Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" icon

Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Сторінка9/10
Дата28.07.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

8.3 Політика управління фінансовими ризиками
На ступінь і величину ризику можна впливати через фінансовий механізм, що здійснюється за допомогою прийомів стратегії та фінансового менеджменту. Цей своєрідний механізм керування ризиком і є ризик-менеджментом.

Ризик-менеджмент становить систему управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають у процесі цього управління, і поєднує стратегію та тактику управлінських дій.

^ Стратегія управління – це напрями та способи використання засобів для досягнення поставленої мети.

Тактика – це практичні методи та прийоми менеджменту для досягнення встановленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення та конструктивних у даній господарській ситуації методів і прийомів управління.

Ризик-менеджмент як система управління складається із двох підсистем: керованої підсистеми – об’єкта управління та керуючої підсистеми – суб’єкта управління.

^ Об’єктом управління в ризик-менеджменті є ризикові вкладення капіталу та економічні відносини між суб’єктами господарювання в процесі реалізації ризику. До таких економічних відносин належать: зв’язки між страхувальником і страховиком, позичальником і кредитором, між підприємцями, конкурентами тощо.

^ Суб’єкт управління в ризик-менеджменті – група керівників (фінансовий менеджер, фахівець зі страхування), які за допомогою різних варіантів свого впливу забезпечують цілеспрямоване функціонування об’єкта управління.

Процес управління завжди припускає одержання, передачу, переробку та практичне використання інформації. Придбання надійної та достатньої за конкретних умов інформації відіграє головну роль, оскільки воно допомагає прийняти правильне рішення, як діяти в умовах ризику.

Інформаційне забезпечення складається з різного роду інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової і т.д. До зазначеної інформації входять відомості про ймовірності того або іншого страхового випадку, події, про наявність і величину попиту на товари, на капітал, про фінансову стійкість і платоспроможність своїх клієнтів, партнерів, конкурентів.

^ Політика управління ризиками повинна складатися з таких етапів:

1 Насамперед необхідно розробити стратегію управління ризиком. Потрібно чітко сформулювати власне сприйняття ризику і будувати політику управління ризиком на його підставі. Після визначення стратегії управління ризиком необхідно виявити властиві даній організації ризики та розробити підходи для їх кількісної оцінки: які методи треба використати, на яких даних будуть ґрунтуватися розрахунки тощо.

2 Власне розроблення процедур із управління ризиком. Необхідно розробити процедури внутрішнього контролю для кожного типу ризику. Це містить у собі як оцінку ефективності керування ризиком, так і контроль дотримання процедур на різних етапах, наприклад, перевірку дотримання встановлених лімітів або моніторинг чутливості до ризику.

^ 3 Розроблення звітних форм для даного типу ризику.

4 Визначити, хто в організації займається даним ризиком: хто оцінює ризик, хто готує звітність, хто встановлює ліміти, хто їх контролює. Тут основну роль відіграє чітке розмежування відповідальності, а також розподіл обов’язків. Наприклад, співробітники, які розраховують ліміти, не повинні підпорядковуватися тому самому керівникові організації, що і співробітники, які укладають угоди, адже винагорода цього керівника залежить від доходу, отриманого за угодами, а ліміти обмежують операції, а отже, і величину доходу.

Щоб більш повно, з урахуванням впливу навколишнього середовища, оцінити ступінь фінансової стійкості підприємства (схильність до фінансових ризиків), пропонується використати модифіковану з урахуванням впливів навколишнього середовища та ринкових механізмів Z–модель, що має такий вигляд:


, (8.5)


де ^ R – рейтингове число;

Х1 – коефіцієнт забезпеченості підприємства власними засобами (відношення власних оборотних активів до загальної суми активів);

Х2 – коефіцієнт поточної ліквідності;

Х3 – рентабельність власного капіталу;

Х4 – коефіцієнт капіталізації підприємства (відношення ринкової вартості власного капіталу до балансової вартості позикових засобів);

Х5 – показник загальної платоспроможності (відношення ринкової вартості активів до всіх зобов’язань підприємства);

Х6 – коефіцієнт менеджменту (відношення виторгу від реалізації до величини поточних зобов’язань підприємства);

А1, А2, А3, А4, А5, А6 – індекси значущості кожного фактора моделі.

Коефіцієнти є показниками господарської діяльності підприємства та ступеня його фінансової стійкості. Вони чисельно виражають ризик несприятливого розвитку фінансової ситуації на підприємстві.

Зміст введення індексів: з одного боку, щоб ранжувати коефіцієнти за ступенем їх важливості для фінансової стійкості підприємства, з іншого – математично обмежити дію зміни R для забезпечення можливості порівняння рейтингового числа одного підприємства з рейтинговим числом іншого.

Підприємства в рамках однієї галузі зазнають подібних ризиків, піддаючись типовому впливу навколишнього середовища бізнесу (правове, фінансове тощо). Застосування ж моделі до підприємств різних сфер бізнесу неправомірне, тому що фактично будуть зрівнюватися нетипові ризики.

Рейтингове число R є чисельним вираженням реакції підприємства на вплив навколишнього середовища. ^ R дозволяє оцінювати ступінь фінансового ризику даного підприємства в умовах апріорно ворожого навколишнього середовища бізнесу. При розрахунку R за кілька послідовних тимчасових періодів одержуємо динаміку зміни фінансової стійкості підприємства, що дозволяє аналізувати вплив на нього навколишнього середовища та тенденції подальшої динаміки фінансової стійкості підприємства.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів цпо
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Модель МсКіnsеу, або матриця «привабливість ринку (галузі) – конкурентоспроможність компанії» 119
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Модель МсКіnsеу, або матриця «привабливість ринку (галузі) – конкурентоспроможність компанії» 119
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 – "фінанси"
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи