Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу icon

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
НазваМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Дата14.07.2012
Розмір60 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство охорони здоров'я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Затверджено

на методичній нараді

кафедри патоморфології

зав. кафедрою патоморфології

проф., д.мед.н. Василенко І.В.

_________________________


Методичні рекомендації

для студентів 5 курсу медичних факультетів і 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу

Модуль 1.

Клініко-патологоанатомічна конференція.


Виконавець: асистент кафедри

патоморфології, к.мед.н.

Поляков К.В.


^ Клініко-патологоанатомічна конференція.

(практичне заняття по біопсійно-секційному курсу для студентів 5 курсу медичних факультетів і студентів 3 курсу стоматологічного факультету).

Актуальність теми: Клініко-анатомічний аналіз є методом пізнання обставин виникнення захворювань, особливостей їх плину, а також безпосередніх причин і механізмів настання смерті. Головною методологічною умовою проведення клініко-анатомічного аналізу є дотримання принципів єдності морфологічних і функціональних змін. При цьому на основі вивчення клінічних відомостей про скарги хворого, характер симптомів, які мали місце при його житті, фізікальних, клініко-лабораторних і інших даних у їхнім зіставленні з патологоанатомічними змінами, патологоанатом виявляє ступінь відповідності клінічних проявів хвороби їх морфологічним і функціональним змінам.


Загальна мета: знати ціль і завдання клініко-патологоанатомічної конференції, порядок її організації, обов'язки осіб, що беруть участь, уміти провести зіставлення клінічного й патологоанатомічного діагнозів і виявити категорію й причини розбіжності діагнозів.


УМІТИ:

Конкретні цілі:

Програма вихідного рівня знань-умінь:

 1. Знати ціль і завдання клініко-патологоанатомічної конференції.

 2. Знати принципи відбору випадків на клініко-патологоанатомічну конференцію.

 3. Знати порядок організації клініко-патологоанатомічної конференції.

 4. Знати обов'язки осіб, що беруть участь у клініко-патологоанатомічній конференції.

 5. Провести зіставлення клінічного й патологоанатомічного діагнозів.

 6. Виявити категорію й причини розбіжності клінічного й патологоанатомічного діагнозів.
Перелік основних теоретичних питань, що забезпечують виконання цільових видів діяльності.

 1. Ціль і завдання клініко-патологоанатомічної конференції.

 2. Принципи відбору випадків на клініко-патологоанатомічну конференцію.

 3. Порядок організації клініко-патологоанатомічної конференції.

 4. Обов'язки осіб, що беруть участь у клініко-патологоанатомічній конференції.

 5. Зіставлення клінічного й патологоанатомічного діагнозів.

 6. Категорії й причини розбіжності клінічного й патологоанатомічного діагнозів.


Джерела навчальної інформації:

 1. Наказ МОЗ України №81 «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби України» від 12 травня 1992 р. Додатки 8, 11.

 2. Граф логічної структури «Клініко-патологоанатомічна конференція».

 3. Граф логічної структури «Розбіжність клінічного й патологоанатомічного діагнозів».


Цільові навчальні завдання.


Завдання 1.

На загальнолікарняній конференції розглянутий випадок смерті хворого від амебіазу, який не був діагностований клінічно. Які принципи зіграли роль при відборі цього випадку?

 1. Рідке захворювання.

 2. Розбіжності прижиттєвого й посмертного діагнозу.

 3. Інфекційне захворювання.

 4. Не діагностований при житті випадок захворювання.

 5. Усе перераховане вірно.


Завдання 2.

На клініко-анатомічну конференцію винесене спостереження вузликового периартеріїту у молодого чоловіка. Які завдання постають перед опонентом у цьому випадку?

 1. Аналіз клінічних даних.

 2. Аналіз даних патологоанатомічного розтину.

 3. Огляди літератури по даній проблемі.

 4. Виявлення недоліків у лікувальній тактиках.

 5. Усе перераховане вірно.


Завдання 3.

Хворі 65 років доставлена в санпропускник машиною «швидкої допомоги» зі скаргами на болі в животі, направлена до хірургічного відділення, де був поставлений діагноз гострого апендициту. Прооперована; при гістологічному дослідженні вилученого апендикса діагноз апендициту не підтверджений. Через 2 доби хвора вмерла. При розтині: ІХС: великий інфаркт міокарда. Яка категорія розбіжності клінічного й патологоанатомічного діагнозів?

 1. 1 категорія.

 2. 2 категорія.

 3. 3 категорія.

 4. Розбіжностей немає.


Завдання 4.

У чоловіка 30 років, прооперованого із приводу абсцесу легені (зроблена торакотомія, дренування порожнини абсцесу), наростала інтоксикація, виснаження й через 5 місяців після лікування хворий вмер. На розтині зміни в легенях були характерні для гострого кавернозного туберкульозу, що було підтверджено гістологічно. З’ясуйте причину діагностичної помилки в цьому випадку:

 1. Рідкість патології.

 2. Недообстеження хворого.

 3. Важкий стан хворого.

 4. Короткочасність перебування хворого в лікувальному закладі.

 5. Відсутність консультативного висновку фтизіатра.


Завдання 5.

Хворий В., 58 років був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги в санпропускник у термінальному стані, де, незважаючи на інтенсивну терапію, через 40 хвилин помер. Був виставлений діагноз гострого порушення мозкового кровообігу. На розтині патологоанатом установив діагноз гострого трансмурального інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка. Яку категорію розбіжності клінічного й патологоанатомічного діагнозів можна визначити для даного випадку?

 1. Перша.

 2. Друга.

 3. Третя.

 4. Не визначається, оскільки смерть настала в санпропускнику.

 5. Визначається керівництвом станції швидкої допомоги.


Методика проведення заняття.

Заняття проводиться у формі семінарського, на початку якого визначається вихідний рівень знань (тестові завдання для контролю вихідного рівня знань). Після самостійної підготовки й роботи із ситуаційними завданнями проводиться перевірка листовних відповідей, оцінка за кожну частину яких є підсумковою на занятті.


^ Технологічна карта.


Етап роботи

Час

Навчальні пристосування

Місце проведення

Засоби

Устаткування

 1. Визначення рівня підготовки до заняття.

20 хвилин

Тестовий контроль

Тестові завдання

Навчальна кімната

 1. Самостійна робота.

150 хвилин

Вивчення матеріалу,

робота із ситуаційними завданнями

Наказ МОЗ №81, методичні рекомендацій кафедри

Навчальна кімната, реєстратура патологоанатомічного відділення.

 1. Аналіз і корекція самостійної роботи.

15 хвилин

Бесіда,

перевірка завдань
Навчальна кімната

 1. Підведення підсумків роботи й оцінювання.

10 хвилинНавчальна кімнатаКафедра патоморфології.

Граф логічної структури:

«

Клініко-патологоанатомічна конференція».Кафедра патоморфології.

Граф логічної структури:

«Розбіжність клінічного й патологоанатомічного діагнозів».Схожі:

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Т. ч., перед практикуючим фахівцем постійно постає завдання, що полягає у визначенні морфологічного субстрату хвороби для проведення...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Т. ч., перед практикуючим фахівцем постійно постає завдання, що полягає у визначенні морфологічного субстрату хвороби для проведення...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу
Загальна мета: знати ціль І завдання клініко-патологоанатомічної конференції, порядок її організації, обов'язки осіб, що беруть участь,...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу
Структура патологоанатомічної служби в Україні. Накази. Порядок розтину померлих в лікувальних закладах. Принципи формування патологоанатомічного...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичного заняття з біопсійно-секційного курсу
Структура патологоанатомічної служби в Україні. Накази. Порядок розтину померлих в лікувальних закладах. Принципи формування патологоанатомічного...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconГрафік поточних консультацій для студентів 2 курсу медичних 1, 2, 3, ммф, стоматологічного факультетів та 3 курсу фармацевтичного факультету на кафедрі хімії (дисципліна біоорганічна та біологічна хімія) на 2012-13 навчальний рік

Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні вказівки для студентів IV курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей студентів IV курсу медичних факультетів Донецького національного медичного університету...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні рекомендації для студентів 5 курсу медичних факультетів І 3 курсу стоматологічного факультету по самостійній підготовці до практичного заняття по біопсійно-секційному курсу iconПротокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1
Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних І фармацев­тич­них...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи