Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи icon

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Скачати 317.08 Kb.
НазваМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Дата14.07.2012
Розмір317.08 Kb.
ТипДокументи


Міністерство України з питань НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ та у справах захисту населення від

наслідків чорнобильскої катастрофи

___________________________________________________________________________________________________________________________


національний

УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту УКРАЇНИПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту управління рятувальними силами МНС України


Г.Б. Марченко

„___”_________ 20___ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильскої катастрофи

В.П. Бут

„___”_________ 20___ рокуПРОГРАМА

навчальної практики курсантів 3-го курсу

Національного університету цивільного захисту України

за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка)

на посадах начальника обслуги піротехнічної групи

ОРС ЦЗ МНС України


Затверджено на засіданні Вченої ради факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України

„___”_________20___ р., протокол № ___.


Харків-20___ р.

Програма навчальної практики курсантів 3-го курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „БАКАЛАВР” у галузі знань 1702 „Цивільна безпека” за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка) на посадах начальника обслуги піротехнічної групи ОРС ЦЗ МНС України на базі повної загальної середньої освіти.


Програму складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „БАКАЛАВР” у галузі знань 1702 „Цивільна безпека” за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка).


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки

Протокол №____ від „___”________20___ р.


Укладачі:

Назаров О.О. – перший проректор з навчальної та методичної роботи Національного університету цивільного захисту України, кандидат психологічних наук, доцент;


Барбашин В.В. – начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України, кандидат технічних наук, доцент;


Толкунов І.О. – старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України;


Стецюк Є.І. – викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України.


Рецензенти:

Ушаков Л.В. – проректор-начальник факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, кандидат технічних наук;


Зварич М.Е. – начальник циклу підготовки фахівців піротехнічних підрозділів Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України


^ Організаційні заходи


 1. Мета та завдання практики


Навчальна практика курсантів за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка) є складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.

^ Навчальна практика має на меті:

Закріплення і вдосконалення одержаних курсантами теоретичних знань, вмінь та практичних навичок щодо:

- вимог законів та інших нормативно правових актів з питань цивільного захисту, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних служб, зокрема, в частині, що стосується проведення аварійно-рятувальних робіт вибуховим способом;

- вимог керівних документів, які регламентують організацію піротехнічних робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України та користування ними при виконанні практичних завдань за призначенням;

- правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- організаційно-штатної структури піротехнічних підрозділів та їх можливостей;

- правил і методів організації проведення піротехнічних робіт;

- технічних характеристик приладів та устаткування для проведення піротехнічних робіт;

- класифікації та ідентифікації боєприпасів військового призначення;

- заходів безпеки при виконанні підривних робіт, поводженні з вибуховими речовинами, засобами підриву та вибухонебезпечними предметами;

- виконання заходів при здійсненні контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним, вогневим та радіокерованим способами;

- опанування та практичного виконання обов’язків начальника обслуги піротехнічної групи ОРС ЦЗ МНС України з ідентифікації та класифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення;

- правильного ведення звітної документації;

- правил та порядку зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин, засобів підриву на складах та при їх використанні для знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України;

- правил та порядку зберігання, збереження та обліку боєприпасів та вибухових матеріалів при ліквідації наслідків вибухів на складах, базах зберігання та арсеналах інженерних, артилерійських та ракетних боєприпасів Міністерства оборони України у складі зведеного піротехнічного загону Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Залучення тих, хто проходить навчальну практику до виконання завдань за призначенням повинно здійснюватись під керівництвом та безпосереднім контролем керівника навчальної практики та штатних осіб піротехнічних груп ОРС ЦЗ МНС України.

Формування у курсантів професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов'язків та завдань за призначенням.

Виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого використання їх в практичній діяльності.

Збір і узагальнення курсантами інформації про майбутні функціональні обов'язки та завдання за призначенням з метою її використання в навчальному процесі.

Прищеплення інтересу та поваги до вибраної спеціальності.

Глибоке і всебічне вивчення ділових та моральних якостей курсантів для більш доцільного їх використання за місцем майбутнього працевлаштування.


 1. Організація навчальної практики курсантів


Навчальна практика здійснюється у відповідності до наказу МНС України № 461 від 01.12.2003 р. „Про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України”.

Організацію проведення навчальної практики курсантів за напрямом 6.170201 „Цивільний захист” (піротехнічна підготовка) забезпечує Національний університет цивільного захисту України.

Загальне керівництво навчальною практикою курсантів здійснює керівник навчальної практики. Організаційні питання, пов’язані з проведенням навчальної практики, визначаються наказом Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, в якій організована навчальна практика курсантів.

Напередодні навчальної практики з курсантами та відповідальними за організацію навчальної практики керівництвом факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України проводиться інструктаж, на якому доводиться наказ, призначаються безпосередні керівники навчальної практики, проводиться інструктаж курсантів з організаційних питань та безпеки праці.

Безпосередніми керівниками навчальної практики призначаються найбільш підготовлені працівники Національного університету цивільного захисту України та частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, високі ділові та моральні якості.

Під час навчальної практики курсанти підпорядковуються начальнику піротехнічної групи частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.

^ На керівників підрозділів, де проходять навчальну практику курсанти, та безпосередніх керівників навчальної практики покладається:

забезпечення виконання програми та індивідуальних планів навчальної практики в повному обсязі, встановлення режиму роботи курсантів;

призначення курсантів, що проходять навчальну практику, на посаді начальника обслуги піротехнічної групи ОРС ЦЗ МНС України на що видається відповідний наказ Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України);

представлення курсантів особовому складу групи піротехнічних робіт, роз’яснення їх правового статусу, ролі та завдань під час виконання своїх обов’язків;

контроль за включенням до плану навчальної практики заходів, відображених у змісті програми та умов для їх виконання у повному обсязі;

інструктаж курсантів, ознайомлення з організаційно-штатною структурою, функціями піротехнічної групи, її завданнями та можливостями, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці;

щоденний облік та оцінка роботи курсантів, контроль за виконанням планів навчальної практики, контроль за веденням щоденників;

проведення виховної роботи з курсантами;

створення для курсантів необхідних житлово-побутових умов (надання, якщо можливо, безкоштовного житла, медичного обслуговування), а також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;

аналіз роботи курсантів і надання їм допомоги в успішному виконанні програми навчальної практики.

складання характеристик на курсантів, їх затвердження. У характеристиці відображається: обсяг і якість виконання службових обов'язків і вміння реалізувати набуті теоретичні знання, використання керівних і нормативних документів, складання службової документації, організаторські здібності у службових справах; особисті морально-ділові якості, дисциплінованість, загальний культурний і професійний рівень розвитку; підсумкову оцінку за навчальну практику на даній посаді. Характеристики завіряються печаткою і направляються до університету.


 1. ^ Обов'язки і права курсантів


Під час підготовки вивчити програму навчальної практики.

Після прибуття на місце навчальної практики:

відрекомендуватися Начальнику частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та ознайомити його з програмою навчальної практики;

вивчити план роботи, завдання, які стоять перед частиною (підрозділом) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, розпорядок дня, ознайомитись з функціями, обов'язками працівників піротехнічної групи;

пройти ввідний інструктаж та вивчити організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення безпечного виконання завдань за призначенням в ході навчальної практики;

^ У ході навчальної практики курсант зобов'язаний:

    1. на основі програми навчальної практики скласти індивідуальний план роботи на весь період навчальної практики і подати його на затвердження начальнику піротехнічної групи (Додаток 1);

ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

дотримуватись розпорядку дня, встановленого в частині (підрозділі) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, та дисципліни;

виявляти повагу, організованість, ініціативу, дотримуватись законодавчих актів України;

вивчити накази, інструкції, огляди, керівні і нормативні документи, особливо наказ МНС України № 791 від 20.09.2010 р. „Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості та територій України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС”, що стосуються організації техніки безпеки при виконанні підривних робіт та повсякденних завдань, правил пожежної безпеки, досвід і практику залучення частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України з цих питань;

вивчити організаційно-штатну структуру піротехнічних підрозділів та їх можливості;

вивчити правила і методи організації проведення піротехнічних робіт;

вивчити технічні характеристики приладів та устаткування для проведення піротехнічних робіт;

вивчити теоретичні питання, що стосуються класифікації та ідентифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення, практично відпрацювати їх при виконанні завдань за призначенням в займаній посаді;

опанувати та практично виконувати обов’язки начальника обслуги піротехнічної групи з ідентифікації та класифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення (без виконання завдань, пов’язаних з підвищеною небезпекою);

виконати заходи при здійсненні контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним та вогневим способами;

виконати індивідуальне завдання, визначене керівниками навчальної практики від Національного університету цивільного захисту України;

щоденно вести облік проведених заходів у щоденнику навчальної практики (Додаток 2);

брати участь у громадському житті колективу;

під час проходження навчальної практики дотримуватись правил безпеки праці.

^ Курсанти мають право:

знайомитись з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою та індивідуальними планами;

складати від свого імені за дорученням керівника навчальної практики документи після їх перевірки;

користуватися технічними та іншими засобами, службовою та довідковою літературою, виділеним інвентарним майном;

вносити пропозиції Начальнику частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та керівництву Національного університету цивільного захисту України щодо вдосконалення організації і проведення навчальної практики, навчального процесу.

У кінці навчальної практики курсант складає звіт, який затверджується начальником піротехнічної групи частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (Додаток 3).

^ В звіті необхідно відобразити:

назву частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, його структуру та коротку характеристику;

підсумки виконання програми навчальної практики та індивідуального плану (що конкретно зроблено, що вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

результати виконання індивідуального завдання, визначеного керівниками навчальної практики від Національного університету цивільного захисту України;

висновки щодо позитивних моментів організації та проходження навчальної практики;

труднощі і недоліки, які були у період проходження навчальної практики, недостатність знань, отриманих під час навчання;

пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації навчальної практики в частинах (підрозділах) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.

До звіту додаються матеріали, в яких вміщено узагальнення (копії службових документів, виконаних в ході навчальної практики, довідки, плани, рішення зборів, матеріали наочної агітації тощо).

Звіт затверджується Начальником частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, підписується курсантом, керівником навчальної практики від підрозділу (начальником піротехнічної групи), в якому проходила навчальна практика та керівником навчальної практики від Національного університету цивільного захисту України.

В кінці навчальної практики на кожного курсанта його безпосереднім керівником навчальної практики від підрозділу, на посаду по штатному розпису якого призначався курсант для її проходження, складається письмовий відгук про підсумки навчальної практики (Додаток 4).

^ У відгуку відображається:

повнота і якість виконання курсантом програми, плану навчальної практики;

ступінь самостійності курсанта при виконанні обов’язків на посаді, на яку згідно з наказом Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України призначався на курсант для проходження навчальної практики, організаторські здібності, ініціативність, вимогливість та ретельність;

рівень теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

знання техніки та технічних засобів, основ їх застосування та експлуатації;

якість проведених занять та інших заходів з особовим складом в ході навчальної практики, якщо таке мало місце;

вміння організовувати та проводити виховну роботу;

участь в суспільному житті підрозділу (піротехнічної групи);

стан дисципліни, моральні якості, відношення до роботи, та інші питання, які характеризують особисті якості курсанта;

висновки про якість підготовки курсанта до виконання обов’язків на посаді, на якій проходив навчальну практику.

У загальному висновку повинна міститися інформація про ступінь та якість відпрацювання програми навчальної практики та рекомендована оцінка курсанту, яка виставляється безпосереднім керівником від підрозділу (піротехнічної групи), на посаду по штатному розпису якого призначався курсант для проходження навчальної практики.

Відгук затверджується Начальником частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та скріплюється гербовою печаткою, підписується курсантом, який проходив навчальну практику, керівником навчальної практики від підрозділу та керівником від навчального закладу (Національного університету цивільного захисту України).


4. Підведення підсумків навчальної практики


4.1. Навчальна практика завершується захистом курсантом звіту (п. 3.4) комісії за присутності (по можливості) представника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Разом з цим комісії доводиться зміст характеристики на практиканта, складеної безпосереднім керівником навчальної практики зі складу піротехнічної групи, в складі якої курсант проходив навчальну практику, яка повинна мати оцінку за навчальну практику. За підсумками звіту курсанту виставляється оцінка.

4.2. Остаточні підсумки навчальної практики підводяться після здійсненням курсантом звіту комісії, яка призначається наказом ректора. До залікової відомості виставляється усереднена оцінка з характеристики, звіту та підсумків заліку. Оцінка вноситься в додаток до диплому.

4.3. Курсанти, які не виконали програму навчальної практики без поважних причин, зобов’язані пройти її в період канікулярної відпустки.

4.4. Загальні підсумки навчальної практики і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються в НУЦЗУ на загальному зборі курсу.


Зміст

програми навчальної практики курсантів

за напрямом 6.170201 „Цивільний захист”

(піротехнічна підготовка)
з/п

Робота для виконання

Звітний матеріал


1


Ознайомитись з:
1.1

функціональними обов’язками посадових осіб підрозділу (піротехнічної групи) –начальника обслуги піротехнічної групи;

Відмітка у щоденнику

1.2

організаційно-штатною структурою частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України в цілому та основних підрозділів;

Відмітка у щоденнику

1.3

основними виробничими та організаційними процесами частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України;

Відмітка у щоденнику

1.4

керівними матеріалами по розробці й оформленню технічної та звітної документації в частині (підрозділі) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України;

Відмітка у щоденнику

1.5

постановами, розпорядженнями, наказами, методичними й іншими нормативними документами щодо діяльності частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, необхідними стандартами і технічними умовами;

Відмітка у щоденнику


2


Вивчити:
2.1

нормативно-правові документи які, регламентують порядок та правила зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин та засобів підриву, організацію робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, особливо наказ МНС України № 791 від 20.09.2010 р. „Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості та територій України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС”;

Відмітка у щоденнику

2.2

вимоги відповідних нормативно-правових документів щодо кримінальної відповідальності за порушення порядку та правил зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин та засобів підриву, організації робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Відмітка у щоденнику

2.3

функціональні обов’язки начальника обслуги піротехнічної групи, на які призначено курсантів відповідно до наказу Начальника частини (підрозділу) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України;

Відмітка у щоденнику

2.4

організаційно-штатну структуру піротехнічної групи частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України та її можливості;

Відмітка у щоденнику

2.5

правила і методи організації проведення піротехнічних робіт;

Відмітка у щоденнику

2.6

технічні характеристики приладів та устаткування для проведення піротехнічних робіт;

Відмітка у щоденнику

2.7

порядок ідентифікації та класифікації боєприпасів військового призначення;

Відмітка у щоденнику

2.8

інженерні боєприпаси та гранати часів Другої Світової війни та сучасні зразки

Відмітка у щоденнику

2.9

артилерійські боєприпаси та вибухники до них часів Другої Світової війни та сучасні зразки

Відмітка у щоденнику

2.11

авіаційні бомби та вибухники до них часів Другої Світової війни та сучасні зразки

Відмітка у щоденнику

2.12

ідентифікація інженерних боєприпасів та гранат часів Другої Світової війни та їх сучасних зразків

Відмітка у щоденнику

2.13

ідентифікація артилерійських та мінометних боєприпасів та вибухників до них часів Другої Світової війни та їх сучасних зразків

Відмітка у щоденнику

2.14

ідентифікація авіаційних боєприпасів та вибухників до них часів Другої Світової війни та їх сучасних зразків

Відмітка у щоденнику

2.15

порядок організації та проведення вибухових робіт із застосуванням вогневого та електричного способів підриву

Відмітка у щоденнику

2.16

заходи безпеки при виконанні підривних робіт, поводженні з вибуховими речовинами, засобами підриву та вибухонебезпечними предметами;

Відмітка у щоденнику

2.17

правила та порядок зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин, засобів підриву та технічних засобів, які використовуються при знешкодженні та знищенні вибухонебезпечних предметів;

Відмітка у щоденнику

2.18

порядок знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів на підривних майданчиках, заходи при здійсненні контрольованого підриву зарядів вибухових речовин;

Відмітка у щоденнику

2.19

правила та порядок зберігання, збереження та обліку боєприпасів і вибухових матеріалів на складах, базах зберігання та арсеналах МО України, у випадках виконання дій за призначенням піротехнічних підрозділів у складі зведеного піротехнічного загону;

Відмітка у щоденнику

2.20

порядок визначення необхідної кількості вибухових речовин та засобів підриву, енергетичних ресурсів при організації та виконанні завдань за призначенням з урахуванням підвищених вимог до охорони навколишнього середовища;

Відмітка у щоденнику

2.21

довідкові дані, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ, теоретичні положення теорії вибуху, електротехніки, технічної механіки тощо, які застосовуються при прийнятті технічних рішень щодо виконання завдань за призначенням;

Відмітка у щоденнику


3Прийняти рішення щодо:

3.1.

розрахунку показників техніко-економічної ефективності технічних рішень для вирішення практичних завдань за призначенням, що здійснюються особовим складом піротехнічної групи згідно індивідуального завдання;

Відмітка у щоденнику

3.2

порядку знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів на підривних майданчиках, заходів щодо здійснення контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним та вогневим способами;

Відмітка у щоденнику

3.3

встановлення порядку виконання робіт при прийнятті технічного рішення при виконанні завдань за призначенням;

Відмітка у щоденнику


3.4

оформити звітну, технічну документацію та креслення на певне технічне рішення, згідно індивідуального завдання, що використовувалося для виконання завдань за призначенням;

Відмітка у щоденнику,

копії документів


4


Прийняти участь:
4.1

у процесі виконання завдань за призначенням, що стосуються питань ідентифікації та класифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення, в межах функціональних обов’язків заступника начальника піротехнічної групи-начальника обслуги (без залучення до виконання завдань з підвищеною небезпекою);

Відмітка у щоденнику

4.2

у роботах, пов’язаних зі знищенням вибухонебезпечних предметів військового призначення на підривних майданчиках (без залучення до виконання завдань з підвищеною небезпекою) та здійсненні контрольованого підриву заряду вибухової речовини вогневим та електричним способом;

Відмітка у щоденнику

4.3

у відвідуванні підрозділів (якщо це можливо) з метою вивчення правил та порядку зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин, засобів підриву та технічних засобів, які використовуються при знешкодженні та знищенні вибухонебезпечних предметів та зберігаються на складах, базах та арсеналах МО України;

Відмітка у щоденникуЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України „Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” (ВВР, 2005, № 6, ст. 138).

 2. Закон України „Про перевезення небезпечних вантажів” (ВВР, 2000, № 28, ст. 222).

 3. Постанова КМ України № 2294 від 11.12.1999 р. (Зі змінами згідно ПКМУ № 1402-2003-п, № 776-2005-п, № 1658-2006-п) „Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів”.

 4. Постанова КМ України № 1099 від 1998 р. „Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій”.

 5. Наказ МНСУ/МОУ/МТтаЗУ/АДПСУ № 405/223/625/455 від 27.05.2008 р. „Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання”.

 6. Наказ МНС України № 707 від 06.11.2006 р. „Про вдосконалення порядку визначення статусу „учасник бойових дій” особам рядового та начальницького складу МНС”.

 7. Наказ МНС України № 791 від 20.09.2010 р. „Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості та територій України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС”.

 8. Інструкція про порядок дій фахівців Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виклику до місця виявлення вибухонебезпечних предметів, МНС України.

 9. Єдині правила безпеки при підривних роботах. НПАОП 0.00-1.17-92. – Х.: Вид. „Форт”, 2008 р. – 200 с.;

 10. Б.А. Эпов. Основы взрывного дела. – М.: ВИ., 1974 г. – 224 с.;

 11. Піротехнічна підготовка фахівців Цивільного захисту. Посібник. – К.: МНС України, 2005. – 377 с.

 12. Руководство по подрывным работам. – Москва: Воениздат., 1969. – 595 с.

 13. Третьяков Г.М. Боеприпасы артиллерии. – М.: Военное издательство министерства ВС СССР, 1947. – 536 с.

 14. Инженерные боеприпасы Книга 1, 2, 3, 4, 5. – М.: Воениздат., 1976, 1979, 1979, 1980, 1986.

 15. Руководство по материальной части средств инженерного вооружения, часть 1, Москва: Воениздат., 1958. – 568 с.

 16. И.П. Новиченко, Н.М. Лопатин, Н.С. Поляков, Пиротехнические работы, Москва: Воениздат., 1967. – 297 с.


Перший проректор з навчальної та методичної роботи

Національного університету цивільного захисту України

полковник служби цивільного захисту,

кандидат психологічних наук, доцент О.О. Назаров


„____” __________________20___ р.

Додаток 1


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник піротехнічної групи ____________________________

____________________________

(підпис, П.І.Б.)

„____” ______________ 20___ р.


П Л А Н


проходження навчальної практики на посаді ________________________________

_______________________________________________________________________


курсантом ______________ ______________________________________________

(навчальна група) (назва вищого навчального закладу)


(прізвище, ім’я та по-батькові)
з/п

Заплановані заходи

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

1

Вивчити функціональні обов'язки начальника обслуги піротехнічної групи частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України

До 07.07.20__ р.

Виконано

07.07.20__ р.

2


3Курсант ______________ ____________________ ___________________________

(навчальна груп) (підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


Згоден:

Керівник навчальної практики від НУЦЗ України:___________________________

______________________________________________________________________

(посада)

_____________________ _____________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник навчальної практики від частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України: ______________________________________________________________________

(посада)

_____________________ _____________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)

„____” __________________20___ р.

Додаток 2


Міністерство України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи


національний

Університет цивільного захисту України


ЩОДЕННИК


навчальної практики на посаді __________________________________________

курсанта ___________ навчальної групи факультету цивільного захисту НУЦЗУ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)


Розпочато_______________________________

Завершено ______________________________


Керівник навчальної практики від НУЦЗ України:___________________________

______________________________________________________________________

(посада)

_____________________ _____________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник навчальної практики від частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України: ______________________________________________________________________

(посада)

_____________________ _____________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


„____” __________________20___ р.


місто – рік

Місце проходження навчальної практики ______________________________ ______________________________________________________________________


Посада, прізвище, ініціали керівника навчальної практики від частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України ________________________________ ______________________________________________________________________


^ ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ


Дата

Зміст заходів, що відпрацьовуються

Оцінка за виконання

ПРИМІТКА: Порядок ведення щоденника


1. У щоденнику курсант відображає роботу, яка була виконана протягом дня.

2. У графі „Зміст роботи” відображається стислий зміст вивченого матеріалу (характеристика об'єкту, ведення нормативної роботи, діловодство тощо). Якщо до щоденного звіту керівникові додаються виконані матеріали (план-конспекти, приписи тощо), зміст роботи указується коротко.

3. У щоденнику можуть бути відображені думки курсанта, які необхідно довести до відома керівництва частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України або Національного університету цивільного захисту України з питань поліпшення діяльності, організації навчальної практики, навчання.

4. Щоденник надається безпосередньому керівникові навчальної практики від частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України під час щоденного звіту, де він виставляє поточну оцінку за виконану роботу.

Додаток 3


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник піротехнічної групи ____________________________

____________________________

(підпис, П.І.Б.)

„____” ______________ 20___ р.


(місце для печатки)

З В І Т

про проходження навчальної практики на посаді

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(звіт складається відповідно до пункту 3.5 програми навчальної практики)


Курсант ______________ ____________________ ___________________________

(навчальна груп) (підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


„____” __________________20___ р.


Керівник навчальної практики від НУЦЗ України:___________________________

______________________________________________________________________

(посада)

___________________________ __________________________________________

(підпис скріплений гербовою печаткою) (прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник навчальної практики від частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України: ______________________________________________________________________

(посада)

___________________________ __________________________________________

(підпис скріплений гербовою печаткою) (прізвище, ім’я та по-батькові)

„____” __________________20___ р.


Звіт захищено з оцінкою _________________________________________________


Голова комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


Додаток 4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України

________________________________________________________

(підпис, П.І.Б.)

„____” ______________ 20___ р.


(місце для печатки)


відгук

про проходження навчальної практики на посаді ____________________________

______________________________________________________________________

(місце проходження навчальної практики)

курсантом ______________ ______________________________________________

(навчальна група) (назва вищого навчального закладу)


(прізвище, ім’я та по-батькові)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

^ Загальний висновок про ступінь та якість відпрацювання програми навчальної практики:

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Курсант ______________ ____________________ ___________________________

(навчальна груп) (підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


„____” __________________20___ р.


Керівник навчальної практики від НУЦЗ України:___________________________

______________________________________________________________________

(посада)

___________________________ __________________________________________

(підпис скріплений гербовою печаткою) (прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник навчальної практики від частини (підрозділу) ОРС ЦЗ МНС України: ______________________________________________________________________

(посада)

___________________________ __________________________________________

(підпис скріплений гербовою печаткою) (прізвище, ім’я та по-батькові)

„____” __________________20___ р.


Звіт захищено з оцінкою _________________________________________________


Голова комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)

ПОГОДЖЕНО:


Міністерство України з питань НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ та у справах захисту населення від

наслідків чорнобильскої катастрофи


Начальник Управління освіти і науки МНС України

полковник служби цивільного захисту


О.П. Євсюков

„___”__________ 20___ року


Начальник відділу організації піротехнічних робіт,

утилізації та знищення боєприпасів Департаменту

управління рятувальними силами МНС України

полковник служби цивільного захисту

О.В.Багрій

„___”__________ 20___ року


національний

УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту УКРАЇНИ


Ректор Національного університету

цивільного захисту України

генерал-лейтенант служби цивільного захисту


В.П. Садковий

„___”__________ 20___ року


Схожі:

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconНаказ №272 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р за №95/6383 Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України
Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Мнс повідомляє, що на виконання рекомендацій Міністерства освіти І науки України та з метою забезпечення контролю за проведенням...
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильскої катастрофи iconНаказ №313 Про затвердження Змін до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів мнс зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 2010 р за №342/17637
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи