В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів icon

В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів
Скачати 55.38 Kb.
НазваВ. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів
Дата14.07.2012
Розмір55.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор_________ В.С. Пономаренко


ПРОГРАМА


вступного іспиту за фахом для абітурієнтів,

які вступають до магістратури

за спеціальностю 8.05010101

«Інформаційні управляючі системи та технології»
Харків, 2011

ПРОГРАМА

вступного іспиту за фахом для абітурієнтів,

які вступають до магістратури

за спеціальностю 8.05010101

«Інформаційні управляючі системи та технології»


^ Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації

Основні завдання системного аналізу. Поняття об’єкту, системи, середовища, елементу системи, компоненти системи, підсистеми. Поняття зв’язку між елементами. Класифікація зв'язків. Типи опису системи. Фізичні і абстракті системи. Модель і моделювання. Цілі і функції моделювання. Загальна класифікація систем. Відкриті і закриті системи. Великі і складні системи. Признаки складних систем. Види складних систем. Синтез і аналіз систем. Показники і критерії ефективності функціонування систем. Поняття і завдання управління складними системами. Структура системи управління. Цикл управління. Поняття і характеристики організаційної структури системи управління. Поняття декомпозиції. Функціональна та забезпечувальна частини інформаційної системи (ІС). Принципи функціональної декомпозиції: Технологія проектування. Поняття типового проектного рішення (ТПР). Методи проектування. Поняття канонічного проектування. Методи типового проектування. Зміст стадій створення ІС. Технологія техно-робочого проектування. Впровадження, експлуатація та супроводження проекту. Поняття структурного аналізу. Структурне проектування. Об’єктний аналіз. Об’єктна декомпозиція предметної області. Особливості об’єктно-орієнтованого проектування. Методи планування та управління проектами та ресурсами. Сучасні системи управління проектуванням. Вибір системи для управління проектуванням.


^ Програмна інженерія

Технології розроблення програмних продуктів. Особливості технологій RUP та MSF розроблення програмного забезпечення (ПЗ). Програмні вимоги. Класифікація вимог. Вимоги замовника та розробника ПЗ. Системні та програмні вимоги. Процеси роботи з вимогами. Розроблення та управління вимогами до ПЗ. Перевірка вимог та контроль виконання вимог на протязі життєвого циклу розроблення ПЗ. Архітектура ПЗ. Архітектурні структури та стилі. Методи проектування ПЗ. Конструювання ПЗ. Управління конструюванням: моделі та процеси конструювання. Тестування та повторне конструювання. Стандарти тестування ПЗ. Вимірювання результатів тестування. Стандарти якості ПЗ. Стандарти зрілості організацій – виробників ПЗ та їх відповідність якості ПЗ. Супровід ПЗ. Основи супроводу ПЗ. Зміст процесу супроводу. Методи реінжинірингу та зворотного інжинірингу ПЗ. План та контроль конфігураційного управління. Методи контролю змін програмних конфігурацій. Функціональний та фізичний аудит програмних конфігурацій. Управління програмною інженерією: етапи планування програмного проекту – планування процесу, визначення результатів, управління ризиками та якістю, управління планом проекту. Склад та призначення інструментів програмної інженерії.


^ Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування

інформаційних систем

Стандартні моделі життєвого циклу інформаційної системи. Принципи об’єктно-орієнтованого представлення програмних систем. Моделювання предметної області: візуалізація понять, додавання асоціацій, додавання атрибутів. Принципи створення моделей предметної області. Загальна характеристика класів. Специфікація концептуальних класів. Класи асоціацій. Ролі. Атрибути. Схема предметної області. Схема об'єктів. Схема структури. Схема атрибутів. Схема методів. Контроль коректності. Діаграма класів. Види відносин між класами. Діаграма об'єктів. Діаграма переходів. Компонування програмних компонентів. Проектування розміщення програмних компонентів для розподілених програмних систем. Діаграми послідовності. Кооперативні діаграми. Діаграми станів для варіантів використання. Інструментальні засоби об’єктно-орієнтованої розробки програмних систем.


^ Організація баз даних і знань. АДО

Ієрархічна модель та структура даних. Операції над ієрархічною структурою. Мережна модель та структура даних. Операції над мережною структурою. Етапи проектування бази даних. Концептуальне моделювання предметної області. Логічне та фізичне проектування. ER-моделювання предметної області. Реляційна структура даних. Операції реляційної алгебри. Оптимізація обчислень виразів реляційної алгебри. Реляційне числення Кодда та Пірота. Функціональні залежності. Логічне виведення функціональних залежностей. Визначення першої нормальної форми. Неповні функціональні залежності та друга нормальна форма. Транзитивні залежності й третя нормальна форма. Поняття та типи обмеження цілісності. Мова SQL – обробка зв'язаних таблиць. Керування правами доступу. Обов'язкові методи захисту. Логічна архітектура розподілених баз даних. Архітектура програмно-технічних засобів розподілених СУБД. Розподілене зберігання даних. Основні поняття сховищ даних. Технологія OLAP. Технологія DATA MINING. Об’єктно-орієнтовані бази даних. Об'єктно-орієнтована модель ODMG. Збереження та індексування просторових даних. Об’єктно-реляційні бази даних. Фізичні моделі БД. Файлові структури та їх використання для збереження інформації в базах даних. Первинні та вторинні ключі. Індексні файли та їх значення для забезпечення ефективного пошуку. Хешування. Стратегія усунення колізій з областю переповнення. Архітектура ADO.NET. Поняття транзакції. Локальні, розподілені, ручні і автоматичні транзакції. Основи використання транзакцій в ADO .NET. Сумісне використання транзакцій ADO.NET і СУБД SQL Server. Особливості розробки програм взаємодії з базами даних з використанням розподілених транзакцій і принципів паралелізму. Клієнт-серверні технології. Загальна характеристика СУБД ORACLE. Мова структурованих запитів SQL СУБД ORACLE. Базові та користувальницькі типи даних. Створення користувальницьких типів даних. Тригери бази даних. Захист даних за допомогою тригерів. Обробка виключень із PL/SQL.


^ Технології програмування та створення програмних продуктів

Поняття якості програмних продуктів (програмного забезпечення). Стандарти якості ПЗ. Роль тестування у забезпеченні якості ПЗ. Вибір моделі розробки ПЗ. Місце тестування на етапах розробки. Типи тестів та їх роль в процесі розробки ПЗ. Тестування на етапі планування. Тестування на етапі проектування. Тестування «скляної скриньки» на стадії кодування. Регресійне тестування. Тестування «чорної скриньки». Поняття програмної помилки. Категорії програмних помилок. Помилки користувальницького інтерфейсу. Обробка помилок. Помилки передачі даних. Призначення систем відстежування дефектів ПЗ. Різновиди систем багтрекінга. Тестування функціональності. Тестування переходів між станами. Випробування навантажень. Прогнозування помилок. Регресійне тестування. Розробка тестових сценаріїв та процедур. Виконання тестів. Планування тестування. Загальне призначення тестового плану. Компоненти плану тестування. Документування тестових матеріалів. Звіти про виконання тестування.


Заступник голови атестаційної В.І. Грачов

комісії

Схожі:

В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconВ. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів
Структурне проектування. Об’єктний аналіз. Об’єктна декомпозиція предметної області. Особливості об’єктно-орієнтованого проектування....
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconХарківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури
«Фінанси та кредит». Це важливий елемент учбового процесу під час якого студенти демонструють свої знання та потенційні, професійні...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 04020501 „Статистика (Математична економіка)
Програма Вступного державного міждисциплінарного іспиту складена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів icon«затверджую» Ректор проф. В. П. Кравець
Програма вступного іспиту з інформатики призначена для абітурієнтів, яка бажають здобути кваліфікацію вчителя інформатики за освітньо-кваліфікаційним...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів iconПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 030501 – українська мова І література; польська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи