Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата14.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

січень-березень 2011 року


Представлено видань (назв) всього: 442

Книг: 212 (наукових – 127, підручників – 85), дисертацій – 3,

авторефератів – 152, журналів – 75


1. Комп’ютерна наука і технологія


 1. 4.

004.732(075.8) П81

Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах / О.М.Пупена, І.В.Ельперін, Н.М.Луцька, А.П. Ладанюк. – К. : Ліра-К, 2011. – 552 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 19, Навч. – 1)

^ 2. Управління. Менеджмент


 1. 5.

005(075.8) С42

Скібіцький, О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / О.М.Скібіцький, В.В.Матвєєв, Л.І.Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. 6.

005.21+658 Е45

Економіка та стратегія розвитку підприємств : монографія / За ред. В.К. Данилка. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 284 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

 1. 7.

005.32:502.132:330.341.1 П80

Прокопенко, О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності: монографія /О.В.Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2010. – 395 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 1, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

 1. 8.

005.336.6(075.8) Д99

Дяченко, Т.О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства : навч. посіб. / Т.О.Дяченко, Л.І.Скібіцька. – К.: Освіта України, 2011. – 248 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. 9.

005.342(075.8) Б61

Біловодська, О.А. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : курс лекцій для студ. факультету економіки та менеджменту спец. 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" денної форми навчання / О.А.Біловодська, О.Ф.Грищенко. – Суми : СумДУ, 2010. – 106 с.

Кільк. прим.: 43 (Абон. – 33, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМар. – 5)005.342(075.8) С45

Скрипко, Т.О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т.О.Скрипко. – К. : Знання, 2011. – 423 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52:005.8(075.8) М67

Митяй, О.В. Проектний аналіз : навч. посіб. / О.В.Митяй. – К. : Знання, 2011. – 311 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52:005.915(075.8) Ш49

Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / О.О.Шеремет. – К. : Кондор, 2011. – 196 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

 1. 12.

005.591.6 П30

Петрова, І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / І.Л.Петрова, Т.І.Шпильова, Н.П.Сисоліна. – К. : Дорадо, 2010. – 320 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. 13.

005.596:339.138 М25

Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2010. – 624 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 4 (Схов. – 2, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

 1. 14.

005.915:341.221.27 Ф91

Фролов, С.М. Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій : монографія / С.М.Фролов. – Суми: СумДУ, 2010. – 316 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 1, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.942:658(075.8) Х65

Хміль, Ф.І. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Ф.І.Хміль. – К. : Академвидав, 2008. – 240 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 11 (НауЗ. – 1, Абон. – 10)

3. Стандартизація
006.4:654(07) Т67

34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку : Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих актів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій. – К. : КНТ, 2011. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

^ 4. Загальна теорія комунікацій


 1. 15.

007(075.8) М15

Мак-Квейл, Д. Теорія масової комунікації / Д.Мак-Квейл ; Пер. О. Возьна, Г. Сташків. – 4-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон. – 2, Навч. – 2, КЖФ . – 1)^ 5. Бібліографія. Бібліографічні покажчики


 1. 16.

016:378.4(477.62)Горл Н34

Наукові праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : бібліографічний покажчик за 2000-2005 рр. / Уклад.: Н.О. Борисова, Н.О. Гриньова. – Горлівка : ГДПІІМ, 2008. – 104 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. 18.

016:378.4(477.87) П88

Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету : галузевий бібліографічний покажчик. До 15-річчя Закарпатського державного університету. Т.1 / Уклад.: О.З. Цуняк, К.Ю. Бабич, Н.І. Цьома. – Ужгород : ТОВ "ІВА", 2010. – 443 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

6. Музеї


 1. 21.

069(075.8) Я49

Якубовський, В.І. Музеєзнавство : підручник / В.І.Якубовський. – доп. та перероб. вид. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2010. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (КІст. – 1)069:378.4(477.86):55 П90

Путівник по геологічному музею / Уклад.: І. Іванчук, І. Короп. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – 15 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи