Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів»
Скачати 60.71 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів»
Дата14.07.2012
Розмір60.71 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»


Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій

Будівельне матеріалознавство

Технологія будівельного виробництва

Бетони і розчини


Програми дисциплін


Основи виробництва бетонних

і залізобетонних конструкцій


Номенклатура виробів і конструкцій з бетону і залізобетону

Конструкції промислових споруд. Вироби і конструкції цивільних будівель. Вироби для дорожнього і транспортного будівництва. Вироби, що виготовляються в умовах будівельного майданчика.

Основи організації технологічного процесу

виготовлення збірного залізобетону

Конвеєрний спосіб виробництва. Агрегатно-потокова технологія. Стендовий спосіб виробництва. Касетна технологія виготовлення.

Фізико-механічні основи формування

і ущільнення бетонних сумішей

Укладання та ущільнення бетонних сумішей. Вібраційна технологія виготовлення залізобетону. Вібропресування та віброштампування бетонних виробів. Віброгідропресування та вакуумування бетонних виробів. Центрифугування бетонних сумішей. Роликове пресування бетонів. Торкретування бетонними сумішами.

Основи тепловологісної обробки бетонних

і залізобетонних виробів

Електропрогрівання бетону (індуктивний метод). Теплова обробка в середовищі згоряння природного газу. Електрообігрівання бетонних виробів. Тепловологісна обробка в камерах у середовищі пари.

Організація промислового виробництва

збірного залізобетону

Вибір раціонального способу виробництва збірного залізобетону. Розрахунок сировинних ресурсів та складів сировини. Послідовність технологічних операцій під час виготовлення збірного залізобетонного виробу. Вибір класу та діаметра арматури для армування елементів збірного залізобетону. Розрахунок енергоресурсів і паливомастильних речовин. Розрахунок складу бетону та бетонозмішувального вузла.


Література

1. Русанова Н.Г. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій : ч. 2 / Н.Г. Русанова, П.П. Палочик, А.М. Рижакова. – К.: Вища шк., 1994.

2. Баженов Ю.М. Технолоия бетонных и железобетонных изделий / Ю.М.Баженов, А.Г. Комар. – М.: Стройиздат, 1984.

3. Волянський О.А. Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій : ч. 1 / О.А. Волянський. – К.: Вища шк., 1994.


Будівельне матеріалознавство


Основні властивості будівельних матеріалів

Залежність властивостей матеріалів від їх складу і будови. Структурно-фізичні властивості. Гідрофізичні властивості. Теплофізичні властивості. Фізико-механічні властивості. Фізико-хімічні властивості.

Керамічні матеріали і вироби

Класифікація керамічних матеріалів і виробів. Способи виробництва керамічних матеріалів.

Стінові матеріали. Цегла керамічна – повнотіла, порожниста і пориста, каміння керамічне порожнисте. Облицювальні матеріали. Плитки для підлог. Штучні пористі заповнювачі для бетонів.

Неорганічні в’яжучі речовини

Класифікація. Повітряні в’яжучі. Гідравлічні в’яжучі речовини. Основні властивості цементу, залежність їх від мінералогічного складу клінкеру. Марки портландцементу. Способи прискорення тверднення портландцементу. Області застосування, транспортування, зберігання. Різновиди портландцементу.

Матеріали і вироби на безцементних в’яжучих

Вапняно-піщані (силікатні) вироби автоклавного твердіння. Силікатна цегла. Силікатні бетони і вироби на їх основі. Ніздрюваті силікатні вироби. Вироби на основі гіпсу. Матеріали і вироби на основі магнезіальних в’яжучих.

Матеріали і вироби на органічних в’яжучих

Класифікація органічних в’яжучих. Бітумні в’яжучі, їх склад і властивості. Склад і властивості дьогтів та пеків. Асфальтові розчини і бетони, їх основні властивості. Номенклатура покрівельних та гідроізоляційних матеріалів на основі бітумів і дьогтів.

Теплоізоляційні та акустичні матеріали та вироби

Призначення теплоізоляційних матеріалів, основні вимоги до них. Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів з органічної і неорганічної сировини. Основні вимоги до акустичних матеріалів та їх класифікація. Значення акустичних матеріалів для забезпечення нормальних умов праці і побуту.


Література

1. Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство : підруч. / Л.Й. Дворкін. – Рівне: НУВГП, 2009.

2. Будівельне матеріалознавство : підруч. / за ред. П.В. Кривенко. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: Ліра-К, 2012.


Технологія будівельного виробництва


Основні положення будівельного виробництва

Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура. Технічне нормування: суть і склад. Будівельні роботи. Індустріалізація будівельного виробництва. Нормативна документація будівельного виробництва. Основи системи управління якістю будівельно-монтажних робіт. Будівельні вантажі та їх транспортування. Технологічне проектування будівельних процесів.

Технологічні процеси переробки ґрунту

і влаштування паль

Основні положення з технології процесів переробки ґрунту. Розробка ґрунту механічним способом. Основні положення методу. Переробка ґрунту гідромеханічним методом. Розробка ґрунту буруванням. Вибуховий метод розробки ґрунту. Розробка ґрунту безтраншейним методом. Особливості технології процесів переробки ґрунту в екстремальних умовах. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль.

Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону

Основні положення по технології процесів монолітного бетону та залізобетону. Процес опалублення. Армування конструкцій. Бетонування конструкцій. Витримка бетону і розпалубка конструкцій. Особливості технології в екстремальних умовах.

Технологія процесів мурування

Основні положення по технології процесів мурування. Процеси і способи мурування. Особливості технології мурування в екстремальних умовах.

Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій

Загальні положення з технології процесів монтажу будівельних конструкцій. Транспортні та підготовчі процеси. Технологія процесів монтажу циклу. Особливості монтажу елементів металевих конструкцій. Особливості монтажу дерев’яних конструкцій і виробів. Особливості монтажу конструкцій в екстремальних умовах.

Технологія процесів влаштування захисних,

ізоляційних та опоряджувальних покрить

Технологія процесів влаштування захисних покрить. Протикорозійні покриття неметалевих конструкцій. Види покрить, умови їх застосування. Технологія процесів влаштування ізоляційних покрить. Технологія процесів влаштування оздоблювальних покрить.


Література

1. Технологія будівельного виробництва / за ред. В.К. Черненка. – К.: Вища шк., 2002.

2. Технологія будівельного виробництва / за ред. М.Г. Ярмоленка. – К.: Вища шк., 2005.

3. Технологія монтажу будівельних конструкцій / за ред. В.К. Черненка. – К., 2010.

4. Технологія будівельного виробництва : практикум / за ред. М.Г. Ярмоленка. – К.: Вища шк., 2007.


Бетони і розчини


Властивості та структура бетонів і розчинів

Фізико-механічні властивості бетонів і розчинів. Структура бетону. Деформативні властивості бетону. Стійкість бетону в умовах агресивних середовищ.

Матеріали для бетонів і будівельних розчинів

Заповнювачі для бетонів і розчинів. Вода для приготування бетонів і розчинів. Добавки до бетонної і розчинної сумішей. Керування властивостями суміші. Визначення складу бетонної і розчинної суміші.

Різновиди бетонів і будівельних розчинів

Важкий бетон. Легкий бетон. Дрібнозернистий бетон. Ніздрюватий бетон (пінобетон і газобетон). Спеціальні види бетону. Бетони на основі полімерів.

Проектування складів бетонів та будівельних розчинів

Бетон для збірних залізобетонних конструкцій. Високоміцний бетон. Швидкотверднучий бетон. Бетон для дорожніх і аеродромних покрить. Дрібнозернистий бетон. Прості та складні будівельні розчини різного призначення.


Література:

1. Гоц В.І. Бетони і розчини / В.І. Гоц. – К.: ТОВ УВПК, 2003.

2. Дворкін Л.І. Бетони і будівельні розчини : підруч. / Л.І. Дворкін. – К.: Основа, 2008.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів»
Технологія І обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія І обладнання виробництва кераміки та...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Пожежна безпека»
Основні властивості будівельних матеріалів. Негорючі будівельні матеріали. Горючі будівельні матеріали
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»
Класифікація основних процесів. Загальні принципи аналізу І розрахунку процесів та апаратів. Системи одиниць вимірювання фізичних...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи