Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Скачати 157.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Дата14.07.2012
Розмір157.39 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Економіка природокористування»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.070800 - «Екологія та охорона навколишнього середовища»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спец. 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл.: Пономаренко Є. Г., Джураєва О. С. - Харків: ХНАМГ, 2008 -15 с.


Укладачі: Є. Г. Пономаренко

О. С. Джураєва


Рецензент: В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою Інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14.05.2007 р.

Вступ

Курсова робота має на меті дати студентам практичні навички з виконання розрахунків екологічних зборів та платежів підприємств-природокористувачів та вміння з економічного оцінювання ефективності природоохоронних заходів і підготувати студентів до виконання відповідного розділу дипломної роботи.


 1. Склад і зміст курсової роботи.

Звіт з курсової роботи має включати такі складові:

 1. Титульний аркуш.

 2. Завдання на виконання курсової роботи

 3. Вихідні дані для роботи (не є обовязковою)

 4. Розділ 1. Розрахунки зборів за спеціальне використання водних ресурсів

 5. Розділ 2. Розрахунки зборів за забруднення навколишнього природного середовища

 6. Розділ 3. Розрахунок плати за скид стічних вод в системи каналізації населених пунктів

 7. Розділ 4. Оцінка економічної ефективності природоохоронного заходу

 8. Розділ 5. Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища
  1. Титульний аркуш

Титульний аркуш оформлюється відповідно до стандартних вимог ХНАМГ щодо оформлення звітів з курсових робіт і повинен містити назву курсової роботи — «Економічна оцінка екологічних зборів і платежів підприємства. Економічна оцінка ефективності природоохоронного заходу» і номер індивідуального варіанту завдання для виконання курсової роботи.

  1. ^ Завдання на виконання курсової роботи

Завдання на виконання курсової роботи заповнюється студентом під керівництвом викладача при отриманні індивідуального варіанту вихідних даних для курсової роботи. Завдання повинно бути підписано викладачем та студентом. Вихідні дані відповідно індивідуальному варіанту завдання надаються в електронному вигляді, форма і місце розташування якого обумовлюється викладачем.


  1. ^ Вихідні дані для роботи

Ця складова не є обов’язковою. При наявності можливості, студент може роздрукувати вихідні дані до курсової роботи. Це звільняє його від необхідності наводити вихідні дані на початку кожного розрахункового розділу курсової роботи.


  1. ^ Розділ 1. Розрахунки зборів за спеціальне використання водних ресурсів

Використання поверхневих або підземних вод є найбільш поширеним видом використання природних ресурсів. Рекомендації щодо виконання розрахунків наведені в розділі 2 цих методичних вказівок.

Розділ повинен включати:

 1. Вихідні дані до виконання розрахунків. В разі наявності роздрукованих вихідних даних до курсової роботи (див 1.3) наводиться тільки посилання на відповідний пункт вихідних даних. В обов’язковому порядку необхідно навести посилання на реальне джерело вихідних даних на підприємстві щодо фактичного використання водних ресурсів та лімітів.

 2. Розрахунок по кожному з видів спеціального використання водних ресурсів. В залежності від завдання розрахунок може включати збор за спеціальне використання і поверхневих і підземних вод, або тільки один з цих видів спецводокористування. У розрахунку повинні бути наведені:

 • Розрахункові залежності з посиланням на відповідні пункти нормативного документу з чітким позначенням нормативного документа.

 • Обґрунтування нормативів збору з посиланням на відповідні таблиці нормативного документа з чітким позначенням нормативного документа.

 • Розрахунки суми зборів по кожному виду водокористування

 1. Загальна сума збору.
  1. Розділ 2. Розрахунки зборів за забруднення навколишнього природного середовища

В цьому розділі курсової роботи мають бути наведені розрахунки зборів за :

 • Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

 • Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

 • Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

 • Розміщення відходів

В разі, якщо відповідно до вихідних даних підприємство не має якогось з видів забруднення, розрахунок по ньому не виконується.

Рекомендації щодо виконання розрахунків наведені в розділі 3 цих методичних вказівок.

Розділ повинен включати:

 1. Розрахунки по кожному з видів зборів, які оформлюються у вигляді окремих підрозділів (2.1, 2.2 ) курсової роботи. Кожен підрозділ повинен включати:

 • Вихідні дані до виконання розрахунків. В разі наявності роздрукованих вихідних даних до курсової роботи (див 1.3) наводиться тільки посилання на відповідний пункт вихідних даних. В обов’язковому порядку необхідно навести посилання на реальне джерело вихідних даних на підприємстві щодо фактичних показників викидів/скидів/відходів та лімітів.

 • Розрахункові залежності з посиланням на відповідні пункти нормативного документу з чітким позначенням нормативного документа.

 • Обґрунтування нормативів збору з посиланням на відповідні таблиці нормативного документа з чітким позначенням нормативного документа.

 • Обґрунтування всіх використаних в розрахунку коефіцієнтів з посиланням на відповідні таблиці або пункти нормативного документа з чітким позначенням нормативного документа та інших використаних джерел інформації.

 • Розрахунки суми збору (бажано використовувати табличну форму (див. розділ 6).

 1. Розрахунок загальної суми збору за забруднення навколишнього природного середовища.
  1. Розділ 3. Розрахунок плати за скид стічних вод в системи каналізації населених пунктів

Плата за скид стічних вод в системи каналізації населених пунктів не є екологічним платежем, але зазвичай може складати суттєву частину витрат підприємства. Бажання скоротити ці витрати може бути підставою для втілення водозберігаючих та водоочисних заходів.

В разі, якщо відповідно до вихідних даних до курсової роботи, підприємство не здійснює скиди стічних вод у системи каналізації, цей розділ курсової роботи не виконується.

Рекомендації щодо виконання розрахунків наведені в розділі 4 цих методичних вказівок.

Розділ повинен включати:

 1. Вихідні дані до виконання розрахунків. В разі наявності роздрукованих вихідних даних до курсової роботи (див 1.3) наводиться тільки посилання на відповідний пункт вихідних даних. В обов’язковому порядку необхідно навести посилання на реальне джерело вихідних даних на підприємстві щодо фактичних показників кількості і якості стічних вод.

 • Розрахункові залежності з посиланням на відповідні пункти нормативного документу з чітким позначенням нормативного документа.

 • Обґрунтування всіх використаних в розрахунку коефіцієнтів з посиланням на відповідні таблиці або пункти нормативного документа з чітким позначенням нормативного документа та інших використаних джерел інформації.

 • Розрахунки плати
  1. Розділ 4. Оцінка економічної ефективності природоохоронного заходу

Рекомендації щодо виконання оценки наведені в розділі 5 цих методичних вказівок.

Розділ повинен включати:

  1. Опис заходу. В разі наявності роздрукованих вихідних даних до курсової роботи (див 1.3) наводиться тільки посилання на відповідний пункт вихідних даних.

  2. Розрахункова методика оцінки.

  3. Джерела економічних вигід (ефектів) в разі втілення заходу

  4. Детальні обґрунтовані розрахунки величини економічних вигід (ефектів) з посиланням на необхідні нормативні документи та інші джерела інформації.

  5. Розрахунок оцінки економічної ефективності природоохоронного заходу.

  6. Висновок про економічну доцільність/недоцільність втілення природоохоронного заходу. В разі доцільності, навести суму річного економічного ефекту або термін окупності заходу.

  1. Розділ 5. Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

В цьому розділі наводиться та частина форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, що заповнюється безпосередньо природокористувачем. Форма наводиться і заповнюється відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України №111 від 17.03.2005 (з наступними змінами) на основі даних розрахунків курсової роботи.


 1. Рекомендації щодо розрахунків зборів за спеціальне використання водних ресурсів

Розрахунки здійснюються на основі таких нормативних документів:

 1. «Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» затверджена Наказом Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України і Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 231/539/118/219 від 01.10.99 (з подальшими змінами).

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування» № 836 від 18.05.1999 р. (з подальшими змінами).

Означені документи з останніми змінами доступні для користування студентами:

  1. В глобальній комп’ютерній мережі Internet на сайті zakon.rada.gov.ua

  2. В електронному вигляді в локальній мережі комп’ютерного класу кафедри ІЕМ ХНАМГ

  3. В роздрукованому вигляді на кафедрі ІЕМ ХНАМГ

Інструкція № 231/539/118/219 від 01.10.99 містить методику розрахунку. При її використанні слід звернути увагу на відмінності у розрахунку збору за забір води в межах встановленого лиміту та поза межами ліміту. Зверніть також увагу на те, хто і з якою періодичністю здійснює розрахунок та оплату збору і куди перераховується цей збор.

Постанова КМУ № 836 від 18.05.1999 містить нормативи збору за спеціальне використання поверхневих і підземних вод. Зверніть увагу на відмінності в принципі визначенні нормативів збору для поверхневих і підземних вод, а також відмінності в нормативах збору при використанні вод підприємствами житлово-комунального господарства та іншими водокористувачами.


 1. ^ Рекомендації щодо розрахунків зборів за забруднення навколишнього природного середовища

Розрахунки здійснюються на основі таких нормативних документів:

 1. «Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища» затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України № 162/379 19.07.99 р. (з подальшими змінами)

 2. «Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 303 від 1.03.1999 р. (з подальшими змінами)

Означені документи з останніми змінами доступні для користування студентами:

  1. В глобальній комп’ютерній мережі Internet на сайті zakon.rada.gov.ua

  2. В електронному вигляді в локальній мережі комп’ютерного класу кафедри ІЕМ ХНАМГ

  3. В роздрукованому вигляді на кафедрі ІЕМ ХНАМГ

Інструкція № 162/379 19.07.99 р. містить методику розрахунку суми зборів за викиди в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, за скиди стічних вод в поверхневі водні об’єкти та за розміщення відходів. При її використанні зверніть увагу на такі обставини:

  1. При перевищені лімітів на скиди стічних вод і розміщення відходів збор за понадлімітний обсяг забруднення справляється у п’ятикратному розмірі.

  2. В зв’язку з відміною у 2004 р. лімітів на викиди, розрахунок збору за викиди відрізняється від розрахунків за скиди і розміщення відходів.

З’ясуйте також, хто і з якою періодичністю здійснює розрахунок та оплату збору і куди перераховується цей збор.

Порядок КМ України № 303 від 1.03.1999 р. містить нормативи збору та коригуючі коефіцієнти, що використовуються при розрахунку збору. При його використанні зверніть увагу на наступне:

 1. При визначенні коригуючого коефіцієнту Кнас, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту, поточну інформацію про чисельність жителів можна отримати з мережі Internet.

 2. При визначенні коригуючого коефіцієнту Кф, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту, рекомендується орієнтуватися на адміністративний статус населеного пункту - обласний центр, міста обласного значення (підпорядкування), районні центри, тощо. Інформацію про це можна отримати з політичної карти України або з мережі Internet.

 3. При визначенні коригуючого коефіцієнту Кт, який враховує розташування місця розміщення відходів, зверніть увагу, що при його визначенні враховується відстань до найближчого населеного пункту, а не до міста, де розташоване підприємство. (Так, Дергачівський полігон, куди вивозяться відходи від низки Харківських підприємств, хоч і розташований на відстані більше 15 км від Харкова, але знаходиться на відстані менше 3 км від меж м. Дергачі і тому для нього має застосовуватися Кт=3).

 4. Якщо відходи передаються іншому користувачу для будь яких цілей (включаючи їх переробку та утилізацію), збор за них не сплачується, якщо вони передаються не рідше одного разу на квартал. Якщо термін їхнього накопичування на підприємстві перевищує один квартал, підприємство має сплачувати збір як за розміщення відходів на своїй території.

 5. Нормативи збору за викиди/скиди/розміщення відходів розраховуються як добуток базового нормативу збору (відповідно до таблиць 1.1-1.9), коригуючого коефіцієнту 2,373 та індексів споживчих цін за попередні роки, починаючи з 2006 р (якщо він перевищує 100%). Так, наприклад, при сплаті збору за викид аміаку в 2007 р, норматив збору для нього буде дорівнювати 152,3731,116=39,72 грн/т., де 15 грн/т - базовий норматив збору для аміаку (табл. 1.1); 1,116 – індекс споживчих цін (інфляції) за 2006 р. (111,6% ).
 1. ^ Рекомендації щодо розрахунків плати за скид стічних вод в системи каналізації населених пунктів

Розрахунки здійснюються на основі «Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів» затвердженої наказом Держбуду України № 37 від 19.02.2002 р.

Документ доступний для користування студентами:

 1. В глобальній комп’ютерній мережі Internet на сайті zakon.rada.gov.ua

 2. В електронному вигляді в локальній мережі комп’ютерного класу кафедри ІЕМ ХНАМГ

 3. В роздрукованому вигляді на кафедрі ІЕМ ХНАМГ

При використанні Інструкції зверніть увагу на відмінності розрахунку при наявності/відсутності понаддоговірних обсягів скиду та наявності/відсутності понаднормативних забруднень. Також з’ясуйте, хто здійснює розрахунок плати, з якою періодичністю здійснюється оплата та куди надходить плата. 1. ^ Рекомендації щодо виконання оцінки економічної ефективності природоохоронного заходу

Наразі в Україні відсутня законодавчо регламентована методика оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів. Тому наведена в цьому розділі методика є однією з можливих. Студенти можуть застосовувати інші методики з посиланням на відповідне літературне джерело.

 1. Одним з можливих є підхід, при якому розробка і втілення природоохоронного заходу розглядається як інвестиційний проект. В якості одного з показників ефективності інвестиційного проекту розглядається показник чистої сучасної вартості (net present value).
де NPV – показник чистої сучасної вартості; t – рік з початку виконання проекту (за нульовий приймається поточний рік); Bt – економічна вигода (ефект, здобуток) від втілення проекту в році t; Ct – витрати на реалізацію проекту в році t; r – норма дисконту.

Проект вважається інвестиційно привабливим (природоохоронний заход економічно ефективним), якщо існує такий рік Т, при якому NPV>0. Значення Т визначає термін окупності природоохоронного заходу.


 1. Приклад оформлення розрахункового підрозділу

курсової роботи

2.1 Розрахунок суми збору за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.

Підприємство розташовано в м. Ізюм Харківської обл. Фактичні значення викидів забруднюючих речовин відповідно до даних форми статистичної звітності 2-тп (повітря) складають:


Забруднююча речовина

Фактичний викид, т/рік

Оксид вуглецю

124,928

Кислота сірчана

0,00006

Пил металевий

0,034

Пил мармуру

0,158


Відповідно до п.6.1 Інструкції №162/379 від 19.07.99 розрахунок суми збору здійснюється за формулоюде Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); Нбі - норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т); Кнас - коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту; Кф - коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від народно-господарського значення населеного пункту

Відповідно до Наказу КМУ №303 від 1.03.1999 платники збору за забруднення навколишнього природного середовища починаючи з 1 січня 2007 р. проводять індексацію його нормативів за формулою

Ні = Нп  І / 100,

де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень за 1 тонну (1 одиницю); Нп - базовий норматив збору, гривень за 1 тонну (1 одиницю); І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

Базовими вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 р., які 2006 році розраховуються з коефіцієнтом 2,373 відносно до базових нормативів збору, що визначаються на основі таблиць 1.1 – 1.3 Отже, у 2007 р. норматив збору розраховуються якде Нбi – базовий норматив збору, який визначається на основі таблиць 1.1 – 1.3 Наказу; 1,116 – індекс споживчих цін за 2006 р. І = 111,6% (pda.currency.in.ua).

Кнас визначається на основі табл. 2.1 Наказу Кнас = 1 , так як чисельність населення м. Ізюм дорівнює 54,6 тис. чол. (www.kharkivoda.gov.ua).

Кф визначається на основі табл. 2.2 Наказу. Кф = 1,25 так як м. Ізюм є містом обласного значення. (www.kharkivoda.gov.ua)


Забруднююча речовина

Фактичний викид Мі, т/рік

Базовий норматив визначається на основі

Базовий

норматив

Нбі, грн./т

Проіндексований базовий норматив Ні, грн./т

МіНі, грн./рік

Табл. 1.1

КН

ОБРВ

Оксид вуглецю

124,928

3

7,94

991,93

Кислота сірчана

0,00006
2
131

346,92

0,02

Пил коксу

0,0340,1

80

211,86

7,20

Пил мармуру

0,158


572*

1514,81

239,34

РАЗОМ

1238,49


* - Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності

Пвс = 1238,4911,25 = 1548,11 грн./рік

^ Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спец. 6.070800 - «Екологія та охорона навколишнього природного середовища»).


Укладачі: Євгеній Георгійович Пономаренко,

Ольга Сергіївна Джураєва


Друкується в авторському викладі


План 2008, поз. (дод)

Підп. до друку 12.03.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризограф Умовн. –друк. арк.0,6 Облік. - вид. арк.0,8

Замовл. № Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства г. В. Фесенко методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. Г. Солнцев методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурина графіка»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурна графіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу всіх форм...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи