2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр icon

2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр
Скачати 25.32 Kb.
Назва2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр
Дата14.07.2012
Розмір25.32 Kb.
ТипДокументи

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ

1. Назва модуля Прикладні програми електроніки

2. Код модуля НПЕ_6021_С01

3. Тип модуля обов’язковий

4. Семестр 6

 1. Обсяг модуля загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) аудиторних годин – 80 (лекцій -48, лабораторні заняття - 16, практичні заняття - 16)

 2. Лектор к.т.н., с.н.с. Ховерко Юрій Михайлович

 3. Результати навчання У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати методи, алгоритми і комп'ютерні програми для розв'язання задач, що виникають у реалізації технологічного циклу проектування і виготовлення напівпровідникових приладів та інтегральних схем;

уміти розв’язувати змішані крайові задачі для рівнянь дифузії (теплопровідності), Лапласа, Пуасона та хвильового рівняння; числової реалізації перетворень Фур'є і Лапласа, застосовувати метод Монте-Карло для прогнозування надійності роботи електронних пристроїв і систем.

 1. ^ Спосіб навчання аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі

пререквізити: математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, основи комп’ютерного моделювання в мікро- та наноелектроніці;

кореквізити: –

 1. ^ Зміст навчального модуля

Розв’язання задач дифузії (теплопровідності). Змішана задача для рівняння дифузії домішок у напівпровідниках. Варіанти задачі, які мають аналітичне розв'язання. Розв'язання задачі дифузії домішки методом сітки. Стійкість методу. Порівняння аналітичного і наближеного розв'язку. Програма розв'язання рівняння дифузії домішки у напівпровіднику з урахуванням температурної залежності коефіцієнта дифузії. Задача теплопровідності (дифузії) з похідною в граничній умові. Задача Штурма-Ліувіля. Перетворення Фур’є і його застосування для розв’язання рівнянь з частинними похідними. Згортка двох функцій. Перетворення Фур’є згортки функцій. Функція Гріна. Перетворення Лапласа і застосування його для розв’язання рівнянь з частинними похідними. Програми числового перетворення Фур’є і Лапласа. Хвильове рівняння. Застосування розв'язків хвильового рівняння в моделюванні давачів фізичних величин. Одновимірне хвильове рівняння. Аналітичне і числове розв'язання. Порівняння розв'язків. Хвильове рівняння і граничні умови. Коливання обмеженої струни. Стоячі хвилі. Коливання стрижня. Комп'ютерне розв'язання гіперболічного різницевого рівняння. Рівняння Лапласа. Рівняння Пуасона. Метод Монте-Карло. Застосування методу Монте-Карло для числового моделювання параметрів електронних схем. Комп’ютерні програми розрахунку параметрів електронних схем методом Монте-Карло.

 1. Рекомендована література

  • Фарлоу С. Уравнения с частными производными для научных работников и инже-неров.-М.: Мир, 1985.-384 с.

  • Голоскоков Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 539 с.: ил.

  • Нерретер В. Расчет электрических цепей на персональной ЭВМ.-М.:Энергоатомиздат, 1991.-220 с.

  • Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з курсу “Прикладні програми електроніки” для студентів базового напрямку 7.0908 “Електроніка “ / Укл. Сиротюк С.В. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”, 2000. - 11 с.

 2. Форми та методи навчання лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 3. Методи і критерії оцінювання : Поточний контроль 30% – лабораторні і практичні заняття (20%), контрольні роботи та домашні завдання (10%)

Підсумковий контроль 70% – іспит (письмові тести та усне опитування)

14. Мова навчання українська

Схожі:

2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: нпе 6006 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів єctс –5), аудиторні години –80 (лекції – 48, практичні заняття – 32)
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр iconКод модуля нпе 6003 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр
Обсяг модуля загальна кількість годин – 120, кредитів єктс –4 аудиторних годин –64 (лекцій 48, практичні заняття 16)
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр iconКод модуля нпе 6009 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр
Обсяг модуля загальна кількість годин – 210, кредитів єктс – 7 аудиторних годин – 80 (лекцій -64, практичних занять 16)
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр iconКод модуля нпе 6033 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр
...
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ес 6035 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IX обсяг модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен уміти проектувати електричну частину підстанції
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр iconКод модуля: зі 6095 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: езікт 6046 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3), курсовий проект 90
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр iconКод модуля: ерат 6045 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр: VIII
Назва модуля: Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр iconКод модуля: зі 6092 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: “Організація та проведення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом”
2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ес 6037 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин 75 (кредитів єктс-2,5) аудиторні години –32 (лекції –16, практичні -16)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи