Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки icon

Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
Скачати 44.46 Kb.
НазваРеферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
Дата14.07.2012
Розмір44.46 Kb.
ТипРеферат

Реферативна база наукових праць

професорсько-викладацького складу

Інституту психології і соціальної педагогіки


Розділ І. Монографії


Безпалько Ольга Володимирівна. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / Безпалько О. В. ; Міністерство освіти і науки України ; Ін-т проблем виховання Академії педагогічних наук України. – К. : Наук, світ, 2006. – 363 с. – ISBN 966-675-467-3

Анотація. У монографії визначена роль громади як соціалізуючого фактора у розвитку та соціальному становленні дітей і учнівської молоді, з'ясована сутність соціально-педагогічної роботи. Обґрунтовані концептуальні засади організації такої роботи з дітьми та учнівською молоддю у територіальній громаді.

Зміст

Розділ 1. Науково-теоретичний аналіз проблеми соціально-педагогічної роботи у територіальній громаді

 1. Сутність соціально-педагогічпої роботи

 2. Громада як соціалізуючий фактор у життєвому просторі дітей та учнівської молоді

1.3. Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально-педагогічної роботи в громаді на теренах України

1.4. Ґенеза соціальної роботи з дітьми і молоддю в громадах зарубіжних країн

Розділ 2. Теоретико-методичні основи організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю у територіальній громаді

 1. Сучасні підходи до організації соціально-педагогічної роботи в громаді

 2. Концептуальні засади організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю у територіальній громаді

 1. Зміст і види соціальних послуг у соціально-педагогічній роботі з дітьми та учнівською молоддю

 2. Ресурсне забезпечення соціально-педагогічної роботи у територіальній громаді

Розділ 3. Емпіричний аналіз організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в різних соціальних інституціях територіальної громади

 1. Соціально-педагогічна робота з дітьми та учнівською молоддю у загальноосвітніх закладах

 2. Організація соціально-педагогічної робота в системі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 1. Соціально-педагогічна підтримка різних категорій дітей і молоді в закладах соціального спрямування

 2. Неурядові організації як суб'єкти соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю на місцевому рівні

3.5. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю у сільській громаді

Розділ 4. Дослідно-педагогічна робота у територіальних громадах

 1. Впровадження теоретичних положень організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю у територіальних громадах

 2. Інноваційні моделі соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю


Зимівець Наталія Володимирівна. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології : монографія / П. М. Гусак, Н. В. Зимівець, В. С. Петрович ; М-во освіти і науки України ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 219 с. – ISBN 978-966-361-462-5

Анотація. У колективній монографії представлено результати дослідження загальнотеоретичних та прикладних аспектів формування відповідального ставлення до здоров’я підлітків та молоді. У роботі показано концепцію сприяння покращенню здоров’я, розкрито умови та висвітлено соціально-педагогічні технології, що забезпечують високу ефективність цього процесу.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Концептуальні підходи щодо формування відповідального ставлення до здоров'я

1.1. Категорія здоров'я в контексті концепції сприяння покрашенню здоров'я

 1. Системна діяльність щодо сприяння покращенню здоров'я

 2. Відповідальне ставлення до здоров'я як основа його покращення

 3. Модель формування відповідального ставлення до здоров'я у підлітків.

Розділ 2. Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до здоров'я у підлітків

2.1. Готовність фахівців до формування на технологічному рівні відповідального ставлення до здоров'я у підлітків

2.2. Застосування інтерактивних методів навчання

2.3.3абезпечення участі підлітків у діяльності щодо покращення здоров'я

Розділ 3. Технологізація процесу формування відповідального ставлення до здоров'я

3.1. Технологічний підхід до формування відповідального ставлення до здоров'я

3.2. Технологія просвітницького тренінгу

3.3. Технологія «рівний - рівному»

3.4. Технології організації дозвілля

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки


  1. Сергєєнкова Оксана Павлівна. Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти: монографія / О.П.Сергєєнкова. – Київ: Наук. світ, 2004. – 344с. – ISBN 966-675-350-2

Анотація. У монографії узагальнено результати теоретико-експериментальних наукових підходів в дослідженні розвитку професійної індивідуальності особистостей. На основі результатів психологічних досліджень розкрито концептуальні, методологічні, теоретичні проблеми розвитку професійної індивідуальності студентів, визначено критерії оцінювання ефективності і сучасності психологічних основ розвитку; виявлено вплив соціальних, економічних та психологічних детермінант на умови становлення сучасного професіонала.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній психології.

Висновки до розділу 1.

Розділ 2. Сучасна методологія дослідження психологічних основ розвитку професійної індивідуальності студентів.

Висновки до розділу 2.

Розділ 3. Психологічні впливи соціально-економічної детермінації розвитку професійної індивідуальності студентів.

Висновки до розділу 3.

Розділ 4. Психологічна технологія дослідження розвитку професійної індивідуальності майбутніх учителів.

Висновки до розділу 4.

Розділ 5. Стратегічно орієнтовані психологічні основи розвитку професійної індивідуальності студентів.

Висновки до розділу 5.

Загальні висновки.

Література.

Схожі:

Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconРеферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
Безпалько Ольга Володимирівна. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи : модульний курс дистанційного навчання / А. Й. Капська,...
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconРеферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
Аcariformes, Trombidiformes) и семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), обитающих на растениях ботанических садов Киева...
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconПоложення про проведення XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу I. Мета: популяризація здорового способу життя серед співробітників та професорсько-викладацького складу. Завдання
Організація активного дозвілля співробітників та професорсько-викладацького складу нуфвсу засобами фізичної культури та спорту
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconЗатверджую проректор зі спортивної роботи О.І. Пуцов положення про проведення XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу
Мета: популяризація здорового способу життя серед співробітників та професорсько-викладацького складу
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconКалендарь змагань XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу у 2011-2012 навчальному році
Спартакіада нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу університету
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconДодаток до наказу № від " " 2012 р. Положення про спартакіаду "Здоров’я та бадьорість" серед професорсько-викладацького
Спартакіада проводиться з метою пропаганди здорового способу життя, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в університеті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи