Опис модуля назва модуля icon

Опис модуля назва модуля
Скачати 23.49 Kb.
НазваОпис модуля назва модуля
Дата14.07.2012
Розмір23.49 Kb.
ТипДокументи

ОПИС МОДУЛЯ


1.

Назва модуля: Основи інформаційних технологій і програмування. Ч.2

2.

Код модуля: АТХП_6041_С01

3.

Тип модуля: обов’язковий

4.

Семестр: II

5.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 ( кредитів ЄКТС – 3)

аудиторні години – 48 (лекції – 32, лаб. роб. – 16)

6.

Лектор: доцент, к.т.н. Ділай Ігор Володимирович

7.

^ Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен знати методи розробки алгоритмів i програм розв’язку прикладних задач, а також методи вiдлагодження i оформлення результатів розв’язку задач.

На основі набутих знань студент повинен вміти розв’язувати типові технічні (обчислювального характеру) задачі теплоенергетики.

8.

^ Спосіб навчання: аудиторне

9.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: Основи інформаційних технологій та програмування“, ч.1

– кореквізити: Математичне моделювання в теплоенергетиці

10.

Зміст навчального модуля:

^ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО МОВУ С.

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ. Графічне представлення алгоритму. Класифікація алгоритмів.

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ЛІНІЙНИМ АЛГОРИТМОМ. Оператори присвоєння, вводу даних і виводу.

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З РОЗГАЛУЖЕНИМ АЛГОРИТМОМ. Логічні вирази i порядок їх виконання. Оператори умовних переходів. Вкладені умовні оператори.

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ЦИКЛІЧНИМ АЛГОРИТМОМ. Оператори організації циклів. Вкладені цикли. Програмування задач обчислення кількості речовин.

ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ. Поняття про блоки (модулі) програми. Формати опису функції i звернення до неї. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ I ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З МАСИВАМИ ДАНИХ. Масиви даних. Ідентифікатори масивів та їх елементів. Оператор розмірності. Алгоритми обробки елементів масивів.

Методи розв'язування нелінійних рівнянь. Апроксимація. Метод найменших квадратів. Числові методи розв'язування звичайних диференціальних рівнянь та систем. Методи Ейлера та Рунге-Кутта. Засоби середовища MatLab для чисельного розв'язування названих задач.

11.

Рекомендована література:

1. Проценко В.С., Чаленко П.І. Ставровський А.Б. Техніка програмування мовою СІ: Навч. Посібник. - К.: Либідь, 1993.

2. Б.Керниган, Д.Ритчи. Программирование на языке СИ. - М.: Финансы и статисти­ка, 1992.

3. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. :Учебн. пособие. – 2-е доп. изд. - М.: Финансы и статистика, 1999.

4. Потемкин А.И. MatLab 5. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1998.

5. Новіков Л.О., Обшта А.Ф. Чисельні та наближені методи прикладної математики. - Львів, 1998.

12.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

13.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота

  • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи

14.

Мова навчання: українськаСхожі:

Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Назва модуля: Функціональні властивості елементів електроенергетичних систем (курсова робота)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля Назва модуля: кінетика хімічних процесів Код модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 72 (кредитів єктс – 2), аудиторні години – 36 годин (лекцій – 16, практичних занять – 20)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля «Німецька мова» Назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 369, аудиторних 184, самостійна робота 185
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля Назва модуля: Ділова комунікація. Код модуля: ітпк 6020 С01
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90; аудиторних – 32 год. (16 год. – лекції, 16 год – семінарські заняття)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля з дисципліни «Основи мовної комунікації» Назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів – 5); аудиторні години – 18 (лекції – 10, практичні заняття 8)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля з дисципліни "політологія" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля
Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості І...
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, аудиторні години – 48, (лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год.,) самостійна робота...
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Вища математика. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Алгоритмiзація і програмування
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Вища математика. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Алгоритмiзація і програмування
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Теоретичні основи електротехніки. Вища математика. Промислова електроніка та перетворювальна техніка
Опис модуля назва модуля icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 03 1 8 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів –8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи