендалл; Пер.О.А.Бэх. – Минск: Гревцов Паблишер, 2006. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005 Н72

Новак, С. Бизнес-инструменты для производственного предприятия: от основ до высшего пилотажа / С.Новак; Пер.Л.Ю.Смоляк. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 496 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005(075.8) А65

Андрєєва, Т.Є. Менеджмент: переддипломна практика та дипломне проектування: навч. посіб. / Т.Є.Андрєєва, О.П.Бутенко. – 2-е вид., доп. та перероб. – Х.: Бурун Книга, 2007. – 144 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)005:620.9(075.8) Б19

Бакалін, Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. пос. / Ю.І.Бакалін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Бурун і К, 2006. – 320 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 92 (НРом. – 5, Прил. – 15, НЧер. – 9, Абон. – 55, КПГМ. – 5, НауЗ. – 3)005.21-052 П24

Пейн, Э. Руководство по CRM: Путь к совершенствованию менеджмента клиентов / Э.Пейн; Пер.С.В.Кривошеин. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21(075.8) К55

Кобушко, І.М. Стратегічне управління : конспект лекцій для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І.М.Кобушко, І.Д.Скляр. – Суми: СумДУ, 2010. – 231 с.

Кільк. прим.: 34 (НауЗ. – 3, Абон. – 29, Стен. – 1,

ДБВі. – 1)005.21(075.8) К56

Ковтун, О.І. Стратегія підприємства: підручник /О.І.Ковтун. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 680 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21(075.8) К56

Ковтун, О.І. Стратегія підприємства: практикум : навч. посіб. / О.І.Ковтун. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 308 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21:316.42(477.52)(063) К65

Концептуальні засади стратегії європейського вибору України в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 22-23 жовтня 2009 року / За ред. В.Г. Воронкової. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 184 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.21:332.1:339.5/.9(063) М58

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 6-7 травня 2010 року) / Редкол.: О.В.Прокопенко та ін. – Суми: СумДУ, 2010. – 317 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)005.21:658.8(075.8) Б76

Божкова, В.В. Стратегічний маркетинг: конспект лекцій для студ. факультету економіки та менеджменту спец. 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форми навчання. Ч.1 / В.В.Божкова, Ю.М.Мельник, Л.Ю.Сагер. – Суми: СумДУ, 2010. – 116 с.

Кільк. прим.: 24 (Абон. – 19, Стен. – 1, НауЗ. – 3,

ДБВі. – 1)005.332.7(075.8) Б81

Бондар, О.В. Ситуаційний менеджмент (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / О.В.Бондар. – К.: ЦУЛ, 2010. – 326 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.334.4:658.16(075.8) Б83

Боронос, В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посіб. / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус, І.М.Кобушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 437 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 18 (Абон. – 13, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3,

Стен. – 1)005.336.1 К79

Крейчман, Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности / Ф.С.Крейчман. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ВШПП, 2009. – 488 с. – Дар наукових та науково-дослідних інститутів.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.336.1:658.5 М15

Маккей, К. Эффективное производство: Практическое руководство по совершенствованию планирования и контроля /К.Маккей, В.Вирс; Пер.В.А.Черкес. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.336:159.954 К89

Кук, П. Креатив приносит деньги / П.Кук; Пер.С.С.Гуринович. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.34(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / Л.І.Скібіцька. – К.: ЦУЛ, 2009. – 192 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.5 Х20

Хардинг, Д. Искусство слияний и поглощений: Четыре ключевых решения, от которых зависит успех сделки / Д.Хардинг, С.Роувит; Пер.А.Г.Петкевич. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.5(075.8) З-24

Залуцький, І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посіб. / І.Р.Залуцький, В.М.Цимбалюк, С.Г.Шевченко. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 320 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.51 Ш29

Шатт, Дж.Г. Управление товарным потоком: руководство по оптимизации логистических цепочек / Дж.Г.Шатт; Пер.С.В.Кривошеин. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52:005.334(075.8) Ш38

Шегда, А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. /А.В.Шегда, М.В.Голованенко; За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 13 (Абон. – 9, НауЗ. – 4)005.52:330.133.1(075.8) К17

Калайтан, Т.В. Контролінг (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / Т.В.Калайтан. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 252 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 22 (Абон. – 17, НОхт. – 2, НауЗ. – 3)005.53(075.8) У67

Управлінські рішення: евристичність, креативність, транспарентність: навч. посіб. / Під ред. М.П.Бутка. – Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. – 428 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (НауЗ. – 3, Абон. – 17)005.591.452 Б19

Баккер, Г. Как успешно объединить две компании / Г.Баккер, Дж.Хелминк; Пер.Т.И.Митасова. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.8 Л73

Локир, К. Управление проектами: Ступени высшего мастерства / К.Локир, Дж.Гордон; Пер.А.Г.Петкевич. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.83:62 М74

Моделювання синергетичної інтеграції процесів проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівної продукції виробничо-технічного призначення: монографія /В.О.Залога, К.О.Дядюра, О.В.Ющенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 278 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 1, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.912 Л25

Ларо, У. Офис-кайдзен: Преобразование офисных операций в стратегическое преимущество (+Доступ з локальної мережі СумДУ) / У.Ларо; Пер. А.Г.Петкевич. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) К78

Кравчук, О.М. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / О.М.Кравчук, В.П.Лещук. – К.: ЦУЛ, 2010. – 504 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) Т19

Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. /Н.В.Тарасенко, І.М.Вагнер. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 2008 + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915:005.591.6(075.8) О-58

Онишко, С.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. пос. / С.В.Онишко, Т.В.Паєнтко, К.І.Швабій. – К.: КНТ, 2008. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915:339.944(075.8) М31

Маслак, О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / О.О.Маслак, В.Й.Жежуха. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 312 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915:63 В75

Воробйов, Ю.М. Управління фінансовими ресурсами в аграрних підприємствах: монографія / Ю.М.Воробйов. – Сімферополь: НАПКБ, 2009. – 137 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.93(075.8) И99

Іванюта, П.В. Управління ресурсами і витратами (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / П.В.Іванюта, О.П.Лугівська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.931.11(075.8) Д69

Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. / Г.А.Дорошук, Н.М.Дащенко. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 332 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932 Х68

Хоббс, Д.П. Внедрение бережливого производства: Практическое руководство по оптимизации бизнеса / Д.П.Хоббс; Пер.П.В.Гомолко, А.Г.Петкевич. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932 Э56

Эмметт, С. Искусство управления складом: Как уменьшить издержки и повысить эффективность / С.Эмметт; Пер.В.А.Калюта. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932 Э94

Эффективное снабжение: Простые и надежные способы снижения издержек и повышения прибыли / Р.Э.Рудзки, Д.Э.Смок, М.Кацорке и др.; Пер.С.В.Кривошеин. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932(075.8) Л69

Логістика: теорія та практика (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / В.М.Кислий, О.А.Біловодська, О.М.Олефіренко, О.М.Смоляник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 360 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КМар. – 5, КУпр. – 5, Прил. – 5, НБар. – 5, ІКон. – 5, Шост. – 5, Абон. – 15, Стен. – 1, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1)005:004 У13

Уайт, Т. Чего хочет бизнес от IT: Стратегия эффективного сотрудничества руководителей бизнеса и ІТ-директоров / Т.Уайт; Пер.А.Н. Поплавская. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005:332.1 С83

Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень: монографія / За ред. Т.П.Галушкіної. – Сімферополь: Фєнікс, 2009. – 320 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005:334.72(075.8) Я77

Ярошевич, Н.Б. Підприємництво і менеджмент: навч. посіб. / Н.Б.Ярошевич, Р.З.Берлінг, А.С.Гавриляк. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 408 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005:336.77 Р85

Руководство по кредитному скорингу / Под ред. Э.Мэйз; Пер.И.М.Тикота. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 464 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)005:654.197:070 К34

Келлисон, К. Продюсирование на телевидении (+Доступ з локальної мережі СумДУ): практический подход / К.Келлисон; Ред. В.Е.Максимов; Пер.Б.С.Станкевич. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 384 с.

Кільк. прим.: 2 (Інфо. – 1, КЖФ . – 1)005:658.8 І-44

Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М.Ілляшенко, Г.О.Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

4. Стандартизація
006(075.8)+346.544.4(075.8) С16

Салухіна, Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник /Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська. – К.: ЦУЛ, 2010. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

5. Культура
008(075.8) К90

Культурологія: теорія та історія культури (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / За ред. І.І. Тюрменко. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2010. – 370 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(477+100) К66

Кордон, М.В. Українська та зарубіжна культура (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / М.В.Кордон. – 3-тє вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 584 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(477.52)"185"(09) Т36

Тесля, М.П. Паліцин і його послідовники / М.П.Тесля. – Суми: МакДен, 2010. – 480 с.

Кільк. прим.: 20 (ФРЕЛ. – 14, КІст. – 3, Схов. – 2, ДБВі. – 1)008(477.75) В85

Всё о Крыме с любовью / Отв. за вып. Р.Цюпко. – 8-е изд., перераб., исправл. и доп. – Симферополь-Ялта: МирИнформации, 2003. – 416 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)008(498.11)

Bucuresti / Silvia Colfescu. – Bucuresti: Ad Libri, 2002.

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)008"19"(03) М18

Малая энциклопедия современных знаний / Сост. В.А.Менделев. – Х.: Торсинг, 1998. – 768 с. – (Уходящее тысячелетие). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)

^ 6. Гуманітарні науки
009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року). Ч.І / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2010. – 204 с. – До 10-річчя гуманітарного факультету.

^ Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року). Ч.ІІ / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2010. – 161 с. – До 10-річчя гуманітарного факультету.

^ Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року). Ч.ІІІ / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2010. – 150 с. – До 10-річчя гуманітарного факультету.

^ Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи