Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено icon

Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
Скачати 54.21 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
Дата14.07.2012
Розмір54.21 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. С.М.Савенка

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді кафедри

17 січня 2008 р., протокол № 3

Зав. кафедри


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПСИХІАТРІЇНА ТЕМУ: “Психічні порушення при інфекційних захворюваннях та мозкових інфекціях (енцефа-літИ, МЕНІНГІТИ). Нейросифіліс: сифілітичні психози, прогресивний параліч. Клініка, діагностика, лікування, РЕАБІЛІТАЦІЯ.КУРАЦІЯ ХВОРИХ.


^ Навчальний предмет – психіатрія та наркологія

Факультет – медичний

Курс – ІV - V

Спеціальність – медична психологія

2 академічні години.


^ МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК

ДОЦЕНТ С.М.РУСІНА


Методична вказівка
практичного заняття з психіатрії

Тема: Психічні порушення при інфекційних захворюваннях та мозкових інфекціях (енцефаліти, менінгіти). Нейросифіліс: сифілітичні психози, прогресивний параліч. Клініка, діагностика, лікування, реабілітація. Курація хворих.

І. Навчальна мета.

  1. Студент повинен знати:

 • причини інфекційних захворювань, СНІДу, нейросифілісу;

 • знати класифікацію даних хвороб;

 • загальні соматичні ознаки, які спостерігаються при даних захворюваннях;

 • найбільш характерні психопатологічні ознаки при інфекційних психозах, СНІДу, нейросифілісу;

 • психопатологічні симптоми при енцефалітах;

 • різні механізми патогенезу, перебігу і патологічної анатомії захворювань даної групи;

 • додаткові методи обстеження для діагностики даних хвороб.

  1. Студент повинен уміти:

 • вияснити етіологічні чинники;

 • уміти провести диференційних діагноз між енцефалітами, сифілітичними психозами та прогресивним паралічом, між інфікованими і групою ризику;

 • уміти вірно тлумачити результати серологічних досліджень (реакція Вассермана, Ланге, Панді, тощо.);

 • користуватись схемою історії хвороби психічнохворого;

 • збирати дані суб’єктивного та об’єктивного анамнезу;

 • проводити клінічну бесіду та спостереження за хворим.

  1. Практичні навички:

 • діагностувати хвороби даної групи;

 • застосувати адекватне лікування при тій чи іншій патології;

 • надати невідкладну допомогу при аментивному і хореатичному збудженні.

ІІ. ^ ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Перебіг інфекційного психозу характеризується загальними ознаками:

    1. Виникнення інфекційного психозу після початку інфекційного захворювання.

    2. Розвиток інфекційного психозу, як правило, гострий.

    3. В клінічній картині інфекційного психозу прояви інфекційної хвороби.

    4. Характерні додаткові методи обстеження (кров, сеча, виявлення збудників тощо).

    5. Наявність аментивності у клініці інфекційного психозу.

    6. З одужанням хворого прояви фізичної та психічної астенії.

Розглядаються основні форми: деліріозна, онейроїдна, аментивна та “гостре маячення”, а також змішані форми: аментивно-маніакальна, аментивно-кататонічна та ін.

Увага звертається на клініку інфекційного психозу типу “гострого маячення”. Підкреслюються головні симптоми цього захворювання, необхідність своєчасної діагностики та термінової допомоги, якою повинен володіти кожний лікар-лікувальник, висвітлюються основні методи лікування інфекційних психозів: індивідуальний догляд, гігієна тіла, зігрівання, постільний режим, антибіотики широкого спектру дії, сульфаніламідні засоби, боротьба з обезводненням организму, дезінтоксікаційні засоби, переливання крові та замінників крові, загально-укріплююча терапія, вітамінотерапія та інш.

Картина психічних розладів при енцефалітах складається з гострих психозів, з потьмаренням свідомості, перебігаючих по “екзогенному типу реакцій”, з галюцинаторними, маячними і кататоподібними проявами, а також з психоорганічними і корсаковськими змінами.

Вивчаються клінічні прояви психічних порушень у інфікованих СНІДом з враженням головного мозку і швидким нарощуванням деменції (у 60-90% всіх хворих) і психічних порушень у осіб з груп ризику:

а) “сіра зона” – особи, уражені вірусом СПІДу;

б) “група неспокою” – особи, найбільш підвержені небезпеці зараження (наркомани, гомосексуалісти, простітутки).

Звертається увага на епідеміологію, етіологію, патогенез, патологічну анатомію, та перебіг нейросифілісу. Підкреслюється психопатологічна, неврологічна та соматична симптоматика у хворих сифілітичними психозами та прогресивним паралічом.

Проводиться класифікація прогресивного параліча (форми): експансивна, депресивна, дементна, а також атипові форми, що зустрічаються значно рідше: ажитована, галопуюча, ювенільна, лісаурівська.

Прогресивний параліч у своєму перебігу має три стадії: початкова (скарги неврастенічного характеру), стадія вираженої хвороби (чітка симптоматика типових форм), стадія глибокого паралітичного недоумства (психічний розпад, паралітичний маразм).

Класифікація форм психічного психозу: неврозоподібна, деліріозна, галюцинаторна, маніакальна, депресивна, галюцинаторно-параноїдна, пароксизмальна, кататонічна, корсаковська, псевдопаралітична, дементна.

На занятті обговорюються додаткові методи дослідження крові та ліквору, які дають змогу чітко виставити діагноз: РІБТ (реакція імобілізації блідої трепонеми), РІФ (реакція імунофлюоресценції), RW (реакція Вассермана), білкові реакції Нонне-Апельта, Панди і Вейнхбродта. Особливо важливе діагностичне значення має реакція Ланге, яка дає “сифілітичний зубець” при сифілітичному психозі і “паралітичну криву” при прогресивн6ому паралічі.

Обговорюються питання лікування та профілактики.

Лікування аментивного збудження полягає у призначенні: психотропних (сибазона, аміназін, галоперидол) засобів, а також кардіамін, сульфакамефокаїн, показані великі дози вітамінів С, РР, В1, В6, В12.


ІІІ. КОНТТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Класифікація інфекційних психозів.

 2. Загальні ознаки інфекційних психозів.

 3. Психопатологія інфекційних психозів.

 4. Психопатологічні ознаки психозу при енцефаліті і СНІДі.

 5. Значення сома - неврологічної діагностики інфекційних психозів.

 6. Класифікація сифілітичного психозу і прогресивного параліча.

 7. Додаткові методи дослідження при нейросифілісі.

 8. Лікування інфекційних психозів, СНІДу, нейросифілісу.

 9. Профілактика венеричних, інфекційних хвороб та Сніду.


ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Психіатрія /За ред. проф. О.К Напрєєнка. – Київ: Здоров’я, 2001.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія.- Київ: Здоров’я, 1993.- С.68-75.

 3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- Київ: Здоров’я. 1993.- С.109-123.

 4. Коркина М.В., Лакосина М.Д., Личко А.Е. Психиатрия.- М.: Медицина, 1995. – С.268-309.

 5. Клиническая психиатрия (под ред. Н.Е.Бачерикова). Киев, 1989. – С.189-221.

 6. Кирпиченко А.А. Психиатрия. Минск. 1989.- С 208-220, 211-229.Додаткова:

 1. Руководство по психиатрии в 2-х томах под редакцией Г.В.Морозова. М.: 1989, т.2.- С.50-84.

 2. Осипов В.П. Руководство по психиатрии. Т.2. 1931. С-76-171.

 3. Случевский И.Ф. Психиатрия.- Л.: 1957.- С.129-175.

 4. Невідкладна допомога в психіатрії. Навчальний посібник. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Чернівці, 1999. С.25-28.


Методичну вказівку склала

к.мед. н., доцент С.М.РусінаСхожі:

Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології    ім проф. С. М. Савенка
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології        ім проф. С. М. Савенка
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології         ім проф. С. М. Савенка
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
На тему: „короткочасна, довготривала психотерапія. Мета та завдання. Методики та напрямки роботи. Показання.”
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка «затверджено»
На тему 1: “ історія розвитку медичної психології. Визначення акцентуації особистості. Типологія акцентуацій, класифікації акцентуацій...
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
На тему: поведінкові розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці. Гіперкінетичні розлади
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи