Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня icon

Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня
Скачати 183.27 Kb.
НазваАдаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня
Дата14.07.2012
Розмір183.27 Kb.
ТипДокументи

УДК 618.11/12-085.382:612.017.2


АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ

ПРИ ЛІМФОТРОПНІЙ ТЕРАПІЇ ПРИДАТКІВ МАТКИ


О.І.Дужа-Еластал; В.Д.Зінчук; І.М.Медведєва; І.М.Лохоня

Сумський державний університет


Автором проаналізовані типи адаптаційних реакцій у жінок на гострий та хронічний сальпінгоофорит на стадії загострення до, під час та після лікування за стандартною схемою порівняно із запропонованою оригінальною методикою лімфотропної терапії. На підставі аналізу 100 історій хвороб зроблено висновки і рекомендації.


Вступ. Огляд літератури

Значення інфекційно-запальних захворювань внутрішніх статевих органів та їх особливе місце у структурі загальної захворюваності жінок зумовлене перш за все їх безпосереднім впливом на репродуктивну функцію 1. Останнє без перебільшення має величезне соціальне та морально-психологічне значення.

Останніми роками питома вага запальних захворювань жіночих статевих органів серед іншої гінекологічної патології збільшилася з 29,8% до 45,9%. Серед жінок репродуктивного віку частота гострих запальних захворювань придатків матки (ГЗЗПМ) зросла на 13%. Частота хронічних процесів трапляється у 63,2% пацієнток, при локалізації у придатках - в 78,1% випадків 2. Особливо тривожним є той факт, що частота даного захворювання серед дівчат та підлітків теж має ту саму тенденцію. Так, в Україні питома вага даного захворювання у зазначеної категорії пацієнтів виявляється у 38,4%, у Росії –у 32,5%, у США –у 34,2%, в Англії – у 42,8%, у Франції – у 27,3% 3. У жінок фертильного віку, які в дитинстві перенесли запальні захворювання внутрішніх геніталій, ускладнення під час вагітності та пологів спостерігаються у 39,8-51,5% випадків, а частота виникнення позаматкової вагітності становить 12,5%. Разом з тим у цієї категорії пацієнтів неплідністю у шлюбі складає 23,8% 4. У 53,8% жінок з непліддям, які неодноразово отримували стандартну схему лікування, за даними обстежень, які включали гістеросальпінгографію, гінекографію, лапароскопію, гістероскопію та інші, знайдена повна непрохідність маткових труб. Крім того, хронічний аднексит, як будь-яке довготривале страждання, знижує якість життя, що нерідко призводить до невротичних розладів та сексуальних порушень. Частота останніх сягає до 69,5% і призводить до подружньої дезадаптації, що нерідко буває причиною розлучень 5, 6 . Такі соціальні процеси, як урбанізація суспільства, погіршення екологічної ситуації та наслідки безконтрольного вживання ліків, у першу чергу антибіотиків, справляють негативний вплив на перебіг перелічених захворювань, якість здоров’я в сім’ї у цілому та її соціальному статусі 1, 7. Все це змусило нас звернутись до додаткового вивчення зазначених патологічних процесів.

Залежно від взаємодії факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ в організмі виникають якісні зміни гомеостазу, що не може не вплинути на реактивність організму (РО) 8, 9. Патофізіологи розрізняють 4 типи адаптаційних реакцій (АР), які віддзеркалюють закономірності адаптаційно-пристосувальних механізмів на вплив різних за силою подразників. На дію подразників слабкої сили виникають реакції тренування (РТ). На дію подразників середньої сили розвиваються реакції адаптації (РА). При дії сильних подразників організм відповідає реакцією пареактивації (РП), а у відповідь на надсильне подразнення - реакцією стресу (РС). За основу адаптаційних реакцій береться кількість лімфоцитів у периферійній крові та розраховується лейкоцитарна формула. Залежно від цього АР поділяють на повноцінні, тобто гармонійні, та неповноцінні - напружені. До повноцінних адаптаційних реакцій відносять РТ та РА. Неповноцінні АР відображають порушення гомеостазису, тобто дезадаптацію організму. Останні відображають стан порушеного гомеостазу, а саме: дезадаптації організму. За умов значної зміни гемограми (лейкоцитоз, лейкопенія, паличкоядерне зміщення нейтрофілів вліво, еозинофілія, моноцитоз, токсична зернистість нейтрофілів) РТ та РА також відносять до неповноцінних реакцій. У вивченій нами літературі ми не знайшли повідомлень щодо адаптаційних реакцій у гінекологічних хворих.


Мета роботи

Згідно з цим нами було поставлено за мету вивчити АР у хворих на хронічний та гострий сальпінгоофорит і провести їх порівняльну оцінку.


Матеріали та методи

Було вивчено дві групи хворих. У першій (основній) було
50 жінок, лікування яких проводили за розробленою нами оригінальною методикою лімфотропного введення антибіотиків та патогенетичних препаратів. У другій групі (порівняння) було також 50 жінок, лікування яких проводилось за стандартною схемою. Предметом вивчення були лейкограми хворих у абсолютних та відносних цифрах. Вивчення проводили під час госпіталізації хворих до відділення, на 5-ту добу лікування та після закінченого курсу лімфотропної терапії (ЛТ). За норму показників лейкограми були взяті стандартизовані дані, отримані у здорових жінок – волонтерів віком від 17 до 38 років.


Обговорення результатів

У першій (табл. 1) та у другій групах (табл. 2) до лікування превалювали реакції переактивації та стресу. Так, в основній групі неповноцінні адаптаційні реакції за відносною кількістю лімфоцитів (ВКЛ) склали 48%, а у групі порівняння такі реакції траплялись у 38%. Зазначене говорить про більшу дезадаптованість, а отже, більш тяжкий перебіг хвороби у пацієнтів основної групи. За абсолютною кількістю лімфоцитів (АКЛ) неповноцінні адаптаційні реакції у пацієнток основної групи мали місце у 56%, а у групі порівняння – у 38%.

^

Таблиця 1 - Адаптаційні реакції у хворих основної групи до лікування

Характеристика АР

Характеристика

за відносною кількістю лімфоцитів

Характеристика

за абсолютною кількістю лімфоцитів

повн. АР

неповн. АР

повн. АР

неповн. АР

заг.

к-сть

%


заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%


РТ

11

22

2

4

3

6

4

8

РА

15

30

7

14

19

38

6

12

РП3

60

0

РС12

2418

36

Всього: 50

26

52

24

48

22

44

28

56^

Таблиця 2- Адаптаційні реакції у хворих групи порівняння до лікування

Характеристика АР

Характеристика

за відносною кількістю лімфоцитів

Характеристика

за абсолютною кількістю лімфоцитів

повн. АР

неповн. АР

повн. АР

неповн. АР

заг.

к-сть

%


заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%


РТ

7

14

7

14

9

18

2

4

РА

24

48

5

10

22

44

7

14

РП

-

-

2

4

-

-

2

14

РС

-

-

5

10

-

-

8

16

Всього: 50

31

62

19

38

31

62

19

38


Після закінчення курсу лікування шляхом ЛТ у хворих основної групи кількість неповноцінних реакцій за ВКЛ (табл. 3) зменшилась до 26%, у той самий час кількість таких реакцій у групі порівняння (табл. 4) не лише не зменшилася, а зросла до 60%.


^

Таблиця 3 - Адаптаційні реакції у хворих основної групи

після лікування

Характеристика АР

Характеристика

за відносною кількістю лімфоцитів

Характеристика

за абсолютною кількістю лімфоцитів

повн. АР

неповн. АР

повн. АР

неповн. АР

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

РТ

15

30

2

4

19

38

0

0

РА

22

44

7

14

16

32

3

6

РП

-

-

1

2

-

-

2

4

РС

-

-

3

6

-

-

10

20

Всього: 50

37

74

13

26

35

70

15

30При цьому кількість реакцій переактивації та стресу в основній групі різко зменшилась, а кількість реакцій тренування та активації значно зросла. Кількість неповноцінних реакцій за АКЛ у хворих основної групи зменшилась до 30%, а у хворих із групи порівняння збільшилась до 46%. Паралельно з цим кількість реакцій стресу в основній групі зменшилась майже наполовину(з 36% до 20%), а кількість реакцій тренування зросла більше ніж у 6 разів – з 6% до 38%.
^
Таблиця 4 - Адаптаційні реакції у хворих групи порівняння після лікування

Характеристика АР

Характеристика

за відносною кількістю лімфоцитів

Характеристика

за абсолютною кількістю лімфоцитів

повн. АР

неповн. АР

повн. АР

неповн. АР

заг.

к-сть

%


заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%


РТ

10

20

4

8

8

16

11

22

РА

10

20

17

34

19

38

5

10

РП

-

-

5

10

-

-

0

0

РС

-

-

4

8

-

-

7

14

Всього: 50

20

40

30

60

27

54

23

46Цікавим є той факт, що у хворих основної групи під час лікування (після 5-го сеансу ЛТ) кількість неповноцінних реакцій за відносною кількістю лімфоцитів (табл. 5) дещо збільшилась (від 48% до 50%), а за абсолютною кількістю лімфоцитів кількість таких реакцій збільшилась більш суттєво – від 56% до 62%. Зазначене, на нашу думку, ілюструє тимчасову позитивну стимуляцію ретикуло-ендотеліальної системи, яка через декілька сеансів вирівнюється, і в кінці курсу ЛТ кількість неповноцінних реакцій зменшується майже удвічі. Особливо треба відзначити зменшення реакцій дезадаптацій (РС), які трансформуються у позитивні адаптаційні реакції типу реакцій тренування.


^

Таблиця 5 - Адаптаційні реакції у хворих основної групи під час лікування


ХарактеристикаАР

Характеристика

за відносною кількістю лімфоцитів

Характеристика

за абсолютною кількістю лімфоцитів

повн. АР

неповн. АР

повн. АР

неповн. АР

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

заг.

к-сть

%

РТ

13

26

11

22

6

12

0

0

РА

12

24

6

12

13

26

13

26

РП

-

-

0

0

-

-

0

0

РС

-

-

8

16

-

-

18

36

Всього: 50

25

50

25

50

19

38

31

62ВИСНОВКИ

1 Адаптаційні реакції організму при захворюваннях внутрішніх жіночих статевих органів проявляються зміною абсолютних та відносних чисел, головним чином лімфоцитів та інших чинників лейкоцитарної формули.

2 При загостренні хронічних запальних процесів та розвитку гострих запальних процесів розвиваються неповноцінні адаптаційні реакції, що характеризує силу подразнення інфекційного агента.

3 При загостреннях хронічних інфекційних процесів кількість неповноцінних реакцій більша, ніж при первинних захворюваннях, що може характеризувати функціональне виснаження ретикуло-ендотеліальної системи.

4 У процесі ЛТ зменшення кількості неповноцінних реакцій за ВКЛ і за АКЛ зменшується значно більше, ніж при стандартних методах лікування.

5 Реакції стресу при ЛТ здебільшого переходять у повноцінні реакції - типу реакції тренування.

6 ЛТ придатків матки за розробленою нами оригінальною методикою є найбільш ефективним етіопатогенетичним засобом лікування цих процесів.SUMMАRY


The authors analyse the types of adaptation reactions at women with sharp and chronic salpyngo-oophoritis in the stage of its intensifying, before, during and after their treatment according to standard scheme and comparatively to the offered original method of lymphotropic therapy. Recommendations based on the analysis of100 hospital charts are done.
^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 1. Антонечко І.В. Роль інфекційного фактора в патогенезі хронічних запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів // Вісник наукових досліджень.-2003.- № 1.-С. 28-29.

 2. Подзолкова Н.М., Железнов Б.И., Стрижаков А.Н. Клинико-морфологические аспекты гнойных воспалительных заболеваний придатков матки // Акушерство и гинекология.-1991.-№ 9.-С.45-50.

 3. Вовк І.Б., Петербурзька В.Ф., Крупко-Большова Ю.О та ін. Особливості імунного стану і перебігу запальних захворювань внутрішніх статевих органів у дівчат при призначенні ензимного препарату вобензиму // Акушерство и гинекология.-1998.-
  № 5.-С.91-95.

 4. Гойда Н.Г. Державна політика України щодо збереження репродуктивного здоров’я
  // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-1998.-№ 2.-С.72-73.

 5. Агипиянц И.Р. Клинические особенности протекания гениталий у пациенток с различными видами психопатологии.-Сексуальное здоровье человека на рубеже веков. Проблемы, профилактика, диагностика и лечение: Материалы Международной конференции. - М., 1999.-С. 62-64.

 6. Носкова О.В. Психодиагностика нарушений сексуального здоровья при хроническом аднексите // Здоровье женщины.-2005.-№ 2.-С.97-100.

 7. Трофимов В.И., Браженко Н.А., Костина З.И., Браженко О.Н. Адаптация, реактивность организма и их влияние на исход экссудативного плеврита // Проблемы туберкулёза и болезней лёгких.-2003.- № 4.-С. 31-34.

 8. Іванюта С.О., Богомол А.Г. Вплив вобензиму на стан імунологічної реактивності жінок з хронічними запальними процесами геніталій // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-2001.-С.300-302.

 9. Лучков А.І. Комплексна терапія при гострих запальних захворюваннях придатків матки із застосуванням ліпосомальної форми даларгіну: Автореф. дис... кандидата медичних наук. -Одеса, 2003.-22 с.Надійшла до редакції 25 жовтня 2005 р.

Схожі:

Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconЛімфотропна терапія у лікуванні жіночої неплідності о.І. Дужа-Еластал, асп
На підставі огляду літератури автор показує, що хронічні запалення придатків є однією із причин жіночої неплідності. Проведене автором...
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconХміль С. В., Маланчук Л. М., Маланчук С. Л. Вибір методу лікування у хворих на гнійно-запальні захворювання придатків матки Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського
Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания придатков матки, малые дозы радиации
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня icon№71 Запальна хвороба матки, за винятком шийки матки
Гостре запальне захворювання матки №71. 1 Хронічне запальне захворювання матки №71. 9 Запальне захворювання матки, неуточнене №72...
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconЗондування піхви та порожнини матки
При уз діагностиці запальних процесів внутрішніх статевих органів виявляються такі ознаки, як зміщення матки, наявність невеликої...
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconТести Із зазначених відповідей оберіть правильну
Появи різної реакції організму (діатез) в одних І тих же умовах І при одному І тому ж подразнику залежить від
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconАнкета учасника ІX міжнародної науково-практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді»
Фізіолого-гігієнічні аспекти дозування І адаптації організму до фізичних навантажень
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconОднак при деяких обставинах ці реакції можуть розвиватися незвичайно
В основному імунні реакції розвиваються потайливо, при цьому вони призводять або до повного руйнування антигенного агресора, або...
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconОднак при деяких обставинах ці реакції можуть розвиватися незвичайно
В основному імунні реакції розвиваються потайливо, при цьому вони призводять або до повного руйнування антигенного агресора, або...
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconСкласти план обстеження хворої для встановлення діагнозу
В хронічній стадії І при рецидивах запальних захворювань гені талій важлива роль належить ауто сенсибілізації організму (утворення...
Адаптаційні реакції організму при лімфотропній терапії придатків матки о.І. Дужа-Еластал; В. Д. Зінчук; І. М. Медведєва; І. М. Лохоня iconТема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження
Терапії допоможе правильно вибрати тактику лікування онкологічних хворих. В онкологічній клініці застосовують три основні варіанти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи