М. ЛьвівДоговір № icon

М. ЛьвівДоговір №
НазваМ. ЛьвівДоговір №
Дата14.07.2012
Розмір55.9 Kb.
ТипДокументи

Ф.1-1 (Фіз) бакалавр

м.Львів Д О Г О В І Р № __________ “___” __________ 20__р.

про освітні послуги


Громадянин _______________________Баглай Андрій Андрійович_______________________________

( прізвище, ім’я, по батькові )

(надалі Замовник), з одної сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець) в особі ректора Бобала Юрія Ярославовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Сторони), уклали цей договір про наступне:

 1. Предмет договору

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (надалі – освітня послуга)

Баглай Наталія Андріївна (надалі Студент)

(прізвище, ім’я, по батькові)

з ___1___ семестру ___1____ курсу _______заочної __________________ форми навчання


за галуззю знань_________Менеджмент і адміністрування______________________________

(найменування)

за напрямом_____________ Менеджмент ______________________________________________________

(найменування)

з присвоєнням кваліфікації при успішному навчанні: _________бакалавр_____________________________

(бакалавр)

  1. Термін чинності договору з дня його підписання до “_30_” _червня__ 2015 р.
 1. Обов’язки Виконавця

  1. 2.1. Надати Студентові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

  2. 2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до Законодавства.

  3. 2.3. Видати Студентові документ про освіту державного зразка.

  4. 2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

  5. 2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Студенту освітньої послуги повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги, за винятком коштів, затрачених Виконавцем на навчання Студента.
 1. Обов’язки Замовника

  1. 3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання студента згідно пп.4.1-4.4 цього договору.

  2. 3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.
 1. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків

  1. 4.1. Розмір плати за навчання встановлюється на термін відповідно до п.1 і не може змінюватись.

  2. 4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить:

___24130______ (___двадцять чотири тисячі сто тридцять___ ) грн.

(прописом)

  1. 4.3. Загальна вартість освітньої послуги розподіляється згідно таблиці:
Курс навчання

1 курс (2011/2012)

2 курс (2012/2013)

3 курс (2013/2014)

4 курс (2014/2015)

Вартість

5200

5720

6290

6920
  1. Оплата здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального року, або до початку кожного семестру в розмірі вартості навчання за семестр, або щомісячно в розмірі вартості навчання за місяць.

  2. 4.4. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові послуги, які можуть надаватися студентові за його проханням, оплачуються окремо Студентом.
 1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань
  1. 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 1. Особливі умови

  1. 6.1.Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в університеті нормативними актами.

  2. _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 1. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання
  1. 7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені письмово і підписані Сторонами.

  2. 7.2. Чинність договору припиняється:

а) за згодою Сторін;

б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;

в) у разі відрахування студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами Університету;

г) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.

  1. 7.3. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки студентові згідно з чинним законодавством на весь строк такої відпустки.

  2. 7.4. Після припинення чинності договору згідно з п.7.2 для продовження навчання студента Сторони укладають новий договір.


Договір надруковано на одному аркуші у чотирьох примірниках. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

^

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
“ЗАМОВНИК” “ВИКОНАВЕЦЬ”_____________Баглай__Андрій ______________


____________Андрійович_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт __КА______ №___980089________________


виданий “_20_” ___жовтня_____ __1998_ року


___Жидачівським РВ УМВС України______


___у Львівській області___________________

(ким виданий)

Домашня адреса __вул. Миру 5, с. Лавриків, Жидачівський р-н, Львівська обл. 70456_____

________________________________________________

Телефон:

дом. __295-34-45________

роб. _267-78-23_________

Громадянин

_______ АڡБагڡ_________Баглай А.А._________

(підпис) (прізвище та ініціали

Національний університет “Львівська політехніка”

вул.С.Бандери, 12, м.Львів-13, 79013, тел.72-47-33;

р/р 31254272211046 в ГУДК України у Львівській

області, МФО 825014, ЗКПО 02071010


РЕКТОР


__________________________ Ю.Я.Бобало


Проректор-Головний бухгалтер


___________________________ А.С.Мороз


Юр відділ


___________________________ І.П.Штибель


Директор _________ІДН____________

(найменування інституту)


_________________ ____Романишин Б.М._____

(підпис) (прізвище та ініціали)
З умовами договору ознайомлений (на):


студент ___________________________ ^ Баглай Наталія Андріївна ___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт ___КА_______ № ____314460_____ виданий “_02_” _грудня_ _2010_ року


__________ Жидачівським РВ УМВС України_____у Львівській області_________________________

(ким виданий)

Домашня адреса ____ вул. Миру 5, с. Лавриків, Жидачівський р-н, Львівська обл. 70456___________


Телефони: дом. ______295-34-45_______ моб._______067004456756______________ роб._________--______


“_20_ “ _серпня__ 20_11_р. ________Н.Багل____

(підпис студента)

Схожі:

М. ЛьвівДоговір № iconМ. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго»
Замовник), з одної сторони, І національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець) в особі ректора Бобала Юрія Ярославовича,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи