Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків icon

Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків
НазваВикористовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків
Сторінка1/7
Дата14.07.2012
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7Використовуваний дохід - це:

1) особистий дохід за вирахуванням особистих податків;

2) видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

3) та частина використовуваного доходу, що не витрачається на

споживання;

4) особистий дохід;

5) усі відповіді неправильні.


Споживання – це:

1) особистий дохід за вирахуванням особистих податків;

2) видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб

людей;

3) та частина використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

4) особистий дохід;

5) усі відповіді неправильні.


Заощадження - це:

1) особистий дохід за вирахуванням особистих податків;

2) видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

^ 3) та частина використовуваного доходу, що не витрачається на

споживання;

4) особистий дохід;

5) усі відповіді неправильні.


Рівень використовуваного доходу, за якого не заощаджують і не витрачають попередніх заощаджень - це:

1) точка нульового заощадження;

2) використовуваний дохід;

3) споживання;

4) заощадження;

5) особистий дохід.


^ Криву, яка відображає зв’язок між споживанням та доходом називають:

1) функцією споживання;

2) функцією заощадження;

3) споживанням;

4) заощадженням;

5) використовуваним доходом.


^ Криву, яка відображає зв’язок між заощадженням та доходом називають:

1) функцією споживання;

2) функцією заощадження;

3) споживанням;

4) заощадженням;

5) використовуваним доходом.


^ Величину додаткового споживання, що його спричиняє одна додаткова одиниця доходу називають:

1) граничною схильністю до споживання (MPC);

2) граничною схильністю до заощадження (MPS);

3) функцією споживання;

4) функцією заощадження;

5) середньою схильністю до заощадження.


^ Величину додаткового заощадження , що його спричиняє одна додаткова одиниця доходу називають:

1) граничною схильністю до споживання (MPC);

2) граничною схильністю до заощадження (MPS);

3) функцією споживання;

4) функцією заощадження;

5) середньою схильністю до заощадження.


^ Хто із перших розвинув модель поведінки споживача:

1) Д. Кейнс;

2) К. Маркс;

3) Д. Рікардо;

4) Ф. Кене;

5) А. Сміт.


Д. Кейнс твердив, що гранична схильність до споживання доходу є:

1) нуль;

2) одиниця;

3) від 0 до 1;

4) більша від 1;

5) від`ємною величиною.


^ Реальна процентна ставка - це:

1) номінальна процентна ставка мінус рівень інфляції;

2) норма процента, не скоригована на інфляцію;

3) плата за право користування грошовими коштами;

^ 4) номінальна процентна ставка плюс рівень інфляції;

5) норма процента, скоригована на інфляцію.


Номінальна процентна ставка - це:

1) номінальна процентна ставка мінус рівень інфляції;

^ 2) норма процента, не скоригована на інфляцію;

3) плата за право користування грошовими коштами;

4) номінальна процентна ставка плюс рівень інфляції;

5) норма процента, скоригована на інфляцію.


Інвестиції - це:

1) вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

2) придбання фірмами устаткування, вантажівок, виробничих будівель, споруд для їх використання у виробництві;

3) видатки на придбання нового житла;

4) товари, які фірми нагромаджують;

5) інвестиції в основний капітал та в житлове будівництво.


Інвестиції в основний капітал - це:

1) вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

^ 2) придбання фірмами устаткування, вантажівок, виробничих будівель, споруд для їх використання у виробництві;

3) видатки на придбання нового житла;

4) товари, які фірми нагромаджують;

5) інвестиції в основний капітал та в житлове будівництво.


Інвестиції у житлове будівництво - це:

1) вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

2) придбання фірмами устаткування, вантажівок, виробничих будівель, споруд для їх використання у виробництві;

^ 3) видатки на придбання нового житла;

4) товари, які фірми нагромаджують;

5) інвестиції в основний капітал та в житлове будівництво.


Інвестиції у запаси - це:

1) вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

2) придбання фірмами устаткування, вантажівок, виробничих будівель, споруд для їх використання у виробництві;

3) видатки на придбання нового житла;

^ 4) товари, які фірми нагромаджують;

5) інвестиції в основний капітал та в житлове будівництво.


Капіталовкладення - це:

1) вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

2) придбання фірмами устаткування, вантажівок, виробничих будівель, споруд для їх використання у виробництві;

3) видатки на придбання нового житла;

4) товари, які фірми нагромаджують;

^ 5) інвестиції в основний капітал та в житлове будівництво.


Валові інвестиції - це:

1) вартість усіх машин, фабрик, будинків, споруджених протягом року;

2) валові інвестиції мінус амортизація;

3) вкладення у капітал , тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

4) сукупність рішень та відповідних дій, скерованих на перетворення заощаджень у інвестиції;

5) валові інвестиції плюс амортизація.


^ Чисті інвестиції – це:

1) вартість усіх машин, фабрик, будинків, споруджених протягом року;

2) валові інвестиції мінус амортизація;

3) вкладення у капітал , тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

4) сукупність рішень та відповідних дій, скерованих на перетворення заощаджень у інвестиції;

5) валові інвестиції плюс амортизація.


Інвестиційний процес - це:

1) вартість усіх машин, фабрик, будинків, споруджених протягом року;

2) валові інвестиції мінус амортизація;

3) вкладення у капітал , тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ;

^ 4) сукупність рішень та відповідних дій, скерованих на перетворення заощаджень у інвестиції;

5) валові інвестиції плюс амортизація.


Яке твердження неправильне:

1) Споживання є найважливішим компонентом ВВП;

2) Сума MPC + MPS = 1;

3) Використовуваний дохід - це особистий дохід, за вирахуванням особистих податків;

^ 4) Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям плюс амортизація;

5) Термін «граничний» означає додатковий, приростковий.


Яке твердження неправильне:

1) Процентна ставка - це плата, за право користування грошовими коштами ( % );

2) Існують 3 постулати Кейнса;

^ 3) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання збільшується;

4) Є 3 види інвестиційних видатків;

5) Гранична схильність до споживання коливається в межах від 0 до 1.


^ Яке твердження правильне:

1) Споживання не є найважливішим компонентом ВВП;

2) Використовуваний дохід - це особистий дохід, за вирахуванням особистих податків;

3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

5) Термін «граничний» не означає додатковий або приростковий;

^ 6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача.


^ Яке твердження правильне:

1) Споживання є найважливішим компонентом ВВП;

2) Використаний дохід – не є особистим доходом, за вирахуванням особистих податків;

^ 3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

5) Термін «граничний» не означає додатковий або приростковий;

^ 6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача.


^ Яке твердження правильне:

1) Використовуваний дохід не йде на споживання і заощадження;

2) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

3) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково;

4) Використовуваний дохід не визначає рівня споживання та заощадження;

5) Сума MPC і МPS не завжди дорівнює одиниці;

^ 6) Процентна ставка - це плата за право користування грошовими коштами ( у % );

7) Модель поведінки споживача не називають кейнсіанською функцією споживання.


^ Яке твердження неправильне:

1) Використовуваний дохід не йде на споживання і заощадження;

2) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

3) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково;

^ 4) Використовуваний дохід не визначає рівня споживання та заощадження;

5) Сума MPC і МPS не завжди дорівнює одиниці;

6) Процентна ставка - це плата за право користування грошовими коштами ( у % );

7) Модель поведінки споживача називають кейнсіанською функцією споживання.


^ Яке твердження правильне:

1) Існує 3 постулати Кейнса;

2) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає;

3) Гранична схильність до споживання = 0;

^ 4) Кейнс стверджував, що основним чинником, який визначає споживання є поточний використовуваний дохід;

5) Інвестиції - це вкладення у капітал;

6) Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

7) Кейнс не розглядав заощадження як розкіш.


^ Яке твердження неправильне:

1) Існує 3 постулати Кейнса;

2) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає;

3) Гранична схильність до споживання = 0;

4) Кейнс стверджував, що основним чинником, який визначає споживання є поточний використовуваний дохід;

5) Інвестиції - це вкладення у капітал;

^ 6) Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

7) Кейнс розглядав заощадження як розкіш.


Яке твердження правильне:

1) Гранична схильність до споживання коливається у межах від 0 до 1;

^ 2) Розрізняють валові та чисті інвестиції;

3) Є 2 види інвестиційних видатків;

4) Валові інвестиції не включають у себе амортизацію;

5) Валові інвестиції є точним вимірником збільшення капіталу країни;

^ 6) Єдиним джерелом інвестицій є заощадження;

7) Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям плюс амортизація.


Яке твердження неправильне:

1) Гранична схильність до споживання коливається у межах від 0 до 1;

2) Розрізняють валові та чисті інвестиції;

^ 3) Є 2 види інвестиційних видатків;

4) Валові інвестиції не включають у себе амортизацію;

5) Валові інвестиції є точним вимірником збільшення капіталу країни;

6) Єдиним джерелом інвестицій є заощадження;

7) Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям мінус амортизація.


^ Яке твердження правильне:

1) Інвестиції завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;

2) На споживання, крім використовуваного доходу, ще впливають майно споживача, його майбутній сподіваний дохід і т.д.;

3) Заощадження не є єдиним джерелом інвестицій;

^ 4) Використовуваний дохід йде на споживання і заощадження;

5) Існує 2 постулати Кейнса;

6) Є 4 види інвестиційних видатків;

7) У ринковій економіці інвестиційні видатки дуже стабільні.


^ Яке твердження неправильне:

1) Інвестиції завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;

2) На споживання, крім використовуваного доходу, ще впливають майно споживача, його майбутній сподіваний дохід і т.д.;

^ 3) Заощадження не є єдиним джерелом інвестицій;

4) Використовуваний дохід йде на споживання і заощадження;

5) Існує 2 постулати Кейнса;

6) Є 4 види інвестиційних видатків;

7) У ринковій економіці інвестиційні видатки дуже нестабільні.


, 90

Що характеризує кейнсіанську функцію споживання:

1) гранична схильність до споживання коливається в межах від 0 до 1;

^ 2) зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується;

3) основним чинником споживання є поточний використовуваний

дохід;

4) Арістотель був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

5) Кейнс не розглядав заощадження як розкіш;

6) гранична схильність до споживання є від”ємною величиною;

7) зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає.


^ Яке твердження неправильне:

1) Д. Кейнс був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

2) Д. Кейнс розглядав заощадження як розкіш;

3) процентна ставка не відіграє важливої ролі у визначенні обсягу

споживання;

^ 4) гранична схильність до споживання коливається в межах більшої

від 1;

5) чисті інвестиції - вартість усіх машин, фабрик, будинків споруджених протягом року;

^ 6) інвестиційний процес - валові інвестиції мінус амортизація;

7) процентна ставка - це плата за право користування грошовими

коштами.


0

Яке твердження правильне:

1) Споживання не є найважливішим компонентом ВВП;

^ 2) Використовуваний дохід - це особистий дохід, за вирахуванням особистих податків;

3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

5) Термін «граничний» не означає додатковий або приростковий;

^ 6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

^ 8) Гранична схильність до споживання коливається у межах від 0 до 1;

9) Розрізняють валові та чисті інвестиції.


0

Яке твердження правильне:

1) Споживання не є найважливішим компонентом ВВП;

^ 2) Використовуваний дохід - це особистий дохід, за вирахуванням особистих податків;

3) Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

4) Розрізняють 2 групи видатків домогосподарств на споживання;

^ 5) Термін «граничний» означає додатковий або приростковий;

6) Дзеркальним відображенням граничної схильності до споживання є гранична схильність до заощадження;

7) Д. Кейнс не був одним із перших хто розвинув модель поведінки споживача;

8) Д.Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

^ 9) Д.Кейнс розглядав заощадження як розкіш.


0

Яке твердження правильне:

1) Використовуваний дохід не йде на споживання і заощадження;

^ 2) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

3) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково;

4) Використовуваний дохід не визначає рівня споживання та заощадження;

5) Сума MPC і МPS не завжди дорівнює одиниці;

^ 6) Процентна ставка - це плата за право користування грошовими коштами ( у %);

7) Модель поведінки споживача не називають кейнсіанською функцією споживання;

^ 8) Інвестиції завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;

9) На споживання, крім використовуваного доходу, ще впливають майно споживача, його майбутній сподіваний дохід і т.д.


^ 0

Яке твердження неправильне:

1) Використовуваний дохід не йде на споживання і заощадження;

2) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що витрачається на споживання;

3) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково;

^ 4) Використовуваний дохід не визначає рівня споживання та заощадження;

5) Сума MPC і МPS не завжди дорівнює одиниці;

6) Процентна ставка - це плата за право користування грошовими коштами ( у %);

7) Модель поведінки споживача називають кейнсіанською функцією споживання;

^ 8) Інвестиції не завжди означають зменшення поточного споживання задля збільшення майбутнього споживання;

9) На споживання, крім використовуваного доходу, ще впливають майно споживача, його майбутній сподіваний дохід і т.д.


^ 0

Яке твердження правильне:

1) Існує 3 постулати Кейнса;

2) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає;

3) Гранична схильність до споживання = 0;

^ 4) Кейнс стверджував, що основним чинником, який визначає споживання є поточний використовуваний дохід;

5) Інвестиції - це вкладення у капітал;

6) Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

7) Кейнс не розглядав заощадження як розкіш;

^ 8) Гранична схильність до споживання коливається в межах від 0 до 1;

9) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується.


0

Яке твердження неправильне:

1) Існує 2 постулати Кейнса;

2) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання зростає;

3) Гранична схильність до споживання = 0;

4) Кейнс стверджував, що основним чинником, який визначає споживання є поточний використовуваний дохід;

5) Інвестиції - це вкладення у капітал;

^ 6) Кейнс стверджував, що процентна ставка відіграє важливу роль у визначенні обсягу споживання;

7) Кейнс не розглядав заощадження як розкіш;

8) Гранична схильність до споживання коливається в межах від 0 до 1;

9) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується.


^ 0

Яке твердження правильне:

1) Гранична схильність до споживання коливається у межах від 0 до 1;

2) Розрізняють валові та чисті інвестиції;

3) Є 2 види інвестиційних видатків;

4) Валові інвестиції не включають у себе амортизацію;

5) Валові інвестиції є точним вимірником збільшення капіталу країни;

^ 6) Єдиним джерелом інвестицій є заощадження;

7) Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям плюс амортизація;

8) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що не витрачається на споживання;

9) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково.


^ 0

Яке твердження неправильне:

1) Гранична схильність до споживання = 0;

2) Розрізняють валові та чисті інвестиції;

3) Є 2 види інвестиційних видатків;

4) Валові інвестиції не включають у себе амортизацію;

^ 5) Валові інвестиції є точним вимірником збільшення капіталу країни;

6) Єдиним джерелом інвестицій є заощадження;

7) Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям мінус амортизація;

^ 8) Заощадження є тією частиною використовуваного доходу, що витрачається на споживання;

9) Немає двох сімей, які б витрачали свій використовуваний дохід однаково.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків icon1 На ринку досконалої конкуренції при збільшенні обсягів виробництва валовий дохід (ВД) фірми
На ринку досконалої конкуренції при збільшенні обсягів виробництва валовий дохід (ВД) фірми
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconБлок теоретичних завдань: 1
Згідно першого, необхідно реінвестувати 50 %, а за другим — 20 %. Розрахунки показують, що за першим варіантом майбутній річний темп...
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconЩодо питання механізму оподаткування пасивних доходів у
В українському законодавстві також використовується цей термін, але не прямо, а через поняття «роялті», «дивіденди», «дохід за депозитними...
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconОптимізація структури інвестиційного портфелю комерційного банку
Ефективний інвестиційний портфель який забезпечує максимальний дохід при даному рівні ризику або мінімальний ризик при даному рівні...
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconОптимізація структури інвестиційного портфелю комерційного банку
Ефективний інвестиційний портфель який забезпечує максимальний дохід при даному рівні ризику або мінімальний ризик при даному рівні...
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconТема 4 (аналіз поведінки споживача)
У, ціна яких однакова і дорівнює 20 грн. Побудуйте криву "дохід-споживання" для цього споживача, якщо рівень його доходу послідовно...
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconТема 14. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття, ознаки, види та здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб.
Ці умови можуть виникнути в тому числі І завдяки здійсненню нею своїх особистих немайнових прав
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconТема 19. Образ керівника напрямки вивчення особистих якостей керівника І його діяльності
Напрямки вивчення особистих якостей керівника І його діяльності. Вивчення особистих якостей І діяльності керівника є невід'ємною...
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Загальні принципи встановлення податків І зборів. Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори в Податковому кодексі...
Використовуваний дохід це: 1 особистий дохід за вирахуванням особистих податків iconПрограма фахових вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності „Фінанси”
Загальні принципи встановлення податків І зборів. Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори в Податковому кодексі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи