Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу icon

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
НазваМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Дата14.07.2012
Розмір70.9 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство охорони здоров'я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Затверджено

на методичній нараді

кафедри патоморфології

зав. кафедрою патоморфології

проф., д.мед.н. Василенко І.В.

_________________________


Методичні рекомендації

для студентів 5 курсу медичних факультетів і 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу

Модуль 1.

Порядок дослідження операційного й біопсійного матеріалу


Виконавець: асистент кафедри

патоморфології, к.мед.н.

Поляков К.В.


^ Порядок дослідження операційного й біопсійного матеріалу.

(практичне заняття по біопсійно-секційному курсу для студентів 5 курсу медичних факультетів і студентів 3 курсу стоматологічного факультету).

Актуальність теми: клініко-анатомічна спрямованість сучасної медицини полягає у вивченні тісного зв'язку морфологічних, клінічних і функціональних змін, наявних в організмі хворого. Також, сучасні методи лікування приводять до морфологічних змін (патоморфозу) в ураженій тканині або органі під впливом самого лікування. Т.ч., перед практикуючим фахівцем постійно постає завдання, що полягає у визначенні морфологічного субстрату хвороби для проведення й корекції лікувальних заходів і прогнозування плину захворювання.

Загальна мета: уміти забезпечити якісне й своєчасне дослідження операційного й біопсійного матеріалу й інтерпретувати отримані дані для використання в повсякденній лікарській практиці з метою корекції й удосконалення лікувального процесу.


^ УМІТИ:


Конкретні цілі:


 1. Визначити об'єкти, що підлягають патогістологічному дослідженню.

 2. Визначити цілі дослідження операційного й біопсійного матеріалу.

 3. Правильно зробити забір, маркування, тимчасове збереження (при необхідності) і доставку матеріалу в патологоанатомічне відділення.

 4. Правильно й повно заповнити бланк-направлення на патогістологічне дослідження.

 5. Оцінити строки, відведені для дослідження.

 6. Інтерпретувати отримані дані для поліпшення лікувального процесу.

 7. При необхідності організувати використання архівних даних і препаратів.

Програма вихідного рівня знань-умінь:

 1. Розпізнавати структуру нормальних тканин і клітин (каф. гістології).

 2. Виявити зміни структури кліток і тканин внаслідок патологічного процесу (каф. патоморфології).

 3. Зіставити морфологічні зміни із клінічними даними (каф. патологічної фізіології).

 4. Визначити тактику ведення хворого з урахуванням морфологічних даних (каф. клінічних дисциплін).


^ Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь.

Завдання 1.

Патогістологічнеое дослідження біоптату слизової оболонки бронха показало, що слизова покрита миготливим епітелієм зі збільшеним числом келихоподібних клітин, що на окремих ділянках переходить у багатошаровий плоский незроговілий; власна пластика слизової повнокровна, склерозована, дифузно інфільтрована лімфоцитами; залози кістозно розширені. Описані зміни відповідають:

 1. Гострому катаральному бронхіту.

 2. Гострому геморагічному бронхіту.

 3. Хронічному бронхіту з метаплазією покривного епітелію.

 4. Запальному залізистому поліпу.

 5. Плоскоклітинному незроговілому раку.


Еталон відповіді: C.


Джерела інформації:

1. Струков, А. І. Патологічна анатомія [Текст] / А. І. Струков, В. В. Сєров [Пер. з ріс. 4го вид., стереотипне]. - Х.: Факт, 2004. - С.404-406.


Перелік теоретичних питань.

 1. Які об'єкти підлягають патогістологічному дослідженню?

 2. Цілі дослідження операційного й біопсійного матеріалу.

 3. Правила й принципи забору, маркування, тимчасового збереження (при необхідності) і доставки матеріалу в патологоанатомічне відділення.

 4. Правила заповнення бланка-направлення на патогістологічне дослідження.

 5. Строки, відведені для дослідження матеріалу.

 6. Інтерпретація отриманих даних для поліпшення лікувального процесу.

 7. Правила зберігання й організація використання архівних даних і препаратів.


Джерела навчальної інформації:

 1. Наказ МОЗ України №81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби України» від 12 травня 1992 р. Додаток 12.

 2. Граф логічної структури «Порядок дослідження операційного й біопсійного матеріалу».

 3. Струков, А. І. Патологічна анатомія [Текст] / А. І. Струков, В. В. Сєров [Пер. з ріс. 4го вид., стереотипне]. - Х.: Факт, 2004. - 864 с., іл.

 4. Шлопов, В. Г. Патологічна анатомія. Підручник. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 786 с., іл. ISBN 966-7890-85-6Цільові навчальні завдання.

Завдання 1.

Після термінових нормальних пологів стан дитини оцінений як задовільний, послід на патогістологічне дослідження не відправлений і утилізований. Через 5 годин стан дитини погіршився й він для подальшого лікування переведений у ПІТ. Чи необхідно було направити послід на дослідження в цьому випадку?

 1. Ні, оскільки стан дитини після пологів був задовільним.

 2. Ні, оскільки пологи протікали нормально.

 3. Так, оскільки стан дитини погіршився.

 4. Так, оскільки всі посліди повинні бути досліджені.

 5. Так, але за узгодженням із завідувачем патологоанатомічного відділення.


Завдання 2.

У патологоанатомічне відділення доставлений вилучений червоподібний відросток. Клінічний діагноз у направленні на патогістологічне дослідження: гострий простий апендицит. Яка в цьому випадку ціль патогістологічного дослідження?

 1. Уточнення й підтвердження діагнозу.

 2. Постановка діагнозу.

 3. Визначення початкової стадії захворювання.

 4. Визначення радикальності хірургічного втручання.

 5. Виявлення патоморфозу захворювання.


Завдання 3.

У реєстратуру патологоанатомічного відділення надійшов дзвінок з косметичного кабінету поліклініки із приводу відсутності патогістологічного висновку виконаної біопсії. Лікар повідомив, що взятий матеріал з направленням на патогістологічне дослідження був переданий родичці пацієнта для доставки в патологоанатомічне відділення. У патологоанатомічному відділенні такий матеріал зареєстрований не був. Хто відповідає за доставку матеріалу в патологоанатомічне відділення?

 1. Родичка пацієнта, у якого взятий матеріал.

 2. Лікар.

 3. Лікар, який призначив дослідження.

 4. Завідувач відділення, у якому виконаний забір матеріалу.

 5. Санітар відділення, у якому виконаний забір матеріалу.


Завдання 4.

Проводячи патогістологічне дослідження зіскрібка з порожнини матки, отриманого при діагностичному вишкрібанні, лікар-патологоанатом звернув увагу, що в направленні на патогістологічне дослідження, крім паспортних даних, найменування лікувальної установи й відділення й прізвища лікаря, зазначений тільки діагноз: «Порушення менструального циклу». Які ще дані необхідно було обов'язково вказати в цьому випадку?

 1. Кількість пологів.

 2. Кількість абортів.

 3. Місце роботи.

 4. Характер і давнина порушення, день циклу, у який узятий матеріал, отримане лікування.

 5. Дані загального аналізу крові.


Завдання 5.

Проводячи операцію на молочній залозі, хірург провів інтраопераційну біопсію. Який час виділяється для проведення термінових біопсій?

 1. 5 хвилин.

 2. 10 хвилин

 3. 20-25 хвилин.

 4. 1 година.

 5. 3 години.


Методика проведення заняття.

Заняття проводиться у формі семінарського, на початку якого визначається вихідний рівень знань (тестові завдання для контролю вихідного рівня знань). Після самостійної підготовки проводиться поточний тестовий контроль і письмове опитування, оцінка яких є підсумковою на занятті.

^ Технологічна карта.


Етап роботи

Час

Навчальні пристосування

Місце проведення

Засоби

Устаткування

 1. Визначення рівня підготовки до заняття.

20 хвилин

Тестовий контроль

Тестові завдання

Навчальна кімната

 1. Самостійна робота.

150 хвилин

Вивчення матеріалу

Наказ МОЗ №81, додаток 12, методичні рекомендації кафедри

Навчальна кімната, патогістологічна лабораторія, приміщення розбирання операційного й біопсійного матеріалу, реєстратура патологоанатомічного відділення.

 1. Аналіз і корекція самостійної роботи.

15 хвилин

Бесіда
Навчальна кімната

 1. Тестовий контроль.

20 хвилин

Тестовий контроль

Тестові завдання

Навчальна кімната

 1. Підведення підсумків роботи й оцінювання.

10 хвилинНавчальна кімнатаКафедра патоморфології.

Граф логічної структури теми:

«Порядок дослідження операційного й біопсійного матеріалу».Схожі:

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Т. ч., перед практикуючим фахівцем постійно постає завдання, що полягає у визначенні морфологічного субстрату хвороби для проведення...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Загальна мета: знати ціль І завдання клініко-патологоанатомічної конференції, порядок її організації, обов'язки осіб, що беруть участь,...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Загальна мета: знати ціль І завдання клініко-патологоанатомічної конференції, порядок її організації, обов'язки осіб, що беруть участь,...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу
Структура патологоанатомічної служби в Україні. Накази. Порядок розтину померлих в лікувальних закладах. Принципи формування патологоанатомічного...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу
Структура патологоанатомічної служби в Україні. Накази. Порядок розтину померлих в лікувальних закладах. Принципи формування патологоанатомічного...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconГрафік поточних консультацій для студентів 2 курсу медичних 1, 2, 3, ммф, стоматологічного факультетів та 3 курсу фармацевтичного факультету на кафедрі хімії (дисципліна біоорганічна та біологічна хімія) на 2012-13 навчальний рік

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні вказівки для студентів IV курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей студентів IV курсу медичних факультетів Донецького національного медичного університету...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconПротокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1
Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних І фармацев­тич­них...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи