Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено icon

Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
Скачати 52.97 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
Дата14.07.2012
Розмір52.97 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. С.М.Савенка

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді кафедри

15 січня 2008 р., протокол № 1

Зав. кафедри
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПСИХІАТРІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА ТЕМУ: “ПАТОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ. ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ РОЗЛАДІВ МИСЛЕННЯ, ЇХ ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.КУРАЦІЯ ХВОРИХ.”

^ Навчальний предмет - психіатрія і наркологія

Медичний факультет, ІV - V курс

Спеціальність – медична психологія

2 академічних годин


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАВ
^

АСИСТЕНТ К.І. ДИЩУК
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ПАТОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ. ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ РОЗЛАДІВ МИСЛЕННЯ, ЇХ ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.

Тривалість заняття2 академічні години.


І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:


Знати:

1. Визначення мислення, операцій мислення.

2. Кількісні порушення мислення.

3. Якісні порушення мислення.

4. Класифікацію хворобливих ідей.

5. Зміст і структуру психопатологічних синдромів порушеного

мислення.

6. Діагностичне значення симптомів і синдромів порушеного мислення.


Уміти:

1. Досліджувати стан мислення у психічнохворих клініко – психопато-

логічним та експериментально – психологічним методами.

2. Виявити мовні безладності (сплутаності).

3. Провести диференційний діагноз хворобливих ідей.

4. Діагностувати паранойяльний, парафренічний і параноїдний

синдроми.


Практичні навички:

 1. Збір анамнезу у хворих з розладами мислення.

 2. Обстежити хворого з патологією мислення.

 3. Провести експериментально – психологічне дослідження стану

мислення.

4. Визначити тип порушення мислення.

 1. Діагностувати маячні ідеї (за змістом і структурою). Маячно – подібні,

домінантні, нав’язливі.


^ ПОРАДИ СТУДЕНТУ:

Звернути увагу на кількісні і якісні порушення мислення.

Кількісні порушення мислення: прискорене мислення, сповільнене мислення, затримка (зупинка) мислення, в’язкість мислення.

Якісні порушення мислення: резонерство, паралогічне мислення, мовні безладності, хворобливі ідеї.

Патологія мислення проявляється мовними безладностями (сплутаностями): аментивна, атактична, маніакальна (репродуктивна, екстрасигнальна, егоцентрична, співзвучна), хореатична. Викладач звертає увагу на прояви мовних безладностей і їх діагностичне значення. Підкреслюється, що атактична мовна безладність є характерною у хворих на шизофренію і проявляється такими підвидами: зісковзування, атактичні замикання, зміщення, символізація, підміна, злиття (аглютинація) понять, неологізми, шизофазія. Маніакальна мовна безладність спостерігається у хворих з маніакальними станами, аментивна і хореатична мовні безладності найбільш типові для психічних розладів при інфекційних психозах.

Серед розладів мислення особливе значення мають хворобливі ідеї: маячні, маячноподібні, домінантні, нав’язливі. Дається їх визначення, характеристика і діагностичне значення.

Маячні ідеї розподіляються за змістом, механізмом утворення та за структурою. За змістом маячні ідеї діляться на:

- маячні ідеї переслідування (стосунку, впливу (фізичного і психічного),

отруєння, звинувачення, втрати, шкоди, ревнощів);

- маячні ідеї величності (багатства, високого походження, винаходу,

відкриття, реформаторства, кверулянтське, еротичне (любовне);

- маячні ідеї самоприниження (самозневаги, гріховності,

самозвинувачення, винуватості, іпохондричне, нігілістичне).

За механізмом утворення і рівня порушення пізнавальних процесів виділяють інтерпретативне і почуттєво – образне маячення.

Психопатологічний аналіз взаємодії і відношення маячних ідей між собою дозволяє виділити (за структурою):

- систематизоване маячення (паранойяльне і парафренфічне);

- несистематизоване уривчасте маячення (параноїдне).


ІІІ. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Дати визначення мислення.

2. Кількісні порушення мислення.

3. Якісні порушення мислення.

4. Типи мовної безладності, їх діагностичне значення.

5. Аментивна мовна безладність, її діагностичне значення.

6. Атактична мовна безладність , її діагностичне значення.

7. Маніакальна мовна безладність, її діагностичне значення.

8. Хореатична мовна безладність, її діагностичне значення.

9. Класифікацію хворобливих ідей.

10. Маячні ідеї за змістом і за структурою.

11. Відмінність маячноподібних ідей від маячних.

12. Відмінність домінантних ідей від маячних і маячноподібних

13. Характеристика нав’язливих ідей.

14. Синдроми патології мислення, їх діагностичне значення.


ЛІТЕРАТУРА:

Основна:


1. Психіатрія /за ред. проф. О.К.Напрєєнка. – Київ: Здоров’я, 2001.

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і

наркологія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 13 – 18, 34 – 43.

 1. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров’я, 1993. –

С. 20 – 26.

 1. Сонник Г.Т., Дищук І.П., Синиця В.Г., Танаскова І.П. Короткий

тлумачний словник психіатричних термінів. – Полтава – Чернівці, 1993.-

72 с.

 1. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія

/Методичні рекомендації. – Чернівці, 1996.- С. 11 – 14.

 1. Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф. Психиатрия: Учебник. – М.:

Медицина, 1989. – С. 183 – 196.

 1. Підкамінний В.М., Дищук І.П., Курик В,І. Методичний посібник по

оформленню історії хвороби психічнохворого.(для студентів). –

Чернівці, 1990.

 1. Кирпиченко А.А. Психиатрия. - Минск: Вышейшая школа, 1989.-

С. 55- 69.


Додаткова:


 1. И.Я.Завилянский, В.М.Блейхер, И.В.Крук. и др. Психиатрический

диагноз.- Киев, 1989. – С. 98 – 121.

 1. Руководство по психиатрии /Под ред. А.В.Снежневского. – М.:

Медицина, 1983. – Т.1. – С. 24 – 36.

 1. Руководство по психиатрии /Под ред. акад. Г.В.Морозова. – в 2-х

томах.- Т.1. – М.: Медицина, 1988.- С. 455 – 462.

 1. Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е.Бачерикова. – Киев: Здоров’я,

1986. – С. 58 – 96.

 1. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей.- Изд. 4-е,

перераб. и доп. – СПб: СПбМАПО, 19997. – С. 42 – 64.

 1. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник. – М.:

Медицина, 1995.- С.77 – 100.


Методичну вказівка склав

асистент К.І. Дищук

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології    ім проф. С. М. Савенка
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології        ім проф. С. М. Савенка
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології         ім проф. С. М. Савенка
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
На тему: „короткочасна, довготривала психотерапія. Мета та завдання. Методики та напрямки роботи. Показання.”
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка «затверджено»
На тему 1: “ історія розвитку медичної психології. Визначення акцентуації особистості. Типологія акцентуацій, класифікації акцентуацій...
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
На тему: поведінкові розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці. Гіперкінетичні розлади
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Міністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи