Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп icon

Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп
Скачати 64.75 Kb.
НазваУскладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп
Дата14.07.2012
Розмір64.75 Kb.
ТипДокументи

УДК 616.841+615.831.6


ЦЗЮ-ХРОНОТЕРАПІЯ МІКОЗІВ СТУПень, УСКЛАДНЕНИХ ЕКЗЕМАТИЗАЦІЄЮ


Аль-Хатіб Омар, асп.

Сумський державний університет


ПОСТАВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Мікози ступнів є одними з найбільш поширених грибкових захворювань у людей, особливо працездатного віку [1-3]. Останніми роками все частіше спостерігаються різноманітні ускладнення проходження цього дерматозу [4,5]. З урахуванням особливостей життєдіяльності і патоморфозу патогенних грибів звертається увага на необхідність підвищення ефективності системної терапії мікозів ступнів [6], що є важливим науковим та практичним завданням взагалі світової мікології [7] і є фрагментом комплексної НДР з номером держреєстрації 0198V007720.


^ АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Одним з ускладнень проходження мікозів ступнів є розвиток екзематозного процесу з локалізацією перш за все на ступнях та нижній третині гомілок [8]. Велике значення в механізмі розвитку такого ускладнення можуть мати регіональні особливості мікроциркуляції та терморегуляції шкіри у цих зонах [9]. В той же час звертається увага і на можливе значення ускладнення бактеріальною інфекцією проходждення мікозів ступнів як додаткового сенсибілізувального чинника [10].


^ НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на важливість патогенетичної дії етіологічних чинників у розвитку мікозів ступнів, ускладнених екзематизацією, ще недостатня увага приділяється можливості використання методів лікування, які б могли комплексно впливати на регіональні і загальноорганізменні патогенетичні фактори цього захворювання [11]. Не менш важливою частиною вирішення цієї проблеми є урахування економічних чинників при призначенні терапії недостатньо забезпеченим верствам населення, а також урахування можливостей використання немедикаментозних методів терапії захворювання.


^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначити можливості використання рефлексо-цзю-хронотерапії в системі комплексного лікування хворих на мікози ступнів з та без ознак екзематизації; зробити порівняльний аналіз такого лікування з традиційними методиками (медикаментозними та рефлексотерапії).


^ ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ; ОБҐРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Спостерігали 60 хворих на мікози ступнів (30 – з ознаками екзематизації, 30 – без таких ознак; жінок – 15, чоловіків – 45, у віці від 18 до 55 років). В залежності від методу лікування усі хворі були розподілені на 6 порівняльних репрезентативних груп (по 10 осіб в кожній).

Хворим на мікози ступнів без ознак екзематизації проводилося традиційне місцеве лікування (ванночки з перманганатом калію, фунгіцидні та фунгістатичні препарати, підкислювальні присипки і т.п.). Крім такого лікування 10 хворим проводилась традиційна рефлексо-цзю-терапія в корпоральні акупунктурні точки “цзу-сань-лі” та “сань-інь-цзяо”, ще 10 хворим рефлексо-цзю-терапію проводили за методикою, що враховує фізіологічні біоритми “сон-неспання” та “секреції гормонів кори надниркових залоз” (рефлексо-цзю-хронотерапія).

Хворі на мікози ступнів з екзематизацією були розподілені також на аналогічні порівняльні групи. Традиційна терапія, крім місцевого антимікотичного, вміщувала місцеве антиекзематозне лікування за традиційною методикою та загальну традиційну терапію (антигістамінні і седативні препарати, вітаміни, дієта, тощо). Крім такої традиційної медикаментозної терапії 10 хворим проводили рефлексо-цзю-терапію за традиційною методикою, ще 10 – за методикою з урахуванням вищезазначених біоритмів.

Традиційна рефлексо-цзю-терапія виконувалася за допомогою полинних сигар шляхом прогрівання вищезазначених точок акупунктури до відчуття тепла протягом 2-3 хвилин в денні часи. Рефлексо-цзю-хронотерапія проводилася за такою методикою: вранці протягом 1 хвилини прогрівання точок акупунктури здійснювали шляхом ритмічних прогрівань (до відчуття короткочасної легкої болісності) – тонізуюча акупунктура, ввечері протягом 4-5 хвилин точки акупунктури прогрівали без заподіяння болісних відчуттів – седативна акупунктура.

Вибір вищезазначених точок акупунктури був обумовлений тим, що вони, з одного боку, є регіональними точками, що розміщені близько до місця локалізації основного патологічного процесу на шкірі (можливість сегментарного впливу), а з іншого – що ці точки широко використовуються в акупунктурі для забезпечення нормалізації функціонального стану багатьох регулювальних систем організму – нейроендокринної, імунної та ін. [12].

Статистична обробка досліджених показників здійснювалася за допомогою пакета прикладних програм “Office Professional 2000” фірми Microsoft Corporation.

Аналіз результатів лікування хворих в порівняльних групах показав достеменно (p<0,05-0,01) більш кращі найближчі і віддалені результати у пацієнтів, яким проводилася рефлексотерапія за методикою, що враховує фізіологічні біоритми.

У хворих на мікози ступнів без екзематизації терміни регресу клінічних ознак захворювання після лікування з проведенням рефлексо-цзю-хронотерапії були коротшими в середньому на 7 днів у порівнянні з групою, що не одержувала рефлексотерапії, і в середньому на 4 дні, - що одержували рефлексотерапію без урахування фізіологічних біоритмів (p<0,05). У віддаленому періоді спостереження (1-2 роки) у жодного з хворих, що одержували рефлексо-цзю-хронотерапію, не розвивалося ознак екзематизації; в групі, що одержувала рефлексотерапію без урахування біоритмів екзематизація спостерігалася у 2 пацієнтів, у групі, що лікувалася без рефлексотерапії, – у 5 хворих.

У хворих на мікози ступнів з ознаками екзематизації терміни регресу клінічних ознак захворювання після лікування з проведенням хронорефлексотерапії були коротшими в середньому на 10 днів у порівнянні з групою, що не одержувала рефлексотерапію (p<0,01), в середньому на 6 днів – у порівнянні з групою, що одержувала рефлексотерапію без урахування фізіологічних біоритмів (p<0,05). У віддаленому періоді спостереження рецидиви екзематозного процесу виникли у 1 хворого, що одержував рефлексо-цзю-хронотерапію, у 3, що одержували рефлексотерапію без урахування фізіологічних біоритмів, у 7, що не одержували рефлексотерапію.

Отримані результати дослідження свідчать про високу ефективність рефлексо-цзю-терапії при її використанні в системі комплексного лікування хворих на мікози ступнів як з ознаками, так і без ознак екзематизації. Ефективність рефлексотерапії значно підвищується при використанні методики, що враховує фізіологічні біоритми “секреції гормонів кори надниркових залоз” та “сон-неспання”. Це може бути зв’язаним з загальною антистресовою дією такого лікування, з більш ефективним впливом на інтенсивність проявів порушень психофізіологічного стану хворих (свербіж шкіри, емоційна лабільність, порушення сну) та регіональне поліпшення нервово-трофічних процесів у шкірі гомілок та ступнів.


^ ВИСНОВКИ. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Рефлексо-цзю-терапія, особливо при її проведенні з урахуванням фізіологічних біоритмів (хронотерапія), дозволяє в більш короткі терміни досягти хороших клінічних результатів лікування у хворих на мікози ступнів як з ознаками, так і без ознак екзематизації (у порівнянні з традиційним медикаментозним лікуванням), а також запобігає розвитку рецидивів захворювання або знижує ступінь їх проявів. Перспективним подальшим дослідженням є розроблення методів превентивної терапії хворих на мікози ступнів з тенденцією до розвитку екзематозного процесу і впровадження їх в систему профілактичних заходів при цьому захворюванні.


SUMMARY


Accupuncturchronotherapy gives good results in the complex treatment of patients with micosis of foots with eczematisatio.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Терханова И.В. Микозы стоп // Дерматология, косметология, сексопатология. – 2002. – №1-2(5). – С. 34-40.

 2. Тоскин И.А., Галустян С.М. Актуальные вопросы эпидемиологии микоза стоп // Тезисы докл. VIII съезда дерматол. и венерол.– Москва, 2001. – Ч.1. – С. 188.

 3. Kemna M., Eiewski B.J.A.U.S. Epidemiology survey of superficial fungal diseases // Am. Acad. Dermatol. – 1996. – Vol. 4. – P. 539-542.

 4. Глухенький Б.Т., Заруцкая Н.П., Волосюк И.В. Дерматофиты – основные возбудители онихомикозов // Проблемы мед. – 1999. - №5 (9-10). – С. 44-45.

 5. Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вульф К. и др. Дерматология: атлас-справочник. – Мак-Гроу-Хилл. Практика. – 724 с.

 6. Коляденко В.Г., Степаненко В.І., Коган Б.Г., Кравченко Б.Г. Шляхи підвищення ефективності системної терапії мікозів шкіри та її придатків з урахуванням особливостей життєдіяльності і патоморфозу патогенних грибів // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2001. – №2-3. – С. 62-67.

 7. Лещенко В.М. Грибковые заболевания: современное состояние проблемы //Международн. мед. журнал.- Харьков, 1999. – Т.5, №3. – С. 51-55.

 8. Кубанова А.А., Потекаев Н.С., Потекаев Н.Н. Руководство по практической микологии.– Москва: ФИД «Деловой експресс», 2001. – 54 с.

 9. Іванов С.В. Деякі аспекти мікроциркуляції та терморегуляції у хворих на екзему і мікози стоп // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2002. – №1(4). – С. 59-61.

 10. Федотов В.П., Писаревська І.А. Мазь “Кремген” у лікуванні хворих на алергодерматози, ускладнені бактеріальною інфекцією // Дерматовенерология, косметология, сексопатология. – 2001. – №1(4). – С. 210-211.

 11. Рознатовский К.И. Роль социально-психологических и эмоционально-стрессовых факторов в развитии гемодинамических, микроциркуляторных и гормональных нарушений при дерматозах ладонно-подошвенной локализации и методы их компенсации, нейрорегуляторной коррекции: Автореф. дис… д-ра мед. наук. – Москва, 1997. – 30 с.

 12. Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. – Москва: Медицина, 1980. – 560 с.


Надійшла до редколегії 14 квітня 2003 р.«Вісник СумДУ», №7 (53), 2003

Схожі:

Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconПротокол засідання №2 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
В. В., Шишлакова В. М., Шкандибін Ю. О., Шульський О. Є., Непийпа Д. М., Жучок Ю. В., Іє О. М., Масюта Є. О донченко В. Ю., Жукова...
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconПротокол засідання №6 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
О. В.,Кравченко Н. С., Донченко В. Ю.,Шумило Ю. М., Лущенко О. І., Радчук О. В., Придорожко Ю. В., Чебанов П. О., Швиров В. В., Шишлакова...
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconПротокол засідання №8 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
О. В.,Кравченко Н. С., Донченко В. Ю.,Шумило Ю. М., Лущенко О. І., Радчук О. В., Придорожко Ю. В., Чебанов П. О., Швиров В. В., Шишлакова...
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconЗвіт голови рму ііт щодо виконання плану роботи на 2011 2011 навчальний рік
О. В.,Кравченко Н. С., Донченко В. Ю.,Шумило Ю. М., Лущенко О. І., Радчук О. В., Придорожко Ю. В., Чебанов П. О., Швиров В. В., Шишлакова...
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconЗвіт про проведення І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті І науці молодими ученими ііт
Циба О. В.,Шумило Ю. М., Лущенко О. І., Радчук О. В., Придорожко Ю. В., Чебанов П. О., Швиров В. В., Шишлакова В. М., Шкандибін Ю....
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconУ водні джерела О. М. Маценко, асп. О.І. Маценко, асп
При цьому не допускати перевищення рівня забруднення щоб не виникали небажані наслідки в системі [1]
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconViii международная конференция «Перспективные технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и наноматериалов» Уважаемые коллеги!
Ий институт стали и сплавов», Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д серикбаева и гоу впо «Юго-Западный...
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconМ. М. Гривков**, інж.; М. В. Козинець*, асп.; І. В. Шелехов*, асп. Сумський державний університет. Ват «Сумихімпром»
України щодо впровадження інтелектуальних асутп все ще не відбувається, що становить значну загрозу для конкурентоспроможності вітчизняних...
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconМатематична модель перешкод при роботі асу газотурбінної електростанції в. В. Нечипорук *, асп.; А. В. Толбатов**, асп
Прикладом реалізації таких електростанцій є енергетичні установки, які розроблені І експлуатуються ват “Сумське мнво ім. М. В. Фрунзе”...
Ускладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп iconМатематична модель перешкод при роботі асу газотурбінної електростанції в. В. Нечипорук *, асп.; А. В. Толбатов**, асп
Прикладом реалізації таких електростанцій є енергетичні установки, які розроблені І експлуатуються ват “Сумське мнво ім. М. В. Фрунзе”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи