Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 349.09 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/3
Дата04.07.2012
Розмір349.09 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за лютий 2010 року1. Економіка. Економічні явища
Артьомова, Т. Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці /Т.Артьомова, О.Полічко // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 12. – С. 60-63.Дяченко, Б.І. Україна та прикордонний регіон в системі національної економічної безпеки / Б.І.Дяченко, М.В.Газуда, Л.М.Газуда // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. І. – С. 102-106.Економіка України за 2009 рік // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 16.- 28 січня. – С. 6-7.Ізосімова, Н. Порядок денний - 2010: першочергові реформи для забезпечення стійкого зростання української економіки /Н.Ізосімова // Дзеркало тижня. – 2010. – № 5.- 13-19 лютого. – С. 7.Кондратчук, К.С. Сутність і причини кризових проявів у світовій економічній системі / К.С.Кондратчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1(103). – С. 57-63.Корнійчук, Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку / Л.Корнійчук // Економіка України. – 2010. – №2. – С. 72-83.Скрипник, А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки / А.Скрипник //Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 59-71.^ 2. Товари. Послуги
Алмашій, Я.І. Шляхи покращення маркетингової товарної політики на підприємстві в сучасних умовах / Я.І.Алмашій //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 6-14.Прокопенко, О.В. Екологічна складова поведінки споживачів продукції компанії "Мері Кей": стан і можливості коригування / О.В.Прокопенко, Л.В.Кривенко, М.Д.Домашенко //Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 115-120.

3. Ризик
Гольтяєва, Л.А. Модель розпізнавання класів фінансового стану підприємства / Л.А.Гольтяєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 55-61.Лактионова, А.А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования / А.А.Лактионова, О.А.Украинская // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1(103). – С. 123-135.Маргасова, В.Г. Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств / В.Г.Маргасова, А.В.Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1(103). – С. 136-142.Сапожніков, В.Б. Фінансове забезпечення державних та регіональних органів управління і контроль за його використанням / В.Б.Сапожніков // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 3. – С. 175-180.Філей, С.М. Концептуальні аспекти фінансових ризиків та методи управління ними / С.М.Філей // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 187-189.4. Капітал
Аржевітін, С. Відплив капіталу з України: причини та шляхи подолання / С.Аржевітін // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 3-7.Ліпич, Л.Г. Активізація процесу нагромадження капіталу суб’єктів господарювання в умовах фінансової кризи / Л.Г.Ліпич, І.О.Гадзевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 3. – С. 130-134.Семенов, А. Іноземний економічний сектор у США і зарубіжний сектор США: порівняльний аналіз / А.Семенов //Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 73-81.

^ 5. Природні чинники
Бублик, М.І. Методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру / М.І.Бублик // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 121-128.Жарова, Л.В. Розвиток ринку квот видатків парникових газів по завершенню дії Кіотського протоколу / Л.В.Жарова //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 24-27.

6. Інвестиції
Брюханов, М.В. Визначальні фактори міжнародних інвестицій в нові технології в перехідних економіках /М.В.Брюханов, В.В.Лапшин, С.О.Загорулько // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 266-272.Васильченко, З.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності / З.М.Васильченко, І.П.Васильченко // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 35-46.Кириченко, О.А. Антикризова інвестиційна політика України / О.А.Кириченко, О.І.Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1(103). – С. 64-74.Кльоба, Л. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності / Л.Кльоба // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 44-47.Комашенко, Т.А. Інвестиційний ринок України як об'єкт державного регулювання: сутність та механізми функціонування /Т.А.Комашенко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 24. – С. 10-15.Лендєл, М.А. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємств деревообробної галузі регіону в умовах кризи / М.А.Лендєл, К.М.Хаустова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. І. – С. 158-163.Папп, В.В. Концептуальні підходи активізації інвестиційної діяльності в регіонах України / В.В.Папп // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 107-112.Передерієнко, Н.І. Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств /Н.І.Передерієнко, Я.В.Котляревський // Наукові записки. – 2008. – № 2. – С. 101-107.Прокопенко, О.В. Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України / О.В.Прокопенко, О.В.Кліменко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 233-239.Рубіш, М.В. Особливості розробки і реалізації інвестиційних проектів розвитку підприємств / М.В.Рубіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 125-132.Смерічевський, С.Ф. Задачі державної структурно-інвестиційної політики України / С.Ф.Смерічевський, О.І.Клімова //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 3. – С. 188-192.Шафраньош-Тарабріна, Г.М. Сучасний стан інвестування в економіку Закарпатської області / Г.М.Шафраньош-Тарабріна //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 3. – С. 228-232.

7. Інновації
Ганзюк, С.М. Методологічно-синергетичний підхід щодо інноваційного розвитку економічної системи / С.М.Ганзюк //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 14-16.Гарбадин, Т.Є. Сутність потенціалу та теоретичні засади його визначення / Т.Є.Гарбадин // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. І. – С. 69-73.Гладинець, Н.Ю. Деякі аспекти сутності інновацій та інноваційної діяльності / Н.Ю.Гладинець // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 50-54.Гліненко, Л.К. Методологічні засади індикативної оцінки еволюційної доцільності реалізації інноваційних проектів /Л.К.Гліненко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, №3. – С. 191-198.Грига, В.Ю. Венчурне фінансування в окремих регіонах України: оцінка підприємців / В.Ю.Грига, О.В.Красовська //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. І. – С. 80-85.Кузьминчук, Н.В. Теоретичні основи формування сутності поняття "інноваційний розвиток" в контексті інтенсифікації інноваційних процесів / Н.В.Кузьминчук, Т.М.Куценко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 167-176.Кушнір, Н.О. Основні напрями інноваційного розвитку промисловості прикордонного регіону (на матеріалах Закарпатської області) / Н.О.Кушнір // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 80-86.Луцків, О.М. Регіональні інноваційні системи: чинники формування та пріоритети розвитку / О.М.Луцків // Наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 207-214.Овєчкіна, О.А. Порівняльна оцінка синергетичної взаємодії складових науково-технічного потенціалу економічних систем за етапами його функціонування / О.А.Овєчкіна, К.В.Іванова //Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 201-209.Папп, Н.В. Формування стратегії інноваційного розвитку регіональної економіки / Н.В.Папп // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 112-115.Перерва, П.Г. Моделювання термінів виконання інноваційного проекту з використанням інтерполяційного поліному Лагранжа / П.Г.Перерва, І.В.Гладенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 60-69.Пересадько, Г.О. Організація інноваційної системи підтримки малого бізнесу / Г.О.Пересадько // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 185-189.Рак, Р.В. Інновації на ринку державних цінних паперів України / Р.В.Рак // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 72-80.Соловій, Х.Я. Збалансована система показників як інструмент об'єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / Х.Я.Соловій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1(103). – С. 155-163.Туболець, І.І. Бюджетне фінансування галузей соціальної сфери / І.І.Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 36-37.Фленько, О.В. Оцінка впливу факторів на рівень розвитку регіону / О.В.Фленько // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. І. – С. 193-198.

^ 8. Національний дохід. Рівень життя
Гвелесіані, А. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення України / А.Гвелесіані, І.Литвин // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 82-89.Латік, В. Основні показники рівня життя населення /В.Латік, Н.Підлужна // Праця і зарплата. – 2010. – № 5.- 10 лютого. – С. 8.Петренко, Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції / Я.Петренко //Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 54-59.Проданова, Л.В. Державно-приватне партнерство: сутність і форми / Л.В.Проданова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 116-119.^ 9. Праця. Організація праці
Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Про посаду "Головний бухгалтер": лист Міністерства праці та соціальної політики від 13.01.2010 р. № 4/13/116-10 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики // Фінансова справа. – 2010. – № 6.- лютий. – С. 32-33.

Дрозд, І.П. Проблеми вдосконалення нормативно-правових засад державного контролю і нагляду за функціонуванням техногенних об'єктів / І.П.Дрозд, В.В.Гетьман // Національна безпека: український вимір. – 2009. – № 6(25). – С. 107-114.Журавльова, І.В. Факторний аналіз формування та використання інтелектуального капіталу на підприємствах Харківської області / І.В.Журавльова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. І. – С. 116-119.Кесарчук, Г.С. Теоретичні підходи до аналізу форм активізації трудового потенціалу / Г.С.Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. І. – С. 129-132.Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік // Праця і зарплата. – 2010. – № 2.- 20 січня. – С. 22-23.Рівень безробіття в Україні в умовах кризи // Праця і зарплата. – 2010. – № 4.- 3 лютого. – С. 1.Шеверя, М.Ю. Практичне застосування сучасних мотиваційних теорій на підприємствах деревообробної промисловості / М.Ю.Шеверя // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 28, Ч. 2. – С. 200-204.Яким має бути навантаження на лікаря // Ваше здоров'я. – 2010. – № 3.- 22 січня. – С. 13.
  1   2   3

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи