Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon

Тема Економічні потреби І виробничі ресурси
Скачати 160.33 Kb.
НазваТема Економічні потреби І виробничі ресурси
Дата14.07.2012
Розмір160.33 Kb.
ТипДокументи


Вступ.Мета та завдання дисципліни, її місце в учбовому процесі. Зв’язок з іншими дисциплінами.

Тема 1. Економічні потреби і виробничі ресурси.


План

1. Предмет і функції економічної теорії:


2. Безмежні потреби й обмеженість ресурсів:


3. Виробництво та ефективність використання ресурсів:


Література:


1.Економічна теорія. Макро - та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.31-45.


2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.48-49.


3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д.Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 48-49.


4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.75-87.


5.Жовтанецький О. М., Чуба Н. В. Цікава економіка. Аксіома, 2007. – С. 204 – 234.

ТЕМА 2.Форми виробництва. Товарна економіка.

План


1. Генезис товарної форми виробництва:


2. Товар та його властивості.


3. Гроші та ціни;


4. Грошові системи та їхні типи:


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З.Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.71-85.


2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.90-123.


3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 115-183.


4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.104-128.


5.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.98-143.


ТЕМА 3. Ринковий механізм.


План


1.Попит та його визначники. Крива попиту та її переміщення:


2.Пропозиція та її визначники. Крива пропозиції та її переміщення.


3.Рівновага попиту і пропозиції. Ціна рівноваги:


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З.Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.86-91, 393-397.


2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.200-214.


3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 209-218,225-227.


4.Економічна теорія. Посібник вищої школи/ За заг. Ред. .Є.М.Воробйова – Харків; Київ, 2001. – С.230-239.


5.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.186-190.


6.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.175-180, 182-187.


ТЕМА 4. Економічна роль держави.

План


1.Держава як економічний суб’єкт.


2.Економічні функції держави.


3.Державні фінанси.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.110-113.


2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.267-313.


3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 422-476.


4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.337-373,489-537.


5.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.190-211.


6.Жовтанецький О.М.,Чуба Н.В. Цікава економіка. Аксіома, 2007. 204-234с.


ТЕМА 5. Ділове підприємство.

План


1.Сутність підприємств та їх види.


2.Підприємства і фірми.


3.Суть витрат виробництва та їх види. Короткостроковий та довгостроковий періоди.


4.Суть і види виторгу фірми. Прибуток.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.443-461.


2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.315-346.


3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 253-274,277-294.


4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.203-224.


5.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.236-256,318-328.


ТЕМА 6.Основні макроекономічні показники.

1 заняття

План.


1. Макроекономіка та її функції.


2. Показники обсягу національного виробництва.

а) ВВП;

б) ВНП;

в) ЧВП;

г) НД.


3. Методи обчислення ВВП.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.134-142.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.49-62.


ТЕМА 6. Основні макроекономічні показники.

2 заняття

План.


1. Показники рівня зайнятості й цін.


2. Показники сфери зовнішньоекономічних зв’язків.


3. Показники розподілу доходів та рівня життя.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.134-142.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.49-62.


TEМА 7. Споживання та інвестиції.

План


1. Споживання і заощадження.


2. Моделі поведінки споживача.


3. Інвестиції.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.156-159,164-168, 173-176.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.75-85, 98-105,

112-117.


ТЕМА 8. Сукупні видатки та економічна рівновага.

План


1.Сукупні видатки: два підходи до визначення рівноважного ВВП.


2.Мультиплікатор і акселератор.


3.Вплив міжнародної торгівлі й державного сектора на рівноважний ВВП.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.221-237.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.221-252.


ТЕМА 9.Сукупний попит і сукупна пропозиція.

План


1.Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення.


2.Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення.


3.Рівновага сукупних попиту і пропозиції.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.238-258.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.251-279.


3.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. – К.: Атіка, 2002. – С.54-88.

ТЕМА 10. Економічні коливання. Безробіття.

План


1.Економічні коливання та їхні причини.


2.Втрати від безробіття та його причини.


3.Зайнятість і формування ринку праці в Україні.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.259-280.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.296-328.


3.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. – К.: Атіка, 2002. – С.149-169.

ТЕМА 11. Інфляція та методи боротьби з нею.

План


1.Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.


2.Причини інфляції. Крива Філіпса.


3.Методи боротьби з інфляцією.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.281-305.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.327-365.


ТЕМА 12. Грошовий ринок та монетарна політика.

План


1.Грошовий ринок та процентні ставки.


2.Банківська система ринкового типу.


3.Банківські резерви та створення банківських депозитів.


4.Монетарна політика.


Література:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.311-319.


2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.366-379.


Тема 13. Попит і пропозиція. Еластичність та її застосування.

План


1. Рівноважна ціна у випадку зміни попиту й пропозиції.


2. Еластичність попиту та її концепції.


3. Еластичність пропозиції.


Література:


1.Економічна теорія: макро- та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2005. – С. 393-410.


2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Кн..2 \За ред..

С.Панчишина і П.Островерха. – К.: Знання, 2006. – С.19-40.


ТЕМА 14. Монополістична конкуренція та олігополія.

План


1.Суть і основні ознаки монополістичної конкуренції .


2.Суть та основні ознаки олігополії.


Література:


1.Економічна теорія: макро- та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2005. – С.485 – 500.


ТЕМА 15. Ціноутворення на ринках ресурсів.

План


1.Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата в різних економічних системах.


2.Величина заробітної плати.


3.Рента, процент і прибуток.


Література:


1.Економічна теорія: макро- та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2005. – С.522-536.

ТЕМА 16. Основні теорії суспільного вибору.

План.

1. Методологія „нової політичної економії”.

2.Суспільний вибір в умовах прямої демократії.

3.Суспільний вибір в умовах представницької демократії.

4.Економіка бюрократії.


Література:


1.Бочан І.О.Основи теорії суспільного вибору. За ред. С. Реверчука. - Львів: Діалог, 1998. – 128 с.


2.Крупка М., Островерх П., Реверчук С.Основи економічної теорії: тести.- Львів: Діалог, 1997. – С.84-91.


3.Крупка М., Островерх П., Реверчук С.Основи економічної теорії: вправи і задачі.- Львів: Діалог, 1997. – С.76-83.


4.Крупка М., Островерх П., Реверчук С.Основи економічної теорії: - Львів: Діалог, 1997. – С.262-274.


5.Стігліц Дж. Економіка державного сектора. – Київ: Основи, 1998.- С.189-214.

ТЕМА 17. Теорія виробництва і граничного продукту.

План.

1.Виробнича функція та її властивості.

2.Загальний, середній та граничний продукти.

3.Зв’язок між загальним, середнім і граничним продуктами.

4.Ізокванти. Неокласична виробнича функція та функція Леонтьєва.

5.Закон ефекту масштабу та форми його прояву.


Література:


1.Економічна теорія: макро - та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001. – С.424-438.


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

^ Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від “___”_________200 р.


Голова Ващук О.Л. ____________________


^ Методичні матеріали до вивчення курсу

Економічна теорія”


ЛЬВІВ – 2009

Мета та завдання дисципліни, її місце в учбовому процесі.


В умовах ринкової економіки посилюється значення економічної освіти студентів. Незалежно від майбутньої професії, вони повинні розуміти економічні процеси, які відбуваються в Україні та світі, вміти економічно мислити та застосовувати свої знання на практиці. “Економічна теорія” є базовою дисципліною, як в подальшій економічній освіті, так і в спеціалізації студентів-правників. Оскільки право належить до надбудови суспільства, яке виростає на базі економіки, то знання економічних закономірностей розвитку суспільства і держави необхідні при засвоєнні спеціальних курсів – “Теорія держави і права”, ”Конституційне право України” тощо.

1.1.Метою вивчення дисципліни є отримання основ економічних знань, необхідних у подальшому навчанні і житті.

1.2.Завданням викладання є набуття теоретичних знань про економічні явища і процеси, дію економічних законів, розвиток економічного мислення і культури студентів, вміння застосовувати набуті знання у процесі навчання і в практиці, розуміння економічної політики держави і необхідність переходу до ринкової економіки.

1.3.Для оволодіння курсом “Економічна теорія” необхідно знати: історію, філософію, логіку, загальну теорію права та право України, основи інформатики, тобто інші дисципліни, які вивчались у школі, паралельно вивчаються у Правничому коледжі тепер і будуть вивчатись пізніше.

1.4.В результаті вивчення курсу “Економічна теорія” студент повинен знати:

 • основні шляхи виникнення і розвитку економічної науки;

 • роль виробництва у житті суспільства;

 • що таке товарне виробництво і суть товару;

 • роль і функції грошей у ринковій економіці;

 • причини, наслідки та шляхи виходу з інфляції;

 • основні економічні системи сучасного світу та причини економічного занепаду України в період АКС;

 • суть і функції ринку в ринковій економіці;

 • суть підприємства та роль підприємництва в умовах ринку;

 • як функціонує підприємство і які результати його діяльності;

 • основні риси національної економіки та економічна роль держави;

 • суть світової системи господарства та місце в ній України;

 • шляхи входження України у світове співробітництво.

На основі одержаних знань студент повинен вміти:

 • мислити економічними категоріями при оцінці економічних явищ і процесів оточуючої дійсності;

 • порівнювати різні економічні погляди та точки зору на суть економічних явищ і робити самостійні висновки;

 • використати набуті знання у своїй подальшій освіті;

 • використовувати набуті знання на практиці при виконанні своїх особистих, виробничих та громадянських функцій;

 • розуміти економічну політику держави і вміти реально її оцінити;

 • бачити шляхи подальшого розвитку України;

 • боротись за реальний вибір і шляхи становлення української держави.

^ ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ:
п/п

Назва теми

Лекції

Семінарські

заняття

1.

Економічні потреби і виробничі ресурси.

2

2

2.

Форми виробництва. Товарна економіка.

2

2

3.

Ринковий механізм.

2

2

4.

Економічна роль держави.

2

2


5.

Ділове підприємство.

2

2


6.


Основні макроекономічні показники.(1)


2

2

7.

Основні макроекономічні показники.(2)


2

2

8.

Споживання та інвестиції

2

2

9.


Сукупні видатки та економічна рівновага.

2

2

10.


Сукупний попит і сукупна пропозиція.

2

2

11.


Економічні коливання. Безробіття.

2

2

12.


Інфляція та методи боротьби з нею.

2

2

13.

Грошовий ринок та монетарна політика.

2

2

14.

Попит і пропозиція. Еластичність та її застосування.

2

2

15.

Монополістична конкуренція та олігополія.

2

2

16.

Ціноутворення на ринках ресурсів.

2

2

17.


Основні теорії суспільного вибору.

2
18.

Теорія виробництва і граничного продукту.

2Всього:

36

32


^ ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ:


1. Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені вана Франка, 2004.

2.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004.

3. Економічна теорія. Посібник вищої школи/ За заг. ред. Є.М.Воробйова – Харків; Київ, 2001.

4. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001.


5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004.

6. Основи економічної теорії. Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін. За заг. ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001.

7.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001.


8.Жовтанецький О.М., Чуба Н.В. Цікава економіка. – Кам`янець – Подільський

Аксіома , 2007. – 304с.


9. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. Кн..1.

За ред.. С.Панчишина і П.Островерха. – К.: Знання, 2006.


10. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. Кн..2.

За ред.. С.Панчишина і П.Островерха. – К.: Знання, 2006.

Схожі:

Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconСпеціальність “Менеджмент організацій”
Тема Економічні потреби І виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconСпеціальність “Фінанси”, “Маркетинг”
Тема Економічні потреби І виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconТема Економічні потреби І виробничі ресурси
Альтернативну вартість кожної наступної одиниці кожного з товарів за умови, що нові технології збільшать продуктивність автомобільної...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconТема економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії
Ксенофонт (йому приписується авторство цього терміна), — це мистецтво ведення домашнього господарства. Проте економіка як дисципліна,...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconПрограма олімпіади з предмету «основи економіки» Тема 1 Предмет І метод економічної науки
Ресурси і фактори виробництва. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Альтернативність цілей використання обмежених...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconПитання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія
Економічні потреби суспільства, їх сутність І класифікація. Економічні інтереси та їх роль у суспільному виробництві
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconПитання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія
Економічні потреби суспільства, їх сутність І класифікація. Економічні інтереси та їх роль у суспільному виробництві
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи