О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р icon

О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р
Скачати 368.4 Kb.
НазваО. О. Богомольця від 22 січня 2010 р
Дата14.07.2012
Розмір368.4 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


від 22 січня 2010 р.


Київ – 2010


ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


22 січня 2010 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. На засідання Вченої ради запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри, та викладачі, відповідальні за наукову і навчальну роботу.

^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

1. ОБРАННЯ ВИБОРНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ДО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

^ 2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

^ 3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ


1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. Обрання на посаду завідувача кафедри інфекційних хвороб.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від в.о. завідувача кафедри інфекційних хвороб д.м.н., доцента ГОЛУБОВСЬКОЇ ОЛЬГИ АНАТОЛІЇВНИ, 1965 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1991 р., працює на посаді в.о. завідувача кафедри інфекційних хвороб з 28.09.20091990 р. Науково-педагогічний стаж – 17 років.

^ 1.2. Обрання на посаду завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії д.м.н., професора, члена-кореспондента АМН України МАЛАНЧУКА ВЛАДИСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 1949 р.н., закінчив Одеський медичний інститут у 1971 р., працює на посаді завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії з 01.02.19951990 р. Науково-педагогічний стаж – 28 років.

Звіт професора МАЛАНЧУКА В.О.П. про роботу на посаді завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії за період 2002-2009 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента АМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

^ 1.3. Обрання на посаду професора кафедри хірургії №1.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора КУЧЕРА МИКОЛИ ДМИТРОВИЧА, 1957 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1980 р., працює на посаді професора кафедри хірургії №1 з 03.01.2003 р. Науково-педагогічний стаж – 21 рік.

^ Звіт професора КУЧЕРА М.Д. про роботу на посаді професора кафедри хірургії №1 за період 2003-2009 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента АМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

^ 1.4. Обрання на посаду професора кафедри педіатрії №1.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора ПОЧИНОК ТЕТЯНИ ВІКТОРІВНИ, 1955 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1978 р., працює на посаді професора кафедри педіатрії №1 з 14.01.2003 р. Науково-педагогічний стаж – 7 років.

^ Звіт професора ПОЧИНОК Т.В. про роботу на посаді професора кафедри педіатрії №1 за період 2003-2009 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента АМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

2. ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2009 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2010 РІК.

Доповідач - проректор з наукової роботи член-кореспондент АПН України, професор КОЛЯДЕНКО В.Г.

^ Співдоповідь комісії: професор НИКУЛА Т.Д. (голова), професор КРАМАРЬОВ С.О., професор КРИВОПУСТОВ С.П., професор ЛИЗОГУБ В.Г., професор СЕРЕДА П.І., професор ТКАЧЕНКО М.М.

^ 3. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА НАН ТА АМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА ГОНЧАРУКА ЄВГЕНА ГНАТОВИЧА (до 80-річчя від дня народження).

Доповідач - завідувач кафедри комунальної гігєни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків професор ГАРКАВИЙ С.І.

^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент АМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Голова профспілкового комітету

доцент М.А. Іванов


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ


проректора з наукової роботи члена-кореспондента АПН України, професора КОЛЯДЕНКА В.Г.

та комісії у складі: професор НИКУЛА Т.Д. (голова), професор КРАМАРЬОВ С.О., професор КРИВОПУСТОВ С.П., професор ЛИЗОГУБ В.Г., професор СЕРЕДА П.І., професор ТКАЧЕНКО М.М.


«^ ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


ЗА 2009 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

НА 2010 РІК»


Завдяки потужному науковому потенціалу Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) у 2009 р. посів почесне IV місце в державному рейтингу серед 200 кращих навчальних закладів України «Топ-200 Україна» та І місце у рейтингу МОН України серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом «Охорона здоров’я».

Серед співробітників НМУ – 31 дійсний член та член-кореспондент Національної, галузевих та 36 – громадських академій наук України, 34 члени зарубіжних академій, 41 член міжнародних наукових організацій та асоціацій, 76 заслужених діячів науки і техніки, вищої школи, освіти, охорони здоров’я, заслужених лікарів України, 75 лауреатів Державної премії України та іменних премій НАН, АМН, громадських організацій України та РАН; 190 докторів наук, 718 кандидатів наук.

Свідченням зростаючого міжнародного авторитету НМУ стала участь ректора у роботі Комітету політики та координації Спеціальної програми досліджень, розвитку та наукової підготовки у сфері репродукції людини Програми розвитку ООН, Фонду ООН для діяльності у сфері народонаселення ВООЗ. Професор Гульчій О.П. на 59 сесії Регіонального бюро ВООЗ обрана до складу Постійного Комітету Європейського Регіонального Комітету ВООЗ.

У 2009 р. завідувач кафедри педіатрії №4 член-кореспондент АМН України, професор Майданник В.Г. та завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 професор Никула Т.Д. удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок. Завідувач кафедри загальної хірургії №1 професор Дронов О.І. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження в клінічну практику нових методів діагностики та тактику хірургічного лікування захворювань підшлункової залози в залежності від форми, ускладнень і фази перебігу хвороби на основі застосування безпосередніх хірургічних втручань на підшлунковій залозі із мінідоступів, органозберігаючих операцій, а також розроблених радикальних хірургічних втручань.

Вагомі та перспективні розробки і технології, які запропоновано науковцями НМУ, дістали високу оцінку на „Медичному Форумі-2009”. На виставці співробітники НМУ отримали 43 дипломи.

НМУ став переможцем і отримав золоту медаль у номінації "Інтеграція науки і освіти - необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах" ХІІ Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2009" (25-27.02.2009 р., м. Київ).

У 2009 р. у виконанні планових та господарсько-договірних науково-дослідних робіт (НДР) брали участь кафедри НМУ (таблиця 1), Інститут проблем патології, Інститут гігієни та екології, Інститут імунології та алергології, Український тренінговий центр сімейної медицини, а також лабораторія стратегічних досліджень в охороні здоров'я.


Таблиця 1

^ Структура науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


№ з/п

Структура НДР

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Всього

Закін-чені

Всього

Пере-хідні

Нові

Всього

1.

За дорученням МОЗ України, у т.ч.

12

11

16

5

12

17

1.1.

фундаментальні

2

1

2

1

2

3

1.2.

державні цільові програми

1

1

1

0

1

1

1.3.

державне замовлення

3

3

3

0

2

2

1.4.

інші прикладні

6

6

10

4

7

11

2.

За дорученням МОН України або КМДА

4

0

3

3

0

3

3.

З ініціативної тематики

70

24

65

41

12

53

4.

На господарсько-договірній основі

164

90

209

119

20

139

Всього

249

125

293

168

44

212


Отримано від МОЗ України за виконання НДР у 2009 р. 1700,0 тис. грн. В результаті виконання НДР на господарчо-договірній основі у 2009 р. надійшло на рахунок НМУ майже 5,3 млн. грн. З них 4,6 млн. грн. - внаслідок впровадження в Інституті гігієни та екології результатів 61 господарсько-договірной науково-дослідної роботи, решта – близько 700 тис. грн. – в результаті клінічних випробувань фармпрепаратів та інших досліджень (таблиця 2).


Таблиця 2

^ Фінансування науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, тис. грн.


№ з/п

Структура НДР

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Всього

Закін-чені

Всього

Пере-хідні

Нові

Всього

1.

За дорученням МОЗ України, у т.ч.

2151,6

455,0

1700,0

1292,0

6053,3

7345,3

1.1.

фундаментальні

750,0

500,0

774,4

300,0

800,0

1100,0

1.2.

державні цільові програми

80,0

80,0

80,0

0

303,3

303,3

1.3.

державне замовлення

200,0

200

200,0

0

150,0

150,0

1.4.

інші прикладні

1070,0

355,6

645,6

992,0

4800,0

5792

2.

За дорученням МОН України або КМДА

170,0

0

0

300,0

0

300,0

3.

На господарсько-договірній основі

3650,0
5272,9

 

 

3965,0

Всього

5971,6
6972,911610,3


Партнерами з наукових досліджень кафедр та інститутів НМУ є науково-дослідні установи Національної академії наук та Академії медичних наук України, галузевих академій, вищих навчальних закладів.

Співробітниками НМУ подано у 2009 р. 184 заявки та отримано 178 патентів України.

Найбільш активно винахідницька робота здійснювалась на кафедрах хірургічного профілю (кафедра хірургії № 4 – 12 заявок на винахід і 15 патентів, кафедра хірургії №2 – 9 заявок і 12 патентів, кафедра хірургії № 3   11 заявок і 10 патентів; кафедра хірургії №1 – 5 заявок і 6 патентів; кафедра хірургічної стоматології – 14 заявок і 13 патентів).

Продуктивною була винахідницька діяльність кафедри біології (16 заявок на винахід і 14 патентів) та кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії (15 заявок на винахід і 12 патентів).

Науковцями НМУ у 2009 р. опубліковано 46 монографій, що суттєво більше, ніж у попередні роки (рис. 1).^ Рис. 1. Кількість опублікованих монографій науковцями Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2007-2009 рр.


164 розробки вчених НМУ впроваджено у 2009 р. в діяльність лікувально-профілактичних закладів, всі запатентовані розробки впроваджуються у навчальний процес на кафедрах НМУ (табл. 3).

22 пропозиції підготовлено до Реєстру галузевих нововведень. Слід зазначити, що на 1 січня 2009 р. також було підготовлено 22 пропозиції, але протягом наступних 2 місяців запропоновано ще 9 інновацій і всі вони ввійшли до Реєстру галузевих нововведень за 2009 рік. Серед пропозицій, запропонованих до Реєстру галузевих нововведень на 2010 р., три розробки кафедри хірургії №3 (завідувач кафедри – член-кореспондент АМН України, професор Фомін П.Д.), присвячені удосконаленню способів хірургічного лікування ускладнень виразки та раку шлунка; три розробки кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (завідувач кафедри – професор Хоменко Л.О.), присвячені прогнозуванню і профілактиці карієсу постійних зубів у дітей; 3 розробки кафедри неврології (завідувач кафедри – професор Вінничук С.М.), в яких

Таблиця 3

^ Структура впровадження нововведень Національного

медичного університету імені О.О. Богомольця


Напрями та форми впровадження нововведень

Кількість

2007 р.

2008 р.

2009 р.

В навчальний процес

211

237

184

В діяльність лікувально-профілактичних закладів

153

205

164

Пропозиції в Реєстр галузевих нововведень МОЗ України

10 (10)

22 (31)

22

Монографії

31

37

46

Науково-методичні рекомендації

39

49

50

Гігієнічні нормативи

390

391

601удосконалена оцінка якості життя хворих з розсіяним склерозом і гострим розсіяним енцефаломієлітом, запропоновані нові способи лікування розсіяного склерозу.

На кафедрі біології (завідувач кафедри – професор Романенко О.В.) проведені дослідження дозволили розробити спосіб діагностики професійної схильності студента, спосіб діагностики соціально-психологічного клімату в колективі студентів, спосіб діагностики рівня соціальної активності студента та ряд інших розробок, направлених на вдосконалення педагогічного процесу.

На кафедрі травматології та ортопедії (завідувач кафедри – професор Бур’янов О.А.) розроблено шарнірно-дистракційний апарат для гомілковоступневого суглоба, запропоновано набір мікрофрактурних долот для лікування хворих з ушкодженням суглобового хряща колінного суглоба, прилад для артроскопічного вимірювання пружності суглобового хряща, зовнішній репозиційно-фіксуючий стержневий апарат «МЕТОСТ», спосіб лікування контрактур колінного суглоба у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, апарат для усунення контрактур колінного суглоба при ювенільному ревматоїдному артриті.

Спіробітниками Інституту гігієни та екології підготовлено 561 гігієнічний норматив і регламент їх безпечного використання.

Загалом, враховуючи заключні та проміжні звіти 2009 р., співробітниками НМУ опубліковано 3002 наукових роботи, видано 50 методичних рекомендацій, зроблено 1757 доповідей на з'їздах, конференціях, семінарах, в т.ч. на міжнародних – 421, на українських – 1118, на університетських – 218.

На медичному факультеті №3 в минулому році опубліковано найбільше статей, друге місце посів медичний факультет №4. На наукових форумах різного рівня найбільше представлено доповідей науковцями медичного факультету №2, але доповідей на міжнародних конференціях було більше зроблено науковцями медичного факультету №4.

У НМУ протягом звітного року функціонувало 9 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій з 20 спеціальностей та 13 апробаційних рад з 34 спеціальностей медичних та біологічних наук. У 2009 р. у спеціалізованих радах університету було розглянуто 80 дисертаційних робіт, з них 15 докторських і 65 кандидатських дисертацій (рис. 2). З цієї кількості робіт співробітниками університету захищені 3 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

На даний час в НМУ видається 25 науково-практичних журналів та 2 збірники наукових праць, з них 21 - фахові видання ВАК України.

У 2009 р. проведено 47 наукових форумів, у т.ч. I-й з’їзд черепно-щелепно-лицьових хірургів України (15-16.05.2009 р., м.Київ); І Конгрес педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування» (19-21.05.2009 р., м.Київ); міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я та охорона здоров’я у ХХІ столітті: проблеми та шляхи вирішення”, присвячена 85-річчю кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця (28-29.01.2009 р., м. Київ); міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2009 р. (07-08.04.2009 р., м. Київ); VI Конгрес педіатрів України “Сучасні проблеми клінічної педіатрії” (14-16.10.2009 р., м. Київ); ХІІІ міжнародна науково-практична конференція Української протиепілептичної ліги;Рис. 2. Виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2006-2009 рр.


міжнародна науково-практична конференція «Досягнення сучасної стоматології – дітям» (14-15.09.2009 р., м.Київ); науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні аспекти лікування захворювань та ушкоджень магістральних судин мирного та військового часу” (15-16.10.2009 р., м.Київ); науково-практична конференція «Внесок українських вчених у здобутки світової дерматовенерології» (27-28.10.2009 р., м.Київ). Також проведено 6 наукових читань (Наукові читання пам’яті академіка НАН України, професора Є.Г. Гончарука; наукові читання пам’яті видатного вченого-стоматолога, д.м.н., проф. М.Ф. Данилевського; XXXІІ читання, присвячені академіку О.О.Богомольцю; ІІ міжнародні наукові читання пам’яті професора Ю.В.Шаніна; наукові читання, присвячені пам’яті професора. С.Й.Криштаба; XІ наукові читання, присвячені пам’яті акад. РАМН В.М.Сідєльникова).

За підсумками виконання плану підготовки науково-педагогічних кадрів у НМУ у 2009 р. на кафедрах університету було підготовлено 19 докторів та 131 кандидат наук, з них затверджено ВАК України відповідно 11 докторських та 62 кандидатських дисертації. Всього за планом на 2010 і подальші роки передбачено підготовку 66 докторських та 324 кандидатських дисертацій, у тому числі у 2010 р. - 11 докторських та 72 кандидатських дисертації.

Упродовж 2004-2009 рр. через докторантуру підготовлено 5 докторів наук. Навчання у докторантурі в 2009 р. проходили 2 докторанти. Аспірантура в НМУ відкрита за 40 спеціальностями.

У 2009 р. в очну аспірантуру при кафедрах НМУ зараховано 15 аспірантів (найбільше - 3 – на кафедру терапевтичної стоматології), в заочну – 10 (найбільше - 3 – на кафедру педіатрії №4), в магістратуру   24 випускника.

Станом на 30.12.2009 р. товариство молодих вчених і спеціалістів НМУ нараховує 572 лікаря (108 старших лаборантів, 52 магістрів, 89 клінічних ординаторів, 95 аспірантів, 228 викладачів віком до 35 років).

Характеризуючи діяльність окремих підрозділів, необхідно ще раз підкреслити плідну діяльність Інституту гігієни та екології під керівництвом члена-кореспондента АМН України, професора Бардова В.Г., а також діяльність клінічних кафедр університету.

Слід зазначити, що зростає географія міжнародних відносин університету і, зокрема, з наукової роботи. У 2009 р. відбулося 100 відряджень співробітників до 31 країни світу та 23 відрядження студентів до 5 іноземних держав, метою яких було стажування та участь у наукових конференціях. У рамках укладеної довготривалої Угоди про спільну підготовку науково-педагогічних кадрів 6 випускників НМУ продовжують роботу з реалізації проекту спільної підготовки навчально-педагогічних кадрів у Каролінському інституті (Королівство Швеція) як докторанти за спеціальностями «Педіатрія», «Ендокринна гінекологія», «Пластична хірургія», «Екологічне здоров’я», «Щелепно-лицьова хірургія», «Ендокринна хірургія».

У 2009 р. укладено двосторонні угоди між НМУ та проектом Євросоюзу «Сприяння реформуванню вторинної медичної допомоги в Україні», з Національним інститутом туберкульозу та легеневих захворювань у Варшаві (Польща), з Білоруським державним медичним університетом (м. Мінськ, Білорусь).

Заслуговують на особливу увагу результати основних наукових досліджень університету у 2009 р.

У рамках наукового супроводу Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр. в лабораторії стратегічних досліджень в охороні здоров’я НМУ під керівництвом члена-кореспондента АМН України, професора Москаленка В.Ф. обґрунтовано принципи і підходи до створення оптимальної моделі системи охорони здоров’я, запропоновано алгоритм її побудови; визначено умови успішності її реалізації.

За результатами закінчених НДР Інституту проблем патології (директор – професор Середа П.І.) встановлено, що порушення мозкового кровообігу призводить до виникнення змін з боку імунної системи. Сенсибілізація мозковими антигенами призводить до посилення виразності судинного ураження головного мозку, гальмування компенсаторних та відновлювальних явищ. Курсове введення імунофану щурам з ішемічними ушкодженням головного мозку призводить до зменшення виразності неврологічної симптоматики та нейродегенеративних змін, посилює компенсаторні та відновлювальні процеси у мозку.

Встановлені закономірності розвитку сполучнотканинних реакцій в серці за гіпотиреозу, артеріальної гіпертензії, регенерації інфікованих ран шкіри, прослідкована чітка кооперативна взаємодія між всіма клітинними і неклітинними її компонентами.

Вивчені особливості вторинних імунодефіцитів у хворих з карієсом зубів, бронхіальною астмою, хронічним обструктивними захворюванням легень, атопічним дерматитом, розроблено алгоритм диференційованого призначення імунотропних препаратів.

На кафедрі фтизіатрії під керівництвом професора Петренка В.І. дана характеристика сучасного туберкульозу. Встановлено, що корекція амінокислотного складу крові у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень поліпшує ефективність лікування та усуває побічні реакції, а застосування інсуліну необхідне у хворих на туберкульоз легень із доклінічними порушеннями глікемії. Запропоновано стандарт лікування хворих з поєднанням туберкульозу і ВІЛ-інфекції

На кафедрі дерматології та венерології одержано дослідні зразки мазі антимікотика Теобону-Дитіомікоциду і показана їх відповідність вимогам проекту. Запропоновано шляхи підвищення атибактеріальної активності композицій на базі Теобону-Дитіомікоциду.

Співробітниками кафедри педіатрії №4 під керівництвом члена-кореспондента АМН України, професора Майданника В.Г. обґрунтовано нову організаційну модель діагностики та лікування вроджених вад серця у дітей з використанням сучасних інформаційних технологій, розроблено форму для Національного регістру хворих на вроджені вади серця, її Internet-версію.

На кафедрі фармакології та клінічної фармакології під керівництвом члена-кореспондента НАН і АМН України, професора Чекмана І.С. розроблена вітчизняна технологія отримання наночастинок металів за допомогою електронно-променевого випаровування речовин у вакуумі. Досліджено антимікробну дію наночастинок оксидів міді та срібла по відношенню до золотистого стафілокока і синьогнійної палички. В експерименті розроблено схему лікування хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням тіотріазоліну з карведилолом та лізиноприлом.

На кафедрі хірургії №4 під керівництвом професора Мішалова В.Г. опрацьований діагностичний та лікувальний алгоритми хронічного панкреатиту, уніфіковано показання до виконання дренувальних та резекційних оперативних втручань, що дозволило зменшити частоту післяопераційних ускладнень з 18,1% до 2,3%, а післяопераційну летальність - з 4,9% до 0,2%. Розроблено і впроваджено 12 оперативних втручань на різних судинних басейнах людини, що дозволило зменшити частоту ампутацій нижніх кінцівок у 2,4 рази. летальність   у 1,8 рази

В галузі косметичної та пластичної хірургії розроблена концепція створення опорних та фіксаційних систем для фіксації блоку м'яких тканин до стабільної структури з використанням ауто- та алотрансплантатів.

Розроблені на кафедрі хірургії №3 під керівництвом члена-кореспондента АМН України, професора Фоміна П.Д хірургічні методи корекції дозволили зменшити летальність при ерозивно-виразкових кровотечах до 2,5%, а загальну летальність при гострокровоточивому раку товстої кишки   до 11,6%.

На кафедрі офтальмології під керівництвом члена-кореспондента АМН України, професора Жабоєдова Г.Д. розроблено метод програмованої пневмовакуумкомпресії з використанням апарату „Біорегулятор” у хворих на судинні захворювання сітківки і зорового нерва.

В рамках впровадження засад Болонського процесу в навчальну та навчально-методичну роботу університету на кафедрі судової медицини (завідувач – професор Михайличенко Б.В.) оптимізовано самостійну роботу студентів, а на кафедрі патоморфології (завідувач – професор Благодаров В.М.) створено електронний варіант кольорового атласу з курсу загальної патоморфології, тестову комп’ютерну програму, тестові завдання формату А до мікропрепаратів, посібник у вигляді таблиць, схем та класифікацій.

Під керівництвом члена-кореспондента АПН України, професора Берзіня В.І. розроблено алгоритм поетапної деінституаліації існуючої системи виховання в державних інтернатних закладах України, професора Гаркавого С.І.   алгоритм прискореного розрахункового нормування пестицидів у ґрунті, професора Ципріяна В.І. – рекомендації щодо харчування населення другої фізичної групи активності, члена-кореспондента АМН України, професора Бардова В.Г.   інструкції з безпечного застосування нових пестицидів за умов їх використання в системі захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур.

Отже, в НМУ у 2009 р. проведено великий обсяг наукової роботи. У 2010 р. заплановано виконати 17 НДР на замовлення МОЗ України, їх перелік виноситься на затвердження Вченої ради університету.


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання

«^ ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2009 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2010 РІК»від 22 січня 2010 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи члена-кореспондента АПН України, професора Коляденка В.Г. та співдоповідь голови комісії - професора Никули Т.Д., Вчена рада відмічає, що у 2009 р. кафедрами, Інститутом проблем патології, Інститутом гігієни та екології, Інститутом імунології та алергології, Українським тренінговим центром сімейної медицини, а також лабораторією стратегічних досліджень в охороні здоров'я проведена значна робота з виконання науково-дослідних робіт (НДР) на сучасному науково-методичному рівні, підвищення ефективності наукових розробок, підготовки науково-педагогічних кадрів та інформаційного забезпеченні наукових робіт.

У 2009 р. в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (НМУ) виконувалось 293 НДР за різними джерелами фінансування, у тому числі за завданням МОЗ України – 16 НДР, на замовлення Київської міської державної адміністрації   3 НДР, на господарсько-договірній основі – 209 НДР. Завершено виконання 125 НДР, з них на господарсько-договірній основі – 90.

Усі НДР відповідали головним напрямам наукових досліджень в університеті.

Високоефективна діяльність Інституту гігієни та екології дала змогу розробити та затвердити в МОЗ України 561 гігієнічний норматив і регламенти їх безпечного використання.

У 2009 р. видано 46 монографій, 50 методичних рекомендацій, опубліковано 3002 наукових статті та тез, представлено результати досліджень в 1757 доповідях на з'їздах, конференціях, семінарах, в т.ч. 421 доповідь - на міжнародних, 1118 – на українських, 218   на університетських форумах, отримано 178 патентів на винаходи, підготовлено 22 пропозиції до Реєстру галузевих нововведень. В НМУ видається 27 наукових видань, з них 21 фахове видання ВАК України. На господарсько-договірних засадах на кафедрах внутрішньої медицини №1 (завідувач – професор Пєрєдєрій В.Г.) і внутрішньої медицини №2 (завідувач – член-кореспондент АМН України, професор Амосова К.М.) функціонують тематичні курси підвищення кваліфікації лікарів.

У 2009 р. на кафедрах університету було підготовлено 19 докторів і 131 кандидат наук, з них затверджено ВАК України 11 докторських та 62 кандидатських дисертації. Планується підготувати у 2010 р. 11 докторських та 72 кандидатських дисертації.

У 2009 р. продовжувалась плідна співпраця наукових підрозділів НМУ (кафедр, Інституту проблем патології, Інституту гігієни та екології, Інституту імунології та алергології) з науковими установами та освітніми закладами зарубіжних країн, у т.ч. Каролінським інститутом (Королівство Швеція), НАН та АМН України. З метою стажування та участі у наукових конференціях відбулося 100 відряджень співробітників до 31 країни світу та 23 відрядження студентів до 5 іноземних держав.

Вчена рада в цілому позитивно оцінює наукову діяльність університету. Однак поряд із суттєвими здобутками у цій роботі є і недоліки. Недостатньо використовується потенціал НМУ з міжнародного науково-технічного співробітництва, впровадження нововведень через створення на господарсько-договірних засадах тематичних курсів вдосконалення лікарів, підготовки інформаційних листів, методичних рекомендацій.


^ ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Звіт університету про виконання плану наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних кадрів за 2009 рік, протоколи прийому закінчених 125 науково-дослідних робіт затвердити.


^ 2. Науково-дослідній частині НМУ, проректору з наукової роботи члену-кореспонденту АПН України, професору Коляденку В.Г., директору Інституту проблем патології професору Середі П.І., директору Інституту гігієни та екології члену-кореспонденту АМН України, професору Бардову В.Г., директору Інституту імунології та алергології професору Казмірчук В.Є. та заступникам деканів із наукової роботи:

2.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням НДР, своєчасним поданням звітної документації з НДР, приділяючи особливу увагу тематикам з розробки противірусних препаратів і заходів попередження розповсюдження інфекційних захворювань в Україні, діагностики і лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, серцево-судинних захворювань.

2.2. Оптимізувати інформаційне забезпечення НДР шляхом подальшого поширення в університеті світової мережі Internet, забезпечення електронного обміну інформації між науковими підрозділами.

2.3. Забезпечити подальший науковий супровід впровадження засад Болонського процесу в навчальну та навчально-методичну роботу університету.

2.4. Провести університетські наукові конференції за підсумками завершених у 2009 році НДР, наукові конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю.

2.5. Розширити співробітництво з академічними та освітніми установами України та зарубіжжя з метою кооперування у науковій та інноваційній сферах.

2.6. Посилити рекламно-комерційну роботу з метою пропаганди конкурентоспроможних високотехнологічних методів діагностики, лікування та профілактики, розроблених науковцями університету. Організувати участь НМУ у виставці наукових досягнень, присвяченій Дню медичного працівника (травень-червень 2010 р.).

2.7. Інтенсифікувати залучення вчених університету до участі в конкурсах на здобуття міжнародних грантів.

Термін виконання: протягом року.


^ 3. Проректору з наукової роботи члену-кореспонденту АПН України, професору Коляденку В.Г. та вченому секретарю університету доценту Антоненко М.Ю. підвищити вимогливість до роботи спеціалізованих вчених рад. Результати роботи спеціалізованих вчених рад періодично заслуховувати на засіданнях Координаційної та Вченої ради університету.

Термін виконання: протягом року.


^ 4. Деканам факультетів університету розглянути на радах факультетів хід виконання докторських та кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації, які завершуються у 2010 році. Уточнений план підготовки науково-педагогічних кадрів підготувати до затвердження на Вченій раді НМУ у травні 2010 року.

^ Термін виконання: квітень 2010 року.


5. Затвердити зведений план НДР НМУ на 2010 рік, який включає 212 робіт, із них 139 – на господарсько-договірних засадах.


^ 6. Завідувачу кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії члену-кореспонденту АМН України, професору Маланчуку В.О. опрацювати можливість відкриття на кафедрі на господарсько-договірних засадах тематичних курсів підвищення кваліфікації лікарів.

Термін виконання: вересень 2010 року.


^ 7. Підготувати та затвердити на засіданні Вченої ради університету план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2010 і наступні роки.

Виконавці: проректор з наукової роботи член-кореспондент АПН України, професор Коляденко В.Г., вчений секретар університету доцент Антоненко М.Ю.

^ Термін виконання: травень 2010 року.


8. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи члена-кореспондента АПН України, професора Коляденка В.Г.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент АМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА НАН ТА

АМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА ГОНЧАРУКА Є.Г.

(до 80-річчя від дня народження)

(тези доповіді завідувача кафедри комунальної гігєни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків професора ГАРКАВОГО С.І.)


7 січня 2008 р. виповнилось 80 років від дня народження видатного вченого-гігієніста зі світовим іменем, академіка Гончарука Євгена Гнгатовча, який народився в селі Великий Острожок Уланівського (тепер - Хмельницького) району на Вінничині у незаможній селянській сім’ї.

У 1948 р. закінчив середню школу № 8 у м. Бердичів на Житомирщині. У цьому ж році вступив до Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (КМІ). У 1954 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет з відзнакою і рекомендацією Вченої ради на наукову роботу. У цьому ж році вступив до аспірантури при кафедрі загальної гігієни КМІ, де під керівництвом завідувача кафедри професора Баранника П.І. розпочав виконання кандидатської дисертації «К вопросу гигие­ни­че­ской оценки очистки бытовых сточных вод на площадках подземного орошения (фильтрации)».

21 червня 1957 р. наказом МОЗ України був направлений на посаду асистента кафедри гігієни до Тернопільського медінституту і протягом першого року виконував обов’язки завідувача цієї кафедри.

На початку квітня 1961 р. Є.Г. Гончарук захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді при Вінницькому медінституті імені М.І. Пирогова. Одразу після захисту дисерта­ції отримав запрошення від професора Габовича Р.Д. - завідувача кафедри комунальної гігієни КМІ, який був присутній на захисті дисертації, до себе на кафедру.

З 14 вересня 1961 р. подальша діяльність Є.Г. Гончарука пов’язана з КМІ. До 1964 р. він асистент, з 1964 по 1968 р. - доцент кафедри комунальної гігієни. Виконує й захищає докторську дисертацію на тему «Гігієнічне вивчення систем місцевої каналізації з обгрунтуванням санітарних норм їх проекту­ван­ня та експлуатації», яку захистив на початку 1968 р. Наприкінці серпня цього року обирається завідувачем кафедри комунальної гігієни КМІ і призначається деканом санітарно-гігієнічного факультету, який очолював протягом 11 років (до 1979 р.). У 1969 р. отримав звання професора.

У 1984 р. Є.Г. Гончарука було обрано членом-кореспондентом АМН СРСР і в цьому ж році призначено ректором Київського медичного інституту. У 1988 р. він став дійсним членом АМН СРСР (з 1991 р. - Російської академії медичних наук). На посаді ректора і завідувача кафедри комунальної гігієни та екології людини сумлінно й бездоганно працював упродовж всього свого життя. Саме за його ініціативи й активної участі КМІ у 1992 р. було реорганізовано в Український державний медичний університет, який з 1995 р. після університету ім. Т.Г. Шевченка став другим в Україні національним вищим навчальним закладом. Під керівництвом ректора Є.Г. Гончарука в НМУ було створено 8 нових факультетів і 15 ка­федр, підготовлено понад 30 тисяч лікарів для практичної охорони здоров’я України і багатьох країн світу. З 16 липня 2003 р. академіка Є.Г. Гончарука було призначено почесним ректором і завідувачем кафедри комунальної гігієни та еколо­гії людини НМУ.

Накопичений досвід підготовки лікарів-гігієністів і епідеміологів дозволив Є.Г. Гончаруку створити перше у бувшому СРСР “Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене”, що витримало три перевидання (М., Медицина, 1977, 1982, 1990). За його редакцією в 1995 році видавництвом “Вища школа” для студентів вищих медичних навчальних закладів видано підручник “Загальна гігієна (пропедевтика гігієни)”. У цьому підручнику академіком Є.Г. Гончаруком вперше в історії профілактичної медицини сформульовані закони гігієни, які визначають все різномаїття проявів взаємодії організму людини з навколишнім середовищем. На сучасному рівні обгрунтована загальнофілософська та предметна методологія гігієнічної науки, визначені специфічні методи її досліджень. З урахуванням найновіших досягнень фундаментальних та прикладних наукових дисциплін викладено вчення про навколишнє, зовнішнє та внутрішнє середовище. Визначено специфічний об’єкт вивчення сучасної гігієни, яким є практично здорова людина (індивідуальне здоров’я), колективи практично здорових людей (колективне здоров’я), населення країни в цілому (популяційне здоров’я). Наведено характеристики окремих факторів навколишнього середовища, розкрито механізми їхнього впливу, викладені принципи гігієнічної регламентації шкідливих чинників в різних об’єктах навколишнього середовища. Цей підручник є першим підручником з гігієни, виданим в нашій державі українською мовою. За видання підручника “Загальна гігієна (пропедевтика гігієни)” Є.Г. Гончарук разом з колективом авторів удостоєний звання Лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки за 1997 рік. У 2000 р. підручник перевиданий російською мовою. У 2003 р. видавництвом „Здоров’я” за редакцією Є.Г. Гончарука видано українською мовою підручник „Комунальна гігієна”. Підручник у 2007 р. відзначено премією АМН України в галузі профілактичної медицини, а за рік до цього, в 2006 р., підручник перекладений російською мовою.

Гончарук Є.Г. брав безпосередню участь у розробці концепції реформи вищої, зокрема вищої медичної, освіти в Україні і практичному впровадженні основних її положень у життя. Це знайшло своє відображення у створенні затверджених МОЗ і Міністерством освіти і науки України навчальних планів і програм, освітньо-професійних стандартів, за якими здійснюється підготовка лікарів основних фахів.

У 1992 р. вчений обирається членом Національної академії наук України зі спеціальності «гігієна» і стає академіком - засновником Академії педагогічних наук України. У 1993 р. Є.Г. Гончарук обирається дійсним членом АМН України зі спеціальності "загальна та комунальна гігієна". У 1995 р. загальними зборами Міжнародної академії наук вищої школи Є.Г. Гончарук обирається членом цієї академії. У цьому ж році його обрано дійсним членом Академії природничих наук загальноросійського об'єднання вчених. Ще через два роки (в 1997 р.) Генеральною Асамблеєю Польської Академії Медицини Є.Г. Гончарук обраний почесним академіком Польської академії медицини, а в 1999 р. Генеральною Асамблеєю Всесвітньої Академії медицини Альберта Швейцера він обраний повноправним членом Всесвітньої академії медицини Альберта Швейцера.

Євген Гнатович зробив значний внесок в охорону здоровя населення та гігієну навколи­шнього середовища шляхом вирішення двох наукових про­блем: а) запобіган­ня виникненню епідемій кишкових інфекцій вірусного та бактеріального по­ходження і інвазій та б) профілактики гострих і хроніч­них отруєнь серед населення, зумовлених екзогенними хімічними речови­нами (пестицидами, важкими металами, мінеральними добривами та ін.).

Перша проблема вирішувалась науковим обгрунтуванням профілактик­чних заходів, спрямованих на розрив механізму передачі, як на основну рушійну силу у виникненні епідемій кишкових інфекцій і інвазій, і таким чином на зниженння рівня розповсюдження цих захворювань серед насе­лення. Завдяки відкриттю Є.Г. Гончаруком явища самоочи­щення в глибоких шарах грунту розроблено принципово нові типи очисних споруд та науково обгрунтувано сотні гігієнічних норма­тивів для найбільш ефективного знезаражування стічних вод. Впровадження запропонованих очисних споруд у практику водовідведення населених пунктів дозволило в 12-13 разів знизити рівень інфекційних захворювань серед сільського населення.

Вирішуючи другу проблему, Є.Г. Гончарук вперше в світовій практиці розробив теорію і методологію гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин у грунті. Стандартизував умови, запропонував принципову схему і обгрунтував понад 100 гігієнічних нормативів для грунту. Розкрив механізм виникнення інтоксикацій на сільськогосподарських полях, оброблених пестицидами. Розробив унікальну модель вивчення токсичності хімічних речовин в системі «мати-плід-новонароджений». Вивчив особливості поєднаної дії радіонуклідів, пестицидів і солей важких металів. Це дозволило поліпшити екологічну ситуацію в Україні, а також покращити показники здоровя населення. За розробку проблеми “Важкі метали як небезпечні для людини забруднювачі довкілля України: медико-екологічні дослідження, обґрунтування і досвід впровадження профілактичних заходів” Є.Г. Гончарук разом з іншими вченими-гігієністами України удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за 2002 рік.

Основну роботу Є.Г. Гончарук завжди поєднував з активною громадською діяльністю. Був членом патріотичного руху «Пульс України», членом Національного Комі­тету радіаційного захисту населення України, членом Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки, членом редакційних рад журналу АМН України, журналів «Лікарська справа», “Довкілля та здоров’я”, “Вісник гігієни та епідеміології”, “Український науково-медичний молодіжний журнал”, росій­ських видань БМЭ, журналу «Гигиена и санитария».

У творчому доробку академіка Є.Г. Гончарука - понад 500 наукових праць, у тому числі 50 монографій і підручників, 15 винаходів, більше ніж 200 гігієнічних нормативів і методичних документів. За підручник «Загальна гігієна (пропедевтика гігієни)» удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за 1997 рік. Ство­рив наукову школу: під його керівництвом захистились 32 доктори і 36 канди­датів наук, які працюють не лише в Україні, але й в країнах СНД.

Держава високо оцінила внесок Євгена Гнатовича в науку і практичну охорону здоров’я. За багаторічну сумлінну працю, успішну підготовку медичних, науково-педагогічних кадрів, вагомі наукові досягнення він був відзначений багатьма орденами та медалями.

Євген Гнатович Гончарук помер 19 квітня 2004 р. Його поховано на Байковому кладовищі. На могилі встановлено пам’ятник роботи народного скульптора України Валентина Зноби.


^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

4.1. Затвердження кандидатур студентів – претендентів на отримання Стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України і персональних (іменних) стипендій.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

^ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗАТВЕРДИТИ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ОТРИМАННЯ:

Стипендії Президента України

1.Гаврилюк Олександр Петрович

- студент 5 курсу медичного факультету №2

2.Грачова Марина Геннадіївна

- студентка 5 курсу медичного факультету №4

3.Очеретько Вікторія Валеріївна

- студентка 5 курсу медичного факультету №3


^

Стипендії Кабінету Міністрів України


1.Карпенко Гордислава Володимирівна

- студентка 5 курсу медичного факультету №3^

Персональних (іменних) стипендій

По медичному факультету №1
1.Антоненко Олена Валеріївна


- 6 курс,стипендія ім. М.Д.Стражеска
^

2.Бабина Ольга Леонідівна


- 2 курс,стипендія Вченої Ради НМУ

3.Ткачишин Олександр Володимирович


- 3 курс,стипендія ім. О.О.Богомольця
^

4.Цимбалюк Ярослав Віталійович


- 2 курс, стипендія Вченої Ради НМУ


По медичному факультету № 2

^

1.Моцак Тетяна Михайлівна


- 2 курс,стипендія Вченої Ради НМУ

2.Фабрико Мирослава Орестівна

- 3 курс,стипендія ім.М.Д.Стражеска

3.Шандюк Вікторія Юріївна

- 4 курс,стипендія Вченої Ради НМУ


По медичному факультету № 3


1.Владімірова Анастасія Олександрівна

- 6 курс, стипендія ім.О.О.Богомольця

2.Горна Ольга Олегівна

- 5 курс, стипендія Вченої Ради НМУ

3.Іскра Юлія Антонівна

- 4 курс, стипендія Вченої Ради НМУ


По медичному факультету № 4


1.Алексійчук Василь Дмитрович

- 5 курс,стипендія ім.Л.В.Громашевського

2. Білоус Сергій Вікторович

- 4 курс,стипендія Вченої Ради НМУ

3.Заярнюк Віталій Васильович

- 4 курс, стипендія Вченої Ради НМУ


По медичному факультету Чернігівського філіалу


1.Нємцев В’ячеслав Олександрович

– 5 курс, стипендія Вченої Ради НМУ


По стоматологічному факультету


1.Гонда Марія Володимирівна

– 3 курс, стипендія ім.О.О.Богомольця

2.Довгань Крістіна Володимирівна

- 4 курс, стипендія Вченої Ради НМУ

3.Оленева Надія Дмитрівна

– 4 курс, стипендія Вченої Ради НМУ

4.Слупик Соломія Олегівна

– 3 курс, стипендія Вченої Ради НМУ^
По фармацевтичному факультету
1.Полюхович Тетяна Станіславівна

- 4 курс, стипендія Вченої Ради НМУ


^ По факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України


1.Остапчук Олександр Миколайович

- 2 курс, стипендія Вченої Ради НМУ

2.Радашко Дмитро Ігорович

- 4 курс, стипендія Вченої Ради НМУ^
По медико-психологічному факультету
1.Трачук Лідія Євгенівна

- 6 курс, стипендія Вченої Ради НМУ


4.2. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України навчальному посібнику „Акушерство” для іноземних російськомовних студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю „Лікувальна справа”, за редакцією члена-кореспондента АМН України, професора Венцківського Б.М., члена-кореспондента АМН і АН України, професора Степанківської Г.К., професора Яроцького М.Є.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України підручнику „Gynecology” для іноземних англомовних студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю „Лікувальна справа”, за редакцією професора Венцківської І.Б.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.4. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України навчальному посібнику „Хірургія”. Практикум для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю „Лікувальна справа”, за редакцією професора Мішалова В.Г.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


^ 4.5. Висунення кандидатури професора Бур’янова Олександра Анатолійовича на присвоєння почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.6. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації завідувачу відділення демієлінізуючих захворювань Київської міської клінічної лікарні №4, керівнику Київського міського центру розсіяного склерозу, к.м.н. КОБИСЬ Тетяні Олександрівні.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.Схожі:

О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconО. богомольця від 22 січня 2010 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconНаказ №14 вк від " 5 " січня 2010 р м. Луганськ

О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconРозпорядження 30 січня 2012 р м. Херсон №06 Про перенесення навчальних занять
У зв’язку з різким зниженням температури повітря, з метою запобігання шкідливого впливу низьких температур на стан здоров’я студентів...
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconМіністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому...
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconФізичний факультет
Мон україни щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти та згідно рекомендацій, затверджених наказами Міністерства...
О. О. Богомольця від 22 січня 2010 р iconДо уваги вчителів біології
Подаємо рекомендації щодо підготовки школярів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2010/2011 н р., який відбудеться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи