Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 311.84 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/4
Дата14.07.2012
Розмір311.84 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за січень 2010 року


  1. Вища освіта


378(477)(094.5) З-41

Збірник нормативних документів з питань організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України /За ред. М.Ф. Дмитриченка. – К. : Український Центр духовної культури, 2002. – 244 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378:061.4(4)(063) P

Proceedings of the Coordination Meeting of Universities Representatives in Yerevan, 28 September - 3 October, 2009 /S.V.Chernyshenko, V.A.Lyubchak, K.I.Kyrychenko. – Sumy : Sumy State University, 2009. – 77 c.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

Алыбина, З.А. Microsoft Learning Gateway - платформа построения решений для вузов / З.А.Алыбина, Ю.С.Холоднова

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 11. –

C. 76-84.Байденко, В.И. Болонские преобразования: проблемы и противоречия (статья четвертая) / В.И.Байденко // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 26-40.Байденко, В.И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ (статья третья) / В.И.Байденко

// Высшее образование в России. – 2009. – № 10. – С. 116-126.Ващенко, Н.М. Сучасна вища освіта в Україні. Проблеми реалізації Болонського процесу в українській вищій освіті

/ Н.М.Ващенко // Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 48-52.Гаудилл Д.Д. Вопросы и исследование мнений в онлайновом образовании: дайджест зарубежных изданий / Д.Д.Гаудилл

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 10. –

С. 109-110.Геренко, О. Анатолій Васильєв: "Чим більше труднощів, тим цінніші успіхи": бесіда з ректором СумДУ / О.Геренко

// Сумщина. – 2009. – № 146-147.- 25 грудня. – С. 2.Дагаева, Е.А. Внутренние Public Relations вуза / Е.А.Дагаева // Высшее образование в России. – 2009. – № 10. – С. 157-158.ДАК анулювала ліцензії навчальним закладам за порушення умов прийому // Освіта. – 2009. – № 52.- 16-23 грудня. – С. 3.Згуровский, М. Мировой опыт оценивания университетских рейтингов / М.Згуровский // Кампус. – 2009. – № 7. – С. 11-15.І студентів навчайте, і ліцензії не цурайтесь: Міністерство освіти і науки зобов'язало керівників ВНЗ до 1 лютого 2010 року перевірити стан дотримання ліцензійних та акредитаційних умов навчальних закладів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 7.- 15 січня. – С. 4.Кліщ, Г.І. Спільні та відмінні риси впровадження Болонського процесу в Австрії та України / Г.І.Кліщ, А.М.Пришляк // Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 33-36.


Концепція розвитку вищої юридичної освіти в Україні: 23 жовтня 2009 р. в Президент-готелі відбулась Національна конференція "Реформування вищої юридичної освіти в Україні", на якій було презентовано Концепцію розвитку вищої юридичної освіти в Україні // Юридичний журнал. – 2009. – № 11. –

С. 128-133.Кравцова, А. Сучасному суспільству - сучасний університет: в нашій країні є ряд навчальних закладів, які гідно представляють Україну на міжнародному ринку освітніх послуг. У їх складі - Сумський державний університет / А.Кравцова // Наш вибір. – 2009. – № 5 (Спецвипуск). – С. 63.Крюков, Д.Н. Электронный вуз: визуализация эффекта присутствия / Д.Н.Крюков // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 80-84.Левченко, О.М. Напрями удосконалення процесу фінансування сфери вищої освіти в Україні / О.М.Левченко

// Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 33-35.МОН виявило перших порушників умов вступу в 2009 році

// Освіта. – 2009. – № 52.- 16-23 грудня. – С. 3.Нагаєв, В. Досвід творчої діяльності студентів модель управління / В.Нагаєв // Новий колегіум. – 2009. – № 5. – С. 22-29.Новая динамика высшего образования и научных исследований для изменения и развития общества: Коммюнике Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образованию: (Юнеско, Париж, 5-8 июля 2009 года) // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 41-48.Обещание и путь: маркетинг образования для взрослых

/ Д.С.Стейн, К.Е.Уонстрит, Т.С.Ч.Т.Чарльз, М.Л.Лутц

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 11. –

С. 99-101.Освіта для українців - без кордонів // Вища школа. – 2009. – № 12. – С. 4.Павленко, К.В. Оценка качества образования в вузе: неоинституциональный подход / К.В.Павленко // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 132-136.Проблемы с сессией? Звоните!: с 11 января в Минобразования открыта горячая телефонная линия "Зимняя экзаменационная сессия" // Ваш шанс. – 2010. – № 3.-

20 января-27 января. – С. 13А.Пруль, Р. Рейтинги та ранжирування у вищій освіті: досвід застосування порівняльного аналізу / Р.Пруль // Вища школа. – 2009. – № 12. – С. 71-83.Пяти украинским вузам аннулировали лицензии по итогам проверок // Юридическая консультация. – 2009. – № 24.- декабрь. – С. 10.Рашкевич, Ю. Национальная интерпретация Болонского процесса: стереотипы или отсутствие понимания? / Ю.Рашкевич

// Кампус. – 2009. – № 7. – С. 7-9.Результаты рейтинга вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. – 2009. –

№ 12. – С. 48-51.Рубина, Э.Ю. ИТ-консалтинг в структуре конкурентного поведения субъектов e-Learning / Э.Ю.Рубина // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 84-89.Сачков, Л.С. Постанова пленуму про стан виконання галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки

/ Л.С.Сачков // Освіта України. – 2009. – № 94.- 18 грудня. – С. 5.Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей профессиональной школы (Окончание. Начало в №№ 1,2, 2008 г., № 1, 2009 г.) / В.Семиченко, В.Дикань // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 57-72.Тарануха, С.Н. Инструменты повышения качества образования в вузе / С.Н.Тарануха, Н.Ф.Пижурина // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 120-125.Як скласти сесію без проблем: у Міністерстві науки і освіти України відкрита гаряча лінія "Зимова екзаменаційна сесія"

// Сумщина. – 2010. – № 7-8.- 15 січня. – С. 1.Ярыжко, В. Иван Вакарчук: "Болонская система работает отлично": интервью с Министром образования и науки Украины Иваном Александровичем Вакарчуком / В.Ярыжко // Кампус. – 2009. – № 7. – С. 2-3.

2. Післядипломна освіта
378.018.46(063) А43

Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів : матеріали Обласної науково-методичної конференції (Суми, 19 листопада 2009 року) / Відп. за вип. П.І. Січненко. – Суми : СумДУ, 2009. – 69 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, Мед. – 1)

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти: наказ Міністерство освіти і науки України від 31.07.2009

№ 712 / Україна. Міністерство освіти і науки // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 104-106.

Драч, І. Особливості впровадження елементів кредитно-модульної та кредитно-трансферної системи в системі післядипломної педагогічної освіти / І.Драч // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 83-85.Казбеков, К. Типы психологического сопровождения последипломного образования / К.Казбеков, И.Семенов

// Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 73-74.Коркунда, С.В. Организационно-методические аспекты обучения коммерческим специальностям в медицине

/ С.В.Коркунда, Т.Г.Григорьева // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2009. – № 2. – С. 8-9.Лобунець, В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-економістів / В.Лобунець, М.Пантелєєв, І.Геращенко // Новий колегіум. – 2009. – № 5. –

С. 48-52.Семенов, И. Методология проектирования последипломного образования и его рефлексивно-психологического сопровождения

/ И.Семенов // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 98-103.Умови інтеграції післядипломної освіти ортопедів-травматологів у Європейський освітній простір / І.С.Кулянда, О.Б.Слабий, І.Р.Копитчак, О.О.Кулянда // Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 37-38.Якухно, І. Проблеми і суперечності інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / І.Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 10-14.^ 3. Факультети, дистанційна освіта
Андрианов, Е.Н. Из истории факультета портовой техники и электромеханики: Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций / Е.Н.Андрианов // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 102-106.Вейцель, В.А. E-learning профессиональных пользователей систем позиционирования / В.А.Вейцель, Р.Б.Мазепа, А.В.Вейцель // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 10. –

С. 72-86.Кузьмин, А.А. Судомеханический факультет - кузница кадров для водного транспорта: Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций

/ А.А.Кузьмин // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. –

С. 96-102.Попов, В. Методичні особливості навчальних матеріалів для дистанційного навчання / В.Попов // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 85-88.Слатин, К.В. Судоводительский факультет. Историческая справка: Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций / К.В.Слатин // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 106-108.Хайаоюайнг Лиу. Эффекты когнитивных мыслительных стилей, доверие, управление конфликтом для онлайновых студентов в работе виртуальной команды / Л.Хайаоюайнг, Р.Д.Магюка, Л.Сеунг-хи // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 11. – С. 101-103.Ховелл, С.Л. Старые и новые новости об обмане педагогов дистанционного обучения / С.Л.Ховелл, Д.Соренсен, Х.Р.Типпетс

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 11. –

С. 103-105.^ 4. Професорсько-викладацький склад
Берник, М. Обраний повторно на 7-річний термін. У результаті таємного голосування ректором Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика одноголосно обрано професора Юрія Васильовича Вороненька / М.Берник // Ваше здоров'я. – 2009. – № 50.- 18 грудня. – С. 2.Дмитренко, Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу / Г.Дмитренко, Є.Чернишова // Вища школа. – 2009. – № 12. –

С. 19-28.Маслов, В. Концептуальні засади побудови, зміст і структура орієнтованої моделі функціональної компетентності керівників навчальних закладів / В.Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 2(15). – С. 3-10.

^ 5. Організація навчальної роботи
Досвід організації навчального процесу на кафедрі акушерства і гінекології в процесі впровадження кредитно-модульної системи освіти / Л.М.Маланчук, І.М.Маланчин, С.М.Геряк, Л.І.Романчук // Медична освіта. – 2009. – № 3. –

С. 53-55.Корчажкина, О.М. Информатика: техническая дисциплина с гуманитарным лицом? / О.М.Корчажкина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 11. – С. 90-95.Полтавский, И. Совершенствование профессионально-практической подготовки бакалавров / И.Полтавский, С.Угольников // Новий колегіум. – 2009. – № 5. – С. 19-21.Тюріна, Д. Моделювання у процесі самостійної навчальної діяльності / Д.Тюріна // Новий колегіум. – 2009. – № 5. – С. 53-60.
  1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи