Теми дипломних робіт спеціалістів icon

Теми дипломних робіт спеціалістів
Скачати 127.98 Kb.
НазваТеми дипломних робіт спеціалістів
Дата14.07.2012
Розмір127.98 Kb.
ТипДиплом

Витяг з протоколу № 10

Вченої ради біологічного факультету

від 19 жовтня 2011 року


Теми дипломних робіт спеціалістів
Прізвище ім'я, по батькові студента

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1

Дробуш

Оксана Павлівна

Динаміка вікової структури популяції Corydalis solida (L.) Clairv. (Українське Розточчя).

асист. Дика О.О.

2

Стахів

Христина

Павлівна


Динаміка вікової структури ценопопуляцій Gymnadenia canopsea (L.) (Orchidaceae) в асоціації Festucetum rubrae.

асист. Дика О.О.

3

Павлух

Ольга Василівна

Життєві форми і особливості розвитку представників Asphodelaceae в колекції тропічних і субтропічних рослин ботсаду ЛНУ ім. Івана Франка.

доц.

Прокопів А.І.

4

Глаговська Галина Степанівна

Епігейні та епілітні лишайники Шацького національного природного парку.

асист.

Пірогов М.В.

5

Дяків

Тетяна Володимирівна

Морфологія і васкулярна анатомія квітки представників родини Melanthiaceae Batsch.

доц.

Одінцова А.В.

6

Нікітюк

Марта Олександрівна

Реконструкція розвитку рослинного покриву околиць болота Завадки (на підставі палінологічного аналізу).

доц.

Калінович Н.О.

7

Фостяк

Тарас Михайлович

Рослинність високогірних лук західної частини Чорногірського хребта.

доц.

Калінович Н.О.

8

Хомин

Адріана Любомирівна

Епіфітні лишайники Шацького національного природного парку.

асист.

Пірогов М.В.

9

Закутня

Христина Володимирівна

Біохімічні властивості мутантів метилотрофних дріжджів ^ Hansenula polymorpha з делеціями гомоголів транспортних білків Hgt1p/Opt1/Gsh11р.

доц.

Климишин Н.І.

10

Лабінська Христина

Орестівна

Структурна організація мембран еритроцитів за умов введення природного поліфенольного комплексу виноградного вина за дії низькоінтенсивного рентгенівського випромінювання.

проф.

Сибірна Н.О.

11

Щербина

Надія Іванівна

Вплив препарату з екстракту Галеги лікарської на активність ферментів антиоксидантної системи за умов експериментального цукрового діабету 1 типу.

доц. Клевета Г.Я.

12

Василів

Надія Василівна

Ефективність обробки насіння препаратом Біолан при вирощуванні огірків в умовах хлоридного засолення.

доц.

Романюк Н.Д.

13

Дмитрук

Марія Василівна

Протекторний вплив регуляторів росту біогенного походження на ріст і розвиток гороху за дії стресових чинників.

доц.

Романюк Н.Д.

14

Макогоненко Софія Юріївна

Вплив емістиму С та біо-ПАР на ріст та функціонування системи антиоксидантного захисту рослин сої та соняшника.

доц.

Романюк Н.Д.

15

Гавданович Юліяна Левківна

Ефективність інокуляції сої ^ Bradyrhizobium japonicum в умовах нафтового забруднення ґрунту.

доц.

Романюк Н.Д.

16

Борис

Йоанна Михайлівна

Розвиток стійкості рослин кукурудзи до дії іонів свинцю.

доц. Пацула О.І.

17

Кадай

Христина Миколаївна

Фізіолого-біохімічні реакції у рослин за дії сульфату цинку.

доц. Пацула О.І.

18

Баюн

Ніна Григорівна

Використання золи ТЕС як засобу нейтралізації токсичності субстратів породного відвалу при вирощуванні рослин амаранту і щавнату.

доц. Баранов В.І.

19

Живиляк

Олена Стефанівна

Низькомолекулярні антиоксиданти рослин ^ Саrex hirtа L. В умовах росту на нафто забруднених ґрунтах.

доц.

Цвілинюк О.М.

20

Кулик

Віктор Миколайович

Вплив різних концентрацій міді на оксидативні показники у проростків люпину гіркого.

доц. Баранов В.І.

21

Шилич

Дмитро Михайлович

Ріст і окремі показники фотосинтезу люпину і гірчиці за росту на субстратах породного відвалу при внесенні золовідходів ТЕС.

доц. Баранов В.І.

22

Карпінець

Людмила Іванівна

Вміст важких металів, нітратів та вуглеводів у органах проростків та рослин кукурудзи за дії свинцю та викидів автотранспорту.

доц. Баранов В.І.

23

Сенечин

Надія Петрівна

Ростові показники і вміст фотосинтетичних пігментів рослин-фіторемедіантів за дії нафтового забруднення ґрунту.

доц.

Цвілинюк О.М.


24

Шевчик

Леся Зеновіївна

Екотоксикологічний моніторинг нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації.

доц.

Цвілинюк О.М.

25

Ребець

Ірина Михайлівна

Вплив іонізуючого опромінення на функціонування підщелепної слинної залози щурів.

доц. Федірко Н.В.

26

Приходько

Ірина Василівна

Вплив ендоканабіноїдів на Са2+-транспортувальні системи ацинарних клітин підщелепної слинної залози щурів.

доц. Федірко Н.В.

27

Федунь

Ірина

Володимирівна

Система антиоксидантного захисту і перекисне окиснення ліпідів в тканинах амурського сазана різного віку.

асист. Мерлавський В.М.

28

Біляк

Любов Олександрівна

Особливості пам’яті і мислення дітей середнього і старшого шкільного віку.

доц. Іккерт О.В.

29

Бено

Юрій Йосифович

Магнітна стимуляція ростових процесів для стратегії інтродукції.

доц. Дика М.В.

30

Дубів

Галина Василівна

Вплив комплексного лікування на вміст аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази у крові хворих туберкульозом легень.

доц. Отчич В.П.

31

Орлова

Анастасія Дмитрівна

Каталітичні та кінетичні властивості na+, k+-активованої, mg2+-залежної атфази зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу.

Доц. Бура М.В.

32

Савчин

Ольга Михайлівна

Визначення залишкових кількостей біологічно-активних речовин в медичних та ветеринарних препаратах.

проф. Санагурський Д.І.

33

Галичанівська Уляна Любомирівна

Веслоногі рачки (Crustacea: Copepoda) зоопланктоценозів паркових водойм.

доц. Іванець О.Р.

34

Гібляк

Наталія Романівна

Динаміка чисельності, особливості біології та охорона ондатри на території Сокальського району Львівської області.

доц. Сребродольська Є.Б.

35

Кузенко

Мар΄яна Іванівна

Структурні характеристики зоопланктоценозів водойм Жидачівщини.

доц. Іванець О.Р.

36

Левицька

Ярина Василівна

Фауна гризунів району устя річки Свіча (видове різноманіття, чисельність, біотопічний розподіл).

доц. Дикий І.В.

37

Фединяк

Мар’яна Львівна

Прісноводні молюски і личинки трематоди р. Дністер та Вишеньки.

доц.

Яворський І.П.

38

Шкумат

Роман Ярославович

Біоекологічні особливості та значення ос-філантів (^ Phylantus triangulum) у природних комплексах околиць смт. Гніздичів.

асист. Лєснік В.В.

39

Ярич

Марія Михайлівна

Рукокрилі гірського регіону Івано-Франківської обл. (видове різноманіття, чисельність, біотопічний розподіл).


доц. Дикий І.В.

40

Дичка

Наталія Ярославівна

Земноводні та плазуни Долинського району Івано-Франківської області

доц. Сребродольська Є.Б

41

Савчук

Христина Ігорівна

Зооценози урбоекосистем м. Львова, їх структура та зв’язки.

проф. Царик Й.В.

42

Тромса

Христина Дмитрівна

Малакофауна водойм околиць м. Львова і Шацького національного природного парку та їх роль в очищенні гідроекосистем.

доц. Хамар І.С.

43

Вербова

Іванна Іванівна

Фізіолого-біохімічні властивості бактерій родів Desulfovibrio та Desulfuromonas за впливу гербіцидів на основі гліфосату.

доц. Звір Г.І.

44

Гульгун

Оксана Ярославівна

Цитологічні та фізіологічні властивості тіонових бактерій, виділених з різних екологічних ніш.

асист.

Галушка А.А.

45

Загородна

Ірина Романівна

Ріст та утворення гідроген сульфіду сірковідновлювальними бактеріями роду Desulfuromonas за впливу органічних сполук.

доц.

Яворська Г.В.

46

Краглик Людмила Іванівна

Відновлення сульфатів бактеріями роду Desulfovibrio, виділеними з озера Яворівське.

асист.

Галушка А.А.

47

Кухарська

Ольга Андріївна

Вплив умов культивування на ріст і пігментоутворення ^ Lamprocystis roseopersicina.

доц. Гнатуш С.О.

48

Рудик

Леся Романівна

Субстратне фосфорилювання у клітинах бактерій ^ Сhlorobium limicola IMB K-8 за стресових умов.

доц.

Горішний М.Б.

49

Скотаренко Марта Олегівна

Вплив умов культивування на ріст і пігментоутворення ^ Cromatium okenii.

доц. Гнатуш С.О.

50

Філь

Мар'яна Романівна

Механізми протипухлинної активності 4-тіалізоїдонів залежно від структури їх молекул.

доц. Осташ Б.О.


51

Думін

Христина Ярославівна

Генотоксична активність новосинтезованих харчових ароматизаторів фруктового ряду, їх комбінацій з інщими ароматизаторами та хіміопревенторами.

доц. Боднар Л.С.

52

Шляхтіна Єлизавета Артемівна

Молекулярні механізми дії протипухлинного препарату доксорубіцину у комплексі з полімерними наноносіями in vitro та in vivo .

доц. Черник Я.І.


53

Крук

Юлія Андріївна

Вплив факторів ризику на фрагментацію ДНК сперматозоїдів у чоловіків з тривалим безпліддям.

доц. Голуб Н.Я.
В.о. декана біологічного факультету, доцент Хамар І.С.


Секретар Вченої ради, доцент Дудок К.П.

Схожі:

Теми дипломних робіт спеціалістів iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Теми дипломних робіт спеціалістів iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Теми дипломних робіт спеціалістів iconТеми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання

Теми дипломних робіт спеціалістів iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Теми дипломних робіт спеціалістів iconТеми дипломних робіт для
Раціоналізація діловодства в державних установах (1991-2012 рр.): теорія та пракика
Теми дипломних робіт спеціалістів iconЗагальний рейтинг конкурсних дипломних робіт Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Теми дипломних робіт спеціалістів iconТеми дипломних робіт бакалаврів
Адаптаційна стратегія видів, що знаходяться на межі ареалів у високогір’ї Українських Карпат
Теми дипломних робіт спеціалістів iconРегламент підготовки магістерських дипломних робіт
Організація збору заяв студентів із визначеними темами магістерських дипломних робіт
Теми дипломних робіт спеціалістів iconПорядок приймання, обліку, зберігання та використання дипломних робіт
«Основних вимог до організації підготовки та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання всіх спеціальностей» затверджених...
Теми дипломних робіт спеціалістів iconТеми магістерських та дипломних робіт (2010–2011 рр.)
Теоретико-методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Білорусі та Казахстану)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи