Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 41.06 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата14.07.2012
Розмір41.06 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

“______” ________________________

протокол № ______


Завідувач кафедри (курсу)


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПСИХОТЕРАПІЇ

ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

НА ТЕМУ: "Дазайнаналіз. Психотерапевтична практика"


Навчальний предмет – ПСИХОТЕРАПІЯ ТА

ПСИХОКОРЕКЦІЯ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ


^ Медичний факультет №3, VІ курс

2 академічні години

МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ Н.С.КАРВАЦЬКА

^ Методична вказівка до практичного заняття

з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Дазайнаналіз. Психотерапевтична практика

І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

 • Основні положення дазайнаналізу, його засновники.

 • Постулат про особистісну необхідність розвитку.

 • Мета дазайнаналізу.

 • Положення про індивідуальну неповторність особистості.

 • Психотерапевтична практика.

 • Ефективність дазайнаналізу.

1.2. Уміти:

 • пояснювати основні положення дазайнаналізу.

 • сприяти індивідові в пізнанні своїх можливостей, виявленні їх.

 • 1.3. Практичні навички:

 • проведення дазайнаналізу.
^

П. ПОРАДИ СТУДЕНТУ


Дазайнаналіз -це напрямок у сучасній психотерапії, розроблений Бінсвангером (Binswanger L.), Босом (Boss M.), Меєм (May R.), Кунем (Kuhn R.), Страусом (Straus R.).

Він заснований на концепціях Хайдеггера (Heidegger M.) і Гуссерля (Husserl E.) і в першу чергу на здійсненому цими філософами аналізі феномена існування людини у світі. Як найважливіші риси особистості розглядаються: здатність до самосвідомості, до прийняття рішень, до відповідальності за наслідки цих рішень; розуміння можливості свого неіснування (смерті). Особливо важливим положенням є постулат про особистісну необхідність розвитку. Саморозвиток особистості є не тільки можливістю, але й необхідністю для кожної окремої людини. Іншими словами, кожна людина постійно стоїть перед необхідністю пізнання й реалізації всіх своїх нових здібностей. Зупинка саморозвитку, чим би вона не була викликана, обумовлює різного роду особистісні, у тому числі й психічні, порушення. "Відмова від саморозвитку", "відмова від своїх можливостей" у рамках дазайнаналізу - основний діагноз при різних порушеннях.

Мета дазайнаналізу - сприяти індивідові в пізнанні своїх можливостей, виявленні їх, що необхідно для рішення завдань, з якими він зіштовхнувся. Психотерапевтами даного напрямку відкидається будь-яке розуміння сутності психічного здоров'я особистості, що виходить із необхідності відповідати вимогам, умовам певного суспільства. Саморозвиток і психотерапевтична допомога в його здійсненні необхідні навіть тоді, коли це веде до загострення протиріч між індивідом і соціальним оточенням. Одужання розуміється лише як відновлення здатності до саморозвитку.

Наступний важливий постулат дазайнаналізу - це положення про індивідуальну неповторність особистості. Воно доведено тут до заперечення будь-яких діагностичних схем і класифікацій, а також будь-яких психологічних теорій особистості і її психологічних порушень. За переконанням психотерапевтів цього напрямку, для кожної людини необхідно розробляти окрему, тільки для його випадку відповідну теорію.

^ Психотерапевтична практика - це насамперед ряд досить ретельно розроблених індивідуальних випадків. Відмова від наукової категоризації тісно пов'язана при цьому з образно-художнім і філолофсько-метафоричним описом психічної еволюції пацієнта, що привела його до відмови від саморозвитку й, як наслідок, психічного захворювання. Ефективність дазайнаналізу погано піддається контролю. У цей час він найпоширеніший у Німеччині й США.

Студенти самостійно проводять дазайнаналіз у хворих під час керованої бесіди.

Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Основні положення дазайнаналізу, його засновники.

 2. Постулат про особистісну необхідність розвитку.

 3. Мета дазайнаналізу.

 4. Положення про індивідуальну неповторність особистості.

 5. Психотерапевтична практика.
^

ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

1. Психотерапия /Под ред. Б.Д.Карвасарского.- С.-Петербург: Из-во «Питер», 2000.- 544 с.

2. Бурлачук Л.Б., Грабская Н.А., Кочарян А.С. Основи психотерапии. – Киев: Ника-Центр; Москва: Алетейа, 1999. – 232 с.

3. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – Київ: Здоров’я, 1994. –

291 с.

4. Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию, групповые

методы работи. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК, 2000. – 240 с.

5. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2000. –512 с.

6. Рудницький Р.І. Практикум з психотерапії. – Чернівці: БДМА, 2001. –

102 с. (Навчальна література)

Додаткова:

 1. Осипова А.А. Введение в теорию психокоррекции. – М.: МПСИ; Воронеж, МОДЕК, 2000. – 320 с.

Методичну вказівку склала

кандидат медичних наук, доцент кафедри Н.С. Карвацька


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи