Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” icon

Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”
НазваРекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”
Сторінка1/6
Дата14.07.2012
Розмір1 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Конспект лекцій

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної і заочної форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с.


Кафедра управління


Зміст

с.

вступ………………………………………………………

5^ Розділ 1 ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1.1 Сутність і сфера рекламного менеджменту…………………………………………


6

1.1.1 Функції реклами………………………………………

6

1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту..

8

1.1.3 Рекламна діяльність та її учасники…………………..

10

1.1.4 Рекламний ринок……………………………………...

14^ 1.2 Регулювання рекламної діяльності ….

16

1.2.1 Міжнародний кодекс рекламної практики Міжнародної торговельної палати…………………………


16

1.2.2 Регулювання рекламної діяльності в Україні……….

20^ 1.3 Основні класифікаційні ознаки реклами………………………………………………….


26

1.3.1 Класифікація реклами………………………………...

26

1.3.2 Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару………………………………………………...


35^ РОЗДІЛ 2 УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


2.1 Планування рекламної діяльності…….

39

2.1.1 Фактори, що визначають рекламну діяльність……...

39

2.1.2 Сутність і цілі планування……………………………

41

2.1.3 Вибір каналів розповсюдження реклами……………

45

2.1.4 Ситуаційний аналіз…………………………………...

49

2.1.5 Рекламне планування…………………………………

51^ 2.2 Організація рекламної діяльності на підприємстві ………………………………………….


53

2.2.1 Місце реклами в структурі компанії. Функції менеджера з реклами..………………………………………


53

2.2.2 Організація рекламної служби на великих підприємствах……………………………………………….


55

2.2.3 Організація рекламної служби на невеликих підприємствах……………………………………………….


58^ 2.3 Організація рекламних агентств ………

61

2.3.1 Роль та функції рекламних агентств………………...

61

2.3.2 Організаційна структура рекламного агентства…….

65^ 2.4 Підготовка та проведення рекламної кампанії ………………………………………………...


68

2.4.1 Особливості рекламної кампанії…………………….

68

2.4.2 Планування рекламної кампанії……………………..

70

2.4.3 Етапи проведення рекламної кампанії………………

73^ 2.5 Формування рекламного бюджету …...

75

2.5.1 Фактори, що впливають на розмір бюджету………..

75

2.5.2 Підходи до розроблення рекламного бюджету……..

77

2.5.3 Методи формування рекламного бюджету………….

79^ 2.6 Контроль результатів рекламної кампанії ………………………………………………...


83

2.6.1 Контроль рекламної діяльності ……………………...

83

2.6.2 Методи оцінки ефективності реклами………………

85

2.6.3 Оцінка економічного ефекту рекламної кампанії…..

87^ СПИСОК ЛітературИ …………………………………

90

ВСТУП


Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями у сфері рекламного менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методологічні основи рекламної діяльності, закономірності і принципи рекламної діяльності; організаційні форми і структуру рекламних агенств, визначати взаємозв’язок рекламної діяльності з сучасними проблемами менеджменту та маркетингу, науково-технічним прогресом, інституціональними складовими розвитку суспільства.

Студент повинний уміти: чітко визначати мету та концепцію рекламної кампанії, розробляти рекламну стратегію, організовувати рекламну діяльність, використовувати різноманітні засоби і методи планування рекламної кампанії; формувати рекламний бюджет, оцінювати та аналізувати ефективність рекламної кампанії.


Розділ 1 ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


^ 1.1 Сутність і сфера рекламного менеджменту


1.1.1 Функції реклами


Відповідно до діючого законодавства України реклама - це інформація про особу чи товар, поширена у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Спеціалісти виділяють економічні та комунікативні цілі реклами.

До економічних цілей реклами відносять:

 • підтримку збуту продукції;

 • формування потреби у даному виді товару ( чи послуги);

 • спонукання до придбання товару конкретної фірми;

 • стимулювання попиту на конкретний товар та збут;

 • оголошення про продажі, розпродажі, зниженні цін;

 • скорочення строків виведення на ринок нового товару ( чи послуги);

 • спонукання потенційних покупців до відвідування магазину, виставки та ін.;

 • подання нових властивостей товару, нового оформлення.

До комунікативних цілей можна віднести:

 • ознайомлення споживачів із новим товаром, новою маркою, новою фірмою;

 • підвищення рівня популярності товару;

 • вплив на звички при споживанні товару;

 • інформування споживачів (наприклад щодо зміни цін на товари, розпродаж);

 • зміна іміджу продукції фірми у певному напрямі (модернізація, новий дизайн);

 • підтримку прихильності до продукції фірми;

 • спонукання бажання придбати товар, що рекламується;

 • виділення власних товарів серед конкуруючих.

Основні функції реклами:

1) інформативна функція реклами визначається її здатністю передавати важливу для споживача інформацію про виробника, його товари, зокрема про їх споживчу вартість;

^ 2) маркетингова функція виявляється як засіб формування попиту й стимулювання продажу товарів і реалізується наданням найменувань товарного ряду й диференціацією окремих марок товарів; повідомленням про товар; стимулюванням зацікавленості потенційних покупців щодо нових товарів і підтримкою повторних покупок і формуванням постійної клієнтури; оптимізацією продажу товарів, а також забезпеченням прихильного ставлення до даного товару, чим до товару конкурента, або принаймні лояльності до нього;

^ 3) комунікативна функція. Цю функцію реклама реалізує, підтримуючи зворотний зв'язок із ринком споживачів і ринком продавців (конкурентів). Рекламна комунікація має на меті вплинути на свідомість покупця (споживача), змусивши його купити цей товар або хоча б побажати його купити у майбутньому;

^ 4) управлінська функція реклами полягає в тім, що реклама як складова маркетингового менеджменту виконує функцію управління попитом. Економічно грамотно визначивши потреби у певному товарі, реклама може сформувати попит й управляти їм як у просторі, так і в часі за допомогою календарного медіа-планування, тобто показу для певної аудиторії з певною частотою й у певних проміжках часу рекламного звернення в засобах масової інформації;

^ 5) політична функція. Як відзначають фахівці в сфері рекламного бізнесу, політичну рекламу пов'язують із популяризацією певної особи, політичної партії або ідеї;

^ 6) освітня функція реклами полягає в тім, що в процесі впровадження нових товарів і технологій вона сприяє поширенню знань про різноманітні сфери людської діяльності й новітніх досягнень науки, надаючи споживачам практичних навичок використання сучасних товарів і технологій;

^ 7) суспільна функція реклами визначається її здатністю формувати підвищені потреби й суспільні стандарти споживання й певного стилю життя, на який потрібно орієнтуватися, намагаючися його досягти;

^ 8) культурна функція реклами визначається тим, що вона є своєрідним продуктом художньої творчості, певним твором мистецтва, а отже, впливає на формування смаків і загальний культурний розвиток цільової аудиторії споживачів. І не тільки споживачів, а й конкурентне середовище, яке активно використовує всі сучасні й перспективні методи впливу на потенційних покупців. Особливо значну роль реклама відіграє в естетичному вихованні нації, формуванні певного її менталітету;

^ 9) економічна функція реклами полягає в її інтегрованості з економічними процесами господарської діяльності, у тому, що вона є одним із головних елементів механізму підтримки ринкової рівноваги між попитом та пропозицією, сприяє оптимізації кон’юнктури на певних ринках у певні проміжки часу. Інформуючи про нові товари, послуги або ідеї, розкриваючи їх переваги й схиляючи потенційних споживачів до покупки цих товарів, реклама активізує продаж відповідних товарів і розвиває торгівлю як галузь та виробництво, основною метою якого є одержання прибутку.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій денної і заочної форм навчання
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconС. В. Сніжко " менеджмент в енергетиці" Конспект
Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності...
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconКонспект лекцій по курсу „основи екології" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 "
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050200...
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconІ. О. Самойленко " характеристика паливно-енергетичного комплексу україни" Конспект
Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності...
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconХарківська національна академія міського господарства
Конспект лекцій з дисципліни „Муніципальний менеджмент” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 030601)...
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconПарасюк О. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" заочної та вечірньої форм навчання
Управління персоналом: Конспект лекцій / Укладачі: М. М. Петрушенко, Г. М. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 89 с
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О. С. Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с
Рекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О. С. Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи