Буковинський державний медичний університет icon

Буковинський державний медичний університет
Скачати 93.28 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет
Дата14.07.2012
Розмір93.28 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
         “         “Затверджено

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

“10” 03. 2010 р.

протокол № 1

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
студентам 4-го курсу медичного факультету

(курс за вибором

Основи профілактики алкоголізму та наркоманій”)^ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Критерії наркоманічних речовин.

Класифікація наркоманій. Стадії розвитку

та кінцевий стан при різних формах наркоманій.


Модуль 1 . “^ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЙ


Змістовий модуль 2. “Клінічні вияви та терапія залежності від    психоактивних речовин


 

                                                  

Методичні вказівки склав

доцент В.Г.Деркач


Чернівці, 2010ТЕМА: Критерії наркоманічних речовин. Класифікація наркоманій. Стадії розвитку та кінцевий стан при різних формах наркоманій.


^ 1. Тривалість заняття: 2 год.


2. Мета заняття.

Звернути увагу студентів на те, що за останні 5 років показники поширення і смертності від наркоманій в Україні, а також число осіб, котрі епізодично уживають наркоманічні засоби, але уже знаходяться на диспансерному обліку, зросли майже у 2 рази. Тому боротьба з наркоманіями стає однією з головних проблем сучасності і вимагає кардинальних заходів з правової, медичної та соціальної спрямованості.


^ 3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Знати:

 • визначення терміну “наркоманічна речовина”;

 • сутність медичного критерію;

 • сутність соціального критерію;

 • сутність юридичного критерію;

 • визначення наркоманії;

 • клінічні вияви психічної залежності;

 • клінічні вияви фізичної залежності;

 • клінічні вияви синдрому зміненої реактивності організму;

 • класифікацію наркоманій;

 • характеристику першої стадії наркоманії;

 • характеристику другої стадії наркоманії;

 • характеристику третьої стадії наркоманії;

 • стадії розвитку та кінцевий стан опіоїдної наркоманії;

 • стадії розвитку та кінцевий стан каннабіоїдної наркоманії;

 • розвиток та кінцевий стан кокаїнової наркоманії;

 • розвиток та кінцевий стан наркоманії, викликаної психостимуляторами.


Уміти:

 • визначати критерії наркоманічної речовини;

 • діагностувати наркоманію;

 • діагностувати стадію та форму наркоманії.


^ 4. Поради студенту.

Критерії наркоманічної речовини

Термін “наркоманічна речовина” включає у себе 3 критерії: медичний, соціальний і юридичний. Вони взаємозалежні і в правовому аспекті зобов’язують вважати засіб наркоманічним тільки при його відповідності усім трьом критеріям.


Класифікація наркоманій

За визначенням ВООЗ, “наркоманія є станом періодичної чи хронічної інтоксикації, шкідливої для людини і суспільства, викликаної уживанням наркотика (природного чи синтетичного походження)”.

Діагноз “наркоманія” установлюється тільки у випадках розвитку досить специфічного комплексу клінічних ознак захворювання. И.Н.Пятницкой (1975) запропоновані критерії великого наркоманічного синдрому. У нього включені певні симптоми і стани, які виникають при уживанні наркоманічної речовини і відображують динаміку розвитку наркоманічної залежності:

 • психічна залежність;

 • фізична залежність;

 • синдром зміненої реактивності організму.

Класифікують наркоманії залежно від виду наркоманічної речовини (опіоїдна, каннабіоїдна, кокаїнова тощо).
^

Стадії розвитку та кінцевий стан при різних формах наркоманій


Опіоїдна наркоманія. До цієї групи відносяться наркоманії, обумовлені уживанням наркотиків, які отримують із різних сортів маку, опій та його препарати, біля 20 алкалоїдів і деріватів опію та синтетичні препарати з морфіноподібною дією.

Основним симптомом 1-ї стадії цієї наркоманії є індивідуальна психічна залежність, яка виявляється бажанням регулярно уводити собі наркотичний засіб.

^ 2-а стадія характеризується розвитком фізичної залежності від наркотика, ростом толерантності до нього, зміною картини опійного сп’яніння та постійними соматичними і неврологічними розладами.

^ 3-я стадія. Виражене виснаження робить хворого у цій стадії непрацездатним. Інтерес збережений тільки до наркотичного засобу. Толерантність до нього знижується. Активізація під його дією виявляється у тому, щоб самостійно поїсти та елементарно себе обійти. Смерть настає від інтеркуррентних хвороб.

^ Каннабіоїдна наркоманія. Розвивається при використанні препаратів коноплі (гашиш, марихуана тощо), основною діючою речовиною яких є алкалоїд 9-дельта-тетрагідроканнабіол.

^ 1-а стадія наркоманії характеризується ознаками психічної залежності.

У 2-й стадії цієї наркоманії змінюється картина сп’яніння – гашиш починає відіграва-ти роль стимулятора; при цьому курять уже по кілька разів на день, нерідко наодинці. У випадку вимушеної перерви у палінні розвивається тяжкий абстинентний синдром. Психопатизація особистості вважається невід’ємною частиною змін у 2-й стадії. Одночасно відбуваються соматичні зміни – зростає загальне виснаження.

^ 3-я стадія каннабіоїдної наркоманії з апатичним чи моріоподібним недоумством розвивається при багаторічному зловживанні гашишем.

Кокаїнова наркоманія. Викликається уживанням кокаїну, “креку”, листя коки. Певних стадій цієї наркоманії не виділяють.

Ознаками кокаїнової наркоманії, крім психічної залежності, є ріст толерантності до кокаїну, зміна картини сп’яніння, а також – постійні психічні, соматичні та вегетативно-неврологічні порушення.

З перебігом наркоманії розвиваються апатична депресія, бездіяльність, безладна метушливість та балакучість. Наркомани відсторонюються від усіх контактів, крім необхідних для придбання кокаїну. Слабшають пам’ять і здатність до зосередження уваги.

^ Наркоманія, викликана уживанням психостимуляторів. Психостимуля-тори (амфетамін, ефедрон, “ширка” тощо) – це речовини, здатні викликати незвичайний “підйом життєвих сил”.

Певних стадій цієї наркоманії не виділяють.

Ознаками наркоманії, викликаної психостимуляторами є: психічна і фізична залежність, зміна картини сп’яніння, соціальна деградація, соматичні ускладнення, неврологічні розлади, психопатизація особистості.

Закінчується така наркоманія розвитком токсичної енцефалопатії та вираженого психоорганічного синдрому.


^ 5. Контрольні питання.

 1. Дати визначення терміну “наркоманічна речовина”.

 2. Пояснити сутність медичного критерію.

 3. Пояснити сутність соціального критерію.

 4. Пояснити сутність юридичного критерію.

 5. Дати визначення наркоманії.

 6. Які клінічні вияви психічної залежності при наркоманії?

 7. Які клінічні вияви фізичної залежності при наркоманії?

 8. Що відображає синдром зміненої реактивності при наркоманіях?

 9. Які є форми наркоманій?

 10. Дати характеристику першої стадії наркоманії.

 11. Дати характеристику другої стадії наркоманії.

 12. Дати характеристику третьої стадії наркоманії.

 13. Який основний симптом першої стадії опіоїдної наркоманії?

 14. Ознаки другої стадії опіоїдної наркоманії.

 15. Які клінічні вияви третьої стадії опіоїдної наркоманії?

 16. Як закінчується опіоїдна наркоманія?

 17. Який основний симптом першої стадії каннабіоїдної наркоманії?

 18. Ознаки другої стадії каннабіоїдної наркоманії.

 19. Як закінчується каннабіоїдна наркоманія?

 20. Які є клінічні ознаки кокаїнової наркоманії?

 21. Які розлади розвиваються при тривалому перебігу кокаїнової наркоманії?

 22. Клінічні ознаки наркоманії, викликаної психостимуляторами.

 23. Чим закінчується наркоманія, викликана психостимуляторами?^ 6. Клінічні ситуаційні задачі.

Задача 1

Хворий 25 років, не працює. У 10-му класі уперше “викурив цигарку з травкою”, після чого “відчув себе надзвичайно легко і радісно”. В подальшому з’явилося бажання палити такі цигарки, у чому собі не відмовляв і поступово звик до них.

Після закінчення школи поступив в інститут, де систематично пропускав заняття, багато часу проводив у товаристві “друзів”. У цей час став уживати морфін, промедол, поступово збільшуючи дози, щоб продовжити і посилити “кайф”.

^ Психічний статус: свідомість не порушена. Скаржиться на головний біль, неприємні відчуття в ділянці серця, безсоння, біль в усьому тілі, особливо у кістках та суглобах. Роздратований – вимагає призначити йому “снодійні”, погрожує “порізати собі вени”.

^ Неврологічний статус: тремор повік, пальців рук, рівномірне оживлення сухожильних та периостальних рефлексів.

а) визначіть психопатологічний синдром;

б) визначіть види наркоманій у хворого.


Задача 2

Чоловік 27 років, виглядає старшим за свій вік.

Анамнез: Упродовж 8-ми років “нюхає порошок”, після чого стає балакучим, з’являється стан ейфорії з відчуттям підйому сил, активності, “підвищенням творчих здібностей, небувалої кмітливості, особливої глибини і проникливості власних думок”. Через деякий час настає рухове збудження з відчуттям легкості в усьому тілі.

^ У психічному статусі: свідомість не порушена, усі види орієнтування збережені, але спостерігаються дратівливість, страх, підозрілість, виражена настороженість, схильність до конфліктів. Часто з’являється відчуття, що “по тілу і під шкірою рук повзають комахи” – хворий їх шукає, намагається ловити і давити, розчісує шкіру.

^ Соматичний стан: фізичне виснаження, загальна слабість, шкірні покриви сухі, потріскані губи, анемія, розлади травлення, зниження імунітету до різних захворювань.

а) визначіть психопатологічний синдром;

б) визначіть вид наркоманії у хворого.


Задача 3

Хворий 19 років, знаходиться в інфекційній лікарні з приводу гепатиту.

Із анамнезу стало відомо, що тривалий час хворий зловживає омнопоном, після уведення якого відчуває як “по тілу знизу догори проходить тепла хвиля”, виникає відчуття поколювання голками шкіри тулуба та кінцівок, свербить шкіра на обличчі, але особливо – кінчик носа, у роті сохне; потім настає “легкість та прозріння”.

Наступного дня після госпіталізації став збудженим, дратівливим, наполягав на виписці.

Об’єктивно: постійно чихає, спостерігаються також нежить, сльозо- і слинотеча. Скаржиться на болі в усьому тілі – “кожна клітинка болить”. Bідмічаються спазми шлунка і проноси. По ходу поверхневих вен обох рук – свіжі та задавнені сліди ін’єкцій, явища флебіту.

а) як на сленгу наркоманів називаються відчуття, що виникають після уведення психоактивної речовини, у даному випадку – омнопона?

б) визначіть вид наркоманії у хворого.


^ 7. Тестові завдання.

Завдання 1

Патологічний потяг до уживання наркоманічної речовини з метою викликати у себе відчуття задоволення, підвищений настрій, прилив психічної і фізичної сили, називається:

А. Фізична залежність

В. Зміна толерантності

С. *Психічна залежність

D. Соціальна деградація

Е. Психопатизація особистості


Завдання 2

Як називається адаптивний стан, який виявляється інтенсивними соматичними, неврологічними та психічними розладами у відповідь на припинення уживання наркоманічної речовини і обумовлений тим, що вона включається в обмінні процеси організму?

А. Психічна залежність

В. Зміна толерантності

С. Компульсивний потяг

D. Обсесивний потяг

Е. *Фізична залежність


Завдання 3

Термін “наркоманічна речовина” включає у себе такі критерії:

А. Медичний, ментальний, наркологічний

В. *Медичний, соціальний, юридичний

С. Медичний, наркологічний, юридичний

D. Наркологічний, соціальний, юридичний

Е. Ментальний, юридичний, наркологічний


Завдання 4

До критеріїв великого наркоманічного синдрому відносяться:

 А. Амнестичні розлади, психічна залежність, фізична залежність

В. Фізична залежність, амнестичні розлади, змінена реактивність

С. Деградація особистості, фізична залежність, змінена реактивність

D. Змінена реактивність, психічна залежність, деградація особистості

Е. *Психічна залежність, фізична залежність, змінена реактивність


Завдання 5

Такі клінічні вияви, як психічна залежність від наркоманічної речовини з явищами обсесивного потягу до повторного її прийому для досягнення “психічного комфорту”, синдром зміненої реактивності організму на цю речовину, який виявляється зростанням толерантності, характерні для:

А. *Першої стадії наркоманії

В. Третьої стадії наркоманії

С. Уживання без залежності

D. Другої стадії наркоманії

Е. Уживання із залежністю


8. Література.

 • Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 88-106.

 • Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.– Київ: Здоров’я, 1993. – С. 132-154.

 • Психіатрія / За ред. проф. О.К.Напреєнко. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 273-287.

 • Пятницкая И.Н. Наркомании: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1994. – 544с.

 • Руководство по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. – В 2-х томах. – Т. 1. – М.: Медпрактика-М, 2002. – С. 276-291.

 • Сонник Г.Т. Психіатрія: Підручник / Г.Т.Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипніков. – К.: Здоров’я, 2006. – С. 245-264.

 • Чуприков А.П., Педак А.А. Клиническая наркология. – Киев: “Институт нейропсихиатрии А.Чуприкова” / Николаев: “Атолл“, 2006. – С. 167-218.Методичні вказівки склав В.Г.Деркач


Рецензія: позитивна доц. Р.І.Рудницький


Схожі:

Буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи