Правила роботи над тестами icon

Правила роботи над тестами
Скачати 81.43 Kb.
НазваПравила роботи над тестами
Дата14.07.2012
Розмір81.43 Kb.
ТипПравила

Національний університет “Львівська політехніка”

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій
Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7
КОМПЛЕКСНЕ ТЕСТУВАННЯ


ЗАВДАННЯ №


___”__________________2012 року


ПРАВИЛА РОБОТИ НАД ТЕСТАМИ:


1. Завдання комплексного тестування з математики та української мови укладено відповідно до затверджених програм дисциплін для вступників на основі базової загальної середньої освіти.

2. Кожне завдання комплексного тестування складається з титульної сторінки, завдання з математики, завдання української мови та талона відповідей.

3. Кожне завдання тесту має свій порядковий номер. Номери завдань відповідають номерам у талоні відповідей.

4. Перед початком роботи з тестами необхідно прочитати всі завдання і впевнитися, що умови завдань зрозумілі. Якщо виникає питання, слід піднести руку і звернутися до особи, яка проводить тестування. Питання можуть стосуватися лише формулювання умов завдань.

5. Тести з математики складаються з восьми завдань І рівня (оцінюються по 0,5 бала кожне), чотирьох завдань другого рівня (оцінюються по 1 балу кожне) та двох завдань третього рівня (оцінюються по 2 бали кожне). Максимально можлива кількість набраних балів з математики становить 12 балів.

6. Тести з української мови складаються з восьми завдань І рівня (оцінюються по 1 балу кожне) та двох завдань другого рівня (оцінюються по 2 бали кожне). Максимально можлива кількість набраних балів з української мови становить 12 балів.

^ 7. На написання роботи абітурієнтові виділено 2 астрономічні години від часу закінчення інструктажу членами предметних комісій.

8. Усі записи щодо розв’язування завдань (визначення правильних відповідей) дозволено робити з обох боків перших чотирьох сторінок виданого завдання.

9. Розв’язавши завдання, абітурієнт має обрати один із запропонованих варіантів відповідей. Букву, яка відповідає обраному варіанту, необхідно внести в талон відповідей під відповідним номером.

10. Якщо абітурієнт з дозволу відповідальної особи, що проводить тестування, тимчасово виходить з аудиторії, він на час відсутності здає тест і талон відповідей цій особі.

^ 11. Під час роботи над тестом:

- заборонено мінятися місцями і спілкуватися з іншими учасниками тестування, не можна своїми діями перешкоджати іншим абітурієнтам;

- заборонено користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, а також принесеними книжками, ноутбуками, мобільними телефонами, фотографічними засобами.


З правилами ознайомлений_________________________

(підпис абітурієнта)


Бажаємо успішного виконання тестових завдань!

МАТЕМАТИКА

Завдання 1 (0,5 балів)

Обчислити значення виразу .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 2 (0,5 балів)

Скоротити дріб

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 3 (0,5 балів)

Знайти найбільший спільний дільник чисел і .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 4 (0,5 балів)

Розв’язати рівняння

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 5 (0,5 балів)

Виконати піднесення до степеня .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 6 (0,5 балів)

Розв’язати нерівність .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 7 (0,5 балів)

Знайти значення змінної , при якій значення виразів і будуть рівними.

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 8 (0,5 балів)

Сума двох кутів, утворених в результаті перетину двох прямих, дорівнює 86°. Знайти ці кути.

а) і ; б) і ; в) і ; г) і ; д) і .


Завдання 9 (1 бал)

Обчислити значення виразу .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 10 (1 бал)

Яке із рівнянь має нескінченну кількість коренів?

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


^ Завдання 11 (1 бал)

Серед даних числових послідовностей знайти геометричну прогресію.

а) 0,1; 0,01; 0,001;...; б) 0,2; 0,03; 0,004;...; в) 0,3; 0,9; 0,27;…; г) -0,2; 0,4; 0,8; -1,6;… д) 0,2; 0,3; 0,4;....


Завдання 12 (1 бал)

Множиною розв’язків нерівності є:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 13 (2 бали)

За квартиру сім’я щомісяця виплачує 405 гривень. Скільки відсотків сімейного б’юджету становить квартплата, якщо 1% б’юджету дорівнює 15 гривень?

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 14 (2 бали)

Задану кількість деталей робітник може виготовити за 4год, а його учень за 8год. Скільки деталей становить завдання, якщо за годину робітник виготовляє на 2 деталі більше, ніж учень?

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


^ УКРАЇНСЬКА МОВА


Завдання 1 (1 бал)


Котре з поданих словосполучень є неправильним?

а) ухвалення закону, б) головний біль, в) приїхав з Парижу, г) підручник з мови, д) звернутися по допомогу


Завдання 2 (1 бал)


Котрий з поданих іменників належить до чоловічого роду?

а) табло, б) гуаш, в) бандероль, г) путь, д) степінь.


Завдання 3 (1 бал)


У котрому з поданих іменників є помилка у формі кличного відмінка однини?

а) Маріє, б) Андріє, в) герою, г) Богдане, д) Анно.


Завдання 4 (1 бал)


Котра з форм ступенів порівняння прикметників є правильною?

а) найдовжелезніший, б) якнайважливіший, в) більш давніший, г) самий молодий, д) менш срібний.


Завдання 5 (1 бал)


Котрий з поданих числівників має правильну форму місцевого відмінка?

а) (на) дев’яностах, б) (на) п’ятидесяти, в) (на) обидвох, г) (на) дев’ятистах, д) (на) восьмидесятьох.


Завдання 6 (1 бал)


Котре з поданих дієслів вжито у формі теперішнього часу?

а) писати, б) розумієте, в) задзвенить, г) кричи, д) проситиме.


Завдання 7 (1 бал)


Яке слово написано правильно?

а) священик, б) навчальновиховний, в) запоріжський, г) нажаль, д) чарівниця-зима.


Завдання 8 (1 бал)


Чи правильно розставлені розділові знаки в реченні?

Літак м’яко сів на зелене поле аеродрому, і похитуючись, під’їздив до ангара.

а) так; б) ні.


Завдання 9 ( 2 бали)


У котрому рядку всі слова написано правильно?

а) туристський, як от, жовтогарячий, аби хто, Дніпро ріка;

б) хіміко біологічний, червоногарячий, якось то, ніби то, нізвідки;

в) хтозна скільки, де не де, Запорізька Січ, Києво Печерська Лавра;

г) доньчин, яскраво червоний, назло, меншість, як небудь;

д) по-сусідськи, кінець кінцем, паливо, прем’єр-міністр.


Завдання 10 (2 бали)


У котрому реченні правильно розставлено розділові знаки?

а) Минула тривожна беззоряна ніч, і там де попелясті сніги єдналися з небом, почав відділятися світанок.

б) Снігові хмари налягали на землю, і незважаючи на ранню післяобідню пору, починало вечоріти.

в) Поки око сягало, запалали сотні вогнищ і вже не розібрати було, чи то чумацькі багаття чи зорі.

г) А хвилинна стрілка на годиннику рухалася: бездушна і невблаганна.

д) Вітер розірвав хмари, блиснуло сонце – і галера засяяла золотом.


^

КОМПЛЕКСНЕ ТЕСТУВАННЯ7ЗАВДАННЯ №


ТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ


МАТЕМАТИКА:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

^ УКРАЇНСЬКА МОВА:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Схожі:

Правила роботи над тестами iconПравила роботи над тестами
Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта
Правила роботи над тестами iconПравила роботи над тестами
Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта
Правила роботи над тестами icon4 1 основні елементи баскетболу 6 1 Ведення м’яча 6
Видовище баскетболу безсумнівно підвищують незвичайні правила гри і розміщення кошика високо над площадкою
Правила роботи над тестами iconЛекції: Тема Склад та структура Біблії. Становлення біблійного канону та позаканонічної традиції. 2 год. Література
Матеріали групових занять доповнені експрес-тестами та завданнями для самостійної роботи, спрямованими на організацію систематичного...
Правила роботи над тестами iconЗ наукової роботи СумДУ
У зв’язку з завершенням роботи над дисертацією та подання роботи у спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій прошу дозволити...
Правила роботи над тестами iconТематика лекційного курсу тема Склад та структура Біблії. Становлення біблійного канону та позаканонічної традиції. 2 год. Література
Матеріали групових занять доповнені експрес-тестами та завданнями для самостійної роботи, спрямованими на організацію систематичного...
Правила роботи над тестами iconПравила користування сервером дистанційного навчання тдту визначення термінів, які використовуються в даному документі Правила даний документ
Адміністратор – посадова особа, на яку покладено обов’язки, пов’язані з підтримкою роботи Сервера
Правила роботи над тестами iconМетодичні вказівки
В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної роботи студентів-будівельників на базі повної вищої освіти над виконанням...
Правила роботи над тестами iconГрафік виконання дипломної роботи студента спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Робота над джерелами, науковою літературою, формування списку джерел. Складання плану роботи
Правила роботи над тестами iconТема: Організація лабораторного практикуму, ознайомлення з приладами та обладнанням
Мета: Вивчити правила проведення лабораторних робіт; правила роботи з приладами та обладнанням. Навчитися визначати абсолютну та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи