Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу icon

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу
Скачати 92.66 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу
Дата14.07.2012
Розмір92.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство охорони здоров'я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Затверджено

на методичній нараді

кафедри патоморфології

зав. кафедрою патоморфології

проф., д.м.н. Василенко І.В.

_________________________


Методичні рекомендації

для студентів 5 курсу медичних факультетів і 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу

Модуль 1.

Структура патологоанатомічної служби в Україні. Накази. Порядок розтину померлих в лікувальних закладах. Принципи формування патологоанатомічного діагнозу. Лікарське свідоцтво про смерть.


Виконавець: асистент кафедри

патоморфології, к.м.н.

Поляков К.В.

Структура патологоанатомічної служби в Україні. Накази. Порядок розтину померлих в лікувальних установах. Принципи формулювання патологоанатомічного діагнозу. Лікарське свідоцтво про смерть.

(Практичне заняття з біопсійно-секційного курсу для студентів 5 курсу медичних факультетів і студентів 3 курсу стоматологічного факультету).


Актуальність теми: в сучасних соціально-економічних умовах в Україні виникла необхідність реформування колишньої системи охорони здоров'я при збереженні і розвитку найкращих традицій вітчизняної охорони здоров'я. У зв'язку з цим, а також враховуючи клініко-анатомічну спрямованість сучасної медицини, зросла роль патологоанатомічної служби, діяльність якої спрямована на забезпечення якості діагностики та лікувально-діагностичної роботи. Найбільш складним розділом у роботі лікаря будь-якої спеціальності є діагностика – розпізнавання хвороб та оцінка стану хворого. Діагноз у клінічній медицині – це короткий висновок про сутність захворювання і стан хворого. Для постановки і формулювання діагнозу необхідно клінічне мислення, реалізоване за допомогою таких методів пізнання як аналіз і синтез із застосуванням елементів формальної логіки. Заключний клінічний і остаточний патологоанатомічний діагнози, відрізняючись деякими специфічними рисами, складаються за схожими правилами і мають схожу структуру з уніфікованими рубриками.

Загальна ціль: вміти (знати) структуру, цілі та завдання патологоанатомічної служби, порядок і правила проведення розтинів померлих в лікувальних закладах, оформити відповідну документацію, знати структуру та принципи побудови патологоанатомічного діагнозу, вміти сформулювати патологоанатомічний діагноз, оформити лікарське свідоцтво про смерть.


ВМІТИ:


Конкретні цілі:

Програма вихідного рівня знань-умінь:

 1. Знати структуру патологоанатомічної служби.

 2. Знати цілі і завдання патологоанатомічної служби.

 3. Виконати розпорядження про порядок розтину хворих, які померли в лікувальних закладах.

 4. Виконати розпорядження про порядок розтину хворих, які померли вдома.

 5. Знати структуру і функції патологоанатомічного діагнозу.

 6. Знати принципи побудови патологоанатомічного діагнозу.

 7. Сформулювати патологоанатомічний діагноз.

 8. Оформити лікарське свідоцтво про смерть.
 1. Знати поняття симптом, синдром, захворювання (нозологічна одиниця), структуру клінічного діагнозу (каф. пропедевтики внутрішніх і дитячих хвороб, загальної хірургії).

 2. Знати морфологічні прояви основних захворювань і патологічних процесів (каф. патоморфології).

Для того щоб Ви могли усвідомити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки і самоконтролю початкового рівня знань-умінь.

Завдання 1.

При обстеженні пацієнта клініки внутрішніх хвороб виявлено: жовтушність шкіри і видимих слизових оболонок, потемніння сечі, в крові – підвищення загального білірубіну до 150 ммоль / л (непрямий – 90, прямий 60 ммоль / л). Діагностована жовтяниця, яка є:

A. Провідним симптомом.

B. Симптомом у складі синдрому ураження печінки.

C. Синдромом.

D. Клінічним діагнозом.

E. Нозологічної одиницею.


Завдання 2.

На аутопсії тіла хворого виявлені наступні зміни: блідість шкірних покривів, підкіркове крововилив в лобовій частці правої півкулі головного мозку, помірне збільшення ваги і розмірів печінки та селезінки, помірне збільшення всіх груп лімфатичних вузлів, кістковий мозок диафиза правого стегна піоїдного виду; при гістологічному дослідженні в зазначених органах стирання нормальної структури за рахунок вираженої дифузної інфільтрації незрілими лейкоцитами з поліморфними ядрами і помірною кількістю цитоплазми, у печінці виражена жирова дистрофія гепатоцитів. Яке захворювання привело хворого до смерті?

A. Вірусний гепатит.

B. Сепсис.

C. Гіпертонічна хвороба.

D. Гострий лейкоз.

E. Жировий гепатоз.


^ Еталони відповідей до вирішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1. – С; 2. – D.


Перелік основних теоретичних питань, що забезпечують виконання цільових видів діяльності.

 1. Структура патологоанатомічної служби в Україні.

 2. Мета і завдання патологоанатомічної служби України.

 3. Порядок розтину хворих, які померли в лікувальних закладах.

 4. Порядок розтину хворих, які померли вдома.

 5. Структура та функції патологоанатомічного діагнозу.

 6. Принципи побудови патологоанатомічного діагнозу.

 7. Формулювання патологоанатомічного діагнозу.

 8. Правила заповнення та видачі «Лікарського свідоцтва про смерть».


Джерела навчальної інформації:

 1. Наказ МОЗ України № 81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби України» від 12 травня 1992 р. Додатки 2, 3, 5, 6 та 13.

 2. Наказ МОЗ України № 545 від 08. 08. 2006 р.

 3. Граф логічної структури «Патологоанатомічна служба в Україну».

 4. Граф логічної структури «Порядок розтину хворих, які померли в лікувальних закладах».

 5. Граф логічної структури «Патологоанатомічний діагноз».

 6. Граф логічної структури «Порядок заповнення« Лікарського свідоцтва про смерть»».


Цільові навчальні завдання.


Завдання 1.

Хворий 56 років з неоперабельним раком легені (дрібноклітинний рак за даними гістологічного дослідження) перебував під постійним наглядом дільничного терапевта і помер вдома. Хто в даному випадку видає лікарське свідоцтво про смерть?

A. Дільничний терапевт.

B. Онколог.

C. Патологоанатом.

D. Судово-медичний експерт.

E. Завідувач поліклінікою.


Завдання 2.

З неврологічного відділення міської лікарні в патологоанатомічне бюро доставлений труп померлого з історією хвороби. Патологоанатомічне бюро в структурі патологоанатомічної служби України є:

A. Структурним підрозділом міської лікарні.

B. Структурним підрозділом обласної лікарні.

C. Самостійною структурною одиницею.

D. Філією патологоанатомічного відділення міської лікарні.

E. Філією централізованого патологоанатомічного відділення.


Завдання 3.

В обласній лікарні за добу померли: хворий з інфарктом міокарда в кардіологічному відділенні, хворий на грип в інфекційному відділенні, дитина у віці 3х діб, невстановлена особа з підозрою на отруєння чадним газом. Трупи кого з перерахованих хворих підлягають розкриттю?

A. Дитину віком 3х діб.

B. Хворого на грип в інфекційному відділенні.

C. Хворого з інфарктом міокарда в кардіологічному відділенні.

D. Невстановленої особи з підозрою на отруєння чадним газом.

E. Всіх померлих в обласній лікарні.


Завдання 4.

Хвора 63 років, що знаходилася під спостереженням дільничного лікаря з підозрою на гостру пневмонію, раптово померла. Після огляду працівниками органів внутрішніх справ труп був доставлений в патологоанатомічне відділення і проведено розтин. Хто в даному випадку має право видати «Лікарська свідоцтво про смерть»?

A. Дільничний лікар.

B. Завідувач поліклінікою.

C. Завідувач патологоанатомічним відділенням.

D. Лікар-патологоанатом, який проводив розтин.

E. Судово-медичний експерт, який проводив розтин.


Завдання 5.

Хворий 48 років помер в хірургічному відділенні на 4у добу після апендектомії, гістологічне дослідження підтвердило флегмонозний апендицит. Родичі наполягають на видачі тіла без розтину. Чи дозволено видати тіло без розтину в даному випадку?

A. Так, оскільки наполягають родичі.

B. Так, оскільки діагноз не викликає сумнівів.

C. Так, оскільки смерть наступила в стаціонарі.

D. Ні, оскільки смерть наступила через 4 доби після операції.

E. Ні, оскільки смерть наступила після оперативного втручання.


Завдання 6.

При розтині трупа чоловіка 62 років, тривало страждав на цукровий діабет 2 типу та померлого від сепсису, виявлено: нирки збільшені в розмірі, капсула їх знімається з невеликим зусиллям, поверхня з жовто-зеленими округлими ділянками 0,1-0,4 см, розташованими переважно в корковому шарі, в мисці – жовто-зелений непрозорий в’язкий вміст. Патологія нирок і цукровий діабет в патологоанатомічному діагнозі в даному випадку є:

A. Поєднаними захворюваннями.

B. Конкуруючими захворюваннями.

C. Основним і фоновим захворюваннями.

D. Ускладненням і основним захворюваннями.

E. Основним і супутнім захворюваннями.


Завдання 7.

Хворий 63 років помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині нижня частка правої легені щільна, на розрізі тьмяна, матова, з сухими жовтуватими ділянками округлої форми розмірами 0,3-0,5 см в діаметрі, які місцями зливаються між собою. У верхній частці визначається вузол без чітких меж білястого кольору, пов'язаний зі стінкою верхнього бронха. Мікроскопічно вузол має будову плоскоклітинного зроговілого раку, в інших полях зору в тканині легені ділянки казеозного некрозу. Виявлені захворювання в структурі патологоанатомічного діагнозу в даному випадку будуть співвідноситися як:

A. Комбінований основний діагноз: поєднані захворювання.

B. Комбінований основний діагноз: конкуруючі захворювання.

C. Основне і фонове захворювання.

D. Основне захворювання і ускладнення.

E. Основне захворювання і супутнє захворювання.


Завдання 8.

Хворий 53 років перебував у кардіологічному відділенні з приводу хронічної ІХС, помер раптово від гострого недокрів'я, внаслідок кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. На розтині в серці – постінфарктний кардіосклероз, печінка зменшена в розмірі, щільна, блідо-сіра, поверхня нерівномірно дрібнозерниста. Яке захворювання є основним в даному випадку?

A. Цироз печінки.

B. Хронічна ІХС.

C. Гостра ІХС.

D. Токсична дистрофія печінки.

E. Гострий гепатит.


^ Методика проведення заняття.

Заняття проводиться у формі семінарського, на початку якого визначається вихідний рівень знань (тестові завдання для контролю вихідного рівня знань). Після самостійної підготовки проводиться поточний тестовий контроль і письмове опитування, оцінка кожного з яких є підсумковою на занятті.

^ Технологічна карта.


Етап роботи

Час

Навчальні пристосування

Місце проведення

Засоби

Обладнання

 1. Визначення рівня підготовки до заняття.

20 хвилин

Тестовий контроль

Тестові завдання

Учбова кімната

 1. Самостійна робота.

150 хвилин

Вивчення матеріалу

Наказ МОЗ №81, методичні рекомендації кафедри

Навчальна кімната, реєстратура патологоанатомічного відділення.

 1. Аналіз і корекція самостійної роботи.

15 хвилин

Бесіда
Учбова кімната

 1. Тестовий контроль.

20 хвилин

Тестовий контроль

Тестові завдання

Учбова кімната

 1. Підведення підсумків роботи та оцінювання.

10 хвилинУчбова кімната


^ Кафедра патоморфології.

Граф логічної структури:

«Патологоанатомічна служба в Україні».


^ Кафедра патоморфології.

Граф логічної структури:

«Порядок розтину хворих, які померли в лікувальних закладах».

Кафедра патоморфології.

Граф логічної структури:

«
Патологоанатомічний діагноз».Кафедра патоморфології.

Граф логічної структури:

«Правила заповнення «Лікарського свідоцтва про смерть»».


Схожі:

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу
Структура патологоанатомічної служби в Україні. Накази. Порядок розтину померлих в лікувальних закладах. Принципи формування патологоанатомічного...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Т. ч., перед практикуючим фахівцем постійно постає завдання, що полягає у визначенні морфологічного субстрату хвороби для проведення...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Т. ч., перед практикуючим фахівцем постійно постає завдання, що полягає у визначенні морфологічного субстрату хвороби для проведення...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Загальна мета: знати ціль І завдання клініко-патологоанатомічної конференції, порядок її організації, обов'язки осіб, що беруть участь,...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Загальна мета: знати ціль І завдання клініко-патологоанатомічної конференції, порядок її організації, обов'язки осіб, що беруть участь,...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні вказівки для студентів IV курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей студентів IV курсу медичних факультетів Донецького національного медичного університету...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconГрафік поточних консультацій для студентів 2 курсу медичних 1, 2, 3, ммф, стоматологічного факультетів та 3 курсу фармацевтичного факультету на кафедрі хімії (дисципліна біоорганічна та біологічна хімія) на 2012-13 навчальний рік

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconТематичний план практичних занять з біопсійно-секційного курсу для студентів 4 курсу медичних психологів на 2012-2013 н р
Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених. Положення про порядок розтинів трупів у лікувально-профілактичних закладах....
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні вказівки для студентiв 2 курсу стоматологічного факультета з самостійноі підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі
Підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі (Модуль 1 Загальна хірургія) для студентів 2 курсу стоматологічного факультету...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи