Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н icon

Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н
Скачати 60.68 Kb.
НазваДеякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н
Дата14.07.2012
Розмір60.68 Kb.
ТипДокументи

УДК 616.12-073.7:616.25


ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ СИНДРОМІ ПЛЕВРАЛЬНОГО ВИПОТУ


І.Д. Дужий*, д.мед.н., проф.; П.О. Павлюк**, к.мед.н.;

Раєд Зіяд Ель Асталь*, клінічний ординатор

*Сумський державний університет

**Сумське обласне управління охорони здоров’я


Викладення проблеми

Відомо, що легеневе серце досить часто супроводжує різноманітні хвороби легень, у томі числі і сухоти [1,2]. В умовах епідемії туберкульозу в Україні ймовірне збільшення кількості хворих на хронічне легеневе серце, особливо ж з огляду на більш поширені процеси у вперше виявлених хворих. Розвиток цього важкого супутнього патологічного процесу зумовлюється рядом чинників, головними з яких є специфічне та неспецифічне (що буває нерідко у таких хворих) запалення паренхіми, змінами в судинах малого і великого кіл кровообігу на рівні артерій і вен середнього калібру за типом панваскулітів та тромбангіїтів і порушення рухливості легень (бронхіальні артерії). Останнє визначається утворенням спайок в плевральній порожнині внаслідок запалення, особливо після накопичення в ній плеврального випоту з усіма його наслідками [3]. Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз специфічне враження плеври складає 10-12% [3]. Разом з цим відомо, що кількість хворих, у яких легеневі та позалегеневі процеси супроводжуються синдромом плеврального випоту (СПВ), значна, отже можливість розвитку легеневого серця, в тому числі і хронічного, при них досить вірогідна.


Аналіз даних літератури

Відсоток розвитку легеневого серця при туберкульозі зростає і сягає серед цих хворих 58,6 [2]. Іншими словами, кожний другий хворий на туберкульоз помирає саме від легеневого серця. Це ж стосується і неспецифічних хвороб легень [4,5].


Невирішені частини проблеми

Наведені дані стосуються хронічних і поширених легеневих процесів [1], але як веде себе серце під час гострих хвороб плеври, головним проявом яких буває СПВ, та при інших хворобах, що супроводжуються цим синдромом, практично невідомо, оскільки публікації такого типу лише поодинокі.


Мета роботи

Отже, завдання, що стояло перед нами, полягало у вивченні електрокардіографічних змін, які б відображали реакцію серця на плевральний випіт (ПВ) в тому чи іншому гемотораксі залежно від його кількості, розміщення та тривалості.


ВикладЕння основного матеріалу

Під нашим спостереженням протягом останнього року було 109 хворих із СПВ: жінок – 32 (29%), чоловіків – 77 (71%). Випіт справа мав місце у 48 випадках (44%), зліва – у 61 (56%). Туберкульоз плеври діагностований у 58 (53,2%), злоякісні (первинні та вторинні) утворення у 18 (16,5%), захворювання серця – у 21 (19,3%), інші процеси – у 12 (11%). Середня кількість видаленого випоту на 1 хворого справа серед чоловіків – 998 мл, зліва – 1286. Середня кількість видаленого випоту на 1 пацієнта у жінок справа – 672 мл, зліва – 829 мл. Визначення артеріального тиску (АТ) в легеневій артерії (ЛА) проводили за формулою Душаніна після запису ЕКГ у відповідних відведеннях. При правобічному СПВ артеріальний тиск (АТ) в легеневій артерії (ЛА) коливався в межах 24-33 мл рт.ст. у 10 пацієнтів. При туберкульозі плеври траплявся у 7 хворих, при метастазах у плевральну порожнину – у 1, при захворюваннях серця – у 1, при інших хворобах – у 1 пацієнта. Коливання АТ від 34 до 43 мл рт.ст. мало місце у 12 хворих. При туберкульозі плеври – у 7, при метастазах у плевральну порожнину – у 2, при хворобах серця – у 2, при інших патологічних процесах – у 1. Коливання АТ в межах 44-53 мм рт.ст. спостерігали у 9 хворих. При туберкульозі – у 3, при злоякісних процесах – 1, при хворобах серця – у 4, при інших хворобах – у 1. Тиск у ЛА, вищий за 53,0 мм рт.ст., мав місце у 4 пацієнтів і сягав 56,5 мм рт.ст. – при туберкульозі легень, 54,0 та 66,0 мм рт.ст. при хворобах серця і 100 мм рт.ст. у 21-річного юнака із туберкульозним полісерозитом (правобічний плеврит і перикардит). Нижче від 24 мм рт.ст. тиск в ЛА праплявся у 13 пацієнтів: при туберкульозі плеври - у 8, при злоякісних процесах – у 1, при хворобах серця – у 2, при інших процесах – у 2.

При лівобічному СПВ АТ у межах 24-33 мм рт.ст. виявили у 11 хворих. При туберкульозі плеври такий рівень тиску мав місце – у 6, при злоякісних новоутвореннях – у 2, при хворобах серця – у 2, при інших процесах – у 1 пацієнта. Тиск у межах 34-43 мм рт.ст. зафіксували у 4 пацієнтів. При цьому при туберкульозі – у 1, при злоякісних процесах – у 2, при хворобах серця – у 1. Коливання АТ між 44 і 53 мм рт.ст. визначався у 2 хворих на онкологічні процеси у плеврі. Вищий за 53 мм рт.ст. тиск мав місце у 1 хворого на гранульоматоз Вегенера. Нижче від 24 мм рт.ст. тиск у ЛА був у 42 пацієнтів, з них при туберкульозі плеври – у 24, при злоякісних процесах – у 5, при серцевих захворюваннях – у 9, при інших процесах – у 5.

Після евакуації випоту із правої плевральної порожнини тиск у легеневій артерії зменшився на 15-1,5 мм рт.ст. у 33 хворих, що в середньому складало 8 мм рт.ст. на 1 хворого. Не змінився тиск у 4 хворих. Підвищився в межах 0,5-16 мм рт.ст. у 12 пацієнтів, що в середньому складало 6 мм рт.ст. на 1 хворого.

Після видалення випоту із лівої плевральної порожнини АТ у легеневій артерії зменшився від 0,5 мм рт.ст. до 9 мм рт.ст. у 20 хворих, що в середньому становило 4 мм рт.ст. Підвищився тиск на 0,5– 10,0 мм рт.ст. у 37 пацієнтів, що в середньому становило 5 мм рт.ст. Не змінився АТ у ЛА у 3 хворих.

Кут  при правобічному СПВ був більшим за 60 і досягав 114 у 20 хворих, був між 60 і 30 - у 18, між 29 і 0 –у 5, нижче від 0 і до - 23 - у 4 хворих. При лівобічному СПВ кут  більшим від 60 був у 21 хворого, був між 60 і 30 - у 18, між 29 і 0 - у 15, був нижчим від 0 і до - 24 - у 4 пацієнтів.

Після видалення випоту із правої і лівої плевральних порожнин кут  змінювався різноспрямовано, що нагадувало ситуацію з АТ, а саме: при звільненні правої плевральної порожнини від випоту кут зменшився на 2 - 32 у 33 хворих, що в середньому складало на 1 хворого 5. Не змінився цей чинник у 9 пацієнтів. Збільшився у 6 хворих на 3 - 28. Середнє значення даного показника ми не виводили з огляду на малу кількість спостережень.

Після видалення випоту із лівої плевральної порожнини кут  головним чином збільшився від 1 до 25 у 33 пацієнтів, що в середньому становило 16. На змінився – у 5, зменшився – у 4 хворих від 2  до 9.

Порушення ритму серцевої діяльності відмічено у 82 (76%) пацієнтів із 109 обстежених. Синусова тахікардія у цих хворих мала місце у 51 (62%), а синусова аритмія – у 27 (33%). При цьому тахікардія, як симптом траплялася у 36 хворих при СПВ справа і у 15 хворих – при СПВ зліва, що склало 71% і 29% відповідно, а синусова аритмія мала місце у 6 хворих справа та у 21 хворого зліва (78% і 22% відповідно).

Синусова брадикардія [3] і миготлива аритмія [1] мали місце у 4% хворих і після ліквідації випоту не змінилися, що залежало від власне патологічного процесу серця.

У всіх інших пацієнтів ритм відчутно нормалізувався вже на другу добу після видалення випоту, а стабілізувався – на третю-четверту.


ВИСНОВКИ

Таким чином, кількість випоту у хворих чоловічої статі була більшою, ніж у жінок справа на 326 мл, зліва – на 457 мл. Кількість випоту у чоловіків зліва була більшою, ніж справа, на 288 мл, у жінок – на 157 мл.

Тиск у легеневій артерії вищий за його середні показники при СПВ справа траплявся у 63% випадків, в той час як при СПВ зліва такий рівень АТ в ЛА мав місце лише в 30%. При цьому після видалення випоту справа АТ в ЛА підвищився в середньому на 6 мм рт.ст. у 12 пацієнтів (23%), а у 33 хворих (67%) АТ зменшився. Після евакуації випоту із лівої плевральної порожнини АТ підвищився в середньому на 5 мм рт.ст. у 37 хворих (62%), а у 20 пацієнтів (33%) АТ зменшився на 4 мм рт.ст. Як бачимо, ці феномени, на перший погляд, є парадоксальними. Ми ж думаємо, що зміщення серця вліво якраз і веде до збільшення АТ в ЛА: правобічний випіт у наших хворих сприяв підвищенню тиску в малому колі, хоча на перших етепах відносно. В той же час евакуація випоту зліва вела, зрозуміло, до зміщення межистіння і серця вліво (власне, до повернення на своє місце), що створило той же ефект підвищення тиску в малому колі.

При правобічному СПВ кут  більший за 30 був у 78% хворих, а зліва – такий кут був у 65% пацієнтів.Після видалення випоту справа кут  зменшився у 67% хворих, а зліва – збільшився у 55%. Тахікардія переважала при правобічному СПВ, а аритмія – при лівобічному.

Отже, даний етап роботи встановив деякі перелічені зміни, головним чином, функціонального характеру, що трапляються з боку серця при СПВ. Наступний – повинен буде пояснити закономірності виникнення цих змін та їх значення для проведення диференціальної діагностики.


SUMMARY


Various displays of functional infringements on the part of a heart at chronic lung processes are known, including at tuberculosis as well, which gradually form a lung heart. A condition of a heart at SPE has not been investigated yet. The authors observed 109 patients with the given syndrome. The changes of pressure in lung arteries, a change of a corner a size and a heart rhythm were established with the help of an electrocardiography. All these changes in the majority of cases had functional character, at absence of pathological processes in heart, and were stabilized at the liquidation of pleurisy with effusion syndrome.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1. Малая Л.Т. Лечение болезней сердца и сосудов, обусловленых туберкулезом. - К.: Здоров’я, 1969.-508 с.

  2. Степанян Э.С. Нарушение кровообращения легких при туберкулезе. - М.: Медицина, 1973.-191 с.

  3. Дужий І.Д. Клінічна плеврологія. -К.: Здоров’я, 2000.-382 с.

  4. Кулачковський Ю.В. Хроническое легочное сердце при туберкулезе. -К.: Здоров’я, 1981.-212 с.

  5. Мухарлямов Н.М. Ранние стадии недостаточности кровообращения и механизм ее компенсации. - М.: Медицина, 1978. - 247 с.


Надійшла до редколегії 18 квітня 2003 р.

«Вісник СумДУ», №7 (53), 2003

Схожі:

Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconДо рентгенологічної картини при плевральних випотах І. Д. Дужий, д-р мед наук, проф
З метою подолання цих труднощів на підставі значного власного досвіду автори розробили рентгенологічні варіанти синдрому випоту І...
Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconБвк 56. 8 А 92
Ц, канд мед наук Н. С. Дмитриев, проф С. Н. Лапченко, проф. В. Т. Пальчун, проф. О. К. Патякина, проф. В. С. Погосов, акад. Амн СССР...
Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconУдк 618. 53 Гормональний стан фетоплацентарного комплексу при внутрішньоутробному інфікуванні плода
Я. С. Жерновая, д мед н., проф.; А. Б. Сухарєв, к мед н., доц.; С. А. Сміян, к мед н., доц.; І. В. Антипенко, лікар; І. Я. Сепик,...
Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconСуми, 19 листопада 2009 року Суми «Видавництво СумДУ» 2009 р. Післядипломна підготовка фахівців в медичному інтитуті сумДУ
Маркевич В. Е., д мед н., проф., Січненко П.І., к мед н.,доц. Мелеховець О. К., к мед н., доц., Ситнік О. Л., к мед н., доц
Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconГрафік поточних консультацій для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф та 6 курсу 3 мед ф-ту (педіатричне відділення) у весінньому семестрі 2012-2013 навчального року на кафедрі внутрішньої медицини №1

Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда шум общие требования безопасности гост 12 003-83
Г. И. Варнашов; А. А. Меньшов, д-р мед наук; В. Н. Сога; Ю. П. Пальцев, канд мед наук; А. В. Колесникова, канд мед, наук; Ш. Л. Злотник,...
Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconАвтори тестових завдань
Назаренко Іван Григорович к мед н., доцент, Лойко Євген Євгенович к мед н., доцент, Якименко Олександр Григорович к мед н., асистент,...
Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconДонецький державний медичний університет
Складачи: зав кафедрою, проф. Ярова С. П., доц к мед н. Чайковська І. В., ас к мед н. Безсмертний А. А., ас. Брашкін А. П., Мозгова...
Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconГрафік перездачи модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф на кафедрі внутрішньої медицини №1

Деякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи