Державної податкової служби україни icon

Державної податкової служби україни
Скачати 272.8 Kb.
НазваДержавної податкової служби україни
Дата14.07.2012
Розмір272.8 Kb.
ТипДокументи


КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Голова комітету з конкурсних торгів


________________________ Н.І.Руденко
М.П.ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

закупівля послуг зі здавання під найм власної нерухомості (оренда нежитлових приміщень для навчання студентів Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету ДПС України в м. Ірпені) код за ДК 016-97 – 70.20.1;

(відкриті торги)


2012 рік


^

1. Загальні положення


1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон) . Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Київський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України

- місцезнаходження:

08200, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками


Фефілатьєва Валентина Володимирівна, головний бухгалтер коледжу, тел – (04597) 60-458;

Шпак Оксана Віталіївна, секретар комітету з конкурсних торгів,

тел. – (04597) 60-246;


3. Інформація про

предмет закупівлі
– предмет закупівлі:

послуги зі здавання під найм власної нерухомості,

код за ДК 016-97 – 70.20.1;

– вид послуг:

оренда нежитлових приміщень для навчання студентів Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету ДПС України в м. Ірпені ) код за ДК 016-97 – 70.20.1;


– місце та обсяг послуг:

Київська область, м. не менше 950 м. кв.;

- строк надання послуг:

до 31 грудня 2012 року.


^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.


^ 6. Інформація про

валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів


Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд Учасника).


^ 8. Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю

www.tender.me.gov.ua

www.asta.edu..ua

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1.Процедура

надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання документації конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога Замовника щодо надання копії документу – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів із позначенням номеру сторінки пропозиції конкурсних торгів, на якій знаходиться документ.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання протоколу розкриття, договору про закупівлю та інших документів, які передбачені Законом.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі * .
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 16-00 год. за київським часом

15 лютого 2012 року" 

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів

повинна складатися з наступних документів:

 • документ, який містить інформацію про вартість послуг;

 • інформація про те, що учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів (п. 2 розділ VI) та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована;

 • копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; 

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію учасника (за наявності);

 • копія Статуту підприємства (за наявності), завірена належним чином;

 • копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, де фігурують зареєстровані види діяльності (за наявності);

 • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку;

 • копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП);

 • довідка про те, що фізична особа, фізична особа – підприємець, яка є учасником процедури закупівлі, або посадова особа учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку, видана уповноваженим органом;

 • довідка про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом, порушення проти нього справи про банкрутство чи відкриття ліквідаційної процедури, з терміном видачі довідки не більше тридцяти календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

 • довідка ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше десяти днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;


Учасники – фізичні особи та фізичні особи - підприємці у складі пропозиції конкурсних торгів подають також копію паспорту та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.


^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається


^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 260 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- довідка у довільній формі, що містить відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг оренди житлових приміщень, що є предметом даної закупівлі;

- довідка у довільній формі, що містить відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо надання послуг оренди житлових приміщень, що є предметом даної закупівлі;

- копія Балансу (форма № 1): за останній звітний період з позитивними результатами фінансового обігу, завірену належним чином;

- копія Звіту про фінансові результати (форма № 2): за останній звітній період, завірену належним чином;

- копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, завірена належним чином;

- довідка (довідки) з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

* - документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 


Приміщення для розташування Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України.

Питомий показник розрахункової (нормованої) площі об’єкту оренди не повинен перевищувати 1545 м.кв., але бути не менше ніж 950 м. кв.


Найменування приміщень за призначенням

Кількість (не менше)

Навчальні аудиторії і кабінети

12

Адміністративні приміщення

4

Санітарно-гігієнічні

2

Площі загального користування

 за фактом


*Актовий зал бажано, але не обов’язково, за умови наявності потокової аудиторії


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим даним розділом, а також документ, який містить інформацію про вартість послуг (за підписом керівника підприємства та відбитком печатки.

^ Документ про вартість пропозиції

повинен бути складений за наступною формою:

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі наявності))


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

 1. Повне найменування учасника ________________________________

 2. Адреса (місце знаходження) __________________________________

 3. Телефон/факс:______________________________________________

 4. Електронна адреса:__________________________________________

 5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ___________________________________________________________

 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), юридична адреса підприємства ________________________________

 7. Вартість пропозиції конкурсних торгів становить:

цифрами _____грн. (словами) за 1 м. кв. об’єкту оренди на 1 місяць,

з урахуванням ПДВ.

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником при виконанні замовлення. )

 1. Строк надання послуг – березень–грудень 2012 року;

 2. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________

 3. Додаткові відомості _______________________________________

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

 1. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом часу,

зазначеного у пункті 5 розділу 3 документації конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

____________________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП*

Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п.11, є обов’язковим.


* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів.


^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

- розподіл предмета закупівлі на лоти не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 
^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів 

м. Ірпінь, вул. К.Маркса,31 кім.109;

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

15 лютого 2012 року до 1000 годин;

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


– місце розкриття: 08200, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, кім.222

– дата та час розкриття: 15 лютого 2012 року о 1600 годин.


До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
^

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів:


Ціна (питома вага цінового критерію – 100 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів Учасника, становить 100 балів.
^

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів


За критерієм оцінки «ціна»:

найнижча (мінімальна) загальна вартість запропонована учасниками х 100 (питому вагу критерію).

Ціна, запропонована учасником в пропозиції конкурсних торгів, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Найбільш економічно вигідною визначається пропозиція, яка у результаті оцінки набрала найбільшу кількість балів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
У разі виявлення арифметичної помилки під час проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів замовник має право звернутися до учасника з метою підтвердження та отримання письмової згоди учасника на виправлення арифметичної помилки у його пропозиції конкурсних торгів. Після отримання письмової згоди учасника на виправлення арифметичної помилки комітетом з конкурсних торгів на засіданні приймається рішення щодо такого виправлення простою більшістю голосів. У протоколі оцінки замовником вказується остаточна (виправлена) ціна пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація 

Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.


Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
^ VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Договір про закупівлю повинен відповідати Типовому договору, затвердженому наказом Мінекономіки від 27.07.10. №925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти».


Істотними умовами договору про закупівлю також є


^ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в строкове платне користування не житлові приміщення, які розташовані за адресою: __________________________загальною площею _______мІ, (далі - Майно), а Орендар зобов'язується прийняти це майно та після припинення цього договору повернути майно Орендодавцю в належному стані.

1.2. Балансова вартість майна що передається в оренду складає _____грн. (прописом) грн. ______ коп. з урахуванням індексації.

1.3. Орендар самостійно визначає напрями використання переданого майна.

1.4. Обсяги закупівлі послуг оренди можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

^ II. ЯКІСТЬ ОБ'ЄКТА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

2.1. Об'єкт‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду, візуально оглянуто представником Орендаря. Недоліки або дефекти, які б перешкоджали використанню його за цільовим призначенням, на момент огляду, виявлені не були. Претензій до Орендодавця щодо якісних характеристик відчужуваного нежилого приміщення Орендар не має і приймає його у технічному стані, придатному для використання за цільовим призначенням..

^ III. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендар за користування орендованим майном сплачує орендну плату за умови наявності коштів та в межах бюджетних асигнувань на оренду нежитлових приміщень, що є предметом даного Договору.

Загальна сума Договору складає ___ грн.___ коп. (прописом), у т.ч. ПДВ.

3.2. Розмір орендної плати з урахуванням індексації становить:

_____ грн. (прописом) за 1 місяць з урахуванням ПДВ.

3.3. Розмір орендної плати може бути зменшено за взаємною згодою Сторін.


^ IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Орендна плата сплачується щомісяця, протягом місяця наступного за звітним, за повний місяць, незалежно від строку користування майном, що є предметом даного договору, у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Орендодавця на підставі акту про надання послуг.

^ V. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

5.1. Орендодавець протягом тижня з дня набрання чинності цим Договором передає, а Орендар приймає у користування майно, що оформлюється відповідним актом, який підписується Сторонами.

5.2. Орендар, протягом тижня, після закінчення строку користування повертає, а Орендодавець приймає передане майно, що оформлюється відповідним актом, який підписується Сторонами. Після підписання Акту передачі строк користування припиняється.

^ VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов'язки Орендаря:

6.1.1. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог при експлуатації переданого майна.

6.1.2. Утримувати майно в належному стані. Забезпечувати обслуговування та утримання внутрішньо-будинкових приміщень, внутрішньо-будинкових мереж, при будинкової території.

6.1.3. Сплачувати у встановлені чинним законодавством строки експлуатаційні платежі (водопостачання, водовідведення, електро – і теплопостачання, послуги зв’язку, вивезення побутових відходів). Умови та порядок надання Орендарю відповідних послуг визначаються окремими договорами.

6.1.4. Після припинення договору повернути майно Власнику в належному стані.

6.1.5. Здійснювати поточний ремонт приміщень, переданих у найм (оренду) за цим Договором.

6.2. Обов'язки Орендодавця

6.2.1. До укладення договору повідомити Орендарю усі істотні обставини та інформацію, що стосується майна і може вплинути на волевиявлення Орендаря щодо укладення цього договору.

6.2.2. Передати майно Орендарю в належному стані.

6.2.3. Не чинити перешкод Орендарю в користуванні майном.

6.3. Права Орендаря:

6.3.1. Пристосовувати майно для потреб власної діяльності.

6.4. Права Орендодавця:

6.4.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в оренду за цим Договором.

6.4.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна, внаслідок не виконання умов цього Договору.

6.4.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

6.4.4. В односторонньому порядку розірвати договір оренди, якщо Орендар не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд.
^

6.5. Орендодавець свідчить, що:


- незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі майна, немає;

- від Орендаря не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;

- усі інженерні комунікації перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;

- до укладення цього договору майно іншим особам не відчужено;

- майно під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває;

- майно як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;

- щодо майна відсутні судові спори;

- внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб.
^

6.6. Сторони підтверджують, що:


- вони не визнані недієздатними;

- укладення договору відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

- у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються користуванням майном.

Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

^ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Орендодавець сплачує Орендарю пеню у розмірі 0,05 %, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, від суми ненаданих послуг за кожний день затримки, а за прострочку понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі двох відсотків зазначеної вартості.

7.3. При порушенні строку оплати наданих послуг Орендар сплачує Орендодавцю пеню у розмірі 0,05%, але не більш подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Пеня нараховується протягом всього часу прострочки.

7.4. Орендар відшкодовує збитки, завдані Орендодавцю внаслідок пошкодження майна шляхом приведення пошкодженого майна в попередній стан або відшкодування вартості приведення майна в попередній стан.

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за збитки, що сталися внаслідок дії обставин непереборної сили.

^ VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 20 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

^ IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

^ X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з _______.2012 року і діє до 31.12.2012 року.

10.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.3. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

^ XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення орендованого майна.

11.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

11.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

^ XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Перелік об’єктів нерухомого майна що передаються в оренду для навчання студентів Вінницької філії Національного університету ДПС України (Додаток №1).

^ XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 


не вимагаєтьсяСхвалено на засіданні комітету

з конкурсних торгів 03.01. 2012р.

Схожі:

Державної податкової служби україни iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Державної податкової служби україни iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Державної податкової служби україни iconПоложення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України
Правил прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році, затверджених наказом від 25 листопада...
Державної податкової служби україни iconЗ вересня 2000 року по 2005 рік виконувати обов’язки декана Житомирського факультету Академії дпс україни призначено к е. н., доцента Аркадія Євдокимовича Зорю
Житомирського факультету Академії державної податкової служби України, який створено відповідно до наказу Голови Державної податкової...
Державної податкової служби україни iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Державної податкової служби україни iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Державної податкової служби україни iconПравила прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2012 році
Національному університеті державної податкової служби України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді...
Державної податкової служби україни iconПоложення про проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році (далі – Правила прийому)
Державної податкової служби україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Державної податкової служби україни iconПоложення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Приймальна комісія Національного університету державної податкової служби України (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого...
Державної податкової служби україни iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики в органах державної податкової служби україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Державної податкової служби України для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси» магістерської програми 8508/1 «Державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи