Кафедра військової підготовки icon

Кафедра військової підготовки
Скачати 184.83 Kb.
НазваКафедра військової підготовки
Дата14.07.2012
Розмір184.83 Kb.
ТипДокументи

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра військової підготовки
Затверджую

ТВП начальника кафедри

полковник М.М. Ляпа

“26” вересня 2007 р.

Прим. №__


Тільки для викладачів


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКАдля проведення групового заняття за

курсами “Військова топографія і топогеодезична підготовка”,

“Військова топографія”


ТЕМА 1: “Топографічні карти”Заняття 2: “Масштаби топографічних карт. Визначення і відкладення відстаней по карті”


Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

"03" вересня 2007 р. Протокол № 1.


м. Суми – 2007 р.
^

ТЕМА 1: “Топографічні карти”
Заняття 2: “Масштаби топографічних карт. Визначення і відкладення відстаней по карті”Навчальна та виховна мета: – усвідомити кожному студенту: масштаби топографічних карт; чисельний, лінійний масштаби; величини масштабу; визначення відстаней по карті з використанням лінійного і чисельного масштабів; поперечний масштаб; вивчити: визначення відстаней з використанням поперечного масштабу; способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ломаних ліній; визначення і відкладення відстаней по карті різними способами;

– виховувати почуття відповідальності за вивчення воєнної спеціальності.

Навчальна група: взвод студентів.

ЧАС: 2 години (120 хв.).

МІСЦЕ: навчальний клас.

МЕТОД: групове заняття.


Навчально-матеріальне забезпечення:

 • навчальні карти різних масштабів – 15 комплектів;

 • циркуль-вимірювач – 15 шт.; - масштабна лінійка – 15 шт.;

 • комплект карт – 15 шт.;

 • курвіметр – 15 шт.;

 • проектор слайдів – 1 шт.;

 • ПЕОМ з мультімедійною системою.


Література:

 • Учебник «Военная топография». И.А. Бубнов и др.. Воениздат, 1964. С.89-94.

 • Учебник «Военная топография». Воениздат, 1976. С.140-145.

 • «Военная топография». Учебник для курсантов учебных подразделений. Воениздат, 1954. С.85-97

 • Справочник по военной топографии. Воениздат, 1988.С.___.

 • Підручник «Військова топографія». Київ, 1998. С.___.

 • Військова топографія і топогеодезична підготовка. Кривошеєв А.М., Приходько А.І. Посібник. – Суми, 2008. – 674 с. С.33-47.


Навчальні питання та приблизний розрахунок часу:


№№

пп
^

Питання для відпрацювання


Час (хв.)

І.

Вступна частина.

5

ІІ.

Основна частина:

1.Масштаби топографічних карт. Чисельний, лінійний масштаби. Величини масштабу. Визначення відстаней по карті з використанням лінійного і чисельного масштабів.

2.Поперечний масштаб. Визначення відстаней з використанням поперечного масштабу.

3.Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ломаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами.

110

35


40


35

ІІІ.

Заключна частина.

5^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.


Групові заняття з даної теми проводить науково-педагогічний працівник кафедри з підрозділами студентів. Заняття проводяться в навчальному класі.

В години самопідготовки на передодні заняття або раніше студенти повинні ознайомитися з матеріалами заняття.

Заняття починається з шикування особового складу біля навчального класу, де керівник проводить огляд та перевірку наявності особового складу студентів, які прибули на заняття, та оголошує порядок відпрацювання питань, час відпрацювання кожного питання.

В заключній частині заняття підведення підсумків проводиться у навчальному класі.


^ Вступна частина -5 хв.


При перевірці студентів до заняття звернути увагу на наявність і зовнішній вигляд студентів, наявність матеріального забезпечення.

^
Основна частина – 110 хв.
Перше навчальне питання – 35 хв.


Масштаби топографічних карт. Чисельний, лінійний масштаби. Величини масштабу. Визначення відстаней по карті з використанням лінійного і чисельного масштабів.


Всі наші топографічні карти, за винятком карт масштабу 1 : 1 000 000, складають у єдиній рівнокутній проекції – окремо за 6-ти градусними зонами. Це дозволяє кожну таку зону рівневої поверхні розгортати у площину, тобто відображати на карті практично без помітних викривлень, які викликані кривизною Землі. Тому таку карту можна використовувати при вимірюваннях як план, що зберігає геометричну подобу всіх окреслень місцевості.

^ Числовий масштаб. Ступінь зменшення ліній на карті відносно горизонтальних проложень відповідних ним ліній на місцевості називається масштабом карти(плану). Інакше кажучи, під масштабом розуміють відношення довжини лінії на карті до довжини горизонтального положення відповідній їй лінії на місцевості.

Цей числовий вираз називають числовим масштабом і представляють у вигляді відношення одиниці до числа, яке показує, у скільки разів зменшена довжина ліній на місцевості при зображенні їх на карті. (Числовий масштаб – це масштаб карти, у вигляді дробі, чисельник якої одиниця, а знаменник – число, що показує у скільки разів зменшені на карті горизонтальні положення ліній місцевості.) Наприклад, масштаб 1 : 50 000 показує, що всі лінійні розміри на карті зменшені у 50 000 разів, тобто 1 см карти на місцевості відповідає 500 м, або 0,5 км.

Відстань на місцевості у метрах або кілометрах, яка відповідає 1 см карти, називається величиною масштабу. У наведеному прикладі величина масштабу буде 500 м, або 0,5 км.

Дійсно, чим менше знаменник числового масштабу, тим зображення на карті крупніше, і навпаки; тому більш крупним називається той масштаб, у якого знаменник менше.

Числовий масштаб – величина безрозмірна, яка не залежить від системи лінійних мір; тому якщо відомий числовий масштаб карти, то вимірювати відстані по ній можливо у будь-яких лінійних одиницях. Наприклад, якщо на англійській карті масштабу 1 : 63 360, що складена за англійською мірою довжини (63 360 дюймів = 1 англійська миля), виміряти відрізок в 1 см, то йому на місцевості буде відповідати
633, 6 м; якщо ж на карті виміряти відрізок у 1 дюйм, то на місцевості це буде складати 63 360 дюймів, або 1 англійська миля. (Англійська миля дорівнює 1760 ярдів; 1 ярд = 3 фути; 1 фут = 12 дюймів, 1 дюйм = 2,54 см.
1 миля рівна 1, 609 км.
)

При користуванні числовим масштабом відстань на карті вимірюють у сантиметрах звичайно за допомогою лінійки з сантиметровими відмітками. Отримане при цьому число сантиметрів умножають на величину масштабу. Наприклад, на карті масштабу 1 : 50 000 виміряли 3,8 см; на місцевості це буде відповідати Д = 3,8 * 0,5 = 1,9 км. Якщо ж відстань Д виміряна на місцевості і її потрібно відкласти на карті, то її потрібно розділити на величину масштабу карти. Наприклад, якщо Д=1350 м, то на карті масштабу 1 : 25 000 необхідно відкласти відрізок d = 1350 : 250 = 5,4 см.

^ Лінійний масштаб представляє собою графічне вираження числового масштабу. Найпростіше вимірювати відстань на карті за допомогою лінійного масштабу. Оформлення лінійних і числових масштабів на топографічних картах показано на рис.1.

Рисунок 1 - Оформлення лінійних і числових масштабів на топографічних картах


Вимірювання по лінійному масштабу проводяться за допомогою циркуля, як показано на рис.2.
Рисунок 2 - Вимірювання відстаней по лінійному масштабу за допомогою циркуля


Циркуль при вимірюваннях по масштабу слід тримати правою рукою, нахиляючи його трохи від себе, так, щоб добре було видно одночасно обидва вістря ніжок. Необхідний розхил циркуля встановлюється легким натиском середнього та вказівного пальця на ліву ніжку (на рис.2 показано стрілками).

Для того щоб правильно виміряти відстань, голки ніжок потрібно встановлювати так, як це показано на рис.3.

Рисунок 3 - Установка ніжок циркуля на карті при вимірюванні відстаней


^ Друге навчальне питання – 40 хв.


Поперечний масштаб. Визначення відстаней з використанням поперечного масштабу


Поперечний масштабце спеціальний графік, виконаний за допомогою гравіювання на металічній пластині (рис.4). Побудова його основана на пропорційності відрізків паралельних ліній, що пересікають сторони кута.

Рисунок 4 - Поперечний масштаб: відлік за масштабом 2,36 см


Стандартний (нормальний) поперечний масштаб має великі поділки, рівні 2 см, і малі поділки (зліва на графіку), рівні 2 мм. Крім того, на графіку є відрізки між вертикальною і нахильною лініями, рівні по першій нижній горизонтальній лінії 0,2 мм, по другій 0,4 мм, по третій 0,6 мм і т.д. За допомогою поперечного масштабу можна вимірювати і відкладати відстані на картах будь-якого масштабу.

Точність вимірювання відстаней по карті. Точність вимірювання і відкладання відрізків на карті обмежена відомою межею, яка приймається рівною 0,1 мм і називається крайньою граничною точністю. Відстань на місцевості, яка відповідає 0,1 мм на карті, називається крайньою точністю масштабу карти; це та максимальна точність, котра теоретично можлива при вимірюваннях і відкладенні відстаней на даній карті або плані.

Однак помилки вимірювань відстаней по карті залежать не тільки від точності вимірювань і масштабу карти, але і від ряду інших причин: від похибок самої карти, деформації і м’ятості паперу і т. п. Практично встановлено, що фактична точність вимірювання прямих ліній по карті коливається в межах 0,5-1 мм, що у масштабі карти відповідає на місцевості величинам, що вказані у табл.1.

Таблиця 1 – Точність вимірювання відстаней


Масштаб карти

Точність вимірювання відстаней, м

Крайня графічна помилка, м

1 : 25 000

13 – 25

2,5

1 : 50 000

25 – 50

5

1 : 100 000

50 – 100

10

1 : 200 000

100 – 200

20

1 : 500 000

250 – 500

50

1 : 1 000 000

500 – 1 000

100


Необхідно також враховувати, що відстані, які визначаються по карті, завжди отримують менші ніж у дійсності. Однією з причин цього є те, що на карті вимірюються горизонтальні проложення, в той же час як відповідні ним лінії на місцевості звичайно нахильні, тобто довші своїх горизонтальних проложень (рис.5).
Рисунок 5 - Проекція довжини скату на площину (карту)


Ці різниці у довжині залежно від нахилу ліній до горизонту показані у табл.2.

Таблиця 2 – Поправки у довжину лінії, що вимірюється


Кути нахилу

Довжина в м горизонтального проложення лінії, яка дорівнює 100 м

Поправки в % у довжини лінії, що вимірюється

При переході від довжини лінії на місцевості до її горизонтального проложення на карті

При переході від горизонтального на карті до довжини відповідної лінії на місцевості

00

100

0

0

100

98

- 2

+ 2

250

97

- 3

+ 4

200

94

- 6

+ 6

250

91

- 9

+ 10

300

87

- 13

+ 16

350

82

- 18

+ 22

400

77

- 23

+ 30


Як видно з таблиці, на рівнинній місцевості відстані, що виміряні по карті, мало відрізняються від дійсних. На картах же гірської місцевості точність вимірювання відстаней значно знижується, і іноді при більш точних розрахунках у виміряні по карті відстані приходиться вводити поправки за нахил ліній (рис.6).Рисунок 6 - Відстань між точками на гірській місцевості (Д) довше проекції цієї відстані на площині


Наприклад, по карті було виміряна відстань 3 000 м при нахилі лінії 200; дійсна відстань на місцевості буде дорівнювати Д = 3000 + 30 * 6 = 3180 м.

Зменшеними опиняються також відстані, що вимірюються по карті при визначенні довжини хвилястих доріг і стежок. Особливо у горах і на сильно пересіченій пагорбкуватій місцевості. це відбувається тому, що такі лінії у дійсності звичайно більш хвилясті, і як наслідок, довші, чим показано на карті. Дослідним шляхом встановлено, що в результати вимірювань таких ліній по карті слід вводити залежно від характеру місцевості і масштабу карти поправки, які вказані у табл.3.

Таблиця 3 – Поправки у довжину лінії, що вимірюється


Характер місцевості

Поправки у % у довжину лінії, що вимірюється

1 : 200 000

1 : 100 000

1 : 50 000

Гірська місцевість

+ 25

+ 20

+ 15

Пагорбкувата

+ 15

+ 10

+ 5^ Трете навчальне питання - 35 хв.


Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ломаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами


Топографічна карта і план можуть використовуватися при визначенні відстаней між окремими місцевими предметами і об’єктами, якщо відомо їх місцеположення на карті. Вимірювати відстані по карті приходиться при рішенні різних бойових завдань, наприклад, при визначенні відстаней до виявлених спостереженням цілей і об’єктів у розташуванні противника, або при визначенні довжини маршруту, розмірів лісу або болота, при підготовці даних для пересування по азимутах і т.п. По карті і плану можна визначити ширину великої ріки, озера, відстані між об’єктами у населеному пункті, що не завжди можливо виконати шляхом безпосереднього вимірювання на самій місцевості.

Карта і план є почти єдиним засобом при визначенні у бойових умовах відстаней між окремими об’єктами і місцевими предметами, розташованими на території, що зайнята противником.

Визначення відстаней по карті полягає в тому, що спочатку вимірюють довжину відрізків (ліній) по карті, а потім, користуючись масштабом карти, узнають якій відстані вони відповідають на місцевості.

Для того, щоб визначити по карті відстань між будь-якими місцевими предметами з використанням чисельного масштабу, потрібно виміряти на карті лінійкою або циркулем відстань між цими предметами у сантиметрах і помножити отримане число на величину масштабу.

Простіше, без будь-яких розрахунків, відстань по карті можна визначити, використовуючи лінійний масштаб. Для цього достатньо відкласти циркулем або лінійкою з міліметровими позначками відстань між заданими точками на карті і, приклавши циркуль (лінійку) з цією відстанню до лінійного масштабу, прочитати по надписах, скільком метрах або кілометрах воно відповідає на місцевості (рис.2).

При відсутності циркуля його може замінити масштабна лінійка або ж смужка паперу, на якій рисками відмічається відтань, що виміряна по карті або відстань, що відкладається на ній за масштабом. В цьому випадку смужка паперу прикладається до карти так, щоб її рівний край торкався точок, між якими потрібно визначити відстань. Після цього гострим олівцем проти цих точок роблять помітки у вигляді тонких рисок на краю смужки. Приклавши відмічений рисками відрізок на смужці паперу до лінійного масштабу, проводять відлік відстані. На рис.7 показано визначення відстані по карті за допомогою смужки паперу; в даному випадку відстань між точкою а (окреме дерево) і точкою б (курган) на місцевості дорівнює 925 м.
Рисунок 7 - Визначення відстаней по карті за допомогою смужки паперу


Приблизно відстань по карті можна визначати за допомогою підручного предмету (сірника, олівця і т. п.). Для цього потрібно попередньо визначити за масштабом карти, якій відстані на місцевості відповідає довжина цього предмета.

^ Вимірювання довгих ліній, які не поміщаються на лінійному масштабі карти, проводиться частинами. Для цього беруть за масштабом розхил циркуля, що відповідає будь-якому цілому числу кілометрів або метрів, і таким „кроком” проходять по карті довжину, що вимірюється, рахуючи кількість перестановки ніжок. Найбільш доцільний порядок перестановки ніжок показано на рис.8, де AF – лінія, що вимірюється, А, В і т.д. – місця постановки ніжок. Стрілками показано напрямок переміщення ніжок.

Рисунок 8 -. Вимірювання циркулем довгих ліній


Для вимірювання хвилястої лінії крок циркуля береться менше (наприклад, 0,5 см або 1 см), відповідно довжині відрізків лінії (рис.9).

Рисунок 9 - Вимірювання відстаней по хвилястій лінії


Але найзручніше вимірювання вести наступним чином (рис.10). Так, наприклад, необхідно виміряти по карті відстань по лінії ^ ABCDEF. Встановивши розхил циркуля по першому відрізку лінії, тобто АВ, переставляємо задню ніжку у точку А1, (на продовженні наступного по ходу вимірювання ланцюжка ВС). Залишив її тепер на місці, тобто у точці А1, збільшимо розхил циркуля переміщенням його передньої ніжки у точку С. Потім, не змінюючи положення передньої ніжки, задню з точки А1, переставляємо у точку А2 (на продовженні третього ланцюжка СD). Після
Рисунок 10 - Вимірювання циркулем ломаних ліній


цього передню ніжку переміщуємо далі у точку ^ D і т.д. поки не пройдемо таким чином всю лінію. На виході отримаємо відрізок А4F, що дорівнює лінії на карті, яка необхідно знайти. Залишається, не змінюючи отриманого розхилу циркуля, перенести його на лінійний масштаб або міліметрову лінійку і визначити відстань, як було вказано раніше.

Курвіметр. Для визначення відстаней на карті дуже зручний, особливо при вимірюваннях довгих кривих і хвилястих ліній, спеціальний прилад, який називається курвіметром (рис.11).

Внизу приладу є маленьке колесо, яке з’єднане системою передач зі стрілкою. При переміщенні колеса по карті вздовж лінії, що вимірюється, стрілка пересувається по циферблату і показує шлях, яке пройшло колесо.

Поділки на шкалі циферблату бувають різні: на одних курвіметрах вони показують шлях, яке пройшло колесо, в см, на інших – безпосередню відстань на місцевості в залежності від масштабу карти. Так, на рис.11 показан курвіметр з трьома шкалами, з яких кожна відповідає визначеному масштабу карти (1 : 25 000, 1 : 50 000 і 1 : 100 000).

Для вимірювання відстані слід попередньо обертанням колеса установити стрілку курвіметру на початкове (нульове) значення шкали, а потім прокатати його вдовж всієї лінії, що вимірюється, спостерігаючи, щоб показники стрілки при цьому збільшувалися. Якщо курвіметр дає показання у см, то відповідні ним відстані на місцевості отримують шляхом множення показань приладу на величину масштабу карти.

Рисунок 11 - Курвіметри (ліворуч – відлік у кілометрах,
праворуч – відлік у см)


На рис.11 стрілка курвіметру показує по шкалі для масштабу
1 : 25 000 – 4,2 км, для масштабу 1 : 50 000 – 8,5 км і для масштабу 1 : 100 000 – 17 км.

Перед застосуванням курвіметр слід перевірити, виміривши будь-яку лінію, довжина якої відома. Похибка у вимірюванні лінії довжиною 50 см курвіметром складає не більше 0,25 см.

Виміряна по карті довжина маршруту завжди буде коротша дійсної, оскільки при складанні карт, особливо дрібномасштабних, дороги спрямляють. У пагорбкуватій і гірській місцевості, крім того, є значна різниця між горизонтальним положенням маршруту і його дійсною довжиною внаслідок підйомів і спусків. По цим причинам у виміряну по карті довжину маршруту необхідно вводити поправку. Поправочні коефіцієнти (табл.4) для різних типів місцевості і масштабів карт неоднакові. Із таблиці видно, що у пагорбкуватій і гірській місцевості різниця між виміряній по карті і дійсною довжиною маршруту значна. Наприклад, виміряна по карті масштабу 1 : 100 000 гірського району довжина маршруту дорівнює 150 км, а дійсна його довжина буде 150 * 1,20 = 180 км.

Поправку у довжину маршруту можна вводити безпосередньо при його вимірюванні по карті циркулем-вимірювачем, встановив „крок” циркуля-вимірювача з урахуванням поправочного коефіцієнту.


Таблиця 4 – Поправочний коефіцієнт для карт різного масштабу


Місцевість

Поправочний коефіцієнт для карт масштабу

1 : 50 000

1 : 100 000

1 : 200 000

1 : 500 000

Рівнинна

1,0

1,0

1,05

1,05

Пагорбкувата

1,05

1,10

1,15

1,20

Гірська

1,15

1,20

1,25

1,30


Визначення відстаней по координатах, знятих з карти. Прямолінійні відстані великої довжини в одній координатній зоні можуть бути розраховані по формулі


,


де S – відстань на місцевості між точками, м;

х1, у1 – координати першої точки;

х2, у2 – координати другої точки.

Цей спосіб визначення відстаней використовується при підготовці даних для стрільби артилерії і в інших випадках.

Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами.

По карті можна не тільки вимірювати, але і відкладати в потрібному напрямку задані відстані. Наприклад, потрібно нанести на карту місце розташування цілі по відомих напрямку і відстані.

Порядок роботи в цьому випадку наступний: спочатку по масштабу визначають довжину відрізку на карті, який відповідає заданій відстані на місцевості, а потім цей відрізок відкладають на карті у потрібному напрямку.

Визначення довжини відрізку по масштабу і відкладання його по карті проводиться за допомогою циркуля, лінійки або смужки паперу.

Допустимо, що спостерігач (рис.12), перебуваючи на СП (окремий камінь), виявив у напрямку на орієнтир 2 (окреме дерево) кулемет противника і визначив, що відстань до нього дорівнює 550 м. Потрібно нанести виявлену ціль на карту масштабу 1 : 10 000. Знайшовши на карті місцеположення СП і орієнтиру 2. спостерігач проводить пряму лінію, яка з’єднує СП – Ор.2, і отримує напрямок, на якому знаходиться ціль. По лінійному масштабу встановлюють розхил циркулю, рівний 550 м у масштабі карти, і відкладають його на карті по напрямку від СП на Ор.2. Отримана на прямій точка Ц і буде місцем розташування кулемету на карті.Рисунок 12 - Відкладання на карті відстані у заданому напрямку

Заключна частина – 5 хв.


Підвести підсумок заняття. Відповісти на запитання. Дати завдання на самопідготовку.

Вивчити:

 • Підручник «Військова топографія». Київ, 1998, с.___.

 • Учебник «Военная топография». Воениздат, 1976, с.140-145.

 • «Военная топография». Учебник для курсантов учебных подразделений. Воениздат, 1954. С.85-97

 • Справочник по военной топографии. Воениздат, 1988,с.___.

 • Військова топографія і топогеодезична підготовка. Кривошеєв А.М., Приходько А.І. Посібник. – Суми, 2008. – 674 с. С.33-47.Питання і завдання для повторення:

 1. Що називається масштабом карти?

 2. Як і де вказується масштаб на картах?

 3. Що називається величиною масштабу карти і де вона підписується на карті?

 4. У яких масштабах видаються топографічні карти України?

 5. Як впливає масштаб карти на ступінь деталізації зображення місцевості на картах?

 6. Як визначити відстань якщо відомий чисельний масштаб карти?

 7. Як визначити відстань по карті, користуючись лінійним масштабом?

 8. Як виміряти відстань по карті по кривій лінії?

 9. Як виміряти відстань по карті на глаз?

 10. Які будуть відстані на місцевості, якщо на карті масштабу
  1 : 25 000 вони дорівнюють: 3 см; 4 см; 5 см; 8 см і 16,5 см?

 11. Підрахуйте довжину маршруту, якщо по карті 1 : 50 000 вона дорівнює 28,5 см?

 12. Визначити масштаб карти, якщо: 1 см на карті відповідає 500 м на місцевості; 2 см на карті відповідає 200 м на місцевості; 4 см на карті відповідає 1 км на місцевості.

 13. Визначить відстань (рис.7) між окремим деревом і вказівкою доріг, водяним млином і окремим каменем, висотою з відміткою 50,9 і окремим кущем.Керівник заняття


доцент А.М. Кривошеєв


“25” вересня 2007 р.

Схожі:

Кафедра військової підготовки iconЩодо військової підготовки студентів
Ректорам вищих навчальних закладів, студенти яких залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу
Кафедра військової підготовки iconРозпорядження 05 квітня 2013 р. №42 Про організацію проведення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки
Адів ІІІ-ІV рівнів акредитації для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу”, Положення про кафедру військової...
Кафедра військової підготовки iconПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними І діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки...
Кафедра військової підготовки iconПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними І діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки...
Кафедра військової підготовки iconПравила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення
Підготовка студентів на кафедрі військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – квп...
Кафедра військової підготовки iconКафедра військової підготовки
Учебник сержанта ракетных войск и артиллерии. Часть ІV. Воениздат, 1957. С. 120-129
Кафедра військової підготовки iconКафедра військової підготовки
«Военная топография». Учебник для курсантов учебных подразделений. Воениздат, 1954. С. 98-130
Кафедра військової підготовки iconРозпорядження " 14 " 11 2011 р. №183 /роз м. Київ Про поселення студентів факультету військової підготовки до гуртожитку
На підставі витягу з протоколу засідання комісії з поселення факультету військової підготовки студентами Національного авіаційного...
Кафедра військової підготовки iconЗ відміткою про придатність до проходження військової служби
Прошу включити мене до списку кандидатів на проходження військової підготовки за програмою офіцера запасу за контрактом у Харківському...
Кафедра військової підготовки iconЛіцензування освітніх послуг з підготовки військових фахівців за програмою офіцерів запасу
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року за №962 кафедра військової підготовки Східноукраїнського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи