Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 121.25 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата14.07.2012
Розмір121.25 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

“______” ________________________

протокол № ______


Завідувач кафедри (курсу)


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З Психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів


^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА ТЕМУ: „ Групова психодинамічна психотерапія: покази, рамкові умови. Основні правила групової роботи. Ведення груп. Регресія в групах, груповий конфлікт. Концепції групової динаміки. Спеціалізовані терапевтичні групи”.

Навчальний предмет – психоаналіз та інші особистіно орієнтовані діагностично-лікувальні підходи

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ Т.І.ЛАЗУК

^

Методична вказівка


практичного заняття


ТЕМА: Групова психодинамічна психотерапія: покази, рамкові умови. Основні правила групової роботи. Ведення груп. Регресія в групах, груповий конфлікт. Концепції групової динаміки. Спеціалізовані терапевтичні групи.


1. Навчальна мета.


1.1. Знати:

 • Історію розвитку групової психотерапії.

 • Основні фундаментальні функції групової психотерапії.

 • Типи керівництва в групах за К.Левіним.

 • Напрямки групової аналітичної психотерапії.

 • Ідею "базових допущень" за Біоном.

 • Визначення "звичайної групової напруженості" за Езрієлем.

 • Підхід Фулкса до розуміння індивідуума.

 • Рівні функціонування груп за Фулксом.

 • Умови проведення групової психотерапії.

 • Роль пацієнта в груповій психодинамічній психотерапії.

 • Роль терапевта в груповій психодинамічній психотерапії.

1.2. Уміти:

 • Дотримуватися технічних правил, сеттінгу, вимог професійної етики і деонтології.

 • Визначати рівень функціонування групи.

 • Визначати груповий конфлікт.

 • Володіти навичками організації психотерапевтичного середовища для проведення групової психотерапії.

1.3.Практичні навички:

 • визначення рівня функціонування групи;

 • визначення групового конфлікту;

 • вільних асоціацій;

 • дотримання сеттінгу.


^ 2. 4 ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Люди живуть в сім'ях і постійно включаються в ті або інші соціальні групи. Їх проблеми, як правило, відображаються в груповій поведінці. Розвиток теорії об'єктних стосунків в психоаналізі сприяв розумінню руйнівної дії травм раннього віку, що виникли в сім'ї, на подальші стосунки з оточуючими вже у зрілому віці. Вплив групи часто надає могутню підтримку і надає сприятливе середовище для виявлення і зняття проблем, що виникли вказаним вище чином в дитинстві. Іншими словами, групи в психотерапії можна використовувати як на зовнішньому рівні підтримки, так і на більш глибоких дослідницьких рівнях.

Початок терапевтичного застосування груп в клінічній практиці відноситься до початку нашого століття, коли американський хірург-пульмонолог Пратт (1907) з Бостона збирав "класи", які складалися з 15—20 хворих на туберкульоз, яких відмовилися прийняти спеціалізовані санаторії. Щотижневі зустрічі, що забезпечують спілкування і взаємну підтримку, принесли вражаюче поліпшення фізичного і морального стану. В 20—30-х роках деякі психіатри стали вводити цей метод в свою практику як спосіб підтримки госпіталізованих хворих, страждаючих психічними розладами.

Термін "групова терапія" увів приблизно в 1920 році Морено, відомий в першу чергу розвитком психодрами, в якій групи використовуються і як трупа, і як глядацька аудиторія. Таке активне дійство, яке направляється фахівцем, який проводить психодраму, служило засобом виявлення індивідуальних проблем і їх ігрового переживання як би наново.

Адлер, що розійшовся в 1911 році з Фройдом в поглядах на роль інстинктів і який надавав більшого значення соціальному аспекту, став засновником напрямку соціальної і профілактичної психіатрії і зробив безпосередній вплив на створення одноденних стаціонарів і терапевтичних клубів.

^ Обмін інформацією, навчання і взаємна підтримка - ось основні фундаментальні функції терапевтичних груп в широкому значенні слова. Неформальні, непрофесійні групи взаємної підтримки (наприклад, анонімні алкоголіки) розповсюджуються все ширше і приносять важливу допомогу багатьом десяткам і сотням людей, які страждають від алкоголізму, самотності, втрати близьких і т.п. Очевидно, що такі групи є не стільки інструментом глибокого дослідження, скільки джерелом взаємної підтримки.

Аналітичний напрямок у використовуванні груп почався з праць декількох європейських психоаналітиків, що емігрували в США. Прикладом цьому може служити діяльність Поля Шильдера в госпіталі Бельвю (Нью-Йорк). Він помітив, що деякі пацієнти не "піддавалися лікуванню класичним індивідуальним психоаналізом. Вони реагували тільки в групі. Особливо це відноситься до осіб, які страждають соціальними неврозами". В групі пацієнти "з подивом знаходили, що думки, які, як їм здавалося, ізолюють їх від оточуючих, насправді властиві кожному з них".

Іншою важливою подією в розвитку робіт з групами стали дослідження, проведені у відомому Массачусетському технологічному інституті психологом Куртом Левіним. Саме завдяки йому став широко використовуватися термін "групова динаміка". Його теорія соціальної взаємодії включає ідею психологічного простору і підкреслює, що те, що відбувається "тут і тепер" набагато важливіше наслідків віддалених подій минулого. Їм був проведений класичний експеримент порівняння дії авторитарного, демократичного і відпускаючого справу на самотік керівництва. Діти з авторитарно керованих клубів були залежні від лідера і зосереджені на собі у відносинах з рівними. При демократичному керівництві ті ж діти не тільки проявляли більше ініціативи, дружелюбності і відповідальності, але й працювали краще, причому продовжували працювати і у відсутність керівника. В групах, де справа була пущена на самотік, як норма виявлялася агресія, яка, до речі, була характерною і для авторитарно керованих груп. Особливо сильним виявився вплив робіт Левіна на розвиток Т-груп (груп тренінгу), організованих для допомоги людям, які працюють на виробництві. Групи для терапевтичних цілей і навчання не зводяться лише до аналітичної групової терапії і Т-групам. Сюди можна віднести і групи зустрічей, і гештальт-терапію, і психодраму, а також групи транзакційного аналізу і поведінкової (біхевіористської) терапії.

В аналітичній груповій психотерапії розвивалися три основні напрямки аналізу: аналіз в групі, аналіз групи і аналіз через групу.

Аналіз в групі менш інших використовує динаміку групи. Терапевт проводить індивідуальну терапію в груповій обстановці. Метод особливо розвинутий в США. Часто учасники таких груп заздалегідь проходили індивідуальну терапію в класичному варіанті і встигали встановити контакт з терапевтом. Сеанси проходили чотири рази на тиждень, причому два з них - у відсутність терапевта. Ідея полягає у використанні явища перенесення, яке направляється терапевтом.

Аналіз групи пов'язаний з цікавістю до динаміки групи. Цю форму розвивали у Великобританії фахівці Тевістокськой клініки. Біону (1961) належить ідея базових допущень, тобто примітивних станів свідомості, автоматично виникаючих, коли люди збираються в групу. Фантазії і емоційні потяги, пов’язані з цими базовими допущеннями, несвідомо визначають поведінку групи, що перешкоджає виконанню явної задачі, поставленої перед групою, і заважають позитивним змінам і подальшому творчому розвитку. У разі терапевтичної групи такі базові допущення заважають "робочій групі" досліджувати почуття і проблеми її індивідуумів. Біон відносив до цих базових допущень залежність (очікування ухвалення всіх рішень терапевтом), синдром "бий - біжи" (прагнення вплутатися в бійку або, навпаки, врятуватися втечею при щонайменшому зіткненні), розбиття на парочки (надія на появу рішення шляхом парного з'єднання зусиль). Зразками подібних базових допущень він рахував відповідно церкву, армію і аристократію. Біон працював з групами всього декілька років, але його ідеї допомагають зрозуміти примітивні чинники, що руйнують колективну роботу. Ці явища носять особливо деструктивний характер в ситуаціях, коли "демократичний діалог" неможливий або неприйнятний, що часто спостерігається в деяких комітетах, організаціях, суспільствах і навіть при груповій терапії, яка проводиться «автократично».

Езрієль увів у обіг вираз "звичайна групова напруженість" для описання групового конфлікту, який виникає в результаті бажаного, але уникаючого стосунку з терапевтом, яке розділяється всіма, і пробуджує страх перед наслідками, якщо такий стосунок стане визнаним (згубне відношення). Такий конфлікт вирішується ухваленням компромісного стосунку з терапевтом (належне відношення). Наприклад, ворожість по відношенню до терапевта, продиктована бажанням кожного бути єдиним пацієнтом/дитиною, залишається незадоволеною (уникаюче відношення), призводить до страху бути кинутим (згубне відношення) і дозволяється приховуванням цього негативного відношення під маскою готовності до співпраці (належне відношення). Езрієль вважав, що задача терапевта полягає в тому, щоб спочатку розрядити звичайну групову напруженість, а потім показати кожному його особистий внесок в рішення цієї проблеми і сформувати вирішення конфлікту на основі індивідуальної психопатології. В цьому значенні він поєднував аналіз групи і аналіз в групі. Такі ідеї можуть бути корисними для багатьох форм проведення групових занять, але особливо вони необхідні у випадках, коли терапевт займає виключно безпристрасну позицію.

Аналіз через групу асоціюється з працями С.Х. Фулкса (1898—1976), засновника Британського суспільства групової терапії (1952). Він розглядав групу як терапевтичний засіб і бачив задачу терапевта в тому, щоб підживлювати терапевтичний потенціал, надаючи можливість кожному індивідууму в групі діяти все більш активно і самостійно. В груповій аналітичній терапії "до індивідуума відносяться в контексті групи при активній участі групи".

Фулкс розглядав індивідуума як вузол в сітці відносин, а хворобу - як неполадку в сітці, яка висвічується через даного індивідуума. Таке усвідомлення трансособистісних явищ передбачило подальші відкриття в області сімейної терапії. Далі, Фулкс виділяв безліч рівнів, на яких функціонує група (часто це відбувається відразу на декількох): 1) рівень нинішніх дорослих відносин; 2) рівень відносин індивідуального перенесення; 3) рівень проектованих і розділених почуттів і фантазій, які часто походять з ранньої, довербальної стадії розвитку; 4) рівень архетипових універсальних образів, нагадує юнговські архетипи несвідомого. Ці рівні ранжировані від більш усвідомлених об'єктивних "повсякденних відносин" до все більш суб'єктивних і несвідомих вигаданих відносин; від більш чітко диференційованих і індивідуальних відносин до менш чітких.

Підхід Фулкса виявився навряд чи не найвпливовішим на сьогодні у Великобританії, на ньому грунтується терапія малих груп. В 1967 році Фулкс заснував журнал "Групп-аналіз", а в 1971 році зіграв вирішальну роль у створенні Інституту групп-аналізу.

^ Умови проведення групової терапії. Шість — вісім пацієнтів, як правило, спочатку не знайомих один з одним, регулярно зустрічаються на годину—півтора раз або два на тиждень, і це продовжується роками (найпоширеніший термін 2—3 роки). Терапевт або два терапевти сидять разом з пацієнтами, крісла розставлені по колу з дотриманням повної рівності, в центрі можна поставити невеликий столик. Обстановка повинна забезпечувати спокій пацієнтів і упевненість в тому, що несподіване вторгнення не перешкодить проведенню сеансу. Дотримання всіх цих вимог не менш важливо, ніж при індивідуальній психотерапії.

Пацієнти повинні розглядати свою участь в групі як найважливіший обов'язок, зберігати конфіденційність всього почутого в групі і не зустрічатися назовні від групи, не повідомивши про це. Їм слід попереджати групу, якщо вони припускають пропустити заняття, а про відпустку бажано оповіщати за місяць. Найбільш поширені закриті групи, де склад учасників незмінний із самого початку до кінця курсу. Іноді групи бувають частково відкритими, коли деякі учасники приєднуються дещо пізніше, а деякі - покидають групу раніше.

Групи здебільшого складають так, щоб чоловіків і жінок було порівну, щоб належали приблизно до одного і того ж кола за рівнем освіти, культури і т.п. В деяких випадках участь в групі буває ще більш ефективною після проходження курсу індивідуальної терапії.

Роль пацієнта у всіх видах групової психотерапії, пов'язаних з дослідженням і аналізом, полягає у готовності прийняти на себе відповідальність за свої проблеми, прагнення шукати їх рішення шляхом більш повного розуміння себе самого і своїх відносин, що його проблеми не чужі і іншим людям. Чим активніше бере участь пацієнт в роботі групи, тим більш корисною виявляється для нього ця робота, яка вимагає прояву відвертості відносно себе, своїх проблем і чуйності до чужих проблем.

Роль терапевта , якого часто називають ведучим групи, полягає у сприянні і створенні атмосфери, в якій відбувається чесне спілкування, при цьому він допомагає кожному проявити краще те, на що той здатний. Залишаючись як би в тіні, терапевт заохочує роздум, чуттєвість і взаємодію в групі. Крім того, йому властива рефлексія з приводу того, що відбувається, коли він використовує власні відчуття і асоціації, привертає матеріали попередніх сесій. Він повинен стежити не тільки за тим, що мовиться, але і за тим, як пов'язані теми і асоціації, що саме дозволяє виявити суть конфлікту.

На ранній стадії, поки учасники недостатньо добре знають один одного і не дуже довіряють один одному, група, як правило, приймає регресивне або залежне відношення до ведучого, розраховувавши на його лідерську роль. Тому на ранніх стадіях терапевт повинен полегшувати спілкування, пояснювати і інтерпретувати його більш активно, але у міру того, як виробляється культура групи, він поступово відмовляється від такої активної ролі.

Положення ведучого як учасника групи, хоча і відмінного від інших, залишає йому більше свободи для аналізу і розподілу "вільно плаваючої уваги". Ведучий може надавати можливість коментувати спосіб представлення своїх проблем кожним з учасників, вносячи цим свіжий струмінь у відчуття "тут і тепер". І тонко налаштовувати атмосферу в групі. Деякі терапевти, які проводять групові заняття, знаходять вельми корисним для орієнтації використання концепції фокусного конфлікту групи. Конфлікт включає турбуючий мотив (наприклад, бажання кожного з пацієнтів неподільно володіти терапевтом), реактивний мотив (наприклад, страх несхвалення з боку терапевта і інших учасників групи), що породжує і приводить до знаходження групового рішення. Групове рішення не слід розглядати як фіксований захист; воно може змінюватися в процесі сеансу. Рішення часто виявляється обмежуючим, направленим тільки на знищення страху, або дозволяючим, при якому деякий вираз турбуючого мотиву дозволений для забезпечення його розуміння і аналізу. Одним з типових прикладів обмежуючого рішення групового конфлікту є ситуація, коли один з пацієнтів відволікає на себе увагу всієї групи. Більш дозволяючим рішенням є ситуація, коли сокровенне бажання кожного учасника групи залишатися єдиним пацієнтом висловлюється вголос і вільно обговорюється всіма. Концепція групових мотивів і рішень насправді є варіантом уявлень класичного психоаналізу про бажання, страх і захист або концепції Езрієля про уникаюче, згубне і належне відношення.

Задача терапевта полягає в тому, щоб сприяти створенню терапевтичної атмосфери і надавати допомогу в пошуку всією групою таких дозволяючих рішень в неминучо виникаючих напружених ситуаціях.

До спеціалізованих психотерапевтичних груп відносять групи АА (анонімних алкоголіків), групи самодопомоги для осіб, які зазнали сексуального насильства, групи для осіб, які зазнали насильства в сім’ї, групи для родичів осіб, які зазнали сексуального насильства, групи для узалежнених, групи для осіб, які страждають на тривожні розлади, групи для осіб, які страждають на фобічні стани, і т.п.


^ 3.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ                                                      ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.

 1. Історію розвитку групової психотерапії.

 2. Основні фундаментальні функції групової психотерапії.

 3. Типи керівництва в групах за К.Левіним.

 4. Напрямки групової аналітичної психотерапії.

 5. Ідею "базових допущень" за Біоном.

 6. Визначення "звичайної групової напруженості" за Езрієлем.

 7. Підхід Фулкса до розуміння індивідуума.

 8. Рівні функціонування груп за Фулксом.

 9. Умови проведення групової психотерапії.

 10. Роль пацієнта в груповій психодинамічній психотерапії.

 11. Роль терапевта в груповій психодинамічній психотерапії.4. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:


 1. Вітенко І.С., Лазук-Бендас Т.І. Основи психоаналізу: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 144 с.

 2. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ / Пер. с англ. – Т.1, 2. – М.: изд.группа “Прогресс” – “Литера”, 1996. – 576 с.

 3. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М., 1998.

 4. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа / Пер. с англ. – Новочеркасск: САГУНА, 1994. – 462 с.

 5. Энциклопедия глубинной психологии. Том 1: Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие / Пер. с нем. / Общ. Ред. А.М.Боковикова. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. – 800 с.

Додаткова:

 1. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия: краткое руководство. – М.: РПА, 1992 – 132 с.

 2. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / Пер. с нем. – М.: Наука, 1989. – 236 с.

Методичну вказівку склала

доцент Т.І.Лазук


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи