Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет icon

Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет
Скачати 131.68 Kb.
НазваЗвіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет
Дата14.07.2012
Розмір131.68 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

в.о. декана інженерного факультету

про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФАКУЛЬТЕТ


У складі факультету 8 кафедр, сім з яких є випускними по 12 спеціальностям, обчислювальний центр, спеціалізована група енергетичних обстежень і, власне, деканат. До складу деканату входять 5 штатних працівників: декан, два провідних фахівця, інженер І категорії та інженер-програміст І категорії. До складу обчислювального центру входять 5 посадових осіб, до складу групи з енергообстежень – чотири.

Крім вищевказаних штатних посадових осіб деканату в якості заступників декана працюють шість штатних сумісників:

 • доцент Кулініч С.П., перший заступник декана, заступник з навчально-організаційної роботи;

 • доцент Євтухов В.Г., заступник декана з наукової роботи;

 • доцент Олексенко О.В., заступник декана з навчально-методичної роботи;

 • доцент Руденко Л.Ф., заступник декана з навчально-виховної роботи;

 • Дубинський В.В., заступник декана з виховної роботи в гуртожитку;

 • старший викладач Марченко В.О., заступник декана з спортивно-масової роботи.

Слід зазначити, що у 2007 році відбулась зміна в структурі факультету, а саме об’єднання кафедр металорізальні верстати і технологія машинобудування. Кафедра ТМВІ стала випускною по 4 спеціальностям. Процес об’єднання складний, вимагає для реалізації певного часу, але вже зараз зрозуміло що це правильне, перспективне рішення.

Відбулися зміни і серед посадових штатних осіб деканату, заступників декана. Цей процес пройшов безболісно і не вплинув на ефективність роботи факультету.


^ 2 КАДРОВИЙ СКЛАД ТА РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РІВНЯ


Станом на 31 грудня 2007 року затверджений штат становить 132,5 одиниць (в 2006 році 124,35 одиниці). На факультеті працює 104 штатних викладача, серед яких 76 мають науковий ступінь і вчене звання – це становить 73% від загального складу. Цей показник майже не відрізняється від минулорічного (75%). Найвище його значення на кафедрі ТТФ- 100%, найнижче – на кафедрі ІТП – 50 %. Зрозуміло, що це зумовлено об’єктивною необхідністю як омолодження викладацького складу, так і необхідністю забезпечення викладацькими кадрами нових спеціальностей.

Серед професорсько-викладацького складу 9 докторів наук і професорів, п’ять з яких очолюють випускні кафедри. Серед штатних сумісників 21 мають науковий ступінь та вчене звання, в тому числі 2 професори та доктори наук. В цілому кількість штатних сумісників з інших організацій почала зменшуватись.

Середній вік штатних викладачів факультету – 51,3 роки. Сама доросла кафедра – “Прикладне матеріалознавство і ТКМ” - 60,3 роки, а сама юна кафедра – “Інформаційні технології проектування” – 43,6 роки. Середній вік викладачів факультету можна розглядати як оптимальний з точки зору набутого вже досвіду і наявності фізичних можливостей його плідно реалізувати.

Проте слід звернути увагу на інший показник. За прогнозом у 2010 році 48 викладачів, тобто майже 50%, будуть вже пенсійного віку. Тоді, як в цілому по СумДУ, такий показник складає 30,9%. Для прикладу, в 2010 році на кафедрі “Прикладна екологія” буде 10 пенсіонерів, а на кафедрі “Технічної теплофізики” – 7.

Таким чином, на факультеті є актуальним підсилення роботи по його комплектації науково-педагогічним кадрами. В цій роботі, на наш погляд, необхідно розраховувати на власні ресурси.

І тут доцільним слід визнати заходи, які визначені в Рішенні вченої ради СумДУ від 10 листопада 2006 року: збільшення плану прийому до аспірантури та докторантури на факультеті; розширення кола наукових керівників; збереження сприятливих умов для підготовки науково-педагогічних кадрів в інших ВНЗ України; посилення морального та матеріального стимулювання наукових керівників аспірантів та консультантів докторантів.

Що в цьому напрямку зроблено на факультеті:

 • в докторантурі навчається 6 викладачів;

 • 5 викладачів продовжують працювати над докторськими дисертаціями за затвердженим планом;

 • збільшилась кількість аспірантів, що навчаються в очній аспірантурі кафедр (26 проти 23 в минулому році);

 • продовжується практика навчання співробітників факультету в очній і заочній аспірантурі інших ВНЗ (кафедра ПМ та ТКМ);

 • поступово розширюється коло наукових керівників;

В 2007 році відбувся захист п’яти кандидатських дисертацій ( в 2006 році було тільки 3):

- Каплун І.П., Колісниченко – кафедра ПГМ, науковий керівник професор Євтушенко А.О.;

- Мелейчук С.С. – кафедра ТТФ, науковий керівник доцент Арсеньєв В.М.;

- Ващенко С.М. – кафедра ІТП, науковий керівник доцент Концевич В.Г.;

- Калашніков А.В. – кафедра ІТП, науковий керівник доцент Калінкевич М.В..

Проте для інженерного факультету ця цифра не є достатньою. Не відбулось зрушень і в плані захисту докторських дисертацій.

В плані підвищення рівня ПВС слід зазначити, що 17 викладачів пройшли підвищення кваліфікації, що складає як і в 2006 році 16% штатного складу.

Закінчуючи характеристику кадрового складу факультету, зазначаю, що на кафедрах факультету працює 42 особи з навчально-допоміжного персоналу, з яких 79% мають вищу освіту.


^ 3 НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА


В рамках приймальної компанії СумДУ проведено формування контингенту студентів першого курсу факультету. Зараховано 315 студентів у відповідності з планом прийому, в тому числі 80 студентів, що навчаються на умовах повної оплати вартості навчання.

На другий і третій курси зараховано 70 випускників в основному машинобудівного коледжу СумДУ. Всі вони мають або договори на цільову підготовку, або навчаються на комерційній основі.

Зараховано на п’ятий курс для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» 251 студент, з них з договорами на умовах повної оплати вартості навчання – 36. Зарахування проводились вперше по затвердженим в установленому порядку правилам прийому і факультет спрацював без збоїв.

В цілому на факультеті ( базовий ВНЗ) станом на 31 грудня 2007 року навчається 1454 студенти, з них на умовах повної оплати вартості навчання 361 ( серед них 22 іноземних студента), що складає 25% ( в 2006 році цей показник становив 22%):

на першому курсі – 26% (2006 р – 30%)

на другому курсі – 26% (2006 р – 23%)

на третьому курсі – 29% (2006 р – 27%)

на четвертому курсі – 23% (2006 р – 19%)

на п’ятому курсі – 22 (2006 р – 11%)

Серед студентів, що навчаються на бюджетній основі, 693 мають договори на цільову підготовку, що складає 63% від прийнятих на бюджетні місця ( в 2006 році цей показник становив 65%):

на першому курсі – 119 (52%)

на другому курсі – 119 (54%)

на третьому курсі – 134 (60%)

на четвертому курсі – 140 (65%)

на п’ятому курсі – 181 (88%)

Якщо кількість договорів на цільову підготовку на 1 курсі на сто відсотків зумовлена зусиллями факультету довузівської підготовки і приймальної комісії, то їх збільшенням на старших курсах пов’язане з планомірною і цілеспрямованою роботою кафедр і деканату факультету.

Випуск 2007 року складає 236 осіб. Всі студенти, що навчаються на бюджетній основі, були розподілені по місцям роботи. Це гарний показник і його потрібно підтримувати надалі.

Аналіз зимової і літньої екзаменаційних сесій 2006/2007 навчального року показує, що для факультету є проблемою збереження контингенту повноплатних студентів. Наведу цифри. В зимову сесію відраховано 77 студентів, в літню – 46. Не всі вони проходять успішно повторне вивчення окремих дисциплін і потім поновлюються. Це впливає на зменшення відсотку студентів, що навчаються на комерційній основі на старших курсах.

Студенти факультету приймали участь у загальноуніверситетських і в 13-и Всеукраїнських предметних олімпіадах. На базі СумДУ була організована і проведена ІІ Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Гідравлічні і пневматичні машини» (кафедра «Прикладна гідроаеромеханіка», голова журі – професор Євтушенко А.О.)

За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади студент групи ХК-41 Бережний Олександр Сергійович прийняв участь у Міжнародній олімпіаді з навчальної дисципліни «Гідравліка», на якій зайняв 8 місце. В цілому факультет на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади виборов 8 призових місць. Це суттєве покращення результатів в порівнянні з минулим роком (тільки 3 призових місця). За підсумками участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади інженерний факультет разом із медичним інститутом серед структурних підрозділів СумДУ має найвищі показники.

Вагомим результатом роботи факультету у 2007 році стало створення на базі кафедри технічної теплофізики і прикладної гідроаеромеханіки навчального центру по вивченню та позачерговій перевірці «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» осіб, відповідальних за загальний стан теплового господарства та технічний стан і безпеку експлуатації теплових установок і мереж підприємств, установ, організацій.

Всього навчалось в центрі 377 слухачів: 155 – м.Суми, 112 – м.Шостка, 70 – м.Конотоп. Загальна вартість навчання склала 60 тис. гривень. Надання навчальних послуг проводилось в основному в літній період. Хочу особисто висловити подяку викладачам, що безпосередньо приймали участь в організації і проведені занять: доцентам Ванєєву С.М. і Курілову А.Ф., начальнику обчислювального центру факультету Дубинському В.В., асистентам Козіну В.М., Мелейчуку С.С., Зінченку В.В. Подяка всім викладачам, що приймали участь у розробці методичних вказівок і навчальної комп’ютерної програми.


^ 4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


У відповідності з існуючими навчальними планами факультет проводить навчальний процес по 422 дисциплінам денної і заочної форми навчання. На денному відділенні 235 дисциплін викладаються українською мовою, що складає 56%.

По заочній формі навчання майже всі дисципліни викладаються російською мовою. Методичне забезпечення дисциплін відповідно до нормативів на факультеті складає 70%. Як правило, низька методична забезпеченість має місце для нововведених дисциплін. Більш детальна інформація наведена в розділі 3 табличного звіту факультету.

У 2007 році видано 73 навчально-методичних матеріалів (у 2006 році – 54) , що складає 67% запланованого плану видання (у 2006 році цей показник становив 39%).

Чотири кафедри : ІТП, ПЕК, ПГМ, загальної хімії виконали план видання на 100%. Самий низький показник 19% - у кафедри ПМ і ТКМ. З грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” видано тільки 5 навчальних посібників ( у 2006 році – 2 посібники): 3 - кафедра ТМВІ, 1 - кафедра ПОХНВ, 1 – кафедра ПМ і ТКМ. Такий стан видання навчально-методичної літератури на факультеті важко назвати задовільним.

У 2007-2008 навчальному році 9 спеціальностей інженерного факультету проходять процедуру акредитації, а саме

- Екологія та охорона навколишнього середовища;

- Інформаційні технології проектування;

- Технологія машинобудування;

- Металорізальні верстати і системи;

- Гідравлічні і пневматичні машини;

- Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;

- Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка;

- Холодильні машини і установки;

Акредитація проводиться за всіма рівнями підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Акредитація проводиться, як в базовому навчальному закладі, так і в позабазових структурних підрозділах. Географія наступна : Конотоп, Шостка, Ромни, Прилуки. Червонозаводське, Охтирка.

З семи випускових кафедр в процедурі акредитації задіяні шість:

- Технології машинобудування, верстатів і інструментів;

- Технічної теплофізики;

- Прикладної гідроаеромеханіки;

- Процесів і обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв;

- Прикладної екології;

- Інформаційних технологій проектування.

На всіх випускових кафедрах створенні робочі групи. Обсяг робіт, який виконується кафедрами значний.

По більшості спеціальностей, які проходять акредитацію, не існує загальнодержавних стандартів: освітньо-професійних програм (ОПП) і освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і їх необхідно було розробляти власними силами. Змінились номенклатури спеціальностей, що входять в напрямки підготовки. Так спеціальність “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” чомусь переведена з напрямку ” Інженерна механіка” в напрямок “Машинобудування”. Аналогічне відбулося і з спеціальностями “ Компресори, пневмоагрегати, та вакуумна техніка”, “Холодильні машини і установки”, “Енергетичний менеджмент”.

Все це не могло не гальмувати роботу по акредитації відповідних кафедр факультету.

На сьогодні факультетом зроблено наступне:

 • Підготовленні і погодженні у відповідних науково-методичних комісіях, інституті інноваційних технологій і методів навчання, в департаменті вищої освіти:

1) навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, за винятком спеціальності “Інформаційні технології проектування”;

2) ОПП і ОКХ бакалаврів напрямку “Інженерна механіка”; спеціалістів, магістрів.

 • Практично підготовлені акредитаційні справи всіх спеціальностей і напрямків підготовки.


^ 5 НАУКОВА РОБОТА


На факультеті у 2007 році виконувались три держбюджетні теми, загальним обсягом 215,013 тис. грн. ( кафедри ТМВІ, ПГМ, ТТФ), і госпрозрахункові теми, профінансований обсяг яких складає 563,14 тис. грн. (у 2006 році мали 310,03 тис. грн.). За винятком кафедри загальної хімії, всі кафедри факультету мають госпрозрахункову тематику. Інша справа, що її обсяг розподілений по кафедрам не рівномірно. Лідером за обсягом госпрозрахункової тематики є кафедра ПГМ – 444,163 тис. грн., а на останньому місці кафедра ІТП.

Науково-дослідні роботи в основному виконувались викладачами як штатними сумісниками. Штатні наукові співробітники на факультеті не чисельні – їх всього одинадцять ( шість на кафедрі ПГМ, чотири на кафедрі ТМВІ і один на кафедрі ТТФ). У 2006 році було шість штатних наукових співробітників.

Аналіз звітів кафедр показує, що 27 викладачів працюють за госпрозрахунковою тематикою, 10 – за держбюджетною тематикою МОН України і 88 – за держбюджетною тематикою за індивідуальним планом за рахунок другої половини дня. Для виконання науково-дослідних робіт залучаються студенти, 19 з яких отримують оплату.

На кафедрі ПГМ виконувалась науково-дослідна робота грант Президента України загальним обсягом 25 тис. грн. (виконавці докторант Кочевський О.М. і асистент Каплун І.П.).

Фахівці спеціалізованої групи енергетичних обстежень разом з науковцями кафедри “Прикладна гідроаеромеханіка” і студентами спеціальності “Енергетичний менеджмент” у 2007 році провели енергетичні обстеження об’єктів, які знаходяться у комунальній власності відповідних громад одинадцяти районів Сумської області, для підвищення їх енергоефективності і видали відповідні рекомендації.

Кафедра ПОХНВ прийняла участь у міжнародному конкурсі “Будущие Асы КОМПьютерного 3 D – моделирования 2007” (м. Москва), що проводився групою компаній АСКОН. Проект: Установка абсорційна газофрактуюча, виконавці – аспірант Маренок Віталій, студент Михайлов Антон, науковий керівник: доцент Ляпощенко Олександр Олександрович відзначений спеціальним дипломом конкурсу.

У 2007 році видано 126 наукових статей (123 на України і 3 за кордоном). У 2006 році було 84 публікацій.

У співавторстві зі студентами опубліковано 11 статей (у 2006 році - 19). Отримано 13 охоронних документів на об’єкти промислової та інтелектуальної власності ( у 2006 році - 14 ), в тому числі зі студентами – 9. У 2007 р. викладачами і співробітниками факультету не опубліковано жодної монографії.

Факультет приймав активну участь в організації і проведенні трьох науково-технічних конференцій “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці ” (м. Луганск), “Екологія , енергозбереження” (м. Суми), ”Машинобудування очима молодих”(м. Одеса). Активною була участь аспірантів, викладачів факультету в конференції “Промислова пневматика і гідравліка” (м. Мілітополь). Результати наукових досліджень студентів-гідравліків були представленні на науково-технічній конференції “Цукровики України”, (м. Київ). Традиційно на високому рівні пройшла університетська квітнева науково-технічна конференція.

Успіхи є, але вони недостатні. Залишається малою кількість статей, що опубліковані за кордоном. На факультеті не виконуються роботи по міжнародним науковим грантам.

Певним “ вікном у Європу” можна вважати угоду про співробітництво між СумДУ і Британською компанією Delcam plc в рамках єдиного проекту “Передові комп’ютерні технології для університетів України”. В рамках цієї угоди університет отримав ліцензійне програмне забезпечення Power SOLUTION, загальна вартість якого складає 1 млн. 200 тис. доларів. Такий результат став можливим завдяки наполегливості завідувача кафедри ТМВІ професора Залоги В.О.. Продовжує стажування в державному технічному університеті м. Карлсруе ( Німеччина) докторант кафедри ПГМ Кочевський О.М..

Факультет на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт був представлений 23 роботами, з яких 5 були відзначені дипломами:

 • Гідравлічні машини – студент гр. ГМ – 41 Кобизький Денис Сергійович – диплом І ступеня ( керівник проф. Ковальов І.О.).

 • Матеріалознавство – студент гр. МТ-31 Пляхтур Олександр Олександрович – диплом ІІ ступеня (керівник доцент Пчелінцев В.О.).

 • Засоби механізації сільськогосподарського виробництва – студент гр. ГМ – 31 Овчаренко Михайло Сергійович – диплом ІІІ ступеня (керівник Папченко А.А.) .

 • Матеріалознавство – студент гр. МТ-21 Жук Олександр Вікторович – диплом ІІІ степеня ( керівник доцент Руденко Л.Ф.)

 • Екологія – студентка гр. ЕК – 21 Дмитренко Лілія Вікторівна – диплом ІІІ ступеня ( керівник доцент Лазненко Д.О.)

На базі кафедри ПГМ був вперше проведений Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт по спеціальності “Гідравлічні і пневматичні машини”.

Хочу подякувати за плідну роботу з обдарованою молоддю всім науковим керівникам, завідувачам кафедр.


^ 6 ВИХОВНА РОБОТА


Виховну роботу неможливо оцінити тільки кількісними показниками, що наведені в звіті.

Студенти факультету приймали активну участь в усіх загальних заходах, що проводились на рівні університету (посвята в студенти, випуск студентів, “Золотий інтеграл”, Містер СумДу тощо), так і в заходах, що були ініційовані кафедрами факультету і факультетом: дні спеціальностей “Прикладна екологія”, “Інформаційні технології проектування”, “Прикладне матеріалознавство”, День відкритих дверей факультету, День Факультету.

В планові терміни проведена робота по формуванню активу студентських груп, студентського профбюро, студентського деканату. Студентським ректором СумДУ обрано студента факультету Савочку Андрія.

На належному рівні спрацювали куратори академічних груп першого курсу.

Проводилась і проводиться виховна робота в гуртожитку. У мене з собою детальний звіт про роботу в гуртожитку і я можу дати відповідь на всі питання по даній темі – організація роботи студради, участь студентів у благоустрої гуртожитку, про культурно-масові заходи в гуртожитку тощо.

Не ідеалізуючи стан справ в гуртожитку хочу відзначити як позитивну виховну роботу, яку проводить заступник декана Дубінський В.В..

Спортивно-масова робота на факультеті поставлена належним чином. Наші студенти традиційно займають 1-е місце в спартакіаді. Чемпіонами спартакіади стали збірні команди по футболу, настільному тенісу, легкоатлетичному кросу, плаванню, баскетболу серед юнаків і дівчат, волейболу серед юнаків, гандболу серед дівчат.

Кращими спортсменами факультету є: волейболісти Ерьоменко Анна і Кулініч Олег; гандболісти Гонщик Анна і Кунпан Олег; баскетболіст Кліщ Дмитро; футболісти Бурдюг Андрій і Острога Денис; плавці Жогло Артем і Костюченко Дмитро; легкоатлет Рябинка Денис; шахісти Ратушний Олександр і Лохоня Юрій.

На наш погляд 2007 рік в плані навчально-виховної роботи на факультеті був успішний.


^ 7 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ


Матеріально-технічна база факультету, основу якого складають кафедри, що відзначають свої ювілеї, знаходиться у скрутному стані. Майже все лабораторне обладнання застаріле і не відповідає умовам сьогодення. Це стосується, наприклад, верстатів кафедри ТМВІ, лабораторного обладнання з дисципліни «Гідравліка і гідропневмоприводи» і таких прикладів можна навести багато.

Робота по вдосконаленню матеріально-технічної бази факультету ведеться. Насамперед хочу відзначити роль університету, службами якого виконаний значний обсяг господарських робіт по ремонту учбових аудиторій і приміщення деканату.

Кафедри факультету також підключились до цієї роботи. У 2007 році кафедри придбали лабораторне устаткування, навчальне обладнання, оргтехніку на суму 82,348 тис. грн.(в 2006 році – 37,935 тис. грн.)

Приблизно на рівні минулого року залишилось бажання кафедр отримати спонсорську допомогу – 18,318 тис. грн. (2006 рік – 20,558 тис. грн.)

Схожі:

Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconЗвіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет
move to 0-20566395
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconПро участь студентів Старобільського факультету у Днях науки та студентських олімпіадах у 2009/10 навчальному році в організації науково-дослідної роботи зі
Ково-дослідної роботи студентів лну імені Тараса Шевченка», «Про наукове студентське товариство лну імені Тараса Шевченка», затвердженими...
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconЗвіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу
Підсумки наукової діяльності кафедр у 2006 році та завдання щодо актуалізації тематики І підвищення результативності наукових досліджень...
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconРозпорядження 2 січня 2008 р м. Ніжин №1 Про профілактику негативних явищ під час зимової екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року
З метою забезпечення належного контролю за проведенням зимової заліково-екзаменаційної сесії 2007-2008 навчального року, упередження...
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2009 році
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007 р., №871 від 14. 12. 2007 р., №116 від 19. 02. 2008 р та №642 від 12. 11. 2008 р спеціалізованій...
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconУхвал а вченої ради географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича від
Чну ім. Ю. Федьковича від 19 вересня 2012 р. (протокол №2) щодо звіту декана географічного факультету проф. В. П. Руденка "Про основні...
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за 2010/2011 н р. № Заходи Назва заходу Дата
Шевченківські дні. Лекція про творчість Т. Г. Шевченка публічна лекція «Шевченко І сучасність»
Звіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи