Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» icon

Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є»
НазваПозитивна економічна наука вивчає: 1 «що є»
Сторінка1/8
Дата14.07.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8Що вивчає мікроекономіка:

1) виробництво в масштабі всієї економіки;

2) кількість зайнятих у національній економіці;

3) загальний рівень цін;

4) виробництво цукру і динаміку його ціни;

5) рівень безробіття у національній економіці.


Позитивна економічна наука вивчає:

1) «що є»;

2) позитивні тенденції в економічному розвиткові;

3) «що має бути»;

4) негативні тенденції в економічному розвиткові;

5) оціночні міркування.


Нормативна економічна наука вивчає:

1) «що є»;

2) позитивні тенденції в економічному розвиткові;

^ 3) «що має бути»;

4) негативні тенденції в економічному розвиткові;

5) оціночні міркування.


Що не є ресурсом:

1) земля;

2) капітал;

3) підприємницький хист;

4) праця;

5) гроші.


Яке з тверджень є нормативним:

1) з підвищенням заробітної плати люди працюють енергійніше;

2) додаткова емісія грошей спричиняє інфляцію;

3) дефіцит державного бюджету збільшує державний борг;

^ 4) рівень безробіття треба знижувати;

5) збільшення використовуваного доходу розширює видатки на споживання.


Термін «економікс» набув загального визнання після того, як його вперше використав у назві своєї праці:

1) К.Маркс;

2) П.Семюелсон;

3) Д.Кейнс;

4) А.Маршал;

5) Ф.Кене.


^ Макроекономіка є частиною економічної теорії, яка вивчає:

1) лобальні тенденції економічного розвитку людства;

2) національну економіку як ціле;

3) роль держави у господарському житті;

4) виробничі відносини;

5) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів.


^ Термін «політична економія» було вперше використано у році:

1) 1615;

2) 1776;

3) 1867;

4) 1890;

5) 1936.


Кого найчастіше називають батьком економічної науки:

1) Арістотеля;

2) А.Сміта;

3) Д.Рікардо;

4) .Кене;

5) .Маршала.


^ Альтернативна вартість будівництва нової школи – це:

1) витрати на наймання вчителів для нової школи ;

2) вартість будівництва школи в майбутньому;

^ 3) інші товари і послуги від яких відмовилися задля будівництва нової школи;

4) витрати на утримання нової школи;

5) усі твердження неправильні.


^ Форма кривої виробничих можливостей зумовлена:

1) законом зростання альтернативної вартості;

2) законом попиту;

3) законом пропозиції;

4) законом зростання потреб людей;

5) усі твердження неправильні.


^ Економічні ресурси містять такі складові:

1) земля, капітал, гроші, праця.

2) капітал, праця, земля, підприємницький хист;

3) капітал, споживчі блага, земля, гроші;

4) праця, капітал, земля, споживчі блага;

5) земля, гроші, споживчі блага, праця.


^ Яка із перелічених ознак не притаманна ресурсам:

1) обмеженість;

2) різноманітність;

3) корисність;

4) безмежність;

5) усі ознаки притаманні.


^ Яка група економічних інтересів має перевагу над іншими:

1) особисті економічні інтереси, бо вони пов’язані з потребами індивіда його трудовою діяльністю;

^ 2) національні економічні інтереси, бо це інтереси усіх резидентів країни загалом;

3) інтереси підприємців, бо вони організовують виробництво товарів і послуг;

4) інтереси споживачів, бо вони окреслюють орієнтири для виробників;

5) усі твердження неправильні.


^ Кому належить авторство суті «економіка»:

1) А.Монкретьєну;

2) Ксенофонту;

3) Арістотелю;

4) К.Марксу;

5) Ф.Кене.


Відчуття нестачі чогось, що необхідне для підтримання життєдіяльності та розвитку людської особистості - це:

1) попит;

2) потреба;

3) пропозиція;

4) корисність;

5) благо.


^ Земля як економічний ресурс – це:

1) охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

2) всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

3) сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людини, які застосовують у виробництві життєвих благ;

4) особливий людський ресурс;

5) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.


^ Капітал як економічний ресурс –це:

1) охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

2) всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

3) сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людини, які застосовують у виробництві життєвих благ;

4) особливий людський ресурс;

5) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.


^ Праця як економічний ресурс – це:

1) охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

2) всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

3) сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людини, які застосовують у виробництві життєвих благ;

4) особливий людський ресурс;

5) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.


^ Підприємницький хист як економічний ресурс – це:

1) охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

2) всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

3) сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людини, які застосовують у виробництві життєвих благ;

^ 4) особливий людський ресурс;

5) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.


Кому з видатних економістів минулого належить вислів: «Праця - батько багатства, а земля - його мати».

1) А.Петті;

2) К.Марксу;

3) М.Туган-Барановському;

4) Т. Мальтусу;

5) А. Маршалу.


^ Економічна політика – це :

1) заходи спрямовані на розв’язання економічних проблем;

2) конкуренція різних економічних ідей;

3) здатність керувати економічним процесом;

4) здатність ухвалювати ефективні господарські рішення;

5) сукупність правил поведінки економічних суб’єктів.


^ Ефективна національна економіка передбачає:

1) повне залучення ресурсів;

2) повний обсяг виробництва;

3) виготовлення кожного продукту з найнижчими витратами виробництва;

4) виробництво найбажанішої для суспільства продукції;

^ 5) усе перелічене.


Під робочою силою розуміють:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.


Предмети праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

^ 2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.


Засоби праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

^ 3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.


^ Засоби виробництва – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

^ 4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.


Технологія виражає:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

^ 5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.


Ефективність економіки характеризує:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.


^ Повна зайнятість означає:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

^ 2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.


^ Повний обсяг виробництва означає:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

^ 3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.


^ Альтернативна вартість – це:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

^ 4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.


^ Суть закону зростання альтернативної вартості:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

^ 5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.


Яке твердження неправильне:

1) поняття « економіка » було вперше засноване давніми греками;

2) термін « політична економія » ввів француз А.Монкретьєн;

3) економічна теорія – це суспільна наука;

^ 4) усі ресурси поділяють на 3 великі групи;

5) гроші – це фінансовий капітал.


Які з перерахованих функцій не належать до функцій економічної теорії:

1) практична;

2) пізнавальна;

3) психологічна;

^ 4) методологічна;

5) усі твердження правильні.


Яке твердження неправильне:

1) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

2) Економічна теорія постійно розширює своє поле інтересів;

3) Потреби надзвичайно різноманітні;

4) Робоча сила становить особистий фактор виробництва;

^ 5) Гроші належать до фізичного капіталу.


Яке твердження неправильне:

1) У сучасному суспільстві люди мають широке коло потреб;

2) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

^ 3) Матеріальні ресурси – праця і підприємницький хист;

4) Робоча сила – це здатність до праці;

5) Економічні інтереси обмежені.


Яке твердження неправильне:

1) Усі ресурси поділяють на 2 великі групи;

2) Засоби виробництва є речовим фактором виробництва;

3) Альтернативна вартість – це найцінніша після обраної альтернатива, від якої відмовилися;

4) Повна зайнятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

^ 5) Позитивна економічна наука вивчає питання « що має бути? »


Які з перерахованих функцій належать до функцій економічної теорії:

1) Практична;

2) Виховна;

3) Пізнавальна;

4) Світоглядна;

5) Психологічна;

6) Теоретична;

7) Теоретично-пізнавальна.


^ Яке з тверджень є правильним:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія не розширює своє поле інтересів;

3) Гроші – це фізичний капітал;

^ 4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

7) Капітал – всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві.


^ Яке твердження неправильне:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія розширює своє поле інтересів;

^ 3) Гроші – це фізичний капітал;

4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

7) Капітал – всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві.


^ Яке твердження неправильне:

1) Гроші – це фінансовий капітал;

2) Повна зайнятість – ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

^ 3) Повний обсяг виробництва – використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

4) Економічні ресурси містять такі складові як капітал, праця, земля, підприємницький хист;

5) Макроекономіка вивчає виробництво в масштабі всієї економіки;

6) «Що є» вивчає позитивна економічна наука;

^ 7) «Що є» вивчає нормативна економічна наука.


Яке твердження правильне:

1) Поняття «економіка» було вперше засноване давніми греками;

2) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

^ 3) Термін «політична економія» ввів француз А. Монкретьен;

4) Економічна теорія – це не є суспільна наука;

5) Економічна теорія не постійно розширює своє поле інтересів;

6) У сучасному суспільстві люди не мають широкого кола потреб;

7) Потреби не є надзвичайно різноманітні.


^ Яке твердження неправильне:

1) Усі ресурси поділяють на 2 великі групи;

2) Гроші належать до фізичного капіталу;

3) Засоби виробництва є особистим фактором виробництва;

^ 4) Матеріальні ресурси - праця і підприємницький хист;

5) Робоча сила – це здатність до праці;

6) Робоча сила є особистим фактором виробництва;

7) Людські ресурси – праця і підприємницький хист.


^ Яке твердження правильне:

1) Позитивна економічна наука вивчає питання « що є»;

2) Економічні інтереси не є обмеженими;

3) Повна занятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

4) Економічна теорія виконує 4 функції;

5) Мікроекономіка вивчає загальний рівень цін;

^ 6) Нормативна економічна наука вивчає питання «що має бути»;

7) Економічна політика – здатність керувати економічним процесом.


Яке твердження неправильне:

1) Виховна функція – це функція економічної теорії;

2) Земля як економічний ресурс - це всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

^ 3) Праця як економічний ресурс - це речовий фактор виробництва;

4) Технологія виражає взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці;

5) Потреби - це відчуття нестачі чогось;

^ 6) Річ або комплекс речей , якими людина діє на предмети праці – засоби виробництва.

7) В сукупності предмети праці й засоби праці – засоби виробництва.


^ Яке твердження правильне:

1) Повна зайнятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

2) Термін «економіка» було вперше засновано давніми індійцями;

3) Термін «політична економія» ввів А. Маршал;

4) Усі ресурси поділять на 4 великі групи;

^ 5) Повний обсяг виробництва означає, що ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

6) Економічні інтереси не є обмеженими;

^ 7) Альтернативна вартість - це кількість іншого продукту, від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту.


Яке твердження неправильне:

1) Поняття «економіка» було вперше засноване давніми греками;

2) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

3) Термін «політична економія» ввів француз А. Монкретьен;

4) Економічна теорія - це суспільна наука;

^ 5) Економічна теорія не постійно розширює своє поле інтересів;

6) У сучасному суспільстві люди не мають широкого кола потреб;

7) Потреби не є надзвичайно різноманітні.


Яке твердження правильне:

1) Усі ресурси поділять на 2 великі групи;

2) Гроші належать до фізичного капіталу;

3) Засоби виробництва є особистим фактором виробництва;

4) Матеріальні ресурси - праця і підприємницький хист;

^ 5) Робоча сила – це здатність до праці;

6) Робоча сила є особистим фактором виробництва;

7) Людські ресурси – земля і капітал.


Яке твердження неправильне:

1) Економічні інтереси є обмеженими;

^ 2) Мікроекономіка вивчає загальний рівень цін;

3) Позитивна економічна наука вивчає питання «що є»;

4) Економічна політика – здатність керувати економічним процесом;

5) Нормативна економічна наука вивчає питання «що має бути»;

6) Повна зайнятість означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

^ 7) Економічна теорія виконує 4 функції.


Яке твердження правильне:

1) Виховна функція - це функція економічної теорії;

2) Потреби - це відчуття нестачі чогось;

3) Річ або комплекс речей , якими людина діє на предмети праці – засоби виробництва.

4) Капітал як економічний ресурс - це всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві;

^ 5) В сукупності предмети праці й засоби праці – засоби виробництва;

6) Технологія виражає взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці;

7) Праця як економічний ресурс - це речовий фактор виробництва.


^ Яке твердження правильне:

1) Термін «політична економія» ввів А. Маршал;

2) Усі ресурси поділять на 2 великі групи;

3) Економічні інтереси не є обмежені;

4) Повний обсяг виробництва означає використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

5) Повна зайнятість означає, що ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: 03050701 «Маркетинг»
Економічна теорія – це суспільна економічна наука, яка вивчає економічні закони, закономірності, механізм функціонування економічної...
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями : 030507 01 «Маркетинг»
Економічна теорія – це суспільна економічна наука, яка вивчає економічні закони, закономірності, механізм функціонування економічної...
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconТема Предмет І методи дослідження економічної теорії
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство. 2005. № С. 24 31
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» icon1. Політична економія як наука
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» icon1. Політична економія як наука
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconКвалітологія наука про якість
Кваліметрія галузь квалітології, яка вивчає та реалізує методи кількісної оцінки якості
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconОснови теорії імовірностей
Теорія імовірностей це математична наука, що вивчає закономірності у випадкових подіях
Позитивна економічна наука вивчає: 1 «що є» iconФілософія науки
Наука вивчає їх як об'єкти, що функціонують І розвиваються за своїми природними законами. Вона може вивчати І людину, як суб'єкт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи