Формат опису модуля icon

Формат опису модуля
Скачати 23.19 Kb.
НазваФормат опису модуля
Дата14.07.2012
Розмір23.19 Kb.
ТипДокументи

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


 1. Назва модуля: Комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів і систем

 2. Код модуля: БІТ_6002_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр:

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6.0)

аудиторні години – (лекції – 32, лаб. зан. – 32)

 1. Лектор: к.т.н., доц. Мороз Леонід Васильович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати принципи побудови і алгоритми комп’ютерних чисельних методів;

- вміти реалізувати процедури, орієнтовані для наближеного розв'язування задач інформаційних систем.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Математичний аналіз, лінійна алгебра, практикум на ПК, алгоритмічні мови і програмування, диференціальні рівняння.

 • кореквізити: -програмування комп’ютерної графіки

 1. Зміст навчального модуля:

Використання комп’ютерних чисельних методів при виконанні конструкторських робіт, наукових досліджень, автоматизації виробництва. Основні принципи побудови комп’ютерних чисельних методів. Елементи теорії векторів та матриць.

Прямі та ітераційні методи. Метод Гауса, метод розкладу на трикутні матриці, метод прогону. Метод простої ітерації, метод Зейделя. Обчислення визначника матриці методом Гауса та LU-розкладу. Обертання матриці методом Гауса.Метод половинного ділення. Метод хорд, дотичних, комбінований метод хорд та дотичних. Метод простої ітерації, Ейткена-Стефенсона, Стефенсона. Метод простої ітерації для розв'язування систем нелінійних рівнянь. Метод Ньютона без обертання та з обертанням матриці Якобі.Методи з автоматичною зміною кроку: метод Рунге-Кутта, Рунге-Кутта-Фельберга. Багатокрокові методи. Метод Мілна, Адамса, Хеммінга. Методи прямокутників, трапецій, Сімпсона. Оцінка похибки інтегрування за правилом Рунге. Методи Чебишева, Гауса. Інтерполяція. Інтерполяційний поліном Лагранжа, Ньютона. Поліноми Чебишева. Криві Без’є. Наближення Паде. Інтерполяція кубічними сплайнами. Середньоквадратична апроксимація.

 1. Рекомендована література:

1. Турчак Л.И. Основы численных методов. — М.: Наука, 1987г.

2. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигна-лів.--К.:Либідь, 1996р.

3. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и програмное обеспече-ние: Пер. с англ.-М.,Мир,1998 – 575с.

4. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи К, Либідь, 1996р.

5. Кeтков Ю.Л., КатковЮ.,Шульц М.MATLAB7:программированиечисленные методы. СПб.: БХВ-Петербург.2005.

6. Гаврилюк М.А., Галамай Т.Г. и др. Прикладные программы и лабо- раторный практикум для персонального комп’ютера. Киев ВШ-1988.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, Графічно - розрахункова робота, курсова робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час лабораторних занять

 • Підсумковий контроль (80 %, екзамен ), графічно-розрахункова робота (20%)

 • Підсумковий контроль (курсова робота, 100%, залік)

 1. Мова навчання: українська, російська

Схожі:

Формат опису модуля iconФормат опису модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108, аудиторні години-56 (лекції-28, практичні-28)
Формат опису модуля iconФормат опису модуля
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, частина 2
Формат опису модуля iconФормат опису модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів єктс – 4) аудиторні години – 64 (лекції – 48, практичні заняття – 16)
Формат опису модуля iconФормат опису модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин –210(кредитів єктс –7), аудиторні години – 80 (лекції – 48, практичні заняття –32)
Формат опису модуля iconФормат опису модуля напрями – со, ср
Обсяг модуля: загальна кількість годин со – 108 (кредитів єктс – 3), аудиторні години – 48 (практичні заняття)
Формат опису модуля iconФормат опису модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 120 (кредитів єктс 4); аудиторні години 80 (лекції 32, лабораторні роботи – 16, практичні...
Формат опису модуля iconФормат опису модуля назва модуля: Мікроелектронні засоби iнформацiйних технологiй Код модуля
Знати сучасну матеріальну базу та програмне забезпечення інформаційних технологій, Він повинен також знати фізичні принципи роботи...
Формат опису модуля iconФормат опису модуля назва модуля: Мікросхемотехніка, частина Код модуля
Основні аналогові функції. Елементарні підсилювальні каскади. Операційні підсилювачі. Нелінійні І лінійні перетворювачі електронних...
Формат опису модуля iconФормат опису модуля назва модуля: Системи штучного інтелекту Код модуля
Засвоїти: методи набуття знань, формування моделей знань І побудови баз знань; знати методи І алгоритми розв'язування задач, діагностики,...
Формат опису модуля iconФормат опису модуля
Алгоритмічні основи криптології, криптографічні системи та протоколи, прикладна криптологія
Формат опису модуля iconФормат опису модуля
Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения. – М.: Вильямс, 2006. – 960 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи