«Затверджую» розклад icon

«Затверджую» розклад
Скачати 174.99 Kb.
Назва«Затверджую» розклад
Дата14.07.2012
Розмір174.99 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

РОЗКЛАД

2010/2011

Директор ІДН
навчальний

Національного університету

«Львівська політехніка»

______________

Романишин Б.М.

ЗАНЯТЬ ТА ЛАБОРАТОРНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

рік

«___»____________2010р.

НКЦ м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ


(з 15.10.09 до 25.10.10)


Дата

Пари

ОАм-31(з)

ФКм-31(з)

МЕм-31(з)

ТКм-31(з)

ПІм-31(з)

АТм-31(з)

15.10.10 (п’ятниця)

I

ОА

«Звітність підприємств»


к.е.н. Воськало В.І.

Лек.

ФІН

«Соціальне страхування»


ас. Цигиль І.Я.,

к.е.н. Смірнова Т.О.

Лек.

ММП

«Державне управління ЗЕД»


к.е.н. Процик І.С.

Лек.

ТК

«Центри комутації на мережах зв’язку»


к.т.н. Чабан К.О.

Лек.

ОА

«Економіка програмної інженерії»


к.е.н. Гринів Т.Т.

Лек.

ЕРАТ

«Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод»

к.т.н. Качмар Р.Я.

Лек.

II

Практ.

Практ.

Практ.

Лаб.

Практ.

Практ.

III

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

IV

Практ.

ФІН

«Фінансовий аналіз»


ас. Цигиль І.Я.,

к.е.н. Шкварчук Л.О.

Лек.

Практ.

Лаб.

Практ.

ЕРАТ

«Основи технічної діагностики автомобілів»

к.т.н. Модла Р.М.

Лек.

V

Практ.

Лаб.
Лек.
Лаб.

VI

Практ.ТК

«Центри комутації на мережах зв’язку»

к.т.н. Чабан К.О.

Вид. завдань на КР
Лек.

16.10.10 (субота)

I
Лек.

ММП

«Міжнародні організації та транснаціональні корпорації»


к.е.н. Вербицька Г.Л.

Лек.

^ ТК

«Кінцеві засоби ТК мереж»


к.т.н. Чайковський І.Б.

Лек.

ПЗ

«Архітектура і проектування ПЗ»


к.е.н. Білас О.Є.

Лек.

ЕРАТ

«Автоматизація обслуговування і ремонту автомобілів»


к.т.н. Модла Р.М.

Лек.

II
Лек.

Практ.

Лаб.

Лаб.

Лаб.

III
Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

IV
Лаб.

Практ.

Лаб.

Лаб.

Лаб.

V


Лек.

Лек.
VI18.10.10 (понеділок)

I

ОА

«Облік і звітність в оподаткуванні»


к.е.н. Сажинець С.Й.

Лек.
«Фахова іноземна мова»


^ Місцевий викл.

Практ.

ТК

«Оптичні та радіоканали ТК»


к.т.н. Климаш М.М.

Лек.

ПЗ

«Якість ПЗ та тестування»


к.е.н. Білас О.Є.

Лек.

ЕРАТ

«Основи організації автомоб.

перевезень»


к.т.н. Оліскевия М.С.

Лек.

II

Практ.
Практ.

Лек.

Лаб.

Практ.

III

Лек.
Практ.

Лек.

Лек.

Лек.

IV

Практ.Лаб.

Лаб.

Практ.

V

Лек.Лек.

Лек.
VI


^ ТК

«Оптичні та радіоканали ТК»


к.т.н. Климаш М.М.

Вид. завдань на КР19.10.10 (вівторок)

I

ОА

«Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»


к.е.н. Ясінська А.І.

Лек.

^ ФІН

«Податкова система»


ас. Мужеляк М.М.,

к.е.н. Червінська О.С.

Лек.

ММП

«Митна справа та міжнародні страхові послуги»


к.е.н. Завербний А.С.

Лек.

^ ТК

«Методи кодування і криптографічного захисту інформації»


ст. викл. Костів О.Л.

Лек.

ПЗ

«Оптимізація прийняття рішень»


ас. Сенів М.М.,

к.т.н.Білас О.Є.

Лек.

ЕРАТ

«Логістика автомобільного транспорту»


ст. викл. Нікіпчук С.В.

Лек.

II

Практ.

Практ.

Практ.

Лаб.

Лаб.

Практ.

III

Практ.

Практ.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

IV

ОА

«Облік у банках»


к.е.н. Подольчак Н.І.

Лек.

ФІН

«Система оподаткування юридичних осіб»


ас. Мужеляк М.М.,

к.е.н. Червінська О.С.

Вид. завдань на КП

Практ.

Лаб.

Лаб.

Практ.

V

Практ.Лек.

Лек.

Лек.

VI

Лек.Лаб.20.10.10 (середа)

I

ТЕБ

«Безпека життєдіяльності (охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона)»


к.т.н. Вахула О.М.

Лек.

^ ФІН

«Страхування»


ас. Яров О.Ю.,

к.е.н. Смірнова Т.О.

Лек.
ТК

«Теоретичні основи ТК мереж»


к.т.н. Стрихалюк Б.М.

Лек.

ПЗ

«Основи командної розробки ПЗ»


ас. Сенів М.М.,

к.т.н.Білас О.Є.

Лек.

ЕРАТ

«Мехатроніка автомобілів»


к.т.н. Бритковський В.М.

Лек.

II

Лаб.

Практ.
Лек.

Лаб.

Лаб.

III

Лаб.

Лек.
Лек.

Лек.

Лек.

IV

ОА

«Облік у банках»


к.е.н. Подольчак Н.І.

Лек.

Практ.
Практ.

Лаб.

Практ.

V

Практ.

Лек.
Лек.

Лаб.

Лек.

VI
Практ.

21.10.10 (четвер)

I

ОА

«Облік у бюджетних установах»


ас. Гик В.В.,

к.е.н. Ясінська А.І.

Лек.

ФІН

«Фінансова статистика»


ас. Босак В.І.,

к.е.н. Рудницька О.М.

Лек.

ММП

«Облік, аналіз та аудит ЗЕД»


к.е.н. Маслак О.О.

Лек.

Лек.

ПЗ

«Безпека програм та даних»


ас. Сенів М.М.,

к.т.н.Білас О.Є.

Лек.
II

Практ.

Практ.

Лаб.

Практ.

Лаб.
III

Лек.

Лек.

Практ.

Практ.

Лек.
IV

Практ.
Практ.
Лаб.
V

Лек.^ ОП

«Основи охорони праці V»


Лаб.

Лаб.
VI


Лаб.22.10.10 (п’ятниця)

I

ОА

«Організація і методика економічного аналізу»


к.е.н. Коваль З.О.

Лек.

^ ФІН

«Місцеві фінанси»


ас. Слюсарчик К.М.,

к.е.н. Вівчар О.Й.

Лек.

ММП

«Міжнародний фондовий ринок»


ст. викл. Григор’єв О.Ю.

Лек.

^ ТК

«Мікрокомп’ютери та мікропроцесорні системи в ТК»


ст. викл. Яремко О.М.

Лаб.

ПЗ

«Декларативне програмування»


к.т.н. Тушницький Р.Б.

Лек.

ЕРАТ

«Технологічний розрахунок і проектування під-ств автом. транспорту»

с.т. викл. Мастикаш О.Л.

Лек.

II

Лек.

Практ.

Практ.

Лаб.

Лаб.

Практ.

III

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

IV

Практ.

Практ.

Практ.

Лек.

Лаб.

Практ.

V

Лек.
ММП

«Формування оптимального портфеля цінних паперів»

ст. викл. Григор’єв О.Ю.

Вид. завдань на КП

Лек.

Лаб.

Лек.

VI

ОА

«Аналіз господарської діяльності підприємства»


к.е.н. Коваль З.О.

Вид. завдань на КП


^ ПЗ

«Менеджмент проектів з розробки ПЗ»


к.т.н. Тушницький Р.Б.

Лек.

ЕРАТ

«Технологічний розрахунок і проектування підприємств авт. транспорту»

с.т. викл. Мастикаш О.Л.

Вид. завдань на КП

23.10.10 (субота)

І

ОА

«Управлінський облік»


к.е.н. Нашкерська М.М.

Лек.

ФІН

«Фінансовий ринок»


ас. Кащишин В.М.,

к.е.н. Ільчук П.Г.

Лек.

ММП

«Технологія ЗЕД операцій та міжнародні інформаційні системи»


ст. викл. Григор’єв О.Ю.

Лек.

Лаб.

Лаб.

ЕРАТ

«Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту»

с.т. викл. Мастикаш О.Л.

Лек.

ІІ

Практ.

Практ.

Практ.

Лек.

Лаб.

Практ.

ІІІ

Лек.

Лек.

Лек.

ТК

«Мікрокомп’ютери та мікропроцесорні системи в ТК»

ст. викл. Яремко О.М.

Вид. завдань на КР
Лек.

IV

Практ.

Практ.

Практ.Практ.

V

Лек.

Лек.

Лек.Лек.

VI

ОА

«Калькулювання собівартості продукції»


к.е.н. Нашкерська М.М.

Вид. завдань на КП
25.10.10 (понеділок)

І
ФІН

«Центральний банк і грошово-кредитна політика»


ас. Желізняк Р.Й.,

к.е.н. Ільчук П.Г.

Лек.

ММП

«Міжнародний інноваційний менеджмент»


к.е.н. Босак А.О.

Лек.^ ЕРАТ

«Використання експл. матеріалів та економія паливо-енергет. ресурсів»


ас. Пельо Р.А.

Лек.

ІІ
Практ.

Практ.Практ.

ІІІ
Лек.

Лек.Лек.

IV
Практ.

Практ.


V
Лек.

Практ.


VI
Декан ІДН І.В. Петрович


Заст. декана В.М. Канюк

Схожі:

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад icon"затверджую" розклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи