Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник icon

Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник
Скачати 55.04 Kb.
НазваСум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник
Дата14.07.2012
Розмір55.04 Kb.
ТипДокументи

УДК [613.83+613.81+613.84]-053.6-056.7(477.52)


АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК НА ПІДЛІТКІВ м. СУМ


О.К. Романюк, канд. мед. наук, доц.; О.Г. Васильєва; Ю.С. Зубарева; О.С. Сотник

Сумський державний університетУ даній статті розглянуті особливості поширення тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії серед школярів м .Сум.


ВСТУП


Зловживання психоактивними речовинами набуло характеру епідемії у багатьох країнах і зумовило низку нових соціальних, економічних, медичних та юридичних проблем [3]. Особливу занепокоєність викликає поширення тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії серед підлітків [1]. Дуже небезпечним є те, що в умовах сьогодення наркоманія значно помолодшала. Досить високі офіційні цифри не відображають дійсної картини підліткової наркоманії, що не може не насторожувати [2]. Ситуація ускладнюється зростанням кількості ВІЛ-інфікованих серед неповнолітніх. Особливо це стосується хворих на ін’єкційну наркоманію, які становлять 90% нових випадків [4]. Кризовий перехідний вік потребує змін у поведінці молоді, пошуку нових знань та уподобань. Підлітки, не знайшовши відповідного розуміння в школі, сім’ї, починають шукати інший мікросвіт, в якому можна самоствердитися, знайти взаємопорозуміння [1]. Це є проявом соціальної та психологічної дезадаптації підлітка і джерелом проблеми, яку ми розглядаємо.


Мета роботи

Метою роботи є вивчення ступеня поширеності тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин серед школярів і встановлення закономірності у формуванні залежності від них.

^

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Проведене анкетування серед учнів шкіл м. Сум. Було опитано 850 підлітків - учнів 8-11 класів. Умовно їх поділили на дві вікові групи І (молодша) – 8-9 класи, II (старша) - 10-11 класи, відповідно 459 та 391 дитина.
^

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ


Вживання психоактивних речовин найчастіше зв’язане з емоційно забарвленою цікавістю, що можна пов’язати із збільшенням кількості осіб, які вживають наркотики у близькому оточенні підлітка. Виявлено, що підростаюче покоління засвоює стереотипи наркотичної поведінки старших, щоб потім передати їх молодшим. Вже у 8-9 класах 17% підлітків отримували пропозицію щодо вживання психоактивних речовин. У цьому ж віці 48% опитаних вперше спробували їх. Зростання рівня цікавості серед учнів 10-11-х класів супроводжується збільшенням кількості осіб, які вже мали перше знайомство з ними, до 8%. Підліткам, які жодного разу не вживали наркотичних речовин, ми запропонували відповісти на питання: «Чи погодились би ви спробувати наркотики?» Кількість підлітків, які відмовились в обидва вікові періоди, складала 80%. Проте кількість тих, що погодилися, зменшилася на 2%. На стільки ж зросла серед учнів другої групи кількість тих, які вагаються з відповіддю. Це можна пов’язати з розширенням знань про наркоманію, зловживання іншими психоактивними речовинами дорослими і, зокрема, про їх наслідки. Переважна більшість підлітків, близько 65%, вагомими вважає руйнування особистості, втрату контролю над собою, психічні порушення, загрозу відтворення нащадків з фізичними та розумовими вадами, поширення венеричних захворювань та СНІДу, а також високий ризик смерті від передозування. Отже, всі підлітки поділилися на три групи: 1-ша – підлітки, які відмовилися від вживання психоактивних речовин; 2-га – підлітки, які до кінця не визначились у своєму ставленні до них; 3-тя – підлітки, у яких, можливо, відбулась перша спроба вживання наркотичних речовин. Останні, за даними анкетування, в переважній більшості, відчули задоволення. У них відбулося замикання першого циклу потреби під час зіткнення з об’єктом при сприянні людини, яку підліток наслідує, за умов, специфічно сприятливих названій ситуації. Це ще не закріплена, остаточно не сформована потреба, вона є епізодичною.

Інколи сумління, що виникає, нівелюється утопічними ідеями про існування безпечного способу вживання наркотиків. Так, 60% опитаних вважають безпечним паління, 13% - вживання наркотиків у рідкому вигляді, 6% - у вигляді жуйки, 5% - у вигляді аерозолю і близько 1% - у вигляді ін’єкцій. На жаль, лише 10% опитаних підлітків із старшої вікової групи вважають, що безпечних способів вживання психоактивних речовин не існує. Серед представників молодшої вікової групи такого припущення не висловив жоден. До того ж, 54% з них вважають, що сучасна медицина має в арсеналі достатньо засобів для ефективного лікування наркотичної залежності.

Тютюнопаління – одна з найпоширеніших та найшкідливіших звичок суспільства. У країнах світу палить 1/3 чоловіків, та 1/4 жіночого населення. З кожним днем відсоток підлітків, які не проти долучитися до паління, зростає.

Серед учнів першої групи палять регулярно 6% підлітків, другої – 31% (78,4% хлопчиків, 21,6% дівчаток), що збігається з середньостатистичними даними по Україні. Середній вік початку паління становить 11,7 років. Переважають серед причин, які спонукали до шкідливої звички: «престижний вигляд» - 38% серед тих, хто палить та вживає алкоголь, «приклад» друзів – 36%, бажання бути «крутим» - 24%, небажання бути «білою вороною» - 10% та інші.

За даними анкетування, для старшого віку (16-17 років) простежується намагання змінити свій психічний стан від комунікативного спілкування до гедоністичного – отримати задоволення, нові ураження. З віком трансформується загальне відношення до паління. Так, майже 80% підлітків восьмих класів негативно сприймають рекламу сигарет на вулицях міста, на телеекранах, засуджують однолітків, що палять. У старших класах відсоток активно негативного відношення до тютюнопаління падає у підлітків 10-х класів до 32%, 11-х класів – до 26%. Таке ж негативне відношення у тринадцятирічних до алкоголізму та наркоманії. Серед дітей цієї категорії відносно людей, які вживають алкоголь та наркотики, переважає страх – 48%, презирство – 34%, співчуття – 28%. У порівнянні з думкою молодших старшокласники належать до людей із шкідливими звичками з байдужістю.

Якщо серед молодих школярів вживання алкоголю, тютюнопаління   це один із варіантів спілкування, то переважною думкою серед підлітків 15-16 років є використання психоактивних речовин для задоволення своєї втіхи.

68% підлітків серед тих, хто палить, вважають, що можуть самостійно при потребі кинути цю шкідливу звичку, а, отже , тютюнопаління, на їх думку, не є проблемою для себе особисто. Проте загальна більшість учнів сприймають тютюнопаління як важливу медичну та соціальну проблему.

Більшість дітей з обох вікових груп вперше почали вживати спиртне переважно у віці 13 – 14 років. Причинами вживання алкогольних напоїв найчастіше називали вплив товаришів ( 15,8% - діти І групи та 23,4% - старшокласники серед підлітків, які вживали алкоголь).

Учні другої групи частіше констатували зв’язок вживання алкоголю з поганим настроєм. Майже з однаковою частотою діти обох груп вживають спиртне для полегшення спілкування з однолітками.

Але, окрім ровесників, певною мірою сприяють тому, що дитина вперше бере в руки пляшку, і дорослі, що оточують підлітка. 81% опитаних відповіли, що серед їх близьких є люди, які зловживають алкоголем. У третини ( 28%) цю шкідливу звичку мають батьки. Окрім того, 34% підлітків зауважили, що дорослі вживають у їх присутності, а 68% дітей вперше спробували алкоголь за родинним столом.

Більшість учнів розуміють шкідливість вживання алкоголю ( 84% - І група, 78% - ІІ група), потребу боротися з пияцтвом ( відповідно 56% та 34 %).

Висновки


  1. Поширеність тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин серед підлітків м. Сум досить значна і досягає в окремих випадках до 48%.

  2. Переважна більшість дітей шкіл знають про шкідливість тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків.

  3. Серед підлітків простежуються початкові етапи формування залежності від психоактивних речовин, коли ще досить ефективною є просвітницька робота та існує можливість зворотного розвитку проблеми.

  4. Досконале вивчення етапів формування залежності від психоактивних речовин дозволить створити підґрунтя для розроблення ефективної допомоги підліткам.Summary

In this article the problems with smoking, using alcohol, narcotic among the teenagers are describe.
Список ЛІТЕРАТУРи


  1. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.: Медицина, 1995. – 600с.

  2. Подростковая медицина: Руководство для врачей /Под ред. Л.И. Левиной.   СПб.: Спец. лит-ра, 1999. – 731с.

  3. Gamaleya N.,Tagliaro F.// Life Sciences. – 1994.   N.53. – Р.99 – 105.

  4. Gumbiner J., Arriaga T. Juvenile adolescent //Psychological Reports. – 1999.- Part I of 2. – V.84, Issue 3. – P.761 – 777.

Надійшла до редакції 26 березня 2006 р.

Схожі:

Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда шум общие требования безопасности гост 12 003-83
Г. И. Варнашов; А. А. Меньшов, д-р мед наук; В. Н. Сога; Ю. П. Пальцев, канд мед наук; А. В. Колесникова, канд мед, наук; Ш. Л. Злотник,...
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconБвк 56. 8 А 92
Ц, канд мед наук Н. С. Дмитриев, проф С. Н. Лапченко, проф. В. Т. Пальчун, проф. О. К. Патякина, проф. В. С. Погосов, акад. Амн СССР...
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconНаукові записки
Филипчук С. В., канд. іст наук, ст викл.; Цолін Д. В., канд філол наук, доц.; Шанюк В. І., канд філол наук, доц.; Шаправський С. А.,...
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда работы электросварочные требования безопасности гост 12 003-86 государственный комитет
В. И. Киреев, канд биол наук; Л. А. Наумова, канд мед наук; М. М. Иваненко; А. Н. Фортунатов; Г. Н. Лащук, канд мед наук; А. В. Рязанов;...
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconРоманюк анатолій Семенович
Романюк анатолій Семенович (11. Х. 1956, м. Сніжне, Донецьк обл.) – історик, політолог, канд філос наук (Політична активність студентської...
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconВплив опіатонегативного засобу налоксону на морфофункціональний стан еритроцитів о. М. Важнича, д-р мед наук*; Р. В. Луценко, канд мед наук*; Н. О. Олійник*
О. М. Важнича, д-р мед наук*; Р. В. Луценко, канд мед наук*; Н. О. Олійник*; Н. В. Деміхова**
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconСумського державного педагогічного університету
Корнус А. О., канд геогр наук., доц. (відповідальний секретар); Нешатаєв Б. М., докт геогр наук, проф.; Злобін Ю. А., докт біол наук,...
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconМорфологічні особливості структурних змін щитовидної залози при різних видах її патології а. М. Романюк, д-р мед наук, проф.; Л.І. Карпенко, канд мед наук
Погіршення екологічної ситуації після аварії на чаес викликало збільшення частоти виникнення вузлових захворювань щитовидної залози...
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconPrinciples and practice of psyсhopharmacotherapy
Перевод с английского канд мед наук С. А. Малярова Научный редактор д-р мед наук, проф. Г. К. Дзюб
Сум о. К. Романюк, канд мед наук, доц.; О. Г. Васильєва; Ю. С. Зубарева; О. С. Сотник iconФорма № н 03
Розробники: д-р філос наук, проф. В. П. Мельник; канд філос наук, проф. А. В. Яртись; канд філос наук, доц. В.І. Стеценко; канд філос...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи