Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи icon

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Скачати 417.27 Kb.
НазваМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Сторінка1/3
Дата14.07.2012
Розмір417.27 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство України з питань НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ та у справах захисту населення від

наслідків чорнобильскої катастрофи

___________________________________________________________________________________________________________________________


національний

УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту УКРАЇНИПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту управління рятувальними силами МНС України


Г.Б. Марченко

„___”_________ 20___ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильскої катастрофи

В.П. Бут

„___”_________ 20___ рокуПРОГРАМА

навчальної (ознайомчої) практики курсантів 2-го курсу

Національного університету цивільного захисту України

за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка)

на посадах сапера піротехнічних груп ОРС ЦЗ МНС України


Затверджено на засіданні Вченої ради факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України

„___”_________20___ р., протокол № ___.


Харків-20___ р.

Програма навчальної (ознайомчої) практики курсантів 2-го курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „БАКАЛАВР” у галузі знань 1702 „Цивільна безпека” за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка) на посадах сапера піротехнічних груп ОРС ЦЗ МНС України на базі повної загальної середньої освіти.


Програму складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „БАКАЛАВР” у галузі знань 1702 „Цивільна безпека” за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка).


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки

Протокол №____ від „___”________20___ р.


Укладачі:

Назаров О.О. – перший проректор з навчальної та методичної роботи Національного університету цивільного захисту України, кандидат психологічних наук, доцент;


Барбашин В.В. – начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України, кандидат технічних наук, доцент;


Толкунов І.О. – старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України;


Стецюк Є.І. – викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України.


Рецензенти:

Ушаков Л.В. – проректор-начальник факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, кандидат технічних наук;


Зварич М.Е. – начальник циклу підготовки фахівців піротехнічних підрозділів Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України


^ Організаційні заходи


  1. Мета та завдання практики


Навчальна (ознайомча) практика курсантів за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка) є складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.

^ Навчальна практика має на меті:

Закріплення і вдосконалення одержаних курсантами теоретичних знань, вмінь та практичних навичок щодо:

- вимог керівних документів, які регламентують організацію піротехнічних робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України та користування ними при виконанні практичних завдань за призначенням;

- організаційно-штатної структури піротехнічних підрозділів та їх можливостей;

- правил і методів організації проведення піротехнічних робіт;

- технічних характеристик приладів та устаткування для проведення піротехнічних робіт;

- класифікації та ідентифікації боєприпасів військового призначення;

- заходів безпеки при виконанні підривних робіт, поводженні з вибуховими речовинами, засобами підриву та вибухонебезпечними предметами;

- виконання заходів при здійсненні контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним та вогневим способами;

- опанування та практичного виконання обов’язків сапера піротехнічних груп ОРС ЦЗ МНС України з ідентифікації та класифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення;

- участь у виконанні завдань за призначенням у складі піротехнічної групи, що здійснюватиметься під безпосереднім керівництвом і контролем штатних посадових осіб групи;

- правильного ведення звітної документації;

- правил та порядку зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин, засобів підриву та технічних засобів, які використовуються при знешкодженні та знищенні вибухонебезпечних предметів на території України;

- правил та порядку зберігання, збереження та обліку боєприпасів та вибухових матеріалів на складах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Формування у курсантів професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов'язків та завдань за призначенням.

Виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого використання їх в практичній діяльності.

Збір і узагальнення курсантами інформації про майбутні функціональні обов'язки сапера піротехнічних груп ОРС ЦЗ МНС України та завдання за призначенням з метою її використання в навчальному процесі.

Прищеплення інтересу та поваги до вибраної спеціальності.

Глибоке і всебічне вивчення ділових та моральних якостей курсантів для більш доцільного їх використання за місцем майбутнього працевлаштування.


  1. Організація навчальної (ознайомчої) практики курсантів


Навчальна (ознайомча) практика здійснюється у відповідності до наказу МНС України № 461 від 01.12.2003 р. „Про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України”.

Організацію проведення навчальної (ознайомчої) практики курсантів за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка) забезпечує Національний університет цивільного захисту України.

Загальне керівництво навчальною (ознайомчою) практикою курсантів здійснює керівник навчальної практики. Організаційні питання, пов’язані з проведенням навчальної (ознайомчої) практики, визначаються наказом Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, в якій організована навчальна (ознайомча) практика курсантів.

Напередодні навчальної (ознайомчої) практики з курсантами та відповідальними за організацію навчальної практики керівництвом факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України проводиться інструктаж, на якому доводиться наказ, призначаються безпосередні керівники навчальної (ознайомчої) практики, проводиться інструктаж курсантів з організаційних питань та безпеки праці.

Безпосередніми керівниками навчальної (ознайомчої) практики призначаються найбільш підготовлені працівники Національного університету цивільного захисту України та частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, високі ділові та моральні якості.

Під час навчальної (ознайомчої) практики курсанти підпорядковуються начальнику піротехнічної групи частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.

^ На керівників підрозділів, де проходять навчальну (ознайомчу) практику курсанти, та безпосередніх керівників навчальної практики покладається:

забезпечення виконання програми та індивідуальних планів навчальної (ознайомчої) практики в повному обсязі, встановлення режиму роботи курсантів;

призначення курсантів, що проходять навчальну (ознайомчу) практику, на посаді сапера піротехнічної групи частини (підрозділу) (на що видається відповідний наказ Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України);

представлення курсантів особовому складу піротехнічної групи, роз’яснення їх правового статусу, ролі та завдань під час виконання своїх обов’язків;

контроль за включенням до плану навчальної (ознайомчої) практики заходів, відображених у змісті програми та умов для їх виконання у повному обсязі;

інструктаж курсантів, ознайомлення з організаційно-штатною структурою, функціями піротехнічної групи, її завданнями та можливостями, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці;

щоденний облік та оцінка роботи курсантів, контроль за виконанням планів навчальної (ознайомчої) практики, контроль за веденням щоденників;

проведення виховної роботи з курсантами;

створення для курсантів необхідних житлово-побутових умов (надання, якщо можливо, безкоштовного житла, медичного обслуговування), а також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;

аналіз роботи курсантів і надання їм допомоги в успішному виконанні програми навчальної практики.

складання характеристик на курсантів, їх затвердження. У характеристиці відображається: обсяг і якість виконання службових обов'язків і вміння реалізувати набуті теоретичні знання, використання керівних і нормативних документів, складання службової документації, організаторські здібності у службових справах; особисті морально-ділові якості, дисциплінованість, загальний культурний і професійний рівень розвитку; підсумкову оцінку за навчальну практику на даній посаді. Характеристики завіряються печаткою і направляються до університету.


  1. ^ Обов'язки і права курсантів


Під час підготовки вивчити програму навчальної (ознайомчої) практики.

Після прибуття на місце навчальної (ознайомчої) практики:

відрекомендуватися Начальнику частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та ознайомити його з програмою навчальної (ознайомчої) практики;

вивчити план роботи, завдання, які стоять перед частиною (підрозділом) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, розпорядок дня, ознайомитись з функціями, обов'язками працівників піротехнічної групи;

пройти ввідний інструктаж та вивчити організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення безпечного виконання завдань за призначенням в ході навчальної (ознайомчої) практики;

^ У ході навчальної (ознайомчої) практики курсант зобов'язаний:

        1. на основі програми навчальної (ознайомчої) практики скласти індивідуальний план роботи на весь період навчальної (ознайомчої) практики і подати його на затвердження начальнику піротехнічної групи (Додаток 1);

ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

дотримуватись розпорядку дня, встановленого в частині (підрозділі) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, та дисципліни;

виявляти повагу, організованість, ініціативу, дотримуватись законодавчих актів України;

вивчити накази, інструкції, огляди, керівні і нормативні документи, особливо наказ МНС України № 791 від 20.09.2010 р. „Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості та територій України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС”, що стосуються організації техніки безпеки при виконанні підривних робіт та повсякденних завдань, правил пожежної безпеки, досвід і практику залучення частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України з цих питань;

вивчити організаційно-штатну структуру піротехнічних підрозділів та їх можливості;

вивчити правила і методи організації проведення піротехнічних робіт;

вивчити технічні характеристики приладів та устаткування для проведення піротехнічних робіт;

вивчити теоретичні питання, що стосуються класифікації та ідентифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення, практично відпрацювати їх при виконанні завдань за призначенням в займаній посаді;

опанувати та практично виконувати обов’язки сапера піротехнічної групи з ідентифікації та класифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення (без самостійного виконання завдань, пов’язаних з підвищеною небезпекою);

виконати заходи при здійсненні контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним та вогневим способами;

виконати індивідуальне завдання, визначене керівниками навчальної (ознайомчої) практики від Національного університету цивільного захисту України;

щоденно вести облік проведених заходів у щоденнику навчальної (ознайомчої) практики (Додаток 2);

брати участь у громадському житті колективу;

під час проходження навчальної (ознайомчої) практики дотримуватись правил безпеки праці.

^ Курсанти мають право:

знайомитись з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою та індивідуальними планами;

складати від свого імені за дорученням керівника навчальної (ознайомчої) практики документи після їх перевірки;

користуватися технічними та іншими засобами, службовою та довідковою літературою, виділеним інвентарним майном;

вносити пропозиції Начальнику частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та керівництву Національного університету цивільного захисту України щодо вдосконалення організації і проведення навчальної (ознайомчої) практики, навчального процесу.

У кінці навчальної (ознайомчої) практики курсант складає звіт, який затверджується начальником піротехнічної групи частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (Додаток 3).

^ В звіті необхідно відобразити:

назву частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, його структуру та коротку характеристику;

підсумки виконання програми (ознайомчої) навчальної практики та індивідуального плану (що конкретно зроблено, що вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

результати виконання індивідуального завдання, визначеного керівниками навчальної (ознайомчої) практики від Національного університету цивільного захисту України;

висновки щодо позитивних моментів організації та проходження навчальної (ознайомчої) практики;

труднощі і недоліки, які були у період проходження навчальної (ознайомчої) практики, недостатність знань, отриманих під час навчання;

пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації навчальної (ознайомчої) практики в частинах (підрозділах) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.

До звіту додаються матеріали, в яких вміщено узагальнення (копії службових документів, виконаних в ході навчальної (ознайомчої) практики, довідки, плани, рішення зборів, матеріали наочної агітації тощо).

Звіт затверджується Начальником частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, підписується курсантом, керівником навчальної (ознайомчої) практики від підрозділу (начальником піротехнічної групи), в якому проходила навчальна (ознайомча) практика та керівником навчальної (ознайомчої) практики від Національного університету цивільного захисту України.

В кінці навчальної (ознайомчої) практики на кожного курсанта його безпосереднім керівником навчальної (ознайомчої) практики від підрозділу, на посаду по штатному розпису якого призначався курсант для її проходження, складається письмовий відгук про підсумки навчальної (ознайомчої) практики (Додаток 4).

^ У відгуку відображається:

повнота і якість виконання курсантом програми, плану навчальної (ознайомчої) практики;

ступінь самостійності курсанта при виконанні обов’язків на посаді, на яку згідно з наказом Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України призначався на курсант для проходження навчальної (ознайомчої) практики, організаторські здібності, ініціативність, вимогливість та ретельність;

рівень теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

знання техніки та технічних засобів, основ їх застосування та експлуатації;

якість проведених занять та інших заходів з особовим складом в ході навчальної (ознайомчої) практики, якщо таке мало місце;

вміння організовувати та проводити виховну роботу;

участь в суспільному житті підрозділу (піротехнічної групи);

стан дисципліни, моральні якості, відношення до роботи, та інші питання, які характеризують особисті якості курсанта;

висновки про якість підготовки курсанта до виконання обов’язків на посаді, на якій проходив навчальну (ознайомчу) практику.

У загальному висновку повинна міститися інформація про ступінь та якість відпрацювання програми навчальної (ознайомчої) практики та рекомендована оцінка курсанту, яка виставляється безпосереднім керівником від підрозділу (піротехнічної групи), на посаду по штатному розпису якого призначався курсант для проходження навчальної (ознайомчої) практики.

Відгук затверджується Начальником частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та скріплюється гербовою печаткою, підписується курсантом, який проходив навчальну (ознайомчу) практику, керівником навчальної (ознайомчої) практики від підрозділу та керівником від навчального закладу (Національного університету цивільного захисту України).


4. Підведення підсумків навчальної (ознайомчої) практики


4.1. Навчальна (ознайомча) практика завершується захистом курсантом звіту (п. 3.4) комісії за присутності (по можливості) представника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Разом з цим комісії доводиться зміст характеристики на практиканта, складеної безпосереднім керівником навчальної (ознайомчої) практики зі складу піротехнічної групи, в якій курсант проходив навчальну (ознайомчу) практику, яка повинна мати оцінку за навчальну (ознайомчу) практику. За підсумками звіту курсанту виставляється оцінка.

4.2. Остаточні підсумки навчальної (ознайомчої) практики підводяться після здійсненням курсантом звіту комісії, яка призначається наказом ректора. До залікової відомості виставляється усереднена оцінка з характеристики, звіту та підсумків заліку. Оцінка вноситься в додаток до диплому.

4.3. Курсанти, які не виконали програму навчальної (ознайомчої) практики без поважних причин, зобов’язані пройти її в період канікулярної відпустки.

4.4. Загальні підсумки навчальної (ознайомчої) практики і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються в НУЦЗУ на загальному зборі курсу.


Зміст

програми навчальної (ознайомчої) практики курсантів

за напрямом 6.170201 „Цивільний захист”

(піротехнічна підготовка)
з/п

Робота для виконання

Звітний матеріал


1


Ознайомитись з:
1.1

функціональними обов’язками посадових осіб підрозділу (піротехнічної групи) – сапера;

Відмітка у щоденнику

1.2

організаційно-штатною структурою частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України в цілому та основних підрозділів;

Відмітка у щоденнику

1.3

основними виробничими та організаційними процесами частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України;

Відмітка у щоденнику

1.4

керівними матеріалами по розробці й оформленню технічної та звітної документації в частині (підрозділі) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України;

Відмітка у щоденнику

1.5

постановами, розпорядженнями, наказами, методичними й іншими нормативними документами щодо діяльності частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, необхідними стандартами і технічними умовами;

Відмітка у щоденнику


2


Вивчити:
2.1

нормативно-правові документи які, регламентують порядок та правила зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин та засобів підриву, організацію робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, особливо наказ МНС України № 791 від 20.09.2010 р. „Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості та територій України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС”;

Відмітка у щоденнику

2.2

вимоги відповідних нормативно-правових документів щодо кримінальної відповідальності за порушення порядку та правил зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин та засобів підриву, організації робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Відмітка у щоденнику

2.3

функціональні обов’язки сапера піротехнічної групи, на які призначено курсантів відповідно до наказу Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України;

Відмітка у щоденнику

2.4

організаційно-штатну структуру піротехнічної групи частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України та її можливості;

Відмітка у щоденнику

2.5

правила і методи організації проведення піротехнічних робіт;

Відмітка у щоденнику

2.6

технічні характеристики приладів та устаткування для проведення піротехнічних робіт;

Відмітка у щоденнику

2.7

порядок ідентифікації та класифікації боєприпасів військового призначення;

Відмітка у щоденнику

2.8

заходи безпеки при виконанні підривних робіт, поводженні з вибуховими речовинами, засобами підриву та вибухонебезпечними предметами;
2.9

правила та порядок зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин, засобів підриву та технічних засобів, які використовуються при знешкодженні та знищенні вибухонебезпечних предметів;

Відмітка у щоденнику

2.10

порядок знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів на підривних майданчиках, заходи при здійсненні контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним та вогневим способами;

Відмітка у щоденнику

2.11

правила та порядок зберігання, збереження та обліку боєприпасів і вибухових матеріалів на складах МНС України;

Відмітка у щоденнику

2.12

порядок визначення необхідної кількості вибухових речовин та засобів підриву, енергетичних ресурсів при організації та виконанні завдань за призначенням з урахуванням підвищених вимог до охорони навколишнього середовища;

Відмітка у щоденнику

2.13

довідкові дані, положення керівних документів, що стосуються оформлення конструкторської документації, зокрема: ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ, теоретичні положення теорії вибуху, електротехніки, технічної механіки тощо, які застосовуються при прийнятті технічних рішень щодо виконання завдань за призначенням;


Відмітка у щоденнику


3Прийняти рішення щодо:

3.1.

розрахунку показників техніко-економічної ефективності технічних рішень для вирішення практичних завдань за призначенням, що здійснюються особовим складом піротехнічної групи згідно індивідуального завдання;

Відмітка у щоденнику

3.2

порядку знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів на підривних майданчиках, заходів щодо здійснення контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним та вогневим способами;

Відмітка у щоденнику

3.3

встановлення порядку виконання робіт при прийнятті технічного рішення при виконанні завдань за призначенням;

Відмітка у щоденнику


3.4

оформити звітну, технічну документацію та креслення на певне технічне рішення, згідно індивідуального завдання, що використовувалося для виконання завдань за призначенням;

Відмітка у щоденнику,

копії документів


4


Прийняти участь:
4.1

у процесі виконання завдань за призначенням, що стосуються питань ідентифікації та класифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення, в межах функціональних обов’язків сапера (без залучення до самостійного виконання завдань з підвищеною небезпекою);

Відмітка у щоденнику

4.2

у роботах, пов’язаних зі знищенням вибухонебезпечних предметів військового призначення на підривних майданчиках (без залучення до самостійного виконання завдань з підвищеною небезпекою) та здійсненні контрольованого підриву заряду вибухової речовини вогневим та електричним способом;

Відмітка у щоденнику

4.3

у відвідуванні підрозділів з метою вивчення правил та порядку зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин, засобів підриву та технічних засобів, які використовуються при знешкодженні та знищенні вибухонебезпечних предметів та зберігаються на складах МНС України;

Відмітка у щоденнику
  1   2   3

Схожі:

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconНаказ №272 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р за №95/6383 Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України
Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Мнс повідомляє, що на виконання рекомендацій Міністерства освіти І науки України та з метою забезпечення контролю за проведенням...
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconНаказ №313 Про затвердження Змін до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів мнс зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 2010 р за №342/17637
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи