Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» icon

Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту»
Скачати 71.88 Kb.
НазваМатеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту»
Дата14.07.2012
Розмір71.88 Kb.
ТипДокументи

Матеріали конференції

Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ЖДТУ» та збірнику наукових праць ЖДТУ «Процеси механічної обробки в машинобудуванні», які затверджені ВАК України, як наукові видання, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт за тематикою конференції. Публікація повного тексту доповіді (статті) у Віснику ЖДТУ можлива лише після її особистого представлення авторами на конференції та за рішенням оргкомітету. Повний текст доповіді, яка не доповідалась авторами особисто, опублікований не буде.

Для ухвалення рішення про включення представників вашого навчального закладу до складу учасників конференції та своєчасної публікації доповідей необхідно до 10 вересня 2011 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, доповідь, файл доповіді (електронний варіант) у будь який спосіб.

Вимоги до оформлення матеріалів (див. додаток 1).


Особливі вимоги

1. Тексти доповіді потрібно записати на диск CD-R, який необхідно підписати: прізвища та ініціали авторів, назва доповіді.

2. При пересиланні матеріали не згинати і не зшивати.

3. Не будуть опубліковані матеріали, які не відповідають вимогам та тематиці конференції, а також ті, що надійшли до оргкомітету із запізненням.

4. Редакція залишає за собою право не публікувати матеріали, які не відповідають нормам української та російської граматики та орфографії.

Важливі дати


  1. Подача заявки і статтей – до 10 вересня 2011 р.

  2. Отримання запрошення – не пізніше 01 жовтня 2011р.

  3. Заїзд учасників – 05 та 06 жовтня 2011 р.

  4. Робота конференції – 06-07 жовтня 2011 р.

  5. Від’їзд учасників – 08 жовтня 2011 р.Заявка


(заповнюється на кожного учасника конференції)

Прізвище

Ім'я, по батькові

Адреса учасника (індекс):

Місце навчання:

Посада (підкреслити): студент магістр аспірант

Телефон (код міста):

Факс:

E-mail:

Назва роботи:

Форма представлення графічного матеріалу доповіді:

плакати, слайди, плівки для «Полілюксу», інше (вказати)Підпис учасника

______________

^ Міністерство освіти і наук, молоді та спорту України

Дніпродзержинський державний технічний університет

Житомирський державний технологічний

університет

Донбаська державна машинобудівна академія

Донецький національний технічний університет


^ Запорізький національний технічний університет

Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України


Кіровоградський національний технічний університет

^ Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського

Кримський державний
індустріально-педагогічний університет


Луцький національний технічний університет

Національна металургійна академія України

^ Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»


Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»


^ Одеський національний політехнічний університет

Севастопольський національний технічний університет

Сумський державний університет

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

^ Хмельницький національний університет

Чернігівський державний технологічний університет


Одинадцята Всеукраїнська молодіжна
науково-технічна конференціяМашинобудування
України очима молодих:

прогресивні ідеї – наука – виробництво”


05 жовтня – 08 жовтня 2011 року


Житомир – 2011

Житомирський державний технологічний університет та провідні вищі навчальні заклади і наукові організації України з 05 по 08 жовтня 2011 року проводять у м. Житомирі одинадцяту Всеукраїнську молодіжну науково-технічну конференцію.


^ Машинобудування України очима молодих:
прогресивні ідеї – наука – виробництво”.


Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією, встановлення ділових та особистих стосунків між молодими вченими України в області механічної обробки, виявлення нових можливостей кооперації та об’єднання зусиль у вирішенні спільних проектів. Необхідність та корисність таких зустрічей підтверджує велика кількість конференцій, симпозіумів, семінарів, що відбуваються в Україні та за її межами кожного року. При цьому дана конференція має на меті згуртування та творче піднесення молодої прогресивної генерації вчених України. Оргкомітет має надію, що дана конференція надасть розвиток співпраці молодих вчених-машинобудівників, буде сприяти досягненню поставленої мети та розвитку перспективних зв’язків. Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями та повідомленнями студентів, магістрів та аспірантів вашого навчального закладу.


Основні наукові напрями конференції

Основні наукові напрями конференції відповідають спеціальностям за класифікацією ВАК України:
05.02.08 – “Технологія машинобудування”;

05.03.01 – “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”


Робочі мови конференції – українська та російська


Всі витрати, пов’язані з проведенням конференції та публікацією матеріалів, несуть організатори. Оплата харчування, проживання і проїзду до м. Житомир та назад – за рахунок учасників конференції.


Організаційний комітет


Співголови

конференції:

^ Новіков М.В., акад. НАН України, дир. Інст. надтвер. матер., ім. В.М. Бакуля НАН України;

Мельничук П.П., д.т.н., проф., ректор ЖДТУ;

Заступник голови :

^ Залога В.О., д.т.н., проф., зав. каф. ТМВІ СумДУ;

Члени

Антонюк В.С., д.т.н., проф., НТУУ «КПІ»;

оргкомітету:

^ Братан С.М., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ СНТУ;
Бобир М.І., д.т.н., проф., дир. ММІ НТУУ «КПІ»;
^ Веризуб М.В., д.т.н., проф., каф. ІТ ім. М.Ф. Семка НТУ «ХПІ»;
Виговський Г.М., к.т.н., проф., проректор ЖДТУ;
^ Внуков Ю.М., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ЗНТУ;
Гевко Б.М., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ ТНТУ ім. І. Пулюя;
^ Грабченко А.І., д.т.н., проф., зав. каф. ІТ ім. М. Ф. Семка НТУ «ХПІ»;
Гурей І.В., д.т.н., проф., каф. ТМ Львівської Політехніки;
^ Гусев В.В., д.т.н., проф., зав. каф. МВ І ДНТУ
Данильченко Ю.М., д.т.н., проф., зав. каф. прикладної механіки НТУУ «КПІ»;
^ Доброскок В.Л., д.т.н., проф. каф. ІТ ім. М. Ф. Семка НТУ «ХПІ»;
Івщенко Л.Й., д.т.н., проф., зав. каф. МВ та І ЗНТУ;
^ Калафатова Л.П., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ ДНТУ;
Кальченко В.І., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ ЧДТУ;
^ Клименко Г.П., д.т.н., проф., МРВ ДДМА;
Клименко С.А., д.т.н., проф., заст. дир. ІНМ
ім. В.М. Бакуля НАН України;
^ Ковалевський С.В., д.т.н., проф., зав. каф. МРВ ДДМА;
Ковальов В.Д., д.т.н., проф., зав. каф. МРВ ДДМА;
^ Коробочка О.М., д.т.н., проф., ректор ДДТУ;
Кузнецов Ю.М., д.т.н., проф. каф. МВ НТУУ «КПІ»;
^ Лінчевський П.А., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ ОНТУ;
Луців І.В., д.т.н., проф., зав. каф. ВІ ТНТУ;
^ Мазур М.П., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ ХНУ;Марчук В.І., д.т.н., проф., зав. каф. ПБ ЛНТУ;
^ Михайлов О.М., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ, ДНТУ;
Оборський Г.О., д.т.н., проф., ректор ОНПУ;^ Павленко І.І., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ КНТУ;
Петраков Ю.В., д.т.н., проф., зав. каф. ТМ НТУУ «КПІ»;
^ Проволоцький О.Є., д.т.н., проф.,
зав. каф. ТМ НМетАУ;
Равська Н.С., д.т.н., проф., зав. каф. ІТ НТУУ «КПІ»;
^ Саленко О.Ф., д.т.н., проф., зав. каф. ВВК КДУ;
Становський О.Л., д.т.н., проф., зав. каф. НГХМ ОНПУ;
Струтинский В.Б. д.т.н., проф., зав. каф. МВ
^ НТУУ «КПІ»;
Тонконогий В.М., д.т.н., проф., директор інституту ОНПУ;
^ Шевченко О.В., д.т.н., проф. каф. МВ НТУУ «КПІ»;
Якубов Ф.Я., д.т.н., проф., ректор РВУЗ «КІПУ»

Секретарі оргкомітету:

Полонський Л.Г., д.т.н., проф., ЖДТУ;
Криворучко Д. В., д.т.н., проф. каф. ТМВІ СумДУ.Адреса оргкомітетуУкраїна, 10005, м. Житомир –5, вул. Черняховського, 103, Житомирський державний технологічний університет, кафедра технології машинобудування і конструювання технічних систем. Тел.: (0412) 22-69-19. Факс: (0412) 24-14-22.

E–mail: pol@ztu.edu.ua

Схожі:

Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconРеєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
А4) учасників будуть надруковані у Збірнику матеріалів до початку роботи конференції. За результатами роботи конференції планується...
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconДруковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції»
Деякі матеріали будуть надруковані у науково-технічному журналі «Екологія довкілля та безпека життєдіяльності» (атестований вак україни)....
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconЗапрошення на конференцію
Оплата за участь у конференції становить 290 грн. Публікація тез доповідей без участі у конференції становить 150 грн
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconВимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації...
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconВимоги до оформлення текстів доповідей
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft...
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconВимоги до оформлення текстів доповідей
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft...
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconВимоги до оформлення матеріалів доповідей
Матеріали доповідей повинні бути обсягом до 5 сторінок друкованого тексту формату а матеріали виконуються комп’ютерним способом,...
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» icon«Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»
За підсумками конференції будуть опубліковані матеріали конференції І надіслані авторам тез доповідей. На одну публікацію надсилається...
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconЗаявка на участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
«Вікторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24 а (район Аркадії, проїзд від жд вокзалу трамваєм №5 та маршруткою №198). До початку...
Матеріали конференції Планується публікація повних текстів доповідей (статтей) у «Віснику ждту» iconПовідомлення до 7 хвилин Дебати до виступу до 5 хвилин За результатами конференції буде видано збірки тез наукових доповідей та повідомлень
Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції та/чи вимогам щодо їх оформлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи