Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики icon

Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики
Скачати 302.47 Kb.
НазваВивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики
Дата14.07.2012
Розмір302.47 Kb.
ТипДокументи

Вивчення сфери застосування біотехнології ,

ДОСЛІДЖЕННЯ БІООБЄКТІВ мікробного та рослинного походження, отримання ПРОДУКТІВ БІОСИНТЕЗУ та біоконверсії,

розробка і ОПТИМІЗАЦІЯ біоТЕХНОЛОГІй та методів діагностики


 1. Керівник наукової групи

Новіков Володимир Павлович (завідувач кафедри, д.х.н., проф.)

Швед Ольга Василівна (доцент, к.х.н., доц.)


 1. Контактні дані

Кафедра ТБСФБ, НУ «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

Тел. (032)258-22-09. E-mail: vnovikov@polynet.lviv.ua


 1. Кадровий потенціал групи

Губрій Зоряна Василівна   (доцент, к.х.н., доц.)

Червецова Вероніка Геннадіївна (доцент, к.б.н., доц.)

Комаровська-Порохнявець Олена Зорянівна (доцент, к.х.н.)

Петріна Романа Омелянівна (доцент, к.т.н., доцент)

Стадницька Наталія Євгенівна (доцент, к.х.н., доц.)

Баранович Діана Богданівна (доцент, к.х.н., доц.)

Стасевич Марина Володимирівна (ст. викладач, к.х.н.)

Федорова Олена Валеріївна (ст. викладач, к.х.н.)

Заярнюк Наталія Леонідівна  (асистент)

Платонов Микола Олександрович (асистент, к.х.н.)

Скорохода Тарас Володимирович (асистент, к.х.н.)

Миколів Оксана Богданівна (асистент)

Конечна Роксолана Тарасівна (асистент)

Хом’як Семен Володимирович (наук. співроб.)

Москаленко Наталія Іванівна (інженер)

Іськів Оксана Петрівна (інженер)

Литвин Богдан Ярославович (лаборант)

Яремкевич Олена Святославівна (аспірант)

Карпенко Олександр Ярославович (аспірант)

Швед Олекса Мирославович (магістр)


 1. Напрям досліджень

 • Дослідження продуцентів та біотехнології  функціональних напоїв зброджування.

 • Дослідження біотехнології ферментів  (глюкозооксидази, ліпаз, целюлаз) для практичного застосування.

 • Дослідження фітоекстрактів та калусних культур - потенційних продуцентів біологічно активних сполук.

 • Отримання біологічно активних полімерів та полімерних носіїв для проведення біоаналізу, транспорту лікарських субстанцій, іммобілізації біооб’єктів і застосування при ферментації та гідролізі.

 • Біохімічні дослідження вуглеводнеутилізуючих деструкторів та розробка біопрепаратів для усунення забруднень.

 • Дослідження біооб`єктів для отримання біоенергетичних сполук, очищення стоків та покращення стану забруднених водойм стічними водами.

 • Скринінг біологічної активності нових синтетичних сполук та рослинних екстрактів за допомогою мікробіологічних і фізіологічних методів.

 • Біофізичні дослідження в біології клітини.

 • Дослідження лікарських рослин та їх екстрактів.

 • Вивчення полімерних мікросфер та біосенсорів і біочіпів

Основні результати

 • апробовані методики зберігання, культивування і ферментації, встановлено видовий склад мікробіоти (“молочний грибок”, “медузний грибок”, “чайний грибок”) для функціональних молочнокислих та глюкозо-фруктозних напоїв;

 • розроблені методики зберігання продуцентів глюкозооксидаз (Penicillum sp)  та апробована принципова схема їх культивування на пілотній установці;

 • виділені активні культури бактерій (Cynofaga sp), і мікроміцетів (роди Aspergillus, Penicillum, Trichoderma), проведено скринінг активності культур на КМЦ, вивчено динаміку утилізації різних целюлозних субстратів;

 • синтезовані нові біологічно активні полімери та функціональні полімерні носії, здійснена їх модифікація, розроблені методики синтезу люмінесцентних носіїв, досліджено їх поверхневу активність;

 • вивчено регенеративну здатність деяких лікарських рослин Карпатського регіону в умовах “in vitro”;

 • отримані активні штами мікроорганізмів, здатних розщеплювати різні види вуглеводневих субстратів;

 • вивчається розробка нових методів досліджень очищення стічних вод та отримання енергетичних продуктів з відходів;

 • визначено біологічну активність ряду хімічних сполук синтетичного та природного походження.

6.1. Основні розробки

6.1.1. природні мікробні асоціації та створення функціональних напоїв на їх основі. (Червецова В.Г.)

6.1.2. Хіміко-фармакологічні властивості лікарських рослин та створення засобів з біологічною активністю на їх основі (Стадницька Н.Є.)

6.1.3. ПОТЕНЦІЙНі БІОЛОГІЧНО^ АКТИВНІ ОБЄКТи на основі КАЛУСНИХ КУЛЬТУР РОСЛИН (Петріна Р.О.)

6.1.4. Створення технологічних Продуцентів ферментів  (глюкозооксидази, ліпаз, целюлаз) для практичного застосування (Комаровська О.З., Губрій З.В., Червецова В.Г.) 

6.1.5. Біологічно активні полімери та полімерні носії для проведення біоаналізу, транспорту лікарських субстанцій, іммобілізації біооб’єктів і застосування при ферментації та гідролізі (Петріна Р.О., Федорова О.В., Скорохода Т.В.)

6.1.6. Спосіб біоремедіації грунтів та створення біопрепаратІВ на основі МІКРООРГАНІЗМІВ-ДЕСТРУКТОРІВ, виділених ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ ОБ”ЄКТІВ (Карпенко О.Я.)

6.1.7. СпоСІБ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ побутових СТІЧНИХ ВОД З СУПУТНІМ ОДЕРЖАННЯМ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ (Швед О.М., Платонов М.О.)

6.1.8. Біоконверсія відходів у біогаз та інші типи біоенергії (Платонов М.О., Швед О.М.)

6.1.9. Розширення бази даних фунгібактерицидів та РІСТРЕГУЛюючих речовин на основі біологічних досліджень нових сполук. (Комаровська-Порохнявець О.З. , Баранович Д.Б.)

6.1.10. біоцидна композиція для захисту паперу (Комаровська-Порохнявець О.З.)

6.1.11. біофізичні Методи дослідження зародкових клітин з метою визначення зміни їх гомеостазу (Яремкевич О.С.)

6.1.12. Біосенсори та біочіпи для діагностики біологічних рідин організму, проведення біотестування, конролю харчових продуктів та біодобавок (Федорова О.В.)

^ 6.1.1. природні мікробні асоціації та створення функціональних напоїв на їх основі


6.1.1.1. Короткий опис розробки

Розроблено технологію нового функціонального кисломолочного напою з приємними органолептичними характеристиками і гомогенною консистенцією шляхом культивування асоціації „тибетський грибок”, що виявив антибіотичну активність до ряду тестових бактерій та грибів. Досліджуваний напій в цілому та мікроорганізми, які входять до його складу, характеризуються стійкістю до антибіотиків, що свідчить про можливість його використання з лікувально-профілактичною метою.

Отримано також молочнокислий напій на основі «чайного гриба», «морського рису» які відрізняються оригінальними органолептичними властивостями, а продуцент – задовільними технологічними показниками

Досліджені мікробні асоціації можна запропонувати для одержання профілактичних функціональних напоїв для профілактики та харчування.


6.1.1.2. Фото


6.1.1.3. Галузі застосування

Харчова промисловість, медицина (профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту) та ветеринарія.

Мікробіота «тибетський грибок» та методика отримання напою використовується у лабораторних роботах з курсу «Біотехнологія бродіння» в навчальному процесі кафедри ТБСФБ Національного університету «Львівська політехніка» та для написання дипломних і магістерських робіт студентів кафедри.


6.1.1.4. Поточний стан розробки

Створено функціональний кефірний напій на основі мікробної асоціації «тибетський грибок», вивчено його склад, оптимальні умови отримання, пробіотичні властивості, а також розроблено технологічну схему виробництва кефіру з використанням в якості закваски мікробного консорціуму «тибетський грибок» з заквашуванням молока як біомасою «тибетського грибка», так і кефіром від першого пасажу.

Проводяться подальші дослідження з вивчення пробіотичних властивостей з використанням наступних методів: загальні мікробіологічні методи (посіви на селективні середовища); аналітичні (титрування для визначення загальної кислотності); метод дисків та метод «лунок»;фізико-хімічні методи для визначення неспецифічної адгезії та гідрофобності клітин.

Природна асоціація „тибетський грибок” складається з дріжджів ^ Candida kefir у кількості 4∙104 КУО/мл; молочнокислих бактерії Lactococcus lactis, Leuconostoc lactis та бактерій роду Lactobacillus (загальна кількість молочнокислих бактерій - 1∙108 КУО/мл), а також оцтовокислих бактерії.

Визначено оптимальні технологічні умови культивування асоціації та отримання функціонального напою на основі «тибетського грибка»: ( оптимальна температура отримання напою - 28оС; кількість внесеного посівного матеріалу - 5%; - кислотність кінцевого продукту - 85 – 100оТ, жирність молока суттєво не впливає на швидкість кислотоутворення і мікробний склад напою).


6.1.1.6. Ключові слова

мікробні асоціації, пробіотики, «тибетський грибок», «морський рис», «чайний гриб», кефірний грибок, чисті культури молочнокислих бактерій, молочнокислі ферментовані напої.


^ 6.1.2. Хіміко-фармакологічні властивості лікарських рослин та створення засобів з біологічною активністю на їх основі


6.1.2.1. Короткий опис розробки

Запропоновано склад нових фітопрепаратів і біологічно активних добавок для терапії цукрового діабету, захворювань верхніх дихальних шляхів, опорно-рухового апарату тощо.

Лікарські рослини, препарати на їх основі, а також виділені з них фізіологічно активні речовини в наш час використовуються для лікування та профілактики численних захворювань. Вони характеризуються широким спектром фармакологічної дії, швидкістю і активністю включення в біохімічні процеси людського організму, а також нормалізуючою дією як на окремі органи і системи, так і на весь організм в цілому. Крім цього, рідко викликають ускладнення, особливо алергічні реакції, тому їх можна призначати для тривалого застосування в результаті чого відбувається нормалізація життєво важливих процесів, організм забезпечується вітамінами, мінеральними солями, амінокислотами, що особливо важливо при хронічних захворюваннях.

Хімічний склад, фармакологічна активність та лікувальна дія багатьох рослин в наш час залишаються мало або зовсім не вивченими, з понад 20 тис. відомих рослин офіційна медицина використовує лише близько 300 рослин. Цим пояснюються величезні перспективи вивчення і застосування багатющого світу рослин.


6.1.2.2. Фото


6.1.2.3. Галузі застосування

Вивчення хімічного складу та фармакологічної дії рослин нашого краю, пошук нових фітозасобів для лікування різноманітних захворювань є актуальним і необхідним для вирішення існуючих проблем практичної медицини та фармації.


6.1.2.4. Поточний стан розробки

Проводиться аналіз літературних джерел і періодичних видань з метою виявлення малодосліджених наукою представників флори, що використовуються народною медициною.

Підібрано і апробовано методики для фармакогностичного (фіто-хімічного) дослідження рослинної сировини, для визначення біологічної активності відповідних препаратів.

Розроблено початковий склад нових фітопрепаратів і біологічно активних добавок для терапії цукрового діабету, захворювань верхніх дихальних шляхів, опорно-рухового апарату для подальших досліджень.


6.1.2.6. Ключові слова

лікарські рослини, фітозасоби, біологічно активні речовини, фармакологічна


^ 6.1.3. ПОТЕНЦІЙНІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ОБ’ЄКТИ НА ОСНОВІ КАЛУСНИХ КУЛЬТУР РОСЛИН


6.1.3.1. Короткий опис розробки

Досліджено регенеративну здатність деяких лікарських рослин в умовах in vitro на середовищах різного складу. Підібрано оптимальне поживне середовище Мурасиге-Скуга для найкращої індукції калусогенезу, а також освітлення та відповідне співвідношення гормонів.

Досліджено динаміку росту культур на оптимізованому середовищі, визначено оптимальний час культивування.

Проведено якісний та кількісний аналіз калусної маси лікарських рослин і визначено біологічно активні сполуки, які в ній містяться.


6.1.3.2. ФотоПроростки

айстри альпійської

Проростки

арніки гірської

Калус

арніки гірської


6.1.3.3. Галузі застосування

Біотехнологія, фармація, агробіотехнологія, клітинна інженерія, генетична інженерія


6.1.3.4. Поточний стан розробки

Опрацьовано відомості про лікарські рослини, які містить в собі багато біологічно-активних речовин. Вибрано деякі рослини, які занесені до Червоної книги України, і ті, які потребують охорони, а саме, арніка гірська, айстра альпійська, астрагал шерстистоквітковий, родіола рожева і т.д.

Проведено культивування вищевказаних рослин в умовах in vitro методом культури клітин та тканин. Оптимізовано умови одержання та пасажування калусних тканин.

Вивчено вплив поживного середовища та типу експланту на індукцію та проліферацію калусу в культурі рослин. Як експланти було використано фрагменти кореня, стебла, гіпокотилю та листка. Як поживне середовище було використано різні модифікації середовища Мурасіге-Скуга з додаванням фітогормонів (-інлолілоцтова кислота (IAA), -нафтилоцтова кислота (NAA), кінетин).

Встановлено, що найкращими експлантами для індукції калусогенезу у арніки гірської є гіпокотиль, бо частота калусогенезу була у 1,3-2,0 рази вища при використанні гіпокотилю у порівнянні з листковими фрагментами та коренем. Відмічено, що оптимальним середовищем для індукції калусогенезу є середовище Мурасіге-Скуга з вмістом IAA - 3 мг/л, NAA - 2,1 мг/л, кінетину - 2,1 мг/л (попередньо розчинені у спирті (NAA та IAA) і концентрованій соляній кислоті (кінетин)). Культивування проводили при температурі 20-22оС, 16-годинному фотоперіоді та інтенсивності освітлення – 2000 лк.

З листків і кошиків арніки гірської, вирощеної в природних умовах, виділений арніфолін, каротиноїди, холін, бетаїн.; у суцвіттях - арніцин (до 4%), ефірне масло (0,1-0,9%), дубильні речовини (близько 5%), білки, флавоноїди (астрагалін), цинарин, барвні речовини, фруктозу, сахарозу, декстрозу, жирне масло, смоли, аскорбінова кислота, камедь й ін.; кореневища та корені - ефірну олію (до 1,5% свіжі, 0,6% - висушені), сірчані сполуки, дубильні речовини, інулін, віск, смоли, арніцин, органічні кислоти (ізомасляна, мурашина). Виділення біологічно активних сполук з клітин організму–продуцента здійснювали з допомогою екстракції органічними розчинниками.


6.1.3.6. Ключові слова

калус, калусогенез, експлант, фітогормони, культивування.

^ 6.1.4. Створення технологічнихт продуцентів ферментів  (глюкозооксидази, ліпаз, целюлаз) для практичного застосування


6.1.4.1. Короткий опис розробки

Підібрано оптимальні умови проведення біосинтезу глюкозооксидази дослідним колекційним грибом Penicillium vitale та Penicillium chrysogenum і встановлено взаємозв’язок активності культуральної рідини і самого ферменту через біосинтез флавінаденіндинуклеотиду (ФАД) та визначено ефективний сорбент для виділення ферменту глюкозооксидази (продуцентами глюкозо оксидази є гриби Penicillium chrysogenum BKM F-245 та Penicillium vitale IV, V)

Здійснено первинний синтез потенційних продуцентів ендо- та екзоцелюлаз для переробки агровідходів та апробовано іммобілізовані ліполітичні ферменти для гідролізу відходів олієвиробництва з метою отримання біодизелю, а також оцінено можливість біоконверсії жомових відходів цукрового виробництва у біоетанол та біогаз, біоконверсії дробини та барди спиртзаводів та дробини пивоварень у біогаз, а також біоконверсія молочної сироватки молокозаводів у біогаз на основі місцевих промислових потужностей.


6.1.4.3. Галузі застосування

Харчова промисловість, захист довкілля, медицина.

Розроблена навчальна програма з дисципліни «Методи контролю в біотехнології» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія біологічно активних речовин», де використовується у лабораторних роботах методики контролю глюкозооксидази в навчальному процесі кафедри ТБСФБ Національного університету «Львівська політехніка»., для виконання дипломних та магістерських робіт студентів кафедри.


6.1.4.4. Поточний стан розробки

Опрацьовано методики одержання ферменту. Проведено аналіз відомих даних з біосинтезу глюкозооксидази та методів промислових технологій одержання ферментного препарату. Об’єктами дослідження обрано промислові штами P.vitale IV,V і лабораторний штам P.chrysogenum BKM F-245, з яких в результаті пересівів за візуальними спостереженнями обрано найактивніші колонії.

Проведено культивування міцеліальних грибів P.vitale та P.chrysogenum поверхневим способом на рідкому живильному середовищі Білай.

Вивчено вплив рН середовища на продукування глюкозооксидази і каталази. Найактивніший біосинтез глюкозооксидази спостерігався на 9 добу культивування при концентрації 0,092% КН2РО4 в живильному середовищі для P.chrysogenum та на 16 добу при концентрації 0,15% для P.vitale., зареєстровані показники ферментативної активності (ФА) культуральної рідини (КР) 75 од/мл та 145 од/мл, відповідно.

Досліджено залежність біосинтезу глюкозооксидази грибами P.chrysogenum і P.vitale від густини посіву в живильне середовище: встановлена доцільність застосування для P.chrysogenum спорової суспензії в кількості 0,525.106 спор в 1 мл живильного середовища (ЖС), а для P.vitale – 0,203.106 спор в 1 мл ЖС. При таких густинах посіву досягнено найвищі показники ФА глюкозооксидази: для P.chrysogenum – 100 од/мл на 9 добу культивування, а для P.vitale – 160 од/мл на 15 добу.

Встановлено, що для культивування P.chrysogenum оптимум глюкозооксидазної активності спостерігається на 9 добу культивування, а для P.vitale – на 15-16 добу.

Розраховано економічну доцільність розробки.


6.1.4.6. Ключові слова

фермент, глюкозооксидаза, продуценти, культивування, ферментативна активність

6.1.5. Біологічно активні полімери та полімерні носії для проведення біоаналізу, транспорту лікарських субстанцій, іммобілізації біооб’єктів і застосування при ферментації та гідролізі


6.1.5.1. Короткий опис розробки

Синтезовано біологічно активні полімери для модифікації біоактивних лігандів.

Синтез полімерів проводили шляхом радикальної співполімеризації та реакціями полімераналогічних перетворень, кінетику співполімеризації досліджували дилатометричним методом; структуру мономерів та полімерів підтверджували ІЧ спектроскопією, кінетику структурування фермент-полімерних комплексів вивчали методом рівноважного набухання, ферментативні активності та масову долю білка розчинних ферментів і синтезованих фермент-полімерних комплексів визначали спектрофотометричними та потенціометричними методами.


6.1.5.2. ФотоМікрофотографія полімерної суспензії, отриманої методом скануючої електронної мікроскопії.

Середній діаметр частинок 0,5мкмМікрофотографія полімерної суспензії, отриманої методом скануючої електронної мікроскопії.

Середній діаметр частинок 1,5мкм


6.1.5.3. Галузі застосування

Екологія довкілля (безвідходна технологія, що підвищить екологічну чистоту виробництва), харчова промисловість, медицина.

Методики впроваджено в навчальний процес кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, а саме – в курс дисциплін «Технологія наночастинок і полімерів біомедичного призначення», «Синтез та технологія нанорозмірних носіїв та біомедполімерів» для студентів спеціальностей «Біотехнологія біологічно активних речовин» та «Технологія фармацевтичних препаратів».


6.1.5.4. Поточний стан розробки

Синтезовано нові монодисперсні мікросфери різного розміру, визначено площу поверхні носія білкових молекул та встановлено ступінь її покриття біолігандом. Опрацьовано оптимальні умови сенсибілізації частинок латекса відповідними біолігандами та проведено дослідження по вдосконаленню композиції полімер-біополімер. Визначено їх специфічність та чутливість, а також діагностичну цінність, ефективність та інформативність.

Вперше проведено систематичні дослідження процесу ковалентної іммобілізації ферментного препарату ліпази «ліполактину» на співполімері стиролу з малеїновим ангідридом і синтезовано ФПК, які містять в бічних ланцюгах макромолекул носія хімічно пов’язані ферментні фрагменти. Вивчено властивості ФПК порівняно з нативним ліполактином. Досліджено процес одночасного структурування та іммобілізації трикомпонентної системи: стиромаль?ліполактин?м-фенілендіамін. Встановлено, що структуровані ФПК, порівняно з неструктурованими, мають покращену механічну міцність, пролонговану дію, стабільність та активність і можуть бути використані в процесах тотального гідролізу рослинних олій з метою одержання жирних кислот та гліцерину за безвідходною технологією.

Радикальною полімеризацією в етилацетаті синтезовано олігомери на основі вінілацетату, N-вінілпіролідону та малеїнового ангідриду. Вивчена кінетика процесу та встановлено механізм проходження полімеризації в присутності переривача ланцюга монопероксину.


6.1.5.6. Ключові слова

полімеризація, кополімер, ковалентна іммобілізація, біоліганд, сенсибілізація, комплекс полімер-біополімер, фермент-полімерний комплекс.

6.1.6. Спосіб біоремедіації грунтів та створення біопрепаратІВ на основі мікроорганізмів-ДЕСТРУКТОРІВ, виділених ІЗ забрудненИХ ОБ’ЄКТІВ


6.1.6.1. Короткий опис розробки

З існуючих методів ремедіації забрудненого ґрунту та водних ресурсів, біологічна очистка є одним з найбільш економічно вигідних та екологічно безпечних. Застосування біологічної очистки не потребує капітальних затрат, а часто не потребує застосування важкої техніки. Затрати на виробництво препаратів мікроорганізмів-деструкторів є відносно малими, оскільки їх можна отримувати з використанням дешевої сировини на типовому біотехнологічному обладнанні.

Отримано і селекційовано природні асоціації автохтонних мікроорганізмів - деструкторів нафтопродуктів. Встановлено можливість їх використання як активних деструкторів нафтопродуктів у природних біотопах забруднених об'єктів. Найбільший ремедіаційний ефект дає спільного застосування асоціацій мікроорганізмів, поверхнево-активного біокомплексу і природного мінералу. Показано, що мікробні ПАР та природні сорбенти мають значний стимулюючий вплив на процеси біодеградації вуглеводнів в ґрунті. Тому застосування комплексних препаратів вважається найбільш перспективним для відновлення довкілля після забруднення. Також розроблено методи моніторингу забруднення навколишнього середовища та ефективності біоремедіації.


6.1.6.2. Фото

Польовий експеримент на території нафтовидобувного підприємства


6.1.6.3. Галузі застосування

Захист навколишнього середовища. Отримані результати створюють перспективу для застосування комплексних препаратів і технологій для очистки нових та застарілих забруднень ґрунтів із використанням природних асоціацій мікроорганізмів – деструкторів, біоПАР та природних сорбентів.

Одержані результати використовуються при виконанні лабораторних робіт з курсів дисциплін “Біомоніторинг біотехнологічних виробництв» та «Екобіомоніторинг та біобезпека».


6.1.6.4. Поточний стан розробки

Розроблено методи та технологічні підходи до очистки грунтів від нафтових забруднень. Розроблено лабораторну технологію виробництва препаратів мікроорганізмів-деструкторів. Розроблено та протестовано у польових умовах комплексну відновлення грунтів із використанням мікроорганізмів, біоПАР та природних сорбентів.


6.1.6.5. Права інтелектуальної власності

Готуються матеріали та документація на подання патенту України


6.1.6.6 Ключові слова

біоремедіація, мікробні препарати, нафтове забруднення, біоПАР, біодеградація вуглеводнів

^ 6.1.7. СпоСІБ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ побутових СТІЧНИХ ВОД З СУПУТНІМ ОДЕРЖАННЯМ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ


6.1.7.1. Короткий опис розробки

Запропоновано спосіб біологічного очищення стічних вод, що базується на використанні мікроорганізмів з екосистеми очисних споруд, а також ремедіаційних рослин , що дозволяє одержувати електричну та теплову енергію для системи локального тепло- чи енергопостачання та зберегти довкілля.

Проведено дослідження присутності Аnammox бактерій на Львівських міських очисних спорудах та проаналізовано можливість їх застосування у системі очищення колектора стічних вод ріки Полтви. Одержаний у процесі очищення надлишковий активний мул пропонується піддавати термофільному зброджуванню у результаті якого одержується біогаз, який пропонується одержаний біогаз спалювати на локальній електростанції у когенераційній установці з одержанням теплової та електричної енергії. Частина теплової енергії використовується для власних потреб бродильних установок очисних споруд (забезпечення оптимального теплового режиму).

Для подальшої доочистки стічних вод пропонується використовувати біологічні ставки та фітоочищення.


6.1.7.2. Фото

6.1.7.3. Галузі застосування

Екологія, охорона довкілля, водоочищення, енергетика


6.1.7.4. Поточний стан розробки

 • Проведено аналіз поточного стану очисних споруд м. Львова та Львівської області, а також якості води у водних об’єктах регіону які приймають очищені стоки найбільших населених пунктів. Для аналізу використано мікробіологічні, фізичні та хімічні методи.

 • Проведено теоретичний моніторинг сучасних вітчизняних та світових розробок у даній галузі.

 • Досліджено наявність anammox бактерій на очисних спорудах м. Львова, а також водах р. Полтва.

 • Розроблено загальну схему очищення

 • Розроблено схему переробки активного мулу з одержанням енергоресурсів

 • Розробляється пілотна система очистки6.1.7.6. Ключові слова

стічні води, біологічне очищення, Аnammox бактерії, біогаз, фітоочищення.

^ 6.1.8. біоконверсія відходів у біогаз тА інші види біоенергії


6.1.8.1. Короткий опис розробки

Проведено огляд сучасного стану виробництва та споживання біопалив в Україні, який показав, що виробництво біопалива знаходиться у стані зародження. Частка споживання біоенергії в українському паливно-енергетичному комплексі становить всього близько 0,8%. Найбільш перспективними видами біопалива для виробництва в Україні є біогаз, біоетанол та біодизель.

Розроблено схему одержання біогазу - продукту зброджування метаногенами органічних відходів (кінських та коров’ячих екскрементів стада близько 2000 голів), у вигляді суміші метану та вуглекислого газу. Розраховано можливий економічний ефект від спалювання одержаного біогазу на відповідних локальних установках при зброджуванні тваринних відходів в біогазових ферментаційних реакторах.


6.1.8.2. ФотоАктивний мул очисних споруд


6.1.8.3. Галузі застосування

Енергетика. На даний час на території України запущено лише кілька невеликих підприємств з виробництва біодизелю та біогазу, так як для розвитку даної галузі біотехнології необхідна державна підтримка.

Екологія,охорона довкілля.


6.1.8.4. Поточний стан розробки

Встановлено, що найбільш вигідною формою виробництва біогазу з використанням нетрадиційних джерел (тваринних екскрементів) є його одержання у малих установках, на фермерських господарствах. Розглянуто оптимізацію технології біогазу з місцевих відходів (стічних вод та полігонів твердих побутових відходів).

Пропонується схему метанової ферментації тваринних екскрементів, а також метод одержання біогазу шляхом зброджування надлишкового активного мулу, що утворюється у системах очистки стічних вод біологічним методом з подальшим спалюванням біогазу на когенераційних установках, що дозволить одержати електричну та теплову енергію. Ферментацію оптимально проводити у термофільних умовах, для забезпечення яких використовують частину одержаної на локальних когенераційних установках теплової енергії.

Додатково передбачено метод утилізації відходів технічних культур з частковою трансформацією в тепло та електроенергію, а також можливість застосування одержаного палива для двигунів внутрішнього згорання, для цього здійснено первинний синтез потенційних продуцентів ендо- та екзоцелюлаз для переробки агровідходів. Виробництво біоетанолу можливо запровадити на місцевих цукрових заводах, після їх модернізації. Дуже перспективним є отримання біодизелю з мікроскопічних водоростей.

Для розробки технології біоенергопродуктів розпочато пошук носіїв для іммобілізації ліполітичних ферментів для гідролізу відходів олієвиробництва з метою отримання біодизелю, а також джерел ферментів для біоконверсії жомових відходів цукрового виробництва у біоетанол та біогаз, біоконверсії дробини та барди спиртзаводів та дробини пивоварень у біогаз, а також біоконверсії молочної сироватки молокозаводів у біогаз.

Завершені науково – дослідні проекти за тематикою: «SNSO-Copernicus» ICOP-DEMO-2023-96 “Regeneration” та Phare/Tacis TSP/UK/9803/124 “Clear energy”.


6.1.8.6. Ключові слова

біоконверсія, відходи, біологічне очищення, біоенергія, біогаз, біодизель, біоетанол, біоводень, біопаливо.

^ 6.1.9. Розширення бази даних фунгібактерицидів на основі біологічних досліджень нових сполук.


6.1.9.1. Короткий опис розробки

Експериментально визначено бактерицидні і фунгіцидні властивості нових синтезованих речовин: тіосульфонатів, похідних 1,4- та 1,2- нафтохінонів, похідних 9,10-антрахінону, прото- та металокарбенових сполук ряду азолів та азинів, гідразонів і тіосемікарбазонів формілфеніл-глюкозамінідів, серед яких виявлено сполуки з відносно високою антимікробною дією, показники яких перевищують за відповідною активністю деякі відомі еталонні субстанції. Застосований метод дифузії речовини в агар та метод серійних розведень на тест-культурах бактерій Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Mycobacterium luteum та грибів Candida tenuis, Aspergillus niger.

Встановлено ефективні бактерицидні і фунгіцидні показники для стероїдних глікозидів виділених з рослинних екстрактів представників роду Allium. Вивчено біологічну активність рослинних екстрактів ряду лікарських рослин флори Криму.

Здійснено скринінг речовин, що мають рістрегулюючу дію щодо тест-культур рослин: крес-салат (^ Lepidium sativum) та овес посівний (Avena sativa). В результаті чого знайдено ряд тіосульфонатних сполук, похідних 1,4-нафтохінонів та стероїдних глікозидів виділених з рослинних екстрактів представників роду Allium, які мають високі показники стимулюючої дії на ріст рослин, а також речовин, що мають вибіркову дію на ріст різних видів рослин, тобто є потенційними гербіцидами і ретардантами.


6.1.9.2. Фото


Діаметр зони затримки росту ^ Staphylococcus aureus становить 42 мм при дії 4-N-гліцино-3-хлор-6-бром-1,2-нафтохінону в концентрації 0,5%

Діаметр зони затримки росту Staphylococcus aureus становить 33 мм при дії 4-N-гліцино-3-хлор-6-бром-1,2-нафтохінону в концентрації

0,1 %


6.1.9.3. Галузі застосування

Медицина, фармація, біотехнологія, сільське господарство, ветеринарія, виробництво агрохімічної продукції (засоби захисту рослин).


6.1.9.4. Поточний стан розробки

Розроблені нові та вдосконалені існуючі методики дослідження фунгібактерицидної активності нових сполук, що дало можливість розширити межі експериментальних досліджень. Розробляються методики дослідження біологічної активності сполук застосовуючи методи вивчення впливу сполук на клітинному рівні.

Розроблені та вдосконалені методики дослідження рістрегулюючої активності нових сполук. Розробляються методики визначення цитотоксичності речовин на культурах рослинних організмів.


6.1.9.6. Ключові слова

біологічна активність, бактерициди, фунгіциди, мінімальна бактерицидна (бактеріостатична) концентрація, мінімальна фунгіцидна (фунгістатична) концентрація, біологічно активні сполуки, тіосульфонати, нафтохінони, антрахінони; рістрегулююча активність, рістрегулятори, гербіциди, ретарданти, цитотоксичність, мітотичний індекс.

^ 6.1.10. Біоцидна композиція для захисту паперу


6.1.10.1. Короткий опис розробки

Вивчено можливість використання синтезованих сполук як біоцидів для захисту паперу, деревини та виробів на основі целюлозної сировини від біопошкоджень. На основі проведених досліджень розроблена та запатентована сірковмісна біоцидна композиція для захисту паперу, на основі субстанції тіосульфонатного типу - етиловий естер 4`-нітробензиліден-4-бензентіосульфокислоти. Використання запропонованого складу біоцидної композиції покращує фізико-механічні властивості паперу і, як наслідок, спостерігається підсилення антисептичної здатності і зміцнення структури паперу.

Використання біоцидної композиції для консервації та обробки паперових носіїв інформації, реставрації поліграфічної продукції, зокрема для дезінфекції паперу і книг від біопошкоджень, а також для виготовлення антисептичного паперу забезпечує необхідні вимоги: відсутність запаху, ефективність дії малої концентрації, нешкідливість для людського організму, простоту при застосуванні, що загалом дасть значний економічний ефект за рахунок забезпечення збільшення терміну використання поліграфічної продукції із збереженням її функціональних характеристик.


6.1.10.2. СхемаСклад, %мас.:

естер – .0,01 – 0,1

ацетон – 99,9– 99,99


6.1.10.3. Галузі застосування

Целюлозно-паперове виробництво, поліграфія, реставраційна діяльність.


6.1.10.4. Поточний стан розробки

Запропоновано на основі досліджень фунгіцидної активності етилового естеру 4`-нітробензиліден-4-бензентіосульфокислоти по відношенню до грибів роду Penicillium, Aspergillus, Mucor, які в основному є причиною біопошкоджень паперу, біоцидну композицію для захисту паперу.

Розроблено лабораторний регламент одержання ефективної біоцидної субстанції - етилового естеру 4`-нітробензиліден-4-бензентіосульфокислоти, для створення проектів нормативної документації їх промислового одержання та застосування.


6.1.10.5. Права інтелектуальної власності

1) Пат. UA №76229 C2 Україна. МПК (2006) D21H 25/00. Біоцидна композиція для захисту паперу / Кадиляк М.С., Комаровська-Порохнявець О.З., Онищенко Т.І., Скорохода В.Й., Суберляк О.В., Швед О.В., Новіков В.П. // Заявл.24.05.2004. Опубл. 17.07.2006. Бюл.№7. - 4с.

2) Пат. UA №67615 С2 МПК (2007) D21H 25/00 А01N 31/00 А01N 25/02 C07C 309/00. Сірковмісна біоцидна композиція для захисту паперу / Кадиляк М.С., Комаровська-Порохнявець О.З., Онищенко Т.І., Швед О.В., Новіков В.П. // Заявл.10.11.2003, Опубл.15.02.2007. - Бюл. №2. – 4с.


6.1.10.6 . Ключові слова

біоцид, біопошкодження, естери тіосульфокислот, хімічні засоби захисту паперу.


^ 6.1.11. біофізичні Методи дослідження зародкових клітин з метою визначення зміни їх гомеостазу


6.1.11.1. Короткий опис розробки

Використано прісноводну кісткову рибу в’юна (Misgurnus fossіlis L.), що широко використовується при дослідженні ряду проблем сучасної біології (в ембріологічних, біохімічних, цитологічних, біофізичних). Зручність його використання у відносно коротка тривалість періоду ембріогенезу, легкості одержання статевих продуктів та простота в утриманні цих риб в лабораторних умовах.

Запропоновано методи для визначення властивостей мембрано зв’язаних процесів зародкових клітин протягом раннього ембріогенезу:

 • метод мікроелектродної техніки - для дослідження змін трансмембранного потенціалу (ТМП);

 • метод визначення комплексного опору - імпедансу (Z), який складається з активної та ємнісної складової для дослідження електропровідності мембрани;

 • спектрофотометричні та біохімічні методи для дослідження інтенсивності процесів перекисного окиснення (ПОЛ) за вмістом утворення вторинного продукту ліпопероксидації – малоновим диальдегідом (МДА) та активності ферментів антиоксидантної системи – супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КАТ);

 • метод світлової мікроскопії для дослідження морфологічних змін зародкових клітин (ембріотоксичність).


6.1.11.3. Галузі застосування

Біологія, медицина.

Сучасна концепція лікувальних та протекторних засобів спрямована на розробку методів, які б запобігали ушкодженню і загибелі всіх типів клітин. Враховуючи сучасні точки зору на властивості лікарських препаратів, як протекторних засобів, що повинні мати комплексний вплив на кілька ключових ланок зазначеного патбіохімічного каскаду, вважаємо, що однією з найважливіших властивостей лікарських субстанцій та протекторів повинна бути наявність антиоксидантного ефекту.


6.1.11.4. Поточний стан розробки

Встановлено, що плазматичні мембрани зародкових клітин забезпечують вибіркову проникність для речовин, які транспортуються в процесі життєдіяльності клітин, а транспорт іонів через мембрану є основою електрогенезу та слугує регулятором багатьох клітинних функцій, включаючи ініціацію реплікації нуклеїнових кислот, біосинтез білку, проліферацію та диференціацію. При вивченні механізмів дії чинників різноманітної природи значна увага приділяється особливостям їх взаємодії саме з плазматичною мембраною, котра є найпершою ланкою у сприйнятті зовнішніх сигналів, проведенні та трансформації їх у клітинну відповідь.

Досліджено пероксидне вільнорадикальне окиснення ліпідів зародкових клітин в нормі та за дії фізичних та хімічних факторів впливу. Утворення ТБК-активних продуктів є життєво важливою ланкою в регуляції багатьох мембранозв’язаних процесів – в регуляції проникності та транспорті речовин через мембрану, регуляції ліпідного складу біомембран і мембранасоційованих ферментів, у синтезі простагландинів, лейкотриєнів, тромбоксанів, стероїдних гормонів, метаболізмі катехоламінів. Під час оксидативного стресу відбувається активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та накопичення вільних радикалів тощо. Уникнути різноманітних ускладнень при перебігу захворювань можна шляхом своєчасного блокування пускового механізму патології, тобто зниженням інтенсивності ПОЛ в організмі шляхом використання антиоксидантів.

Передбачені дослідження провідності плазматичної мембрани зародків в’юна методом імпедансної спектроскопії, що базується на визначенні комплексного опору – активної та ємнісної її складової.


6.1.11.6. Ключові слова

трансмембранний потенціал, імпеданс, зародкові клітини, плазматична мембрана, пероксидне вільнорадикальне окиснення ліпідів.

^ 6.1.12. Біосенсори та біочіпи для діагностики біологічних рідин організму, проведення біотестування, конролю харчових продуктів та біодобавок


6.1.12.1. Короткий опис розробки

Для біотестування різних об’єктів розроблені біодеградабельні або біологічно інертні полімерні суспензійні мікросфери з широким діапазоном розмірів і тривалого зберігання, що можуть зв’язувати біологічно чутливі елементи (ферменти, АТ, ДНК, клітини, тканинні зразки, органели клітин),при цьому контроль власне систем можна робити за допомого мікрочіпів у мікроелектромеханічних системах, що дозволяє отримати високоточні результати для мікрооб’ємів досліджуваних зразків.

Запропоновано та розроблено індивідуальні частинки та об’єкти призначені для біоаналітичних досліджень, в тому числі у вивченні фагоцитозу, а також в біосенсорах для індикації та тестування середовищ чи продуктів.

Запропоновані індивідуальні полістирольні мікросфери містять на поверхні біоліганди зі спорідненістю до певного рецептора клітини, а саме: полімерні мікросфери, що містять на поверхні желатин, полімерні мікросфери, що містять на поверхні желатин і афінно зв’язаний з ним сироватковий фібронектин) та полімерні мікросфери, що містять на поверхні протеїн А. Стійкість тест-системи «полімерна мікросфера - протеїн А» дозволяє використовувати його більш ніж 6 місяців.

Розроблені мікрочіпи можуть застосовуватися для молекулярного аналізу (ферментного, імунного) та клітинного аналізу (цитометрія, клітинні біосенсори, мікромасштабовані біореактори).


6.1.12.3. Галузі застосування

Медицина, харчова промисловість, охорона довкілля.

Методики впроваджено в навчальний процес кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, а саме – в курс дисциплін «Технологія наночастинок і полімерів біомедичного призначення», «Синтез та технологія нанорозмірних носіїв та біомедполімерів» для студентів спеціальностей «Біотехнологія біологічно активних речовин» та «Технологія фармацевтичних препаратів».


6.1.12.4. Поточний стан розробки

Визначаються оптимальні умови іммобілізації біологічних лігандів на поверхню полімерних мікросфер для конструювання дешевих, високочутливих, специфічних діагностичних біотест-систем, сформульовані умови синтезу полімерних суспензій, що містять індивідуальні частинки з врахуванням впливу природи ПАР та гідрофільних мономерів на діаметр частинок, їх розподіл за розмірами, індивідуальність, а також на стійкість полімерної суспензії при заміні води на розчин буферу, введенні барвника чи флюоресцентної мітки.

На поверхню мікросфер фізично сорбували альбумін, який являє собою полімерний ПАР. Отримані результати показують, що додавання 0,1 %мас. альбуміну забезпечило і їх стійкість і індивідуальність, тобто частинки полімерних суспензій, де є агреговані частинки, можна було використовувати в подальших дослідженнях.

Визначені оптимальні концентрації протеїну А (0,05 мг/мл) на поверхні полімерних мікросфер і мінімальні розведення сироваток, при яких відбувається спонтанна агрегація частинок кон’югатів «полімерна мікросфера – протеїн А». Розроблені біотест-системи різної специфічності

Наведені дані по фагоцитозу полімерних мікросфер поліморфно-ядерними лейкоцитами крови у хворих з гострим панкреатитом показують на можливість застосування цього методу в клініці для оцінки важкості протікання захворювання, прогнозу лікування і контролю ефективності терапії, яку проводять у хворих з гострим панкреатитом алкогольного ґенезу.


6.1.12.6. Ключові слова

полімеризація, кополімер, ковалентна іммобілізація, біоліганд, сенсибілізація, комплекс полімер-біополімер, фермент-полімерний комплекс.

^ 8. Участь у національних програмах, виконання робіт за державним замовленням, отриманих грантів


1. «Дослідження виділених з нафто забрудненого грунту мікроорганізмів та створення на їх основі біопрепаратів для очищення нафтозабруднень» (№ держреєстрації 0107U009417 (ТБСФБ-13)

2. « Дослідження біосинтезу глюкозооксидази» (№ держреєстрації 0107U009424 (ТБСФБ-8)

3. « Дослідження мікробних асоціацій молочнокислих та глюкозо-фруктозних культур і створення функціональних напоїв на їх основі » (№ держреєстрації 0107U009420 (ТБСФБ -4 )

4. Дослідження хімічного складу та вивчення фармакологічних властивостей рослин Карпатського регіону (№ держреєстрації 0107U009425 (ТБСФБ - 9)

5. Підбір і дослідження носіїв для модифікації ферментів ліпаз з метою гідролізу рослинних олій та їх пере етерифікації (№ держреєстрації 0107U009421 (ТБСФБ - 5)

6. Полімерні носії для іммобілізації біоактивних лігандів (№ держреєстрації 0107U009416 (ТБСФБ - 6)

7. Біологічно активні полімерні матеріали на основі тіосульфонатів та хіноїдних сполук (№ держреєстрації 0107U009423 (ТБСФБ - 7)

Дослідницькою групою подані пропозиції до проекту Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива «Комплексна переробка вторинних сировинних ресурсів (відходів виробництв) на виробництво біопалива» 2010-2014 р.


^ 9. Міжнародна співпраця


9.1. Гранти, відзнаки, проекти

«SNSO-Copernicus» ICOP-DEMO-2023-96 “Regeneration”

Phare/Tacis TSP/UK/9803/124 “Clear energy”

Україна-Росія (Ф40/14-2011) «Diagnostic test systems based on polymeric microspheres with narrow size distribution (synthesis, immobilization, testing)» (2011)

Україна-Німеччина (М/344-2011) «Creation of mcro- and nanoparticles with use of bio surfactants for pharmacy and health» (2011)

Україна-Молдова (M/112-2010) “Complex application of biosurfactants, microelement, biocides and microorganisms in grape nursery” (2010-2011)

Україна-Болгарія (M/219-2006)Synthesis of complex preparations with surface-active and biocidic properties and possibility of their application in environmentally friendly technologies(2006-2007)

Україна-Польща “Use of the complex biopreparations for remediation and reclamation of oily soils (2008-2010)


^ 11. Наявне обладнання для проведення досліджень

 • спектрофотометр ІЧ Specord M-80;

 • спектрофотометр УФ Specord M-40;

 • спектрофотометр СФ-4А;

 • рН-метри (мілівольтметри рН-673, іономіри ЭВ-74);

 • мікроскопи Полілюкс (БИОЛАМ, світло-польний);

 • ваги ВТ-500, Metter H-20

 • апарати для трясіння WU-4;

 • термостати (ТС-80 М-2);

 • стерилізатори;

 • насоси БЦН;

 • насоси вакуумні ВНР-5д;

 • центрифуги MPW-340;

 • водяна баня бактеріологічна ВШ;

 • колориметр КФО;

 • флуориметр ЛМФ-72;

 • фотоколориметри ФЭК-56 ПМ;

 • установка для проведення елементного аналізу на вміст сірки та галогенів у органічних сполуках.

^ 12. Галузь економіки, в якій можуть використовуватись результати

Харчова промисловість, медицина, ветеринарія, біотехнологія, фармація, агробіотехнологія, клітинна інженерія, генетична інженерія, охорона довкілля, водоочищення, енергетика, паливна промисловість, сільське господарство, агрохімія, целюлозно-паперове виробництво, поліграфія, реставраційна діяльність.


^ 13. Ключові слова

Біотехнологія, біосинтез, ензими, ферменти, біоенергетика, біоочищення, біологічна активність, біологічно активні полімери, іммобілізація, носії для біото’єктів, фітоекстракти, калус, біоциди, біопрепарати, ферментативні напої, біоремедіація, біодеградація, біофізика


 1. ^ Перелік потенційних замовників (підприємств, організацій) та споживачів результатів науково-дослідних робіт

  • Договори про співпрацю з вітчизняними науково дослідними інститутами НАН України, науково дослідними лабораторіями ВНЗ МОНмолодьспорт України, підприємствами та дослідницькими закордонними установами

  • ЛКП «Львів водоканал» (очистка стоків очисних споруд колектора стічних вод м. Львова р.Полтви та отримання додаткового біогазу на відходах)

  • ВАТ «Ензим» (м.Ладижин, Вінницька обл.) (фермент глюкозооксидаза, продуцентами якого є гриби Penicillium chrysogenum BKM F-245 та Penicillium vitale IV, V)

  • НТЦ Нікітський ботанічний сад (мікроклональне розмноження рослин, селекція рослин )

  • ТзОВ «Радехівський цукор» (розробка ферментів целюлоз для отримання біоетанолу на буряковому жомі)

  • Львівський жиркомбінат «Щедро» (підвищення виходу олії та можливість виробництва біодизель на фузах)

  • ДП «Львівдіалік» (ферменти для діагностики).

  • ПП «Едель» (м. Львів) (фіточаї, фітопрепарати)

  • ТОВ «Фармалайф» (м. Львів), (фармацевтичне виробництво).

Схожі:

Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconКалендарний план лекцій з гігієни та екології з гігієнічною експертизою
Гігієнічна характеристика продуктів рослинного І тваринного походження. Фізіолого-гігієнічне значення окремих харчових інгадієнтів...
Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconТематичний план самостійної роботи студентів з фармакогнозії модулю 1 для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету Спеціальність “Фармація”
ЛР; методи аналізу біологічно активних речовин рослинного походження; вивчення хімічного складу лр І створення на їх основі нових...
Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconПаспорт спеціальності 05. 18. 16 Технологія харчової продукції
Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води,...
Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconПаспорт спеціальності 05. 18. 16 Технологія харчової продукції
Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води,...
Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconПаспорт спеціальності 05. 18. 16 Технологія харчової продукції
Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води,...
Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconЛевітовим С. Ю. за темою «Дослідження методів перевірки та діагностики пристроїв релейного захисту»

Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconЛевітовим С. Ю. за темою «Дослідження методів перевірки та діагностики пристроїв релейного захисту»

Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconПерелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксиновогоімунітету у фізіології І патології...
Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconПерелік завершених ндр у 2008 році
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології І патології...
Вивчення сфери застосування біотехнології, дослідження біообєктів мікробного та рослинного походження, отримання продуктів біосинтезу та біоконверсії, розробка І оптимізація біотехнологій та методів діагностики iconХвороби органів травлення
Вивчення біоптатів практично усіх відділів травного тракту з використанням методів гістохімії, імуногістохімії, люмінесцентної мікроскопії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи